Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

кадри в індустрії 4

468 views

Published on

виступ на 2-й конференції розробників 4.0

Published in: Education

кадри в індустрії 4

 1. 1. кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) Підготовка кадрів АСУТП в контексті технологій Industry 4.0 Олександр Пупена (pupena_san@ukr.net) доц. ІАСУ, Національний університет харчових технологій Модератор форуму АСУ в Україні (www.asu.in.ua) 1
 2. 2. Класична піраміда управління Control/Management Systems Industry 3.0 кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 2
 3. 3. альтернативна підготовка кадрів АСУ ТП (Пупена О.) 3 - в організаційному керуванні - в автоматичному керуванні (координації) - в інформаційному обміні (fielddev<->ICS<->MES/MOM<->ERP) - побудова: рівні управління розподілені між АСУТП, АСУП, MES/MOM - обслуговування, технологія, ОТ: - обладнання: - фізична частина – механіки, - силова – електрики - датчики, ВМ, прилади, несилова частина електрообладнання – КВПіА - комп'ютерна інфраструктура: - ІТ, - на межі з ОТ – АСУТП, КВПіА, ІТ Керування I3.0: Пірамідальність у всьому
 4. 4. Компетенції I3.0+ кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 4
 5. 5. Каркас моделі компетенцій Automation (2014 Automation Federation) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 5 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated *In 2017, the model was revised again to incorporate foundational workplace health and safety skills from the National Institute for Occupational Safety and Health's (NIOSH) Safe Skilled and Ready Workforce Program, an initiative designed to help protect America's workforce and create safe, healthy, and productive workplaces.
 6. 6. Ярус 1 - Особисті Ефективністні Компетенції (Personal Effectiveness Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 6 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 1. Міжособистісні навички (Interpersonal Skills) - Демонстрація здатності ефективно працювати з іншими людьми. 2. Цілісність (Integrity) - Відображення прийнятої соціальної і трудової поведінки. 3. Особиста Прийнятність (Personal Acceptability) - Підтримка соціально прийнятного поводження. 4. Ініціативність (Initiative) - Демонстрація готовності до роботи. 5. Надійність (Dependability and Reliability) - Відображення відповідальної поведінки на роботі. 6. Навчання протягом усього життя (Lifelong Learning) - Відображення бажання вчитися і застосовувати нові знання та навички.
 7. 7. Ярус 2 - Академічні Компетенції (Academic Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 7 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 1. Читання (Reading) - Розуміння письмової української і англійської в документах, пов'язаних з роботою. 2. Написання (Writing) - Використання української і стандартної англійської мови для збору інформації та підготовки письмових звітів. 3. Математика (Mathematics) - Використання математичних принципів алгебри, геометрії і тригонометрії для вирішення завдань. 4. Наука (Science) - Знання та застосування наукових принципів і методів для вирішення завдань. 5. Спілкування, комунікативність (Communication – Listening and Speaking) – Здатність уважно слухати інших, і говорити українською та англійською досить добре, щоб зрозуміли інші. 6. Критичне та Аналітичне мислення (Critical and Analytic Thinking) - Використання логіки, міркувань і аналізу для вирішення завдань. 7. Основи роботи з комп'ютером (Basic Computer Skills) – Уміння використовувати комп'ютер і відповідні прикладні програми для введення і знаходження інформації.
 8. 8. Ярус 3 – Робочі Компетенції (Workplace Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 8 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 1. Бізнес Основи (Business Fundamentals) - Знання основних принципів ведення бізнесу, тенденцій і економіки. 2. Робота в команді (Teamwork) - Спільна робота з іншими для виконання робочих завдань. 3. Адаптивність і гнучкість (Adaptability and Flexibility) - Готовність до змін (позитивних або негативних) і значних розмаїть на робочому місці. 4. Маркетинг і фокус на замовнику (Marketing and Customer Focus) – Здатність активного пошуку способів визначення потреб ринку і задоволення замовника, клієнта, або потреби зацікавленої сторони (stakeholder). 5. Планування та координація (Scheduling and Coordinating) - планування і пріоритизація роботи для керування часом і ефективного виконання поставлених завдань з максимальною ефективністю. 6. Творче мислення і вирішення завдань (Creative Thinking and Problem Solving) - застосування навичок творчого мислення для вирішення завдань шляхом створення, оцінювання та реалізації рішень.
 9. 9. Ярус 3 – Робочі Компетенції (Workplace Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 9 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 7. Перевірка, ревізування і записування (Checking, Examining, and Recording) - введення, списування, записування, зберігання та підтримування інформації в письмовому або електронному/цифровому форматі. 8. Робота з інструментами і технологіями (Working with Tools and Technology) - Вибір, використання і підтримання інструментів і технологій для полегшення трудової діяльності. 9. Особиста гігієна і безпека (Personal Health and Safety) - дотримання процедур безпечного і здорового робочого середовища. 10. Стабільність (Sustainability) – Розуміння того що задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.
 10. 10. Ярус 4 - Загальні Технічні Компетенції (General Technical Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 10 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 1. Життєвий цикл (Design and Development Lifecycles) - Аналіз, проектування і розробка рішень для контролю і управління виробництвом а також постачання товарів і послуг. 2. Операційний менеджмент (Operations Management) - Проектування, введення в експлуатацію, контроль, управління та поліпшення технології, яка підтримує планування виробництва і процесу для задоволення вимог замовника. 3. Технічне обслуговування, монтаж і ремонт (Maintenance, Installation, and Repair) – підтримування і оптимізація технології на підтримку процесу або технологічного обладнання та систем.
 11. 11. Ярус 4 - Загальні Технічні Компетенції (General Technical Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 11 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 4. Виробництво в ланцюжку поставок (Production in the Supply Chain) - Планування і контроль за переміщенням і зберіганням матеріалів і виробів за погодженням з постачальниками, внутрішніх систем і замовників. 5. Оперативний контроль якості (Operational Quality Assurance) – Забезпечення відповідності продукту і процесу вимогам до якості, як це визначено специфікацією замовника. 6. Процеси і обладнання для здоров'я, безпеки та охорони навколишнього середовища (Process and Equipment Health, Safety, and Environment) - обладнання, методики і процедури, які сприяють здоровому та безпечному робочому середовищу.
 12. 12. Ярус 5 - Спеціалізовані Технічні Компетенції (Specific Technical Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 12 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 1. Контекст Автоматизації (Context of Automation) – Знання систем, процесів, програм та стандартів, що підтримують розробку та застосування автоматизації. 2. Вимірювання, датчики і виконавчі механізми (Measurement, Sensors, and Actuation) – Знання функціонування пристроїв первинного перетворення, вимірювань і виконавчих пристроїв, необхідних для автоматизації. 3. Управління (Control) - забезпечення передбачуваного, стабільного і узгодженого функціонування на заданих якісних рівнях з визначеними варіаціями.
 13. 13. Ярус 5 - Спеціалізовані Технічні Компетенції (Specific Technical Competencies) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 13 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated 4. Комунікації, інтегрування та програмне забезпечення (Communication, Integration, and Software) - Розробка та впровадження інфраструктури для систем автоматизації. 5. Системи автоматизації підвищеної функціональної безпеки та надійності (Automation System Safety and Reliability) - Розуміння, проектування та впровадження функціонально-безпечних і надійних систем машин, процесів управління та безпеки. 6. Кібербезпека Автоматизованих систем управління (Industrial Automation and Control Systems (IACS) Cybersecurity) - Знання, навички та вміння, необхідні для розуміння мети і реалізації функцій кібербезпеки в експлуатаційній технології, в тому числі знання утиліт і систем.
 14. 14. Професії Automation I3.0+ кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 14 https://www.automationfederation.org/Resources/WorkforceDevelopmentResources Finalized Occupation Descriptions •Automation Technician (слюсар КВПіА) •Control Software Engineer (програміст АСУТП) •Control Systems Engineer (інженер АСУТП) •Advanced Control Engineer (Advanced Process Control Engineer, Optimization Engineer, Simulation Engineer) •Enterprise Integration Engineer (інженер АСУ) •Automation Network Engineer (інженер мереж АСУ) •Automation Sales-Marketing Professional (Менеджер- Маркетолог)
 15. 15. Обслуговування (межа Industry 3.0 ->4.0) Приклад: приводний агрегат кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 15 Щось тут не працює! Кого викликати? • механіки? • КВПіА? • електрики? Рішення (Арселор Мітал, Фесто, КНУ, Романов) • мехатроніки
 16. 16. Mechatronics vs Automation Competency Model (I3.0+) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 16 http://asu.in.ua/viewforum.php?f=257Automation Competency Model Updated
 17. 17. Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 17 Вебінар RAMI 4.0 – концепція гнучкого виробництва Індустрії4.0. Доповідь Альони Шишак (Частина 1) • від пірамід до повної розподіленості, зв'язок зі світом • децентралізація • цифровізація та інтелектуалізація всього, в т.ч. продукту (product->asset) • гнучкість • інтеграція (вертикальна і горизонтальна)
 18. 18. The Industry 4.0 Component (RAMI4.0) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 18
 19. 19. Зміни в компетенціях: базові кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 19 • повна автоматизація рутини – пропадуть деякі професії (монтаж щита, див RITTAL) • гнучкість персоналу (це теж asset!): по відношенню до графіку (робота vs приватне життя) • інший стиль керування персоналом • робота з клієнтом • вміння працювати в "розподіленій" команді • кращі комунікації між спеціалістами в різних галузях • робота в міждисциплінарних командах • вміння вирішувати задачі • мультимовність • абстрактне мислення • постійне самонавчання • використання менеджерами соціальних мереж Tangible Industry 4.0: a scenario-based approach to learning for the future of production, Selim Erola,*, Andreas Jägera,b, Philipp Holda,b, Karl Otta,b, Wilfried Sihna,b Effects of Industry 4.0 on vocational education and training Ще немає чіткої картини, щодо компетенцій кадрів в I4.0 A Competency Model for “Industrie 4.0” Employees
 20. 20. Зміни в компетенціях: професійні (інженери) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 20 • мережні технології • робота з даними (аналіз даних, статистика) • міждисциплінарність - механічні + електричні + керування + IT- компетенції у тісному взаємозв'язку • кібербезпека • хмарні обчислення • робототехніка + штучний інтелект • моделювання процесів, продуктів • економічні знання • машинне навчання • прогнозування Tangible Industry 4.0: a scenario-based approach to learning for the future of production, Selim Erola,*, Andreas Jägera,b, Philipp Holda,b, Karl Otta,b, Wilfried Sihna,b Effects of Industry 4.0 on vocational education and training A Competency Model for “Industrie 4.0” Employees
 21. 21. кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 21 Implications for Learning Factories from Industry 4.0
 22. 22. кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 22 Implications for Learning Factories from Industry 4.0
 23. 23. Реакція АСУТП-шників на Industry 4.0 (зовнішнє проявлення) кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 23
 24. 24. Прихована реакція АСУТП-шників на Industry 4.0 кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 24
 25. 25. Що далі? кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 25
 26. 26. Мінімально необхідні дії кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 26 Усім вийти з зони комфорту! Цей потяг вже не зупинити!
 27. 27. Напрямки кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 27 • (само)освіта в т.ч. освітян • тренінги всередині організацій • зовнішні тренінги • виготовлення просвітніх матеріалів • навчання замовника -> стимул інтеграторів
 28. 28. Ми вже над цим працюємо… кадри АСУ ТП Індустрії 4.0 (Пупена О.) 28 Вебінар RAMI 4.0 – концепція гнучкого виробництва Індустрії4.0. Доповідь Альони Шишак (Частина 1)

×