Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2008 Breu Memòria Punt Omnia Jis/Arrels 2008 ...I Bons desitjos pel 2009

668 views

Published on

Breu memòria del Punt TIC Omnia Jis/Arrels de la Torrassa (L'Hospitalet) i la seva activitat durant el 2008 ... Amb bons desitjos pel 2009 inclosos, que recuperarem per fer.ne balanç quan toqui fer la memòria del 2009 :)

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2008 Breu Memòria Punt Omnia Jis/Arrels 2008 ...I Bons desitjos pel 2009

 1. 1. MEMÒRIA PUNT TIC ÒMNIA JIS/ARRELS 2008 ....I BONS DESITJOS PEL 2009. Punt TIC Òmnia JIS/ARRELS Rda. La Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 Tel. 934219310 E.mail: jisharrels@xarxa-omnia.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 2. 2. INTRODUCCIÓ Les TIC estan incorporades a l’Associació JIS de forma transversal a la totalitat de les seves àrees de treball. No només com a eina, sinó com a motor creatiu. Des de fa 10 anys l’Associació gestiona un Telecentre: el Punt Òmnia Jis Arrels. El Telecentre no només es va obrir com a servei públic a la comunitat del territori, sinó que paral·lelament es va anar produint una adaptació mútua per part de l’entitat i del TC, retroalimentant-se i multiplicant energies (i creant sinergies): el TC es va assumir per l’entitat de forma integrada progressivament, i a la vegada, el TC i les TIC van anar guanyant protagonisme dins de l’entitat. A aquest efecte es va crear fa 3 anys una nova àrea de treball: Participació Comunitària i TIC. Línies de treball del TC: A través de: L’alfabetització tecnològica, es treballa: • La vinculació territorial (identificació positiva) • L’empoderament individual i veïnal • Trobada intergeneracional (adults i joves) i interveïnal (antics i nous veïns) Activitats transversals al llarg del curs: • Revista Els Nostres Barris (Edició en paper – Edició electrònica) • Memòria de Barri (Blocs- Exposicions) • Actualitat de Barri (Revista -Blocs- Exposicions) • Espais de trobada festius: Pica-Pica’s i Concursos Eines “Web 2.0” utilitzades: Blocs – Galeries Fotogràfiques – Canals de Vídeo; amb un doble objectiu: a) Visibilitat. Per una banda, exposar i mostrar el treball realitzat, de forma progressiva. b) Arxiu accessible. Per altra banda, emmagatzemar el treball realitzat i tenir-lo accessible per a tothom. http://puntomniajisarrels.wordpress.com http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com http://memoriadebarrilatorrassa.blogspot.com http://jismezclateam.blogspot.com Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 3. 3. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 4. 4. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 5. 5. EIXOS DE TREBALL • Continuar amb la recerca i creació de noves eines de treball conjunt i transversal, entre grups i resta de veïns del territori (publicacions; arxius fotogràfics; etc.) • Aprofundir en el coneixement i les possibilitats que ens ofereix el programari lliure, i continuar amb el compromís de la seva divulgació. Generar reflexió, apropament i apropiació crítica, davant de la nova tecnologia. És a dir: els reptes per a l’organització passen per fer i reforçar el salt qualitatiu de la visibilitat amb la participació, a partir de la base i mitjans tecnològics. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 6. 6. FITXA TÈCNICA DEL TC PUNT OMNIA JIS/ARRELS: Nom: Punt TIC Omnia Jis/Arrels La Torrassa Domicili: Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 93.4219310 jisharrels@xarxa-omnia.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com Dependència: Associació JIS (mateix domicili), des del 2004. (Del 2000 al 2004dependència compartida entre dos entitats del territori: AAE Arrels –torn de matins- i JIS –torn de tarda-). Horari: 10-14h i 16-20h, de dilluns a divendres. Obert durant tot l’any excepte el mes d’agost. Serveis: -Espais formatius i de lliure accés. -Espai referencial d’assessorament i suport (a nivell individual; d’entitats i agrupacions; equips de serveis institucionalitzats). -Espai de creació i reunió (dinamització territorial): Revista i Arxiu fotogràfic locals. CONEIXEMENT Efectivament, el coneixement és la 'matèria prima' de l'activitat del Telecentre i de l'entitat, a la vegada que el seu 'producte'. Especificarem els diferents tipus de coneixement dins l'organització (telecentre): Know - what /Saber què: Què ofereix i què pot oferir el Telecentre? La seva activitat més explícita i visible (la seva excusa) és la formació i capacitació en l'aprenentatge de l'ús de les TIC: l'anomenada “alfabetització digital”, en forma de tallers, cursos i sessions puntuals. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 7. 7. A més a més, pretén ser un espai de trobada comunitària, on l’aprenentatge, consulta, assessorament i proveïment “informàtic” estimuli i acompanyi altres iniciatives socialitzadores al territori. Un espai mediador: de trobada i connexió. És a dir, l''alfabetització informàtica” amb l’objectiu immediat d’aconseguir una autonomia tecnològica bàsica, sense faltar al rigor dels continguts, però desmitificant i mirant d’estimular el seu aprenentatge des de la pròpia alçada humana: quotidianitat, necessitats i creativitat. Aquest tipus de coneixement es retroalimenta, es multiplica, es redefineix, s’acumula i transforma de forma creativa, en un procés dinàmic i constant. Depèn de forma especialment important del seguiment, avaluació i replantejament fruït de l’experiència directa amb la comunitat a la qual s’adreça i serveix, que és la que marca el ritme de les necessitats i ajustos. Més enllà dels qüestionaris de valoració protocol·laris, es copsa l’opinió directament i 'in situ' amb la comunitat, i és desitjable la seva participació en tot el procés, per passar a generar altre tipus de coneixement que suposi un retorn amb valor afegit al propi territori. Aquest coneixement, doncs, és fruït d'un contacte directe i una interrelació estreta amb la seva comunitat: coneixement tàcit que es pot i s'ha d’explicitar. Saber per què: Per què ofereix el Telecentre els seus serveis formatius? I per què s'adreça la gent al Telecentre? Aquestes dos preguntes van lligades i tenen a veure amb la necessària interrelació que ha d'existir en el coneixement generat des del Telecentre. La resposta del primer interrogant és la declaració de principis de tot projecte de telecentres, molt específicament del que ens ocupa com a Punt TIC Omnia, on surt molt explicitada la seva dimensió social, amb “la informàtica com a mitjà no finalista”. Però aquest coneixement-declaració de principis explicitat, s'ha de contrastar i complementar, transformar si cal, amb les raons i motius de la gent que s'adreça al servei: en constant disposició d'escolta i curiositat. Aquest tipus de coneixement s'ha de recollir i afegir. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 8. 8. Saber com: Com fer les coses: el “què” ? La previsió, la programació i calendarització, el disseny dels continguts, la seva execució, revisió i replantejament, avaluació contínua i constant, la gestió formativa, grupal i local, etc. La interrelació, el contacte directe amb la comunitat d'aprenentatge és la constant per redefinir aquest tipus de coneixement. Ajustar en tot moment els continguts, “fer-ho a mida”, el que no vol dir renunciar al nivell exigible, sinó adaptar-lo a cada situació i ritme grupal. En aquest sentit, cercar, acumular i intercanviar coneixement, pel que fa a metodologies participatives i socialitzadores (empoderament) i sobre el territori. Saber per a qui: En coherència amb l'argumentat als tipus de coneixement precedents, aquest últim és el més important i el que dóna sentit a la resta. En primer lloc, s'ha de tenir present com a directriu el coneixement de qui són les persones a les quals va adreçat el servei del telecentre. Aquest coneixement és clau per definir el know – how . A continuació, la universalitat del públic destinatari d'un telecentre (“per a tothom que ho vulgui i necessiti”) és una característica enriquidora (tot i que es vetlli per una discriminació positiva, és important evitar l'estigmatització); la voluntarietat i la no obligatorietat (no institucionalització) és una altra de les característiques que suposen una avantatge de treball en un telecentre; i tornant al principi, la contextualització territorial (“qui hi ha al barri?”), pel que fa a les seves característiques i història (passat i present), és un coneixement indispensable per treballar totes les potencialitats que ofereix un Telecentre. Aquest coneixement pot ser una peça clau per a distribuir els grups d'aprenentatge i dissenyar activitats d'implicació i lligam amb el propi territori, com grups de recerca i memòria històrica, mitjançant la creació de blocs col·lectius; o el disseny d'activitats transversals com la publicació de revistes que també tinguin un suport digital (bloc) per recollir i documentar tot el procés de recerca i aprenentatge, etc. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 9. 9. REPTES DE TREBALL: Així doncs, comptem amb tot un seguit de reptes quant a la immersió progressiva en la cultura cooperativa i en xarxa que faciliten les TIC, tant pel que fa: 1) al progressiu aprofitament de les TIC en el propi treball, (formació i presa de consciència), i acostumar-se a les transformacions de la pròpia organització per ajustar-se als canvis, com pel que fa a la: 2) ampliació d'horitzons en la democratització de la organització i la seva obertura per créixer: el repte principal és incorporar a la gent usuària a equips de treball en activitats o projectes: un pas endavant en la pròpia convicció de l'objecte i objectiu de treball: L'empoderament de la gent per a la qual treballem, entès com necessari pel propi nostre empoderamanet com a organització. Com a Entitat, en aquests moments estem reformulant projectes com: El Mundial de les Cultures: incorporar als mateixos joves com a educadors a l'entitat, per treballar amb les següents generacions: crear continuum generacional. Pel que fa a la pròpia organització i model de presa de decisions, també es interessant el debat obert, assumir la responsabilitat de defensar els punts de vista amb un objectiu sempre col·lectiu. En el nostre cas, amb model cooperatiu i assembleari les resistències són en nosaltres mateixos: hem d’entendre que en un tipus d'associació com la nostra l'equip humà és el seu valor qualitatiu més important (principal actiu, en termes empresarials) i que el model horitzontal i de comunicació horitzontal, és -més enllà d'idees més o menys compartides-, un requisit indispensable i inaplaçable quant a eficàcia en un context de canvi i incertesa: prendre com oportunitat i tractar de fer front als possibles handicaps, transformar les desavantatges en el seu contrari. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 10. 10. De cara al Telecentre Punt TIC Omnia JisA/rrels dintre de l'entitat: el debat actual passa més enllà, per no relaxar-nos, continuar adaptant-nos, innovant i aportant a l'organització, no deixar de fer-nos visibles: mitjançant accions conjuntes, oberts a propostes, etc. Com a exemple, citar que l'objectiu d'aquest curs (pla de Treball) va ser precisament el de la visibilitat: teníem molt descuidades les web i els suports electrònics: fem molta feina però no es veu. Assumir que aquesta visibilitat és un deure que hem de fer nosaltres, per nosaltres. REPTES DE FUTUR La principal feblesa i amenaça per l'entitat i Telecentre és l'econòmica, característica comuna de l'anomenat tercer sector. De qualsevol manera, l'impacte TIC sobre aquest tipus d'entitats és àmpliament positiu i suposa més avantatges que inconvenients, avantatges que fins i tot intuïtivament han sabut reconèixer els integrants més escèptics dels seus equips humans. El repte fonamental és navegar i explotar les possibilitats d'aquesta matèria intangible que és el coneixement, fet que per un Tercer Sector, -se suposa que expert en treballar amb intangibles- no hauria de ser tan difícil i ans al contrari, suposaria un avantatge de partida. Pel TC, el fet de pertànyer a una entitat en condicions d'igualtat comporta formar part d'una nau més àmplia on es comparteix la navegació i l'economia. En resum, per millorar el Telecentre -i apuntarem millores que bàsicament dependran a nivell intern,cal tenir present: -La visibilitat és un factor central: cal millorar-la en tots els aspectes. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 11. 11. -Cal innovar molt més i experimentar creativament, vinculant amb imaginació les TIC a projectes d'intervenció comunitària. -Cal millorar la transmissió i transferibilitat del coneixement – experiència acumulada: aprendre i desenvolupar eines per a quantificar millor la qualitat. -Cal incrementar la implicació i motivació de la comunitat usuària en la pròpia gestió del Telecentre i en els seus equips de treball a l'entitat. -Cal no perdre mai de vista la continuïtat i coherència de les línies de treball assumides. -Cal mantenir una perspectiva de planificació d'objectius a llarg termini, en permanent seguiment, revisió, implementació i redefinició constants. -Cal gestionar l'espai reconeixent els seus límits (gestió sostenible): La qualitat per sobre de la quantitat, sense renunciar a la rotació usuària. -Cal documentar molt més la feina que es realitza i intercanviar experiències. -Cal mantenir el sentit de l'humor, de forma imprescindible... L’Hospitalet, desembre del 2008 Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 12. 12. ANNEXE: MEMÒRIA BREU DEL PUNT TIC OMNIA JIS/ARRELS 2008 (Aquest és el resum que s’adjunta anualment a la Memòria de l’Associació JIS 2008) PUNT TIC ÒMNIA JIS/ARRELS http://puntomniajisarrels.wordpress.com Introducció El Punt TIC Òmnia Jis/Arrels és un dels 42 punts pioners del Projecte Òmnia a Catalunya, que van obrir les seves portes a l’any 2000. Actualment el projecte ha triplicat la quantitat de punts oberts arreu Catalunya, i els origininaris Punts Òmnia han passat a denominar-se Punts TIC per unificar tots els Telecentres en territori català. Durant gairebé 10 anys, el Punt Òmnia Jis/Arrels s’ha consolidat com un servei plenament arrelat als barris de Collblanc-La Torrassa, incentivador de propostes diverses de participació comunitària al territori, a través d’una oferta formativa en l’ús i maneig de les TIC (Tecnologies de la Informació i Coneixement) i una divulgació del programari lliure. La realitat social del territori fa que el Punt Òmnia Jis/Arrels continuï sent un referent important per a les persones veïnes del propi barri i fins i tot d’altres barris propers de L’Hospitalet, com el barri de Santa Eulàlia, i fins i tot de Barcelona, amb el cas de Sants. Igualment, el Punt també és un referent important per als serveis d’àmbit municipal i d’altres associacions territorials de proximitat. Objectiu Facilitar l’accés i fer extensiu l’ús de les TIC a la població dels barris de Collblanc-La Torrassa, combatent allò que s’anomena ‘fractura digital’, i contribuïnt a la dinamització del propi territori, mitjançant l’empoderament col.lectiu. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 13. 13. Organització i metodologia Tant la metodologia com l’organització es basen en fomentar l’ús de les TIC per tal de participar en un projecte del barri i per al barri: cohesionador i generador d’identitat col.lectiva positiva, respectuós amb la seva diversitat com a factor positiu de riquesa i oportunitat, i no de risc ni conflicte. En aquesta línia, es tracta de crear espais de trobada i vincle social aprofitant el desenvolupament de les activitats al Punt, amb la seva dinàmica habitual de tallers formatius i espais de lliure accés. Al Punt Òmnia s’ofereix aproximadament una mitja de 20 tallers formatius a la setmana: d’Iniciació TIC (Sistemes; Ofimàtica i Internet); i Grups de Treball basats en l’anomenda ‘Web 2.0’ (imatge; vídeo; Bloc). Cal destacar la tasca realitzada pel que fa a la divulgació i introducció del Sistema Operatiu Gnu Linux i del Programari Lliure, en coherència amb la pròpia filosofia Òmnia i els seus objectius. També cal esmentar les sessions tècniques de coneixement de la maquinària de l’ordinador per dins que s’imparteixen al Punt Òmnia periòdicament, i l’espai permanent de consulta i assessorament tecnològic obert al barri. Les activitats desenvolupades al 2008 han continuat mantenint la seva dimensió transversal, formant part d’un treball continuat a llarg termini i en sintonia amb la resta d’activitats de l’entitat. Cal destacar el manteniment de la Revista Els Nostres Barris com a eix de treball, que durant aquest any ha editat i publicat el seu segon número. Com és habitual, s’ha continuat celebrant el tradicional Concurs de Sant Jordi amb la seva corresponent entrega de premis, i s’han organitzat els espais de trobada i celebració més enllà dels ordinadors amb la ja clàssica fòrmula d’encontres gastronòmics: els Pica-Pica Òmnia. El Punt Òmnia també ha estat l’encarregat enguany d’organitzar l’activitat “Fest’h@ Fotos 2008”, activitat de presència de l’entitat a la Festa de la Diversitat del barri i de la ciutat, organitzant una exposició fotogràfica (metamorfosi permanent de la mostra anomenada El Mosaic del Barri encetada al 2004) que es podrà veure a l’entitat fins a la primavera del 2009. Aquest any cal destacar la posada en marxa i la creació de Blocs, tant per la part del mateix Punt Òmnia que ha inaugurat al maig el Bloc puntomniajisarrels.wordpress.com, com per la part de la comunitat usuària del Punt, destacant alguns blocs col.lectius com el de l’Associació Punt de Dona del barri o el de Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 14. 14. Pintores al Barri. Molt especialment cal destacar la línia de treball encetada amb el nom de “Memòria de Barri”, que precisament vehiculitza la seva producció a través d’un Bloc, veritable eina estrella d’aquesta temporada. Resultats El Punt Òmnia JisArrels continua de forma ininterrompuda donant servei al barri des de l’any 2000, amb un horari d’obertura de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 16 a 20hores, durant tots els dies de l’any, llevat del mes d’agost. Al 2008 es manté la població usuària amb un total de 847 persones comptabilitzades. Es manté l’increment per part de població derivada de serveis socials especializats i de base, així com l’ús per part de grups d’entitats que utilitzen el Punt. Vol destacar-se la gratuïtat del nostre Punt Òmnia Jis/Arrels des de l’inici del projecte, gràcies a l’esforç i l’entusiasme dels seus dinamitzadors, que han preservat aquest principi de funcionament des del començament, i a la pròpia entitat, que ha assumit el manteniment econòmic i l’ampliació horària amb compromís i anticipació en uns moments moltes vegades plens de dificultats. Beneficiari/es: 847 persones. Punt Òmnia JIS/Arrels – Ronda de la Torrassa 105 pis 3 – 08903 L'Hospitalet – E-Mail: jisharrels@xarxa-omnia.org Bloc: http://puntomniajisarrels.wordpress.com

×