Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Betekenisvol Communiceren
CDM
18 januari 2010
Peter van Waart, Hogeschool Rotterdam
                 ...
Oefening 1 (a)

 Je hebt iets meegebracht dat jou dierbaar is.


- Schrijf op waarom dat zo is
- Beschrijf wat je ziet aa...
Betekenisvolle communicatie

–  Betekenis, sociale interactie en cultuur
–  Human values en betekenis
–  Teken, vorm en...
Betekenis, sociale
interactie en cultuur
‘Meaning is in the mind of the beholder’
•   Mensen gaan om met dingen op basis van de betekenis die deze
   voor hen...
Symbolische communicatie

   •  Mensen maken tekens of communicatieve codes door taal: symbolosiche
     communic...
Leren door sociale interactie: schemata

     Door sociale interactie leer je betekenissen en symbolen waarmee je kun...
Cultuur: web van waarden

      “De mens leeft in een universum van betekenissen (‘web van waarden’), die op
    ...
Cultuur: taal

De grondlegger van het structuralisme, de linguïst Ferdinand de Saussure,
richtte zijn aandacht op de struc...
Cultuur: structuur van sociale verschijnselen

  De antropoloog Lévi Strauss benadrukte het structuurkarakter van alle s...
Cultuur: socialisatie in systemen

     Door de Franse socioloog Pierre Bourdieu is de structuralistische theorie
  ...
Human valueselectron@flickr.com
Human values bepalen gedrag

   Lifestyles

       – Spelen een belangrijke rol in
        het dagelijks le...
Waarden-gebaseerde segmentatie in communicatie
Mentality® Motivaction
Human values: instrumentele en eindwaarden
               Eindwaarden      Instrumentele waarden
  ...
Waarden bij mensen ontdekken: laddering
Thomas J. Reynolds and Jonathan Gutman
Journal of Advertising Research Feb/Mar...
Teken, vorm en betekenis
Oefening 2

 Je ziet een aantal afbeeldingen. Noteer wat je ziet.
Het begrip ‘teken’, en de betekenis ervan

            •  ‘Teken’ is een centraal begrip in de
       ...
3 kenmerken van het teken
       1.  Het teken heeft een vorm

       2.  Het teken refereert aan iets ander...
Semiotiek


•   de vorm van het teken (fysiek aanwezig)

•   het concept van het teken, de betekenis
   zoals die w...
Semiotiek

                 katheid
                 CONCEPT


 dit organisme is een  ...
Taal en gedeelde betekenis

•  Taal werkt omdat we een gedeelde set aan concepten hebben en
  een gedeeld begrip

•  S...
•  Vergelijkbare objecten kunnen
    The Meaning of Objects   verschillende betekenissen hebben
          ...
Betekenisgeving en identiteit
•  Gebruik van het lichaam in betekenisgeving
•  Tattoos, peircing, kleding, voedsel
•  G...
Problemen met betekenisgeving
•  Geen soepel probleemloos proces
•  Regelmatig misverstanden
•  Cross-culturele vers...
Individuele participatie geeft betekenis


      100%           weinig betrokkenheid
  invulling door aan...
Oefening 1 (b)

 Bekijk wat je zelf en van elkaar hebt opgeschreven
 over de dingen die je dierbaar zijn.

 Wat valt je op?
Van betekenis als het voor human values is
‘de gevoelde neiging om iets dat goed (nuttig) voelt te            ...
Betekenisvolle
                communicatieCollected by Martien Heijmink
Advertising in the era of TV
                                       ive
      ...
Advertising in the era of Experience Economy
                              l
        ...
Betekenisvolle communicatie


Those pervasive systems and applications that enhance social capital
as collective goods inv...
Orchestreren van touchpoint interacties

   Krachtige media bewerkstelligen
    betekensivolle ervaringen door
   ...
Betekenisvolle media
Highland & Yu. Communicating Inner Experience with Video Game Technology. 2008.
Voorbeeld: intellectuele interactie
Beginselmanifest PvdA
Voorbeeld : emotionele interactie
Voorbeeld : fysieke interactie
Gestural interfaces empowering brand experience
Lemmy-Boy Hoogendoorn, graduation project a...
Betekenisvol communiceren

• Zorg dat je iets vertelt wat echt iets voor
 mensen betekent

• Orchestreer touchpoints voor...
Betekenisvolle communicatie

–  Betekenis, sociale interactie en cultuur
–  Human values en betekenis
–  Teken, vorm en...
Betekenisvol Communiceren
Betekenisvol Communiceren
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Betekenisvol Communiceren

3,048 views

Published on

College CDM 18 januari 2010 - Betekenisvol Communiceren

Published in: Education

Betekenisvol Communiceren

 1. 1. Betekenisvol Communiceren CDM 18 januari 2010 Peter van Waart, Hogeschool Rotterdam Foto: Ork de Rooij@flickr.com
 2. 2. Oefening 1 (a) Je hebt iets meegebracht dat jou dierbaar is. - Schrijf op waarom dat zo is - Beschrijf wat je ziet aan de objecten van de anderen - Lever het in
 3. 3. Betekenisvolle communicatie – Betekenis, sociale interactie en cultuur – Human values en betekenis – Teken, vorm en betekenis – Betekenisvolle communicatie
 4. 4. Betekenis, sociale interactie en cultuur
 5. 5. ‘Meaning is in the mind of the beholder’ • Mensen gaan om met dingen op basis van de betekenis die deze voor hen hebben • Deze betekenissen komen voort uit de sociale interactie in de samenleving • Deze betekenissen veranderen door een proces van interpretatie, die iedereen uitoefent wanneer hij met een ding omgaat George H. Mead. Mind, Self and Society (1934). The Philosophy of the Act (1938).
 6. 6. Symbolische communicatie • Mensen maken tekens of communicatieve codes door taal: symbolosiche communicatie • De tekens en symbolen die de taal vormen, maken het mogelijk een gemeenschappelijk symbolisch en conceptueel begrippenkader te vormen, om met elkaar betekenissen uit te wisselen ’Symbolische communicatie' staat dus centraal bij de manier waarop we betekenis verlenen The reflexive self (Ritzer 2000)
 7. 7. Leren door sociale interactie: schemata Door sociale interactie leer je betekenissen en symbolen waarmee je kunt denken: schemata The reflexive self (Ritzer 2000) Graph: http://www.sil.org
 8. 8. Cultuur: web van waarden “De mens leeft in een universum van betekenissen (‘web van waarden’), die op specifieke wijzen zijn gestructureerd. Woorden, beelden en tekens dragen gevoelens en betekenissen met zich mee, afkomstig uit eerder in het leven opgedane ervaringen (Lampert, 1997).“ Graph: http://www.schmuhl.org
 9. 9. Cultuur: taal De grondlegger van het structuralisme, de linguïst Ferdinand de Saussure, richtte zijn aandacht op de structuur van de taal (De Saussure, 1974). Met de taal wordt de wereld gestructureerd; een woord of teken heeft slechts betekenis binnen het systeem van woorden en tekens waarmee het zich onderscheidt (Berman, 1988).
 10. 10. Cultuur: structuur van sociale verschijnselen De antropoloog Lévi Strauss benadrukte het structuurkarakter van alle sociale verschijnselen. Structuur bestaat volgens hem als ‘sociale logica’, die onder de oppervlakte ligt van en betekenis geeft aan het empirisch geobserveerde. Lévi Strauss gebruikte de structuralistische theorie in zijn etnografische onderzoek naar cultuurpatronen. Bron: http://anthropology.blogs.lib.lsu.edu Bron: http://inton.over-blog.com/
 11. 11. Cultuur: socialisatie in systemen Door de Franse socioloog Pierre Bourdieu is de structuralistische theorie toegepast in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek naar leefstijlen en waardenoriëntaties (human values) (Bourdieu, 1984). Van onze familie en de gemeenschappen waarin we ons begeven leren we in het socialisatieproces systemen van spreken, stijlen en waarden. Deze systemen organiseren het gedrag van het individu en bieden een interpretatiekader. <<MATT>>@flickr.com
 12. 12. Human values electron@flickr.com
 13. 13. Human values bepalen gedrag Lifestyles – Spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen – Mensen tonen zichzelf in sociale interacties door consumptie van specifieke producten (mode, muziek, meubels, etc. – Leden van dezelfde leefstijlgroep delen voorkeuren, normen en waarden Bourdieu, Distinction, 1984.
 14. 14. Waarden-gebaseerde segmentatie in communicatie Mentality® Motivaction
 15. 15. Human values: instrumentele en eindwaarden Eindwaarden Instrumentele waarden • A comfortable life • Ambitious • An exciting life • Broad-minded • A sense of • Capable accomplishment • Cheerful • A world at peace • Clean • Equality • Courageous • Family security • Forgiving • Freedom • Helpful • Happiness • Honest • Inner harmony • Imaginative • Mature love • Independent • National security • Intellectual • Pleasure • Logical • Salvation • Loving • Self-respect • Obedient • Social recognition • Polite Rokeach, M. (1973). • True friendship • Responsible The Nature of Human Values. New York: The Free Press. • Wisdom • Self-controlled
 16. 16. Waarden bij mensen ontdekken: laddering Thomas J. Reynolds and Jonathan Gutman Journal of Advertising Research Feb/March, 1988
 17. 17. Teken, vorm en betekenis
 18. 18. Oefening 2 Je ziet een aantal afbeeldingen. Noteer wat je ziet.
 19. 19. Het begrip ‘teken’, en de betekenis ervan • ‘Teken’ is een centraal begrip in de structuralistische taalkunde van Ferdinand de Saussure en de semiotiek • symbolische aspecten van taal beeld en tekst
 20. 20. 3 kenmerken van het teken 1. Het teken heeft een vorm 2. Het teken refereert aan iets anders dan zichzelf: het heeft altijd iets anders nodig waaraan het refereert 3. Het wordt over het algemeen herkent door de meeste mensen binnen de cultuur waar het vandaan komt, om het zelfde ding aan te duiden pittsinger@flickr.com
 21. 21. Semiotiek • de vorm van het teken (fysiek aanwezig) • het concept van het teken, de betekenis zoals die wordt bedoeld (fysiek afwezig) CONCEPT • de interpretatie van het teken: de betekenis zoals die wordt beleefd denotatie connotatie VORM beleving INTERPRETATIE
 22. 22. Semiotiek katheid CONCEPT dit organisme is een katten zijn schattig exemplaar van katheid katten zijn smerig denotatie connotatie VORM beleving INTERPRETATIE Kitty: knuffelen! Jakkes!
 23. 23. Taal en gedeelde betekenis • Taal werkt omdat we een gedeelde set aan concepten hebben en een gedeeld begrip • Sommige objecten die hetzelfde lijken te zijn, hebben verschillende betekenissen en we begrijpen hun symbolische waarde omdat zij deel uitmaken van een system van rijke symbolen
 24. 24. • Vergelijkbare objecten kunnen The Meaning of Objects verschillende betekenissen hebben • Context en gebruik veranderen de betekenis • De betekenis van symbolen ligt niet vast en verandert door de tijd Swastika on buiding in seoul photo by Svdmolen@Wikipedia
 25. 25. Betekenisgeving en identiteit • Gebruik van het lichaam in betekenisgeving • Tattoos, peircing, kleding, voedsel • Geeft aan wie we zijn en hoe we gezien willen worden • Anderen uit dezelfde cultuur kunnen deze tekens ‘lezen’ Daniel Conway@flickr.com ocus2capture@fl i k
 26. 26. Problemen met betekenisgeving • Geen soepel probleemloos proces • Regelmatig misverstanden • Cross-culturele verschillen in betekenis • Objecten en handelingen kunnen veel verschillende betekenissen hebben • Kans op mis-interpretatie • Echter, we leunen zwaar op betekenisgeving om zin te geven aan de wereld electron@flickr.com
 27. 27. Individuele participatie geeft betekenis 100% weinig betrokkenheid invulling door aanbieder staging co-creatie Veel betrokkenheid zelfsturing 0% 100% invulling vanuit individu Pine & Gilmore, 1999
 28. 28. Oefening 1 (b) Bekijk wat je zelf en van elkaar hebt opgeschreven over de dingen die je dierbaar zijn. Wat valt je op?
 29. 29. Van betekenis als het voor human values is ‘de gevoelde neiging om iets dat goed (nuttig) voelt te gf ul omarmen en iets dat slecht (schadelijk) voelt af te wijzen’ m eanin vertaald uit: Arnold, 1960, in: Desmet, 2002 beoordeling: non-intellectueel, automatische evaluatie van de etekenis van een stimulus voor het persoonlijk welbevinden Needs Producten Doelen Agents (organisaties, Motieven groepen, brands) Events Human values P. Desmet. Model of product emotions. 2002. TU Delft.
 30. 30. Betekenisvolle communicatie Collected by Martien Heijmink
 31. 31. Advertising in the era of TV ive per suas TV industrial complex ing ad vertis buy adds make profit distribute products sell more products S. Godin. Purple Cow. 2005.
 32. 32. Advertising in the era of Experience Economy l ingfu mean ing ad vertis betekenis human values communicatiemiddel
 33. 33. Betekenisvolle communicatie Those pervasive systems and applications that enhance social capital as collective goods involving shared goals and values and social norms of reciprocity, are most usable to be of meaning over time Carroll, J.M. & Mentis, in: Schifferstein et al., 2008
 34. 34. Orchestreren van touchpoint interacties Krachtige media bewerkstelligen betekensivolle ervaringen door bij mensen het volgende te adresseren: • intellect • emoties • fysieke ervaring Highland & Yu. Communicating Inner Experience with Video Game Technology. 2008. Illustration: Sylvia Delissen. How to plug the gap between promise and proof. Graduation project, 2009.
 35. 35. Betekenisvolle media Highland & Yu. Communicating Inner Experience with Video Game Technology. 2008.
 36. 36. Voorbeeld: intellectuele interactie Beginselmanifest PvdA
 37. 37. Voorbeeld : emotionele interactie
 38. 38. Voorbeeld : fysieke interactie Gestural interfaces empowering brand experience Lemmy-Boy Hoogendoorn, graduation project at IN10, 2009
 39. 39. Betekenisvol communiceren • Zorg dat je iets vertelt wat echt iets voor mensen betekent • Orchestreer touchpoints voor interactie met en tussen mensen • Richt je op het intellectuele, emotionele en physieke niveau
 40. 40. Betekenisvolle communicatie – Betekenis, sociale interactie en cultuur – Human values en betekenis – Teken, vorm en betekenis – Betekenisvolle communicatie

×