Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diapositives Societat Coneixement V2

513 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diapositives Societat Coneixement V2

 1. 1. Una societat diferent: la societat del coneixement, la societat xarxa En els darrers anys, la nostra societat s'ha anat transformant mercès a l'aparició de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Ara ja no es parla d'una societat industrial ni postindustrial, ni tan sols d'una societat de la informació, sinó d'una societat xarxa , un espai que, a nivell mundial, permet que la informació i la comunicació circuli, gairebé sense fronteres. I quines són les implicacions d'aquest fet? Les ciutadanes podem apropiar-nos de noves formes de comunicació social. Podem compartir informació amb la xarxa mundial amb molta facilitat. Tenim al nostre abast un ventall important d'oportunitats
 2. 2. Podem, com a emissores d'informació: <ul><li>Crear la nostra pròpia pàgina web, de forma realment econòmica i, fins i tot, gratuïta. Donar-nos a conèixer a la xarxa mundial.
 3. 3. Produir informació i incorporar-la a la xarxa, en diferents formats: </li></ul><ul><li>Realitzar els nostres propis butlletins electrònics (revistes, diaris... en un nou format, el digital) Enviar informació a la xarxa d'aquelles. </li></ul><ul><li>Realitzar programes de ràdio,
 4. 4. Produir vídeos
 5. 5. Realitzar exposicions fotogràfiques virtuals
 6. 6. Un llarg etcètera. </li></ul>
 7. 7. Podem, com a emissores d'informació: <ul><li>Interactuar amb altres persones i grups amb els quals podem compartir interessos a través de diferents canals de comunicació, independentment de la seva localització geogràfica: </li></ul><ul><li>Els correus electrònics
 8. 8. Els xats
 9. 9. Els fòrums especialitzats
 10. 10. Els blocs... </li></ul>
 11. 11. Podem, com a receptores de informació: <ul><li>Consultar grans fonts d'informació: enciclopèdies, diccionaris, documents legislatius, bancs de dades, etc.
 12. 12. Apropar-nos a diferents tipologies d'informació: literatura, art, música, cinema, cultura, turisme, etc. </li></ul>
 13. 13. Podem, com a persones que interaccionem amb el nostre entorn: <ul><li>Relacionar-nos amb l'Administració pública i gaudir dels nostres drets i exercir les nostres obligacions com a ciutadanes. Algunes possibilitats son: </li></ul><ul><li>Presentar formularis amb sol·licituds diverses, sol·licitar assistència mèdica, demanar prestacions econòmiques, beques, ajuts, etc.
 14. 14. Realitzar liquidacions d'impostos, consultar i pagar sancions de trànsit
 15. 15. Realitzar altres tràmits en línia, com ara inscripcions escolars, universitàries, accions de formació continua </li></ul>
 16. 16. Podem, com a persones que interaccionem amb el nostre entorn: <ul><li>Estudiar i formar-nos a través d'aules virtuals (formació presencial amb suport en línia, formació semipresencial i fins i tot, formació a distància)
 17. 17. Accedir a serveis , gratuïts o de pagament, com ara traductors, mapes virtuals, informació relacionada amb els serveis públics, els transports, campanyes sanitàries etc. </li></ul>
 18. 18. Noves formes de relació social Hi ha unes noves formes de relació social , i no parlem tan sols de les relacions privades o personals (que també) sinó que també ens referim als sistemes polítics, econòmics, socials i culturals: tota l’organització social. La societat xarxa és una societat estructurada al voltant de xarxes d’informació, que es sosté mercès a la informació i al coneixement allotjat a la xarxa i que té com a activitat principal la transmissió, gestió i tractament d’aquesta informació. Les nostres vides interaccionen, cada dia més, mitjançant les tecnologies.
 19. 19. La societat del coneixement a Catalunya Ens trobem en un món global que força un canvi cap a la societat del coneixement. I en aquest nou marc, Catalunya necessita fer un salt qualitatiu per posar-se en les posicions capdavanteres. Com desenvolupem la societat del coneixement? Fomentant tres capacitats clau en la societat: <ul><li>la de crear coneixements nous i noves aplicacions amb els que ja tenim,
 20. 20. la de transferir-los i compartir-los per transformar-los en valor,
 21. 21. i finalment, la de fomentar l'aprenentatge permanent. </li></ul>Aquestes capacitats ens han de permetre innovar per ser més competitius i més avançats socialment com a país. (extret de La societat de la informació i del coneixement a Catalunya . Generalitat de Catalunya http://www.gencat.net/societatdelainformacio/societat.htm Data de con sulta 16 d'octubre de 2007)
 22. 22. Projectes a Catalunya 1 Administració electrònica Un conjunt d'eines que han de permetre la millora de les relacions entre les administracions, els ciutadans, les empreses i professionals de Catalunya. Destaquem : Certificació electrònica Un servei de signatura electrònica per a interactuar amb total seguretat amb les administracions catalanes. Garanteix la confidencialitat, la integritat, la identitat i el no rebuig en les comunicacions i transaccions electròniques que es realitzin en l'àmbit de les administracions públiques catalanes.
 23. 23. e-Catalunya És un servei adreçat tant a les comunitats professionals que treballen conjuntament com a les xarxes ciutadanes de col·lectius diversos: pacients, estudiants, artistes, etc. L'objectiu és facilitar les estructures necessàries per intercanviar coneixement mitjançant la creació de portals per a comunitats, que poden ser privats o públics. Més informació a quèCat Projectes a Catalunya 2
 24. 24. Formació, alfabetització, accés i consum Destaquem: Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC) La Xarxa de Telecentres de Catalunya (XTC) és una xarxa de prop de mig miler de punts públics d'accés a Internet que té per objectius principals la cohesió digital i l'equilibri territorial de Catalunya en la societat del coneixement. És la plataforma que dona cobertura a la nostra aula virtual. Projectes a Catalunya 3
 25. 25. Internet solidària La Fundació privada Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT) té per objecte promoure la societat de la informació i combatre el desequilibri digital d'oportunitats i d'igualtat entre aquells col·lectius amb major discriminació social i menys recursos econòmics, i alhora vetllar pel reciclatge i l'eliminació d'ordinadors, programari, fotocopiadores, centraletes telefòniques, equips de so, antenes i d'altres residus informàtics i tecnològics. Projectes a Catalunya 4
 26. 26. Altres sectors interessants: <ul><li>Innovació i tecnologia
 27. 27. Empresa
 28. 28. Educació i universitats
 29. 29. Salut
 30. 30. Cultura. LLengua. Audiovisual
 31. 31. Recerca
 32. 32. Justícia </li></ul>Projectes a Catalunya 5

×