Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taklimat tmua

1,859 views

Published on

TMUA

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taklimat tmua

 1. 1. Hasrat PPPM 2013-2025 KPM komited untuk menyediakan pendidikan agama berkualiti tinggi bagi melengkapkan murid dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang relevan untuk berjaya dalam pasaran kerja berasaskan nilai Islam yang kukuh
 2. 2. PUNCA KUASAPUNCA KUASA  Mesyuarat JKP Bil. 3/2012 bertarikh 26 Jun 2012 dan Mesyuarat JPP Ke-200, Bil. 3/2012 bertarikh 27 Julai 2012 telah meluluskan KBD dan KBT sebagai Kurikulum Kebangsaan. Kurikulum ini telah diperkenan dan dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja kali ke-231 bertarikh 27 Februari 2013  Mesyuarat Profesional Bil 32/2013 bertarikh 19 Disember 2013 dan Mesyuarat JPP Ke-204, Bil. 1/2014 bertarikh 24 Februari 2014 bersetuju bagi pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab di Sek. Men. Kementerian Pendidikan Malaysia mulai 2014
 3. 3. Tahun Negeri Sekolah 2015 Selangor Perak Johor Kelantan SBPI Rawang SMKA Kerian SMKA Maahad Muar SMKA Tok Bachok 2016 Terengganu Sabah Negeri Sembilan Pulau Pinang SBPI Batu Rakit SMKA Kota Kinabalu SMKA Hj Abu Hassan Sail SMKA Nibong Tebal 2017 Melaka Perlis WP Putrajaya Sarawak SBPI Selandar SMKA Arau SMKA Putrajaya SMKA Sheikh Hj Othman Abd Wahab Unjuran Pelaksanaan TMUA
 4. 4. Mata Pelajaran Peruntukan Waktu (Seminggu) KBSM KBT (SABK) KBT (TMUA) Bahasa Melayu 6 6 6 Bahasa Inggeris 5 4 4 Matematik 5 4 4 Pendidikan Islam 6 4 4 Sains 5 3 3 Sejarah 3 2 2 Geografi 3 2 2 Kemahiran Hidup 4 2 2 Pendidikan Jasmani Kesihatan 2 1 1 Pendidikan Seni 2 1 1 Bahasa Arab 6 5 4 Bahasa Antarabangsa 3 0 2 Hifz al Quran 0 15 15 Maharat al Quran 0 3 2 Jumlah 50 52 52 Pakej KBT Menengah Rendah
 5. 5. Mata Pelajaran Peruntukan Waktu (Seminggu) KBSM KBT (SABK) KBT (TMUA)Agama Sains Bahasa Melayu 6 5 5 5 Bahasa Inggeris 5 4 4 4 Matematik 5 4 4 4 Pendidikan Islam 4 4 4 3 Sejarah 3 2 2 2 PJK 2 1 1 1 Biologi 4 0 4 4 Fizik 4 0 Kimia 4 0 4 4 Matematik Tambahan 4 0 4 4 Bahasa Arab 6 4 4 4 Pendidikan al Quran dan al Sunnah 4 4 0 0 Pendidikan Syariah Islamiah 4 4 0 0 Bahasa Antarabangsa 3 0 0 1 Hifz al Quran 0 16 14 14 Maharat al Quran 0 4 2 2 Jumlah 50 52 52 52 Pakej KBT Menengah Atas
 6. 6. Dokumen 1. Dokumen Standard Kurikulum (DSK) 2. Mushaf al Quran 3. Terjemahan al Quran 4. Buku Teks Maharat al Quran 5. Buku Rekod Prestasi Hafazan 6. Daftar Hifz al Quran 7. Buku Tahriri Hafazan
 7. 7. Mata Pelajaran Tahfiz
 8. 8. Objektif Hifz al Quran   1.30 2.30
 9. 9. Organisasi Hifz al Quran 1.Hifz al Quran 2.Fiqh al Ayat
 10. 10. Agihan Juzuk
 11. 11. Objektif Maharat al Quran 1.30 2. 3. 4. 5. 6.
 12. 12. Organisasi Maharat al Quran 1. Tilawah al Quran 2. Tajwid 3. Adab al Quran 4. Manhaj al Qiraat 5. Amali Qiraat 6. Rasm Uthmani
 13. 13. Agihan Tilawah al Quran Tingkatan Juzuk Jumlah Juzuk Satu 30, 1, 2, 3, 4 dan 5 6 juzuk Dua 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 9 juzuk Tiga 15, 16, 17, 18, 19,20, 21,22 dan 23 9 juzuk Empat 24, 25, 26, 27, 28 dan 29 6 juzuk
 14. 14. Kandungan Adab al Quran Tingkatan 1: Pengenalan al-Quran, kelebihan membaca dan menghafal al-Quran, mentarjihkan qari al-Quran, kemuliaan ahli al-Quran, adab guru dan pelajar, adab penghafal al-Quran, adab bersama al-Quran, adab terhadap al-Quran, ayat dan surah yang disunatkan membaca pada waktu dan keadaan tertentu dan hukum menulis dan memuliakan mushaf.
 15. 15. Kandungan Tajwid…. Tingkatan 1: Mabadi’ ilmu tajwid, hukum belajar dan mengamalkan ilmu tajwid, hukum wajib membaca al-Quran secara bertajwid, kesalahan bacaan al-Quran, jenis-jenis bacaan al-Quran, hukum isti’azah dan basmalah, hukum nun sakinah dan tanwin. Tingkatan 2: Hukum mim mati, hukum nun dan mim sabdu, bab lam mati, bab lam lafz al-Jalalah dan bab ra’.
 16. 16. …kandungan Tajwid Tingkatan 3: Bab al-mad dan al-qasr Tingkatan 4: Bab makharij al-huruf dan sifat al-huruf Tingkatan 5: Bab al-waqf, al-ibtida’ dan asas-asas bacaan riwayat Hafs.
 17. 17. Kandungan Manhaj al Qiraat Tingkatan 4: Taarif ilmu qiraat, perbezaan al-Quran dan al-qiraat, perbezaan qiraat riwayat, wajah dan tariq, sejarah dan pengumpulan ilmu qiraat, rukun-rukun qiraat sahihah, perbincangan ilmu qiraat, pembahagian qiraat, pengenalan imam- imam qiraat sab’ah, manhaj qiraat imam Nafi’, manhaj qiraat imam Ibnu Kathir dan manhaj qiraat imam Abu ‘Amru. Tingkatan 5: Manhaj qiraat imam Ibnu ‘Amir, manhaj qiraat imam ‘Asim, manhaj qiraat imam Hamzah dan manhaj qiraat imam Kisaie.
 18. 18. Kandungan Amali Qiraat Tingkatan 4: Surah al-Fatihah dan al-Baqarah ayat 1-141 yang dibaca secara jama’ berdasarkan Riwayat Qalun, Warsy, Bazzi, Qunbul, Duri dan Susi. Tingkatan 5: Surah al-Fatihah dan al-Baqarah ayat 1-141 yang dibaca secara jama’ berdasarkan Riwayat Hisyam, Ibnu Zakuan, Syu’bah, Hafs, Khalaf, Khallad, Abu al-Harith dan Duri.
 19. 19. Kandungan Rasm Uthmani Tingkatan 5: Pengenalan ilmu rasm, sejarah penulisan mushaf, pembahagian rasm dan kaedah rasm uthmani.
 20. 20. MASA AKTIVITI 06.30 – 07.10  HIFZ AL QURAN (TAHDHIR) 07.10 – 07.30  SARAPAN 07.30 – 9.30  HIFZ AL QURAN (TASMIK) 09.30 – 10.10  KELAS AKADEMIK (FASA 1) 10.10 – 10.30  REHAT/DHUHA 10.30 – 12.30  KELAS AKADEMIK (FASA 2) 12.30 – 13.40  REHAT/QAILULAH/MAKAN TENGAHARI  SOLAT ZUHUR 13.40 – 16.20  KELAS AKADEMIK (FASA 3) 16.20 – 17.00  REHAT / MINUM PETANG  SOLAT ASAR 17.00 – 18.30  REKREASI / KO-KURIKULUM 18.30 – 19.00  MAKAN MALAM 19.00 – 21.00  SOLAT MAGHRIB  HIFZ AL QURAN (MURAJAAH)  SOLAT ISYAK 21.00 – 23.00  KELAS PERSEDIAAN – PREP  MINUM MALAM/WITIR 23.00 TIDUR
 21. 21. Pelaksanaan PdP Hifz al Quran
 22. 22. Tahriri dan Hafazan Baru 7.00 mlm-9.00mlm(1:30) ◦Menulis Ayat-ayat Hafazan Baru (Tahriri Hafazan) sebanyak 1 muka surat secara individu selama 30 minit antara jam 7.00 malam – 7.30 malam. ◦Menunaikan Solat Maghrib secara berjemaah selama 15 minit antara jam 7.30 malam – 7.45 malam. ◦Menghafaz Ayat-ayat Hafazan Baru sebanyak 1 muka surat secara individu selama 60 minit antara jam 7.45 malam – 8.45 malam. ◦Menunaikan Solat Isyak secara berjemaah selama 15 minit antara jam 8.45 malam – 9.00 malam. ◦Guru Tahfiz yang bertugas bertanggungjawab memastikan setiap murid menulis dan menghafaz Ayat-ayat Hafazan Baru sebanyak 1 muka surat. Mereka juga berperanan sebagai tempat rujukan murid semasa aktiviti Tahriri dan Hafazan Baru.
 23. 23. Tahdhir 6.30 pagi-7.10 pagi (1:10) Menyemak dan memperkukuh Ayat-ayat Hafazan Baru di hadapan guru secara individu sebagai persediaan sebelum aktiviti tasmik (4 minit : 1 murid)
 24. 24. Tasmik dan Murajaah 7.30 pagi-9.30 pagi (1:10) ◦Tasmik: ◦Mengemukakan tulisan Ayat-ayat Hafazan Baru yang ingin ditasmik kepada guru. Ayat-ayat tersebut ditulis dalam Buku Tahriri Hafazan yang disediakan. ◦Memperdengarkan Ayat-ayat Hafazan Baru sebanyak 1 muka surat sehari di hadapan guru secara individu antara jam 7.30 pagi – 8.10 pagi (4 minit : 1 murid). Aktiviti ini berlaku pada 4 hari pertama minggu pembelajaran.
 25. 25. Tasmik dan Murajaah 7.30 pagi-9.30 pagi (1:10) ◦Murajaah Hafazan Baru: ◦Murajaah sebanyak 2 muka surat sebelum muka surat Tasmik di hadapan guru secara individu antara jam 8.10 pagi – 8.50 pagi (4 minit : 1 murid). Aktiviti ini berlaku pada 4 hari pertama minggu pembelajaran. Sebagai contoh, sekiranya muka surat Tasmik ialah muka surat 20 maka Murajaah Hafazan Baru ialah muka surat 18 dan 19.
 26. 26. Tasmik dan Murajaah 7.30 pagi-9.30 pagi (1:10) ◦Murajaah Hafazan Lama: ◦Murajaah 2 muka surat secara bergilir-gilir (kaedah tadarus) sebanyak 1 juzuk sebelum Juzuk Tasmik. Setiap murid murajaah di hadapan guru antara jam 8.50 pagi – 9.30 pagi (4 minit : 1 murid). Aktiviti ini berlaku pada 4 hari pertama minggu pembelajaran. Sebagai contoh, sekiranya Juzuk Tasmik Semasa ialah juzuk 2 maka Murajaah Hafazan Lama ialah juzuk 1.
 27. 27. Tasmik dan Murajaah 7.30 pagi-9.30 pagi (1:10) ◦Murajaah Mingguan: ◦Murajaah 4 muka surat meliputi semua muka surat yang dihafaz pada minggu tersebut di hadapan guru secara individu antara jam 7.30 pagi – 8.30 pagi (6 minit : 1 murid). Aktiviti ini berlaku pada hari ke 5 minggu pembelajaran.
 28. 28. Tasmik dan Murajaah 7.30 pagi-9.30 pagi (1:10) ◦Fiqh al-Ayat: ◦Menerangkan intisari ayat-ayat hafazan (fiqh al-ayat) yang telah dihafaz pada minggu tersebut sebanyak 4 muka surat di hadapan guru secara individu antara jam 8.30 pagi – 9.30 pagi (6 minit : 1 murid). Aktiviti ini berlaku pada hari ke 5 minggu pembelajaran. ◦Murid hanya perlu menerangkan intisari ayat-ayat yang dihafaz pada minggu semasa sahaja.
 29. 29. Guru Tahfiz merekodkan aktiviti Tasmik, Murajaah Hafazan Baru, Murajaah Hafazan Lama, Murajaah Mingguan dan Fiqh al-Ayat dalam buku rekod yang disediakan.
 30. 30. Pelaksanaan PdP Maharat al Quran
 31. 31. Maharat al Quran 9.30 pagi-12.30 tengahari (1:10) Tingkatan Satu (Tilawah, Adab Al-Quran dan Tajwid): Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran bidang Tilawah mengikut kaedah Talaqqi dan Musyafahah di hadapan guru secara individu.. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran bidang Adab Al-Quran secara halaqah. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran bidang Tajwid secara halaqah.

×