Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 1 2 функції графічного людино-машинного інтерфейсу

247 views

Published on

http://edu.asu.in.ua/course/view.php?id=3

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 1 2 функції графічного людино-машинного інтерфейсу

  1. 1. Людино-машинні інтерфейси та SCADA Функції графічного людино-машинного інтерфейсу: загальні автор і лектор: Олександр Пупена (pupena_san@ukr.net) зворотній зв’язок по курсу: Інтернет-форум АСУ в Україні (www.asu.in.ua) 04.10.2017 1
  2. 2. Загальний вигляд графічного ЛМІ 04.10.2017 pupena_san@ukr.net 2 Вигляд та виконання графічного ЛМІ залежить від : • типу технологічного процесу • прийнятих стандартів ЛМІ (корпоративних, галузевих, міжнародних) • індивідуальних/групових потреб замовника (наприклад, технологів, інженерного персоналу) • типу виробництва/процесу • особливостей виконання (ПК/ОП, діагональ екрану, кількість моніторів) • кількості відображуваних змінних на весь АРМ • особливостей роботи персоналу • особливостей середовища (темне/світле приміщення, шумне…) Типове: • багатовіконний інтерфейс з можливістю відображення у вікнах сторінок процесу, трендів, тривог та іншої службової інформації; • в один момент відображається тільки одна сторінка (вікно, екран) процесу • сторінки (вікна, екрани), які призначені для відображення технологічного процесу або його частини, часто називають мнемосхемами
  3. 3. Загальний вигляд графічного ЛМІ (демо Vijeo Citect) 04.10.2017 pupena_san@ukr.net 3 1 – сторінка (мнемосхема) процесу; 2 – панель(меню) доступу до інших сторінок та команд; 3 – вікно відображення активних тривог та подій
  4. 4. Загальний вигляд графічного ЛМІ (демо SCADA zenon) 04.10.2017 pupena_san@ukr.net 4 1 – сторінка (мнемосхема) процесу; 2 – панель(меню) доступу до інших сторінок та команд; 3 – вікно відображення активних тривог та подій
  5. 5. Елементи багатосторінкового ЛМІ 04.10.2017 pupena_san@ukr.net 5 • основне вікно: сторінки перемикаються в межах одного вікна • спливаючі вікна: відкриваються поверх основного вікна і не заважають перегляду його вмісту. Типова організація багатовіконного ЛМІ: • у основному вікні (1) як правило є одна/дві головна мнемосхема - найбільш загальна інформація про весь процес, та допоміжні сторінки • елементи навігації (2) • інформація з підвищеним рівнем контролю - вікно тривог + яскраво підсвічуваного елемента (3)
  6. 6. Демо 04.10.2017 pupena_san@ukr.net 6
  7. 7. Способи та елементи відображення 04.10.2017 pupena_san@ukr.net 7 Вигляд надання інформації -> швидкість визначення та реакції на загальний стан процесу ДАНІ ≠ ІНФОРМАЦІЯ окрім значення у вигляді тексту, зміну властивостей графічного об’єкта: • кольору; • тексту; • видимості; • вигляду зображення; • геометричних розмірів; • заповнення; • позиції на екрані; • кута повороту. Анімація - зміна якоїсь властивості графічного елемента залежно від значення змінної.

×