Successfully reported this slideshow.
หลักการวิเคราะห์โครงการ ฉบับ วณิพก <ul><li>ดร . ภุชงค์ อุทโยภาศ </li></ul><ul><li>ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ </li></ul><u...
ความสำคัญของการวิเคราะห์โครงการ <ul><li>การวิเคราะห์โครงการจะเกิดเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องการลงทุน เพื่อให้เกิดผลงานที่ต้องการ...
แนวทางในการวิเคราะห์โครงการ <ul><li>ควรทำอะไร </li></ul><ul><li>ทำไปทำไม </li></ul><ul><li>ทำได้อย่างไร </li></ul><ul><li>...
ควรทำอะไร วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา <ul><li>การเลือกโครงการที่น่าจะทำแต่แรกเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจาก </li></ul><ul><ul><l...
การเลือกโครงการ <ul><li>กรอบความคิดของเราต้องชัดเจนก่อน </li></ul><ul><ul><li>พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของ องค์กร </li></ul><...
พ่อตาเลือกลูกเขย <ul><li>จุดประสงค์หลัก : อยากให้ลูกสาวแต่งงานมีความสุข </li></ul><ul><li>ข้อกำหนดของลูกเขย </li></ul><...
โครงการที่ดี <ul><li>เป็นโครงการที่ </li></ul><ul><ul><li>สร้างผลกระทบแรง เร็ว และยั่งยืน มีผลกระทบทาง เศรษฐกิจ สังคม และ...
โครงการที่แข่งขันได้ <ul><li>SWOT Analysis </li></ul><ul><ul><li>Strength จุดแข็งของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>We...
TOWS Matrix SO-Strategies WO-Strategies ST-Strategies WT-Strategies Strength (S) Weakness(W) Opportunity (O) Threat (T)
TOWS Matrix SO : use its strengths to take advantage of opportunities ST : consider a strength to avoid threat WO : take a...
ความเป็นไปได้ทางเทคนิค <ul><li>ใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ใช้เค...
กังหันไฟฟ้าพลังลมแปลง โรงงาน ไฟฟ้าจาก EGAT ไฟจากกังหัน โรงงาน ไฟฟ้าจาก EGAT ไฟจากกังหัน มอเตอร์
โครงการที่จะประสบความสำเร็จต้องดูอะไรบ้าง <ul><li>เป้าหมายที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>การดำเนินงานที่ชัดเจน </li></ul><ul>...
เป้าหมายที่ชัดเจน <ul><li>Specific ชัดเจน เฉพาะ สำคัญ </li></ul><ul><li>Measurable วัดผลได้ </li></ul><ul><li>Achievabl...
ตัวอย่างเป้าหมาย <ul><li>เมื่อวิศวกรหนุ่มจบใหม่ เจอสาวสวยในสำนักงาน </li></ul><ul><li>คนแรก </li></ul><ul><ul><li>โอน้องค...
การดำเนินการที่ชัดเจน <ul><li>แผนงานที่ดีหรือไม่ </li></ul><ul><li>มีความชัดเจนในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>ขั้นตอนที่...
โจโฉแตกทัพเรือ <ul><li>โครงการที่ดีมาก </li></ul><ul><li>เป้าหมายชัดเจน ถ้าชนะศึกนี้ก็จะรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวได้ </l...
ทรัพยากรที่พอเพียง <ul><li>โครงการต้องมีทรัพยากรมากพอจะดำเนินการให้สำเร็จ </li></ul><ul><li>5 M of management </li></ul><u...
300 <ul><li>นักรบสปาตาร์ 300 คน ต้านทหารเปอร์เซีย 200,000 คน ที่ช่องเขา เทอร์โมไพเล </li></ul><ul><li>ผล ทุกคนตายหมด...
บุคคลากร <ul><li>เป็นสิ่งที่ดูยากมากต้องสัมภาษณ์ และสืบจากคนหลายๆคน สำหรับผู้บริหารโครงการหลัก อาจดูจาก </li></ul><ul><ul>...
การดู Team Leader <ul><li>หลักอย่างหนึ่ง อยากรู้ว่าฮ่องเต้ดีหรือไม่ให้ดูขุนนาง </li></ul><ul><ul><li>ถ้าในกลุ่มมีแต่คนมี...
การบริหารความเสี่ยง <ul><li>ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส / เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทีจะส่งผลกระทบ ทำให้วัตถุประสงค์...
ประเภทของความเสี่ยง <ul><li>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ </li></ul><ul><ul><li>กลยุทธ์ - การเมือง - เศรษฐกิจ - กฎระเบียบ -...
การประเมินความเสี่ยง Risk Analysis Matrix Ex. I K R S 3 Likelihood ความน่าจะเป็น Consequences Insignificant 1 Minor 2 Mod...
การสร้างแผนจัดการ 1.  Take การยอมรับความเสี่ยง 2.  Treat  การลด / ควบคุมความเสี่ยง 3 .  Transfer  การกระจาย / โอนค...
การขยายผล <ul><li>โครงการที่ยั่งยืนต้องสามารถขยายผลได้ เหมือนปลูกต้นไม้แล้วต้องออกลูกไปเรื่อยๆ </li></ul><ul><li>การขยายผ...
4P <ul><li>Product </li></ul><ul><ul><li>ผลของงานคือ อะไร เป็นของเป็นชิ้น เป็นบริการ สินทรัพย์ทางปัญญา </li></ul></ul><...
การทำนายอนาคต Foresight <ul><li>ในวงการเทคโนโลยีบางทีต้องทำตัวเป็นพ่อมด (Wizard) เพราะเราต้องสู้กับความเปลี่ยนแปลง </li...
ความตายของ Kodak <ul><li>Kodak เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องดิจิตอลเอง </li></ul><ul><li>โลกเริ่มหมุนไปสู่ความเป็น Digital โกดั...
<ul><li>Strategic Inflection Points. </li></ul><ul><li>“ Let's start with Strategic Inflection Points . They represent, ...
Intel <ul><li>ในช่วง 1980 Intel เป็นผู้ผลิตหน่วยความจำคอมพิวเตอร์รายใหญ่ ทำกำไรมหาศาล </li></ul><ul><li>บริษัทญี่ปุ่นเร...
ข้อสรุป <ul><li>การวิเคราะห์โครงการเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะโครงการแต่ละโครงการกินเวลาในชีวิตเราหลายปี ทุกคนคงไม่อยากทุ่มเว...
ขอบคุณครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Project Evaluation

2,270 views

Published on

หลักการประเมินโครงการแบบ

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Project Evaluation

 1. 1. หลักการวิเคราะห์โครงการ ฉบับ วณิพก <ul><li>ดร . ภุชงค์ อุทโยภาศ </li></ul><ul><li>ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>คณะวิศวกรรมศาสตร์ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ </li></ul><ul><li>Email: pu@ku.ac.th </li></ul>
 2. 2. ความสำคัญของการวิเคราะห์โครงการ <ul><li>การวิเคราะห์โครงการจะเกิดเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องการลงทุน เพื่อให้เกิดผลงานที่ต้องการ </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องคิดคือ </li></ul><ul><ul><li>โครงการนั้นควรจะทำหรือไม่ตั้งแต่ตอนแรก </li></ul></ul><ul><ul><li>หากตัดสินใจทำแล้ว ปัญหา คือ ทำอย่างไร เราจะรู้ว่ากิจกรรมนั้นมีโอกาสที่จะประสบผลมากน้อยแค่ไหน </li></ul></ul><ul><ul><li>เมื่อโครงการสำเร็จ จะเก็บผล ขยายผล อย่างไร </li></ul></ul>
 3. 3. แนวทางในการวิเคราะห์โครงการ <ul><li>ควรทำอะไร </li></ul><ul><li>ทำไปทำไม </li></ul><ul><li>ทำได้อย่างไร </li></ul><ul><li>ให้ใครทำ </li></ul><ul><li>ได้ผลอย่างไร </li></ul><ul><li>ต่อยอดอย่างไร </li></ul>
 4. 4. ควรทำอะไร วิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา <ul><li>การเลือกโครงการที่น่าจะทำแต่แรกเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจาก </li></ul><ul><ul><li>ทำให้พันธกิจขององค์กรไม่ได้รับการตอบสนอง หรือ เบี่ยงเบนออกไป </li></ul></ul><ul><ul><li>ทรัพยากรมีจำกัด การพยายามให้ทุนโครงการที่ไม่มีผลกระทบพอทำให้โครงการที่ดีได้รับเงินน้อยลง </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้เสียแรงงานไป ติด ตาม ประเมินผล โครงการที่ไม่มีความสำคัญ </li></ul></ul>
 5. 5. การเลือกโครงการ <ul><li>กรอบความคิดของเราต้องชัดเจนก่อน </li></ul><ul><ul><li>พันธกิจ วิสัยทัศน์ ของ องค์กร </li></ul></ul><ul><ul><li>เป้าประสงค์ ของการสนับสนุน </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลที่ต้องการ คือ อะไร </li></ul></ul><ul><ul><li>การวัดผลกระทบจะวัดได้อย่างไร </li></ul></ul><ul><ul><li>ลำดับความสำคัญ </li></ul></ul><ul><li>ต้องพัฒนาแนวความคิดที่ชัดเจนของเราออกมาเป็นเอกสาร เป็นตารางการให้คะแนน </li></ul>
 6. 6. พ่อตาเลือกลูกเขย <ul><li>จุดประสงค์หลัก : อยากให้ลูกสาวแต่งงานมีความสุข </li></ul><ul><li>ข้อกำหนดของลูกเขย </li></ul><ul><ul><li>รวย </li></ul></ul><ul><ul><li>นิสัยดี ไม่กินเหล้าเมายา ไม่เล่นการพนัน </li></ul></ul><ul><ul><li>มีงานเป็นหลักเป็นฐาน ความรู้ดี </li></ul></ul><ul><ul><li>หล่อ พูดจาดี </li></ul></ul><ul><ul><li>มีนำ้ใจ </li></ul></ul><ul><li>จะเห็นว่าข้อกำหนดอาจจะต่างจากลูกสาวและแม่ยาย ซึ่งต้องตั้งเกณฑ์การประเมินร่วมกัน </li></ul>
 7. 7. โครงการที่ดี <ul><li>เป็นโครงการที่ </li></ul><ul><ul><li>สร้างผลกระทบแรง เร็ว และยั่งยืน มีผลกระทบทาง เศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้เงินลงทุนที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>สอดคล้องกับเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง องค์กร แผนแม่บท </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>มีความต้องการจริง และ แก้ปัญหาในสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>แข่งขันได้ </li></ul></ul><ul><li>แต่โครงการที่ดีอาจไม่สำเร็จเลยก็ได้ </li></ul>
 8. 8. โครงการที่แข่งขันได้ <ul><li>SWOT Analysis </li></ul><ul><ul><li>Strength จุดแข็งของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>Weakness จุดอ่อนของโครงการ </li></ul></ul><ul><ul><li>Opportunity โอกาส </li></ul></ul><ul><ul><li>Threat ภัยคุกคาม </li></ul></ul><ul><li>ความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะทำให้เสร็จภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนด </li></ul>
 9. 9. TOWS Matrix SO-Strategies WO-Strategies ST-Strategies WT-Strategies Strength (S) Weakness(W) Opportunity (O) Threat (T)
 10. 10. TOWS Matrix SO : use its strengths to take advantage of opportunities ST : consider a strength to avoid threat WO : take advantage of opportunities by overcoming weaknesses WT : defensive and act to minimize weaknesses and avoid threats
 11. 11. ความเป็นไปได้ทางเทคนิค <ul><li>ใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม </li></ul>
 12. 12. กังหันไฟฟ้าพลังลมแปลง โรงงาน ไฟฟ้าจาก EGAT ไฟจากกังหัน โรงงาน ไฟฟ้าจาก EGAT ไฟจากกังหัน มอเตอร์
 13. 13. โครงการที่จะประสบความสำเร็จต้องดูอะไรบ้าง <ul><li>เป้าหมายที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>การดำเนินงานที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>ทรัพยากรที่พอเพียง </li></ul><ul><li>บุคคลากร </li></ul><ul><ul><li>ผู้นำที่สามารถและมีเวลาให้ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ปฎิบัติงานที่มีความสามารถพอ </li></ul></ul><ul><li>ความเสี่ยงที่น้อย </li></ul>
 14. 14. เป้าหมายที่ชัดเจน <ul><li>Specific ชัดเจน เฉพาะ สำคัญ </li></ul><ul><li>Measurable วัดผลได้ </li></ul><ul><li>Achievable ทำได้จริง </li></ul><ul><li>Realistic มีผลที่เกี่ยวกับเป้าที่ต้องการ </li></ul><ul><li>Timely ทันกาล ทันเวลา ไม่เก่าไป </li></ul>SMART
 15. 15. ตัวอย่างเป้าหมาย <ul><li>เมื่อวิศวกรหนุ่มจบใหม่ เจอสาวสวยในสำนักงาน </li></ul><ul><li>คนแรก </li></ul><ul><ul><li>โอน้องคนนี้น่ารักมากมาย </li></ul></ul><ul><li>คนที่สอง </li></ul><ul><ul><li>น้องคนนี้น่ารักมาก ต้องหาเบอร์โทรศัพท์ และชวนน้องไปกินกาแฟให้ได้ในสามวัน </li></ul></ul>
 16. 16. การดำเนินการที่ชัดเจน <ul><li>แผนงานที่ดีหรือไม่ </li></ul><ul><li>มีความชัดเจนในการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>ขั้นตอนที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>กำหนดเวลา </li></ul><ul><li>เป้าหมายในแต่ละขั้น </li></ul>
 17. 17. โจโฉแตกทัพเรือ <ul><li>โครงการที่ดีมาก </li></ul><ul><li>เป้าหมายชัดเจน ถ้าชนะศึกนี้ก็จะรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวได้ </li></ul><ul><li>ทรัพยากร และ ผู้นำดี </li></ul><ul><ul><li>กองทัพโจโฉมีกำลังมหาศาล กว่า กองทัพซุนกวนและเล่าปี่รวมกันมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>มีคนเก่งคับคั่ง โจโฉ ก็เป็นแม่ทัพที่ชำนาญศึกที่สุดคนหนึ่ง ชนะอ้วนเสี้ยวที่กัวต๋อมาอย่างงดงาม </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการส่งกำลังบำรุงที่ดี เพราะเล่าจ๋องยอมจำนน </li></ul></ul><ul><li>แพ้เพราะในส่วนการดำเนินการมีจุดอ่อน </li></ul>
 18. 18. ทรัพยากรที่พอเพียง <ul><li>โครงการต้องมีทรัพยากรมากพอจะดำเนินการให้สำเร็จ </li></ul><ul><li>5 M of management </li></ul><ul><ul><li>Money Men Material Method Machine </li></ul></ul><ul><li>ในสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพเยอรมันพ่ายแพ้เพราะเปิดศึกหลายด้านจนไม่สามารถหา 5 M มาทำสงครามได้ </li></ul><ul><ul><li>ความผิดพลาดเดียวกับนโปเลียน </li></ul></ul><ul><li>โครงการที่จะประสบความสำเร็จต้องประเมินทรัพยากรมาให้พอเพียง </li></ul>
 19. 19. 300 <ul><li>นักรบสปาตาร์ 300 คน ต้านทหารเปอร์เซีย 200,000 คน ที่ช่องเขา เทอร์โมไพเล </li></ul><ul><li>ผล ทุกคนตายหมด เพราะทรัพยากรไม่พอ </li></ul><ul><li>คำถาม โครงการนี้สำเร็จหรือไม่ </li></ul>
 20. 20. บุคคลากร <ul><li>เป็นสิ่งที่ดูยากมากต้องสัมภาษณ์ และสืบจากคนหลายๆคน สำหรับผู้บริหารโครงการหลัก อาจดูจาก </li></ul><ul><ul><li>ผลงานที่ผ่านมา ผลผลิต </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการทำงาน ระบบความคิด </li></ul></ul><ul><ul><li>หลักวิชาการและความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเข้ากับคน การสร้างทีม </li></ul></ul>
 21. 21. การดู Team Leader <ul><li>หลักอย่างหนึ่ง อยากรู้ว่าฮ่องเต้ดีหรือไม่ให้ดูขุนนาง </li></ul><ul><ul><li>ถ้าในกลุ่มมีแต่คนมีสมรรถนะแสดงว่าหัวหน้าทีมมีความสามารถ </li></ul></ul><ul><ul><li>คนจะคบหรือทำงานกับคนแบบเดียวกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ใต้ขุนพลเข้มแข็งไม่มีทหารอ่อนแอ </li></ul></ul>
 22. 22. การบริหารความเสี่ยง <ul><li>ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส / เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทีจะส่งผลกระทบ ทำให้วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเบี่ยงเบนไปก่อให้เกิดความเสียหาย มีความไม่แน่นอน และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา </li></ul>
 23. 23. ประเภทของความเสี่ยง <ul><li>ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ </li></ul><ul><ul><li>กลยุทธ์ - การเมือง - เศรษฐกิจ - กฎระเบียบ - เงื่อนไขตลาดโลก </li></ul></ul><ul><ul><li>Reputation Risk - Leadership Risk - Brand Risk </li></ul></ul><ul><ul><li>ความต้องการของลูกค้า / ผู้รับบริการที่เปลี่ยนไป </li></ul></ul><ul><li>ความเสี่ยงจากการดำเนินการ </li></ul><ul><ul><li>ร ะบบขององค์กร - กระบวนการ - เทคโนโลยี - บุคลากร </li></ul></ul><ul><li>ความเสี่ยงด้านการเงิน </li></ul><ul><ul><li>อัตราแลกเปลี่ยน - อัตราดอกเบี้ย - สภาพคล่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>Commodities - Credit Risk - ตลาด </li></ul></ul><ul><li>ความเสี่ยงจากวิบัติภัย </li></ul><ul><ul><li>ภัยธรรมชาติ - ผู้ก่อการร้าย </li></ul></ul>
 24. 24. การประเมินความเสี่ยง Risk Analysis Matrix Ex. I K R S 3 Likelihood ความน่าจะเป็น Consequences Insignificant 1 Minor 2 Moderate 3 Major 4 Catastrophic 5 Almost Certain 5 M 5 H 10 H 15 E 20 E 25 Likely บ่อย 4 M 4 M 8 H 12 E 16 E 20 Moderate ปานกลาง 3 L 3 M 6 M 9 H 12 H 15 Unlikely ไม่ค่อย 2 L 2 M 4 M 6 M 8 H 10 Rare น้อยมาก 1 L 1 L 2 L 3 M 4 M 5
 25. 25. การสร้างแผนจัดการ 1. Take การยอมรับความเสี่ยง 2. Treat การลด / ควบคุมความเสี่ยง 3 . Transfer การกระจาย / โอนความเสี่ยง 4 . Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
 26. 26. การขยายผล <ul><li>โครงการที่ยั่งยืนต้องสามารถขยายผลได้ เหมือนปลูกต้นไม้แล้วต้องออกลูกไปเรื่อยๆ </li></ul><ul><li>การขยายผลต้องคิดตั้งแต่ต้นโครงการ ต้องวางโครงสร้างของการขยายผล เช่น </li></ul><ul><ul><li>การถ่ายทอดเทคโนโลยี </li></ul></ul><ul><ul><li>การร่วมมือกับ partner </li></ul></ul><ul><ul><li>การเก็บข้อมูลการทำงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>การนำไปใช้จริงในภาคสนาม </li></ul></ul><ul><ul><li>Business Model and Sustainable Model </li></ul></ul>
 27. 27. 4P <ul><li>Product </li></ul><ul><ul><li>ผลของงานคือ อะไร เป็นของเป็นชิ้น เป็นบริการ สินทรัพย์ทางปัญญา </li></ul></ul><ul><li>Price </li></ul><ul><ul><li>ราคา และการทำกำไรทำอย่างไร ตั้งราคาเท่าไร </li></ul></ul><ul><li>Place </li></ul><ul><ul><li>การทำให้สินค้าถึงมือลูกค้า ได้อย่างไร </li></ul></ul><ul><li>Promotion </li></ul><ul><ul><li>ทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและบริการ ของเรา ใคร คือ ลูกค้า เขาอยู่ที่ไหน Life style อย่างไร </li></ul></ul>
 28. 28. การทำนายอนาคต Foresight <ul><li>ในวงการเทคโนโลยีบางทีต้องทำตัวเป็นพ่อมด (Wizard) เพราะเราต้องสู้กับความเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีก้าวไปเร็วมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>Life Style ของคนเปลี่ยนไปเร็วมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลิตภัณฑ์ มี Life Cycle ของการพัฒนาที่เร็ว และมีชีวิตในตลาดสั้นมาก ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี </li></ul></ul><ul><li>โครงการที่ดีมากในตอนนี้อาจจะไม่คุ้มเลยในอนาคต อย่าลืมว่า </li></ul><ul><ul><li>จากแนวคิดไปถึงโครงการจนได้เงิน 3-6-12 เดือน </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้ลุล่วง 1-2 ปี </li></ul></ul><ul><li>ดังนั้นต้องถามตัวเองว่า ในตอนที่โครงการเสร็จผลที่ได้คุ้มค่าไหม </li></ul><ul><ul><li>ตัวอย่างเช่นตอนนี้ใครขอทำฮาร์ดดิสค์ต้องคิดหนักเพราะ โลกกำลังจะไปทาง SSD (Solid State Device) หมดแล้ว </li></ul></ul>
 29. 29. ความตายของ Kodak <ul><li>Kodak เป็นผู้ประดิษฐ์กล้องดิจิตอลเอง </li></ul><ul><li>โลกเริ่มหมุนไปสู่ความเป็น Digital โกดักยังพยายามรั้งความรุ่งเรืองแบบเก่าไว้ </li></ul><ul><ul><li>ต้องปรับวิธีคิดและ Business model </li></ul></ul><ul><ul><li>ปร้บกระบวนการทำงาน </li></ul></ul><ul><li>ผล คือ โกดักเสียลูกค้าไปให้กับบริษัทผลิตกล้องหมด และ โกดักยังไม่สามารถปรับตัวได้ </li></ul><ul><li>บริษัทฟูจิ ที่ผลิตกล้องแทน และทำกำไรกับเทคโนโลยีทางเคมีได้โดยประยุกต์กับเครื่องสำอางค์ </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Strategic Inflection Points. </li></ul><ul><li>“ Let's start with Strategic Inflection Points . They represent, in my description of it, what happens to a business when a major change takes place in its competitive environment. A major change due to introduction of new technologies. A major change due to the introduction of a different regulatory environment. The major change can be simply a change in the customers' values, a change in what customers prefer.” </li></ul><ul><ul><li>Andrew S. Grove, former CEO of Intel </li></ul></ul>
 31. 31. Intel <ul><li>ในช่วง 1980 Intel เป็นผู้ผลิตหน่วยความจำคอมพิวเตอร์รายใหญ่ ทำกำไรมหาศาล </li></ul><ul><li>บริษัทญี่ปุ่นเริ่มพัฒนา Technology หน่วยความจำได้และทำได้ถูกกว่า </li></ul><ul><li>ทางเลือก (Strategic Inflection Point) </li></ul><ul><ul><li>ถ้า Intel ไม่เปลี่ยนอาจถูกขับไล่ออกจากตลาด </li></ul></ul><ul><ul><li>ถ้าเปลี่ยนเท่ากับละทิ้งตลาดขนาดมหาศาลที่ทำกำไรง่ายๆ </li></ul></ul><ul><li>ผู้บริหารกล้าพอที่จะปรับองค์กรใหม่ทั้งหมดทั้งที่ตอนนั้นยังไม่แน่นอน </li></ul>
 32. 32. ข้อสรุป <ul><li>การวิเคราะห์โครงการเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะโครงการแต่ละโครงการกินเวลาในชีวิตเราหลายปี ทุกคนคงไม่อยากทุ่มเวลาในชีวิตไปทำงานที่ไม่มีผลิตผลหรือผลกระทบอะไร </li></ul><ul><li>การวิเคราะห์โครงการมีวิธีการมากมาย ที่สำคัญคือ </li></ul><ul><ul><li>โครงการน่าทำหรือไม่ ทำสำเร็จได้จริงไหม และ ขยายผลอย่างไร </li></ul></ul>
 33. 33. ขอบคุณครับ

×