Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2008 Presentació del projecte: Revista ElsNostresBarris, Punt Omnia JisArrels

554 views

Published on

"Història d'una revista de Barri". Presentació projectada a la Jornada del 150º Aniversari de Caixa de Sabadell, convidada l'Associació JIS i el seu Punt Omnia Jis/Arrels a presentar l'experiència de la revista Els Nostres Barris, premiada al 2007.

Published in: Education, Technology, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2008 Presentació del projecte: Revista ElsNostresBarris, Punt Omnia JisArrels

 1. 1. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com HISTÒRIA D’UNA REVISTA DE BARRI JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 2. 2. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com 1. Qui som... • L’associació JIS Associació juvenil amb 15 anys d’existència a L’Hospitalet. Des de fa 8 anys gestiona el Punt Òmnia JisArrels, que lidera l’Àrea de Participació Comunitària i TIC a l’entitat. http:// www.joves.org • El Punt Òmnia JisArrels Telecentre integrat a la xarxa Òmnia i xarxa de Telecentres de Catalunya. Amb 8 anys d’existència als barris Collblanc- Torrassa, oferint accés lliure a Internet i formació en TIC. http://puntomniajisarrels.wordpress.com • Veïns i veïnes del barri de La Torrassa Característica específica: població adulta autòctona i població jove d’origen migrant, concretament marroquí. (S’anuncien els 2 eixos de treball: l’intergeneracionalitat i la nova catalanitat). JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 3. 3. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com 2. On som...Territori. • El barri de La Torrassa és un dels barris més antics de la ciutat de L’Hospitalet. Geogràficament La Torrassa forma part del Samontà: la part nord de L’Hospitalet. • Administrativament, avui dia es parla de la unitat Collblanc- Torrassa. • Un dels problemes arrossegats pel barri és una altíssima densitat concentrada en un espai desproporcinadament petit. • El barri de La Torrassa va ser escenari de la concentració d’una població eminentment obrera i d’origen migrant. • Actualment La Torrassa continua sent un barri receptor massiu d’immigració. Continua sent un dels barris amb més densitat de tota Catalunya. • La Torrassa ha estat el primer barri de L’Hospitalet inclòs a la Llei de Barris. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 4. 4. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Terme Font: www.canal-h.net municipal Terme d’Esplugues municipal de Barcelona Terme municipal de Cornellà Terme municipal de Barcelona - Zona Franca Terme municipal de El Prat JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 5. 5. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Font: L’Hospitalet en xifres 2007-2008. Ajuntament de L’Hospitalet. Http://www.canal-h.net JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 6. 6. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com El desconeixement mutu entre generacins (joves i adults) i entre condicions (veïn@s antics i nouvinguts) ha estat l’eix de coordenades, o millor dit, la bastida on encabir la proposta de la revista, com a eina de col.laboració, amb un denominador en comú: el territori compartit. Veïns adults Veïns Veïns antics nous Veïns joves JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 7. 7. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com 3. Per a què?... Problema- necessitats-objectius. Problema detectat: • El desconeixement-recel-desconfiança mútua entre veïn@s: per una part, autòctons i nouvinguts; per altra part, gent gran i joves. • Desvinculació de la comunitat d’alumnes del Telecentre amb el seu territori i identitat grupal/col.lectiva negativa. • Desinformació i desconeixement veïnal pel que fa a actuacions que afecten al seu territori. Baixa participació i implicació. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 8. 8. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Necessitats detectades i Objectius plantejats: • Millorar l’autoestima col.lectiva • Reforçar el lligam territorial de pertinença • Reforçar la idea d’identitat positiva • Estimular l’interés pel propi territori (història i actualitat) • Estimular la capacitat reflexiva i crítica • Estimular la participació, per generar implicació i responsabilitat col.lectiva En definitiva, es podrien resumir les necessitats i objectius expossats amb el terme que alguns autors anomenen com a procés d’empoderament. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 9. 9. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Empoderament... Font: http://reflexionsdeporteria.blogspot.com “L'empowerment” és un mot anglosaxó que significa de manera literal “donar a poder” i es tradueix com empoderament. Aquest terme s'empra freqüentment per part de les ONGs en el camp de programes i projectes de desenvolupament, malgrat avarca diferents àmbits de la intervenció social. Definim l'empoderament com un procés mitjançant el qual les persones enforteixen les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme com a grup social per impulsar canvis positius de les situacions que viuen. En aquest sentit hem d'entendre l'empoderament com una estratègia metodològica que una entitat realitza tant externament com internament. “L'empowerment”, en tant que donar poder i capacitar, té, doncs, dos dimensions en l'entitat: a) una forma d'intervenció social vers els col·lectius amb els quals treballem, sovint col·lectius en risc d'exclusió social, i b) un model d'organització interna. Com a forma d'intervenció l'empoderament va més enllà del concepte de participació, essent un increment de la capacitat individual i col·lectiva per ésser més autònom i autosuficient. L'empoderament és un procés que es realitza mitjançant quatre passos: l'accés a la informació, la inclusió i la participació, la rendició de comptes i la capacitat d'organització local. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 10. 10. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com 4. Com?...Metodologia. A través del treball en comú enfocat a l’edició i publicació d’una revista de barri realitzada amb l’esforç i contribució de tots els veïns participants. L’objectiu principal coincideix amb la línia estratègica de treball: fer una revista amb la participació veïnal. Quins veïn@s? TOTS, els antics i els nouvinguts; els adults i gent gran i els joves; ...amb la certesa ferma que molts dels recels previs s’esvaeixen amb una oportunitat de trobada. En definitiva: treballar creativament a partir del problema detectat. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 11. 11. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com La metodologia passa per fer equips conjunts enfocats a la creació d’un producte compartit: la Revista. • Per part dels adults i gent gran: donar a conéixer la història del territori i cercar l’oportunitat de conéixer als joves des de la responsabilitat de la transmissió històrica. • Per part dels joves: possibilitar el coneixement de l’altre i proposar el seu paper actiu com a interpelador/es i interlocutor/es vàlids; siguent a la vegada els entrevistadors i reporters (l’equip de carrer), al mateix temps que adquirint competències lingüístiques i tècniques es possibilita el treball d’una identitat comuna. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 12. 12. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com 5. Els Protagonistes: La “Gent Gran”... Es va presentar a la Caixa de Sabadell el projecte, desenvolupat al 2007, amb el nom de: “Gent gran, joves i noves oportunitats” . a) Com a fasse prèvia, es van realitzar al Punt Omnia quatre cursos d’”Introducció a la Informàtica i TIC”, amb un seguiment i aprofitament de 32 persones adultes. Durant tres mesos (3 hores lectives/setmana), es va impartir formació bàsica informàtica organitzada en diferents mòduls. b) Des de l’inici es van orientar les sessions formatives a un projecte comú definit clarament: la confecció d’una revista veïnal. Important remarcar que la revista Els Nostes Barris no ha estat una activitat sinó el fil conductor del disseny formatiu i organitzatiu de tot el projecte. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 13. 13. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com És a dir...: L’aprenentatge dels processadors de texte va orientar-se a la elaboració dels continguts dels articles, reportatges i guions d’entrevistes; l’aprenentatge dels perifèrics es va relacionar amb l’escaneig de material gràfic antic, descàrrega de fotografia digital i impressió de materials; etc. D’igual forma es va enfocar l’aprenentatge de la navegació per Internet i l’intercanvi d’arxius a través del Correu Electrònic. L’aprenentatge informàtic –entre diferents grups de veïns/alumnes-, aplicat a un projecte comú. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 14. 14. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Els joves... Paral.lelament, es van orientar els tallers formatius vinculats als joves integrants de l’Equip de Futbol juvenil de l’Associació JIS: uns 12 joves veïns, a la mateixa activitat: la confecció d’una revista feta per gent del barri. El treball amb els joves es va centrar en reforçar competències tècniques i socials: • Competències tècniques: Preparació a l’escriptura i introducció dels gèneres periodístics clàssics i normes bàsiques d’estil. Preparació de reportatges-articles-cròniques- i entrevistes: la seva concertació via telefònica, postal o presencial; la seva transcripció i correcció tipogràfica, ortogràfica i d’estil. Etc. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 15. 15. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com • Competències socials: Preparació dels grups de treball (definició de seccions, repartiment de tasques, etc.) Realitzar visites a entitats i associacions per explicar el projecte comú. L’assistència a actes per cobrir-los i enregistrar-los per a la revista. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 16. 16. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Al primer número el tema esportiu ha estat el fil conductor que ha lligat els continguts, vinculant la seva pràctica amb la denúncia de la manca d’espai públic, reduït -sovint i malauradament- a un escenari de conflistes intergeneracionals i de convivència, quan en realitat la demanda veïnal comuna és la mateixa per tothom: més ciutat per a les persones! L’espai públic és per la gent i no hauria d’estar segrestat per altres interessos mercantils que res tenen a veure amb els seus habitants. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 17. 17. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com 6. ...I la revista! Resultat La revista en format paper va sortir al mes d’abril del 2007. Paral.lelament, també va sortir l’edició electrònica de la revista, en format PDF. • Número de revistes editades: 1000 exemplars editats i distribuïts. • Distribució: S’ha realitzat principalment a través d’entitats i serveis dels barris Collblanc-Torrassa i la ciutat de L’Hospitalet en general: associacions juvenils - gent gran - solidaritat i cíviques - associacions veïnals - bilioteques - centres educatius - escoles d’adults - serveis socials i especialitats - punts d’informació juvenil i centres cívics. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 18. 18. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com • Impacte en mitjans de comunicació local: TV de L’Hospitalet Premsa local: diari Tot L’Hospitalet JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 19. 19. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 20. 20. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 21. 21. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 22. 22. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 23. 23. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com 7. Futur Continuïtat: • La revista s’ha valorat com una eina de treball molt positiva: aconsegueix aglutinar en torn d’un mateix objectiu esforços i aportacions tan diverses com necessàries. • La visibilitat de la suma d’esforços anima, recompensa i estimula el treball col.lectiu. ..També el compromís de la continuïtat. • Actualment estem a punt de treure publicat en paper el segòn número, complint el compromís d’una periodicitat anual. JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 24. 24. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Les possibilitats que ofereix el desenvolupament actual de les TIC (l’anomenada Web 2.0) a la participació veïnal i ciutadana, s’han de considerar com a un potencial. En el nostre cas, la diferència amb aquest 2on número ha passat per la creació d’un Bloc amb el títol de “Revista Filmada”. Una de les peculiarietats, ha estat que hem substituït les gravadores d’enregistrar la veu de les entrevistes, per l’opció de vídeo de les càmeres digitals, permetent així enregistrar no només la veu sinó la imatge i poder penjar- la a la xarxa: arxius escrits i filmats, a la vegada. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 25. 25. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 26. 26. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 27. 27. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com FOTOS JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 28. 28. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com VÍDEOS JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 29. 29. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com
 30. 30. http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com MOLTES GRÀCIES :) Podeu trobar aquesta presentació al nostre Bloc de la Revista JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) - Punt Omnia Jis.Arrels Ronda de la Torrassa, 105 pis 3 L’Hospitalet 08903 http://www.joves.org http://puntomniajisarrels.wordpress.com

×