Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cerita

2,194 views

Published on

  • Be the first to like this

Cerita

  1. 1. Subtema: SeranggaTajuk : Bekerjasama
  2. 2. Di dalam sebuah tamanbunga, terdapat seekor belalang yangsuka menyanyi dan menari. Belalangmempunyai ramai teman di dalam tamanitu. Ada rama-rama, lebah dan semutyang sangat rajin dan baik hati.
  3. 3. Pada suatu hari, belalang mencarikesemua rakan-rakannya untuk bermaintetapi mereka semua sedang sibukmencari makanan dan berpindah untukberlindung sebelum musim hujan tiba. Belalang tidak percaya hujan akanturun sebentar lagi, dia tidur keranakeletihan. Hujan turun dengan lebatlalu belalang terbangun. Ia berasasangat lapar tetapi di rumahnya tiadamakanan.
  4. 4. “Bila hujan berhenti bolehlah sayamencari makanan,” katanya dalam hati.Apabila dia terjaga, hujan tetap turundengan lebat. Belalang berasa menyesalkerana tidak mengikut nasihat rakannyauntuk mencari makanan sebelum musimhujan.
  5. 5. Akhirnya belalang jatuh sakit. Apabilahujan berhenti, semut teringat akanbelalang. Dia keluar dari sarangnya danpergi ke rumah belalang. Ia amatterperanjat melihat belalang yangterlantar di atas katil di rumah.
  6. 6. “Saya akan membawa makanan,” katasemut kepada belalang apabila melihatbelalang terlalu lemah dan pucat. Semutmencari lebah dan rakannya yang lainuntuk menolong belalang. Akhirnya belalang sembuh dan sihat.Belalang insaf dan sering mendengarnasihat daripada rakannya.
  7. 7. TAMAT..

×