แผนพัฒนาจังหวัด
วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว
คําขวัญประจําจังหวัด
หนองคาย
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัด
ที่อยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองค...
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคาย
มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ บั้งไฟพญานาค
ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
จังหวัดหนอง...
เป้ าหมายของแผนพัฒนา
ต้องการให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ประชาชนของจังหวัด
หนองคายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้...
รายได้หลักของหนองคาย
1. สาขาเกษตรกรรม
สาขาการท่องเที่ยว
2. สาขาการขายปลีก-ขายส่ง
3. สาขาอุตสาหกรรม
เลือกที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแทนสาขาเกษตรกรรม
เนื่องจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า
สาขาเกษตรกรร...
เหตุผลที่สําคัญที่สุด คือ จังหวัดหนองคายมีศักยภาพใน
การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ...
BCG
Question Marks Stars
Cash Cows
สถานที่ท่องเที่ยว
จํานวนนักท่องเที่ยว
Dogs
ทางคณะผู้วางแผนพัฒนาโครงการจังหวัดหนองคายได้มี
แนวคิดอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นจังหวัดหนองคายในอีกมุมหนึ่ง
นอกจากงานบุญบั...
อําเภอสังคม
เห็นว่าอําเภอสังคมมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งศูนย์กลางการท่องเที่ยว
และพักผ่อนเชิงธรรมชาติ อันดับต้นๆของประเท...
ศักยภาพอําเภอสังคม
เป็นอําเภอเล็กๆที่มีความ
งดงามของแม่นํ้าโขง
มีถนนที่เรียบริมฝั่งแม่นํ้าโขง
ที่ยาวที่สุดของ
จังหวัดหนองค...
สถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอสังคม
นํ้าตกธารทิพย์
นํ้าตกธารทอง
สถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอสังคม
วัดผาตากเสื้อ
สถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอสังคม
หาดทรายแสงทอง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สร้างจุดชมวิวริมแม่นํ้าโขงในอําเภอสังคม
ทําการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้และดอกไม้รอบๆ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารในอําเภอสังคม
ขั้นตอนการดําเนินงาน
2. สนับสนุนให้ชาวบ้าน
ปรับแต่งบ้านของตนให้มีความน่าอยู่
ขั้นตอนการดําเนินงาน
3. สร้างบ้านพักริมฝั่งแม่นํ้าโขง
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ขั้นตอนการดําเนินงาน
4. จัดตั้งถนนคนเดิน ริมฝั่งแม่นํ้าโขง
สินค้าขึ้นชื่อประจําอําเภอต่างๆ
สับปะรดกวน
จากกิ่งอําเภอรัตนวาปี
ข้าวเม่าอบกรอบ
จากอําเภอโพธิ์ตาก
กล้วยตาก กล้วยม้วน
จากอํ...
ขั้นตอนการดําเนินงาน
5. จุดให้เช่าและจุดจอดจักรยาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
รถโดยสารสาธารณะ
เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว
งบประมาณ
27,000,000
31,395,000
16,725,000
1,575,000
8,250,000
4,750,000
3,900,000
3,250,000
300,000 455,000
2,400,000
0
5,...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2. นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมากขึ้น และ
เป็นตัวเลือกต้นๆที่นักท่องเที...
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย
2. จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดหนองคาย
3. อัตราความ...
ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิด
1. ความผันผวนของภัยธรรมชาติ ทําให้มีปัญหานํ้าท่วมและ
ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งซํ้าซาก
2. ความร่วมม...
Planning  nong kai1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Planning nong kai1

507 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
507
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Planning nong kai1

 1. 1. แผนพัฒนาจังหวัด วีรกรรมปราบฮ่อ หลวงพ่อพระใส สะพานไทย-ลาว คําขวัญประจําจังหวัด หนองคาย
 2. 2. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัด ที่อยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดหนองคายมี เอกลักษณ์พิเศษ คือ มีพื้นที่ทอดขนานยาว ไปตามลํานํ้าโขง มีอาณาเขตติดกับนครหลวง เวียงจันทน์ โดยมีแม่นํ้าโขงเป็นเส้นกั้นเขต แดนจังหวัดหนองคาย
 3. 3. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองคาย มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือ บั้งไฟพญานาค ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จังหวัดหนองคายได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Modern Maturity ของสหรัฐอเมริกาว่า เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก
 4. 4. เป้ าหมายของแผนพัฒนา ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ มวลรวมของจังหวัดเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนของจังหวัด หนองคายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระตุ้นให้ชุมชนมีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมที่จะช่วยพัฒนา
 5. 5. รายได้หลักของหนองคาย 1. สาขาเกษตรกรรม สาขาการท่องเที่ยว 2. สาขาการขายปลีก-ขายส่ง 3. สาขาอุตสาหกรรม
 6. 6. เลือกที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแทนสาขาเกษตรกรรม เนื่องจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า สาขาเกษตรกรรม อาจมีปัญหาจากภัยธรรมชาติและทําให้ผลผลิต มวลรวมลดลง เลือกที่จะพัฒนาแทนสาขาการขาย ส่ง-ขายปลีกฯ และ สาขาอุตสาหกรรม เพราะด้านการท่องเที่ยวจะเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในจังหวัดหนองคาย เป้ าหมายของแผนพัฒนา
 7. 7. เหตุผลที่สําคัญที่สุด คือ จังหวัดหนองคายมีศักยภาพใน การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ น่าสนใจมากมาย แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก และไม่มี สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จะรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ได้มากพอ เป้ าหมายของแผนพัฒนา
 8. 8. BCG Question Marks Stars Cash Cows สถานที่ท่องเที่ยว จํานวนนักท่องเที่ยว Dogs
 9. 9. ทางคณะผู้วางแผนพัฒนาโครงการจังหวัดหนองคายได้มี แนวคิดอยากให้นักท่องเที่ยวได้เห็นจังหวัดหนองคายในอีกมุมหนึ่ง นอกจากงานบุญบั้งไฟพญานาค จึงต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่ริมฝั่ง แม่นํ้าโขงซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดหนองคายเพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้าน และสัมผัสธรรมชาติ บรรยากาศที่เงียบสงบที่ไม่สามารถหาได้จากเมืองหลวง เป้ าหมายของแผนพัฒนา
 10. 10. อําเภอสังคม เห็นว่าอําเภอสังคมมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งศูนย์กลางการท่องเที่ยว และพักผ่อนเชิงธรรมชาติ อันดับต้นๆของประเทศได้
 11. 11. ศักยภาพอําเภอสังคม เป็นอําเภอเล็กๆที่มีความ งดงามของแม่นํ้าโขง มีถนนที่เรียบริมฝั่งแม่นํ้าโขง ที่ยาวที่สุดของ จังหวัดหนองคาย วิถีชีวิตของชาวบ้านในอําเภอมี ชีวิตอันเรียบง่าย และสงบ มีแหล่งท่องเที่ยวตาม ธรรมชาติหลายแห่ง
 12. 12. สถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอสังคม นํ้าตกธารทิพย์ นํ้าตกธารทอง
 13. 13. สถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอสังคม วัดผาตากเสื้อ
 14. 14. สถานที่ท่องเที่ยวของอําเภอสังคม หาดทรายแสงทอง
 15. 15. ขั้นตอนการดําเนินงาน 1. สร้างจุดชมวิวริมแม่นํ้าโขงในอําเภอสังคม ทําการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ โดยการปลูกต้นไม้และดอกไม้รอบๆ
 16. 16. ขั้นตอนการดําเนินงาน จุดให้บริการข้อมูลข่าวสารในอําเภอสังคม
 17. 17. ขั้นตอนการดําเนินงาน 2. สนับสนุนให้ชาวบ้าน ปรับแต่งบ้านของตนให้มีความน่าอยู่
 18. 18. ขั้นตอนการดําเนินงาน 3. สร้างบ้านพักริมฝั่งแม่นํ้าโขง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
 19. 19. ขั้นตอนการดําเนินงาน 4. จัดตั้งถนนคนเดิน ริมฝั่งแม่นํ้าโขง
 20. 20. สินค้าขึ้นชื่อประจําอําเภอต่างๆ สับปะรดกวน จากกิ่งอําเภอรัตนวาปี ข้าวเม่าอบกรอบ จากอําเภอโพธิ์ตาก กล้วยตาก กล้วยม้วน จากอําเภอสังคม มะเขือเทศ อําเภอ ศรีเชียงใหม่ ข้าวสารหอมมะลิ อําเภอสระใคร เส้นหมี่ท่าบ่อ ไส้กรอกอีสาน หมูยอ แหนม ผ้าฝ้ ายทอมือ
 21. 21. ขั้นตอนการดําเนินงาน 5. จุดให้เช่าและจุดจอดจักรยาน
 22. 22. ขั้นตอนการดําเนินงาน รถโดยสารสาธารณะ เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยว
 23. 23. งบประมาณ 27,000,000 31,395,000 16,725,000 1,575,000 8,250,000 4,750,000 3,900,000 3,250,000 300,000 455,000 2,400,000 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 งบประมาณพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย
 24. 24. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2. นักท่องเที่ยวรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายมากขึ้น และ เป็นตัวเลือกต้นๆที่นักท่องเที่ยวจะเลือกมาเที่ยว 1. ประชาชนในจังหวัดหนองคายมีรายได้เพิ่มขึ้น อัตราการว่างงาน ลดลง ทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งตนเองได้ และส่งผลให้อัตรา การเกิดอาชาญกรรมลดลง 3. ประชาชนรู้สึกภาคภูมิใจ รักถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งผลให้อยากที่จะกลับมา พัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตน
 25. 25. ตัวชี้วัด 1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองคาย 2. จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจังหวัดหนองคาย 3. อัตราความหนาแน่นของคนในจังหวัดหนองคาย
 26. 26. ปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิด 1. ความผันผวนของภัยธรรมชาติ ทําให้มีปัญหานํ้าท่วมและ ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งซํ้าซาก 2. ความร่วมมือของประชาชน

×