Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Khitan

843 views

Published on

Fiqih Sosial

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Khitan

  1. 1. Dr. H. Arwani Sayrozi, M.A
  2. 2.  Khitan “Khatana” (memotong)  Terminologi: Laki2: memotong kulit zakar atau penis sehingga menjadi terbuka. Perempuan: Membuang bagian dalam Faraj/vagina yaitu ujung kelentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulfah pada bagian atas kemaluan wanita.  Laki2: Izar Perempuan: Khafd. B. Arab
  3. 3.  Sejak Zaman Nabi Ibrahim Pendapat Lain  Sejak zaman Nabi Adam
  4. 4. Malikyah Sunnah bagi LK2 Sunnah bagi PR Hanafiyah Wajib Bagi LK2 Keutamaan bagi PR Syafi’iah Wajib bagi Lk2 Wajib bagi PR
  5. 5.  Q.S. Al- Baqarah: 124  Q.S. An-Nahl: 123  َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ‫ي‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ َ‫ة‬ َ‫ْر‬‫ي‬ َ‫ر‬ُ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬‫س‬ْ‫َم‬‫خ‬ ُ‫ة‬ َ‫ر‬ْ‫ط‬ِ‫ف‬ْ‫ال‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫م‬‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ْ‫ى‬ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫د‬‫ا‬َ‫د‬ْ‫ح‬ِ‫ت‬ْ‫س‬ِ ْ‫اْل‬ َ‫و‬ ُ‫ان‬َ‫ت‬ ِ‫خ‬ْ‫ال‬ ِ‫ة‬ َ‫ر‬ْ‫ط‬ِ‫ف‬ْ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ‫س‬ْ‫َم‬‫خ‬ِ ْ‫ال‬ ُ‫ف‬ْ‫ت‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ِ‫ار‬َ‫ف‬ْ‫ظ‬َ ْ‫اْل‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ق‬َ‫ت‬َ‫و‬ ِ‫ْط‬‫ب‬ ِ‫ب‬ ِ‫َار‬‫ش‬‫ال‬ ُّ‫ص‬َ‫ق‬(‫مسلم‬ ‫رواه‬)  ِ‫ف‬ْ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ه‬‫ان‬ ‫م‬‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صل‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫هريرة‬ ‫ابى‬ ‫عن‬ُ‫ة‬ َ‫ر‬ْ‫ط‬ َ‫و‬ ِ‫ب‬ ِ‫ار‬َ‫ذ‬‫الش‬ ُّ‫ص‬َ‫ق‬ َ‫و‬ ُ‫د‬‫ا‬َ‫د‬ْ‫ح‬ِ‫ت‬ْ‫س‬ِ ْ‫اْل‬ َ‫و‬ ُ‫ان‬َ‫ت‬‫ت‬ ِ‫الخ‬ ‫خمس‬ْ‫ت‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ِ‫ار‬َ‫ف‬ْ‫ظ‬َ ْ‫اْل‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬ْ‫ق‬َ‫ت‬ُ‫ف‬ ِ‫ْط‬‫ب‬ِ ْ‫ال‬(‫مسلم‬ ‫رواه‬)
  6. 6. •Setelah baligh dan berakalLaki2 •Secepat- cepatnya •Masih balita Perem- puan
  7. 7.  Khitan merupakan pangkal fitrah, syiar Islam dan syari’at.  Khitan merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan ad-Din yang disyari’atkan Allah swt. lewat lisan Nabi Ibrahim as. sebagaimana terdapat dalam QS. 16:123 .  Khitan itu membedakan kaum muslimin daripada pengikut agama lain.  Khitan merupakan pernyataan Ubudiyah terhadap Allah swt, ketaatan melaksanakan perintah, hukum dan kekuasaannya
  8. 8. 1. Tri : Apakah benar perempuan itu dikhitan atau hanya sekedar isyarat? 2. Syarifudin: Bagaimana cara mengkhitan perempuan? 3. Fajar: Apa hukumnya jika perempuan tidak dikhitan menurut islam?

×