Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

лр6 використання modbus для scada

446 views

Published on

Промислові мережі. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 (Дистанційна форма). Використання шини MODBUS RTU та MODBUS TCP/IP для зв’язку SCADA програм з ПЛК.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

лр6 використання modbus для scada

  1. 1. Промислові мережі та інтеграційні технології. Лабораторний практикум. НУХТ. ІАСУ. О.М.Пупена ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 (Дистанційна форма). Використання шини MODBUS RTU та MODBUS TCP/IP для зв’язку SCADA програм з ПЛК. Тривалість: 1 акад. година. Мета: Отримати навики налаштування в SCADA-програмах підсистеми вводу/виводу для роботи з Modbus RTU та Modbus TCP/IP. Лабораторна установка. Мінімально необхідне апаратне забезпечення. Для проведення віртуальної лабораторної роботи потрібен комп’ютер з характеристиками, наведеними в лабораторній роботі №1. Апаратне забезпечення, матеріали та інструменти для проведення лабораторної роботи з фізичними пристроями (див.рис.5.1). Комп’ютер (ПК1) та ПЛК (з підтримкою Modbus RTU Slave та Modbus TCP Server), які з’єднані між собою: a. послідовним інтерфейсом (RS-232 або RS-485); b. мережею Ethernet; Апаратне забезпечення, матеріали та інструменти, що використані у віртуальній лабораторній роботі. 1. Усі досліди проводяться на віртуальній машині. Програмне забезпечення для проведення лабораторної роботи з фізичними пристроями. 1. Середовище виконання для ПЛК, з функціоналом, аналогічним описаному в додатку 3.3 (з лабораторної роботи 3). 2. SCADA програма Vijeo Citect 7.2 (береться на кафедрі або завантажується після реєстрації http://www.citect.schneider-electric.com/download?gid=231&docname=Vijeo Citect V7.20 Full Version). Програмне забезпечення, що використане у віртуальній лабораторній роботі. 1. CoDeSys Control Win http://store.codesys.com/codesys-control-win-sl.html (вже встановлено на образі віртуальної машини) 2. Виконавчий проект CoDeSys https://drive.google.com/file/d/0B2FfwwwweBSVTm4xTThySm5KSjA/view?usp=sharin g (встановлений на віртуальній машині в лабораторній роботі №3) 3. SCADA програма Vijeo Citect 7.2 (вже встановлено на образі віртуальної машини). Загальна постановка задачі. Цілі роботи: - розробити проект SCADA для контролю та керування віртуальним об’єктом через Modbus TCP/IP та Modbus RTU. COM Serial ПК1 ПЛК Рис.6.1. Структурна схема лабораторної установки, що використовується у лабораторній роботі з фізичними пристроями Eth Eth serial Ethernet
  2. 2. 2 Послідовність виконання роботи. 1. Запуск ПЛК. Для віртуальної установки. Завантажте файли середовища виконання для віртуальної лабораторної установки (див. додаток 3.3) та установіть їх на віртуальну машину, якщо це не було зроблено до тепер. Запустіть віртуальний контролер на виконання, за необхідності введіть свій варіант, впевніться що він введений вірно. 2. Створення проекту та однієї змінної. Користуючись додатком 6.1.1: - створіть у Vijeo Citect проект, добавте комунікацію (пристрій вводу/виводу) Modbus RTU для підключення до вашого контролеру; - створіть одну змінну, яка посилається на лічильник та перевірте її відображення, адреса змінної визначається наступним чином: адреса_змінної_лічильника = адреса_змінної_клапанів + 3 - за допомогою відомих вам утиліт роботи з COM-портом або Modbus перевірте чи дійсно віртуальний ПЛК не підтримує Coils та Input Bits; зробіть копію екрану де Ви побачили результат перевірки та напишіть висновки щодо цього; - виправте параметр в проекті, як це показано у відео з додатку 6.1.1. - добийтеся того, щоб змінна почала відображатися. 3. Створення інших змінних. Користуючись додатком 6.1.2: - створіть у Vijeo Citect усі інші змінні що мають джерелом даних контролер через зв'язок Modbus RTU; - створіть примітивну мнемосхему для проекту - виправте параметр в проекті, як це показано у відео з додатку 6.1.2 - добийтеся того, щоб всі змінні почали відображатися і змінюватися правильно 4. Створення змінних Modbus TCP/IP. Користуючись додатком 6.1.3: - створіть у Vijeo Citect комунікацію (пристрій вводу/виводу) Modbus/TCP для підключення до вашого контролеру - створіть у Vijeo Citect усі змінні що мають джерелом даних контролер через зв'язок Modbus TCP/IP аналогічно як для Modbus RTU; - скопіюйте та модифікуйте мнемосхему для установки як це зроблено в додатку 6.1.3: - виправте параметр в проекті, як це показано у відео з додатку 6.1.3 - добийтеся того, щоб всі змінні почали відображатися і змінюватися правильно Оформлення звіту. Після закінчення роботи, відправте звіт у форматі DOC чи PDF, оформлений у вигляді, наведеному в додатку 5.3 та файл архіву проекту VijeoCitect. Перевірка виконання роботи та питання до захисту. Викладачем перевіряється виконання всіх пунктів роботи відповідно до занотованих у звіті результатів. Оцінюється повнота результатів. Кінцева оцінка коригується по усному опитуванню при очному спілкуванню. Кожен результат студент повинен пояснити. У випадку виникнення помилок або запитань щодо проведення певного пункту, його необхідно буде повторити.
  3. 3. 3 ДОДАТОК 6.1. НАЛАШТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ MODBUS RTU ТА MODBUS TCP/IP В SCADA VIJEOCITECT . Д.6.1.1. Створення проекту, добавлення комунікації Modbus RTU, створення і перевірки однієї числової та одної дискретної змінної https://youtu.be/Q9i6wyOdU4Q Д.6.1.2. Створення інших змінних для комунікації Modbus RTU. https://youtu.be/LoN8jhILdVU Д.6.1.3. Добавлення комунікації Modbus TCP/IP та змінних. https://youtu.be/IExJdskMHHY
  4. 4. 4 ДОДАТОК 6.2. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ. Пункт 2. Створення проекту та однієї змінної. Навести копію екрану на якому видно підтримку або не підтримку контролером Coils та Input Bits. Написати висновки щодо підтримки. Результат роботи в кінці лабораторної роботи відправляється файлом архіву проекту VijeoCitect (резервна копія).

×