Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resta bolt2

384 views

Published on

Una manera de restar que d'en Brian Bold

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Resta bolt2

  1. 1. Mètode definitiu per fer bé les restes portant-ne (si saps sumar) Sobre una idea de Brian Bolt
  2. 2. He de fer aquesta resta Cal fer la següent resta. Com que és portant-ne, un amic meu m’ha explicat un truc que no en fallo ni una. 3 6 2 1 3 5
  3. 3. 1. Complements a 9 Escric a la primera fila els complements a 9 del subtrahend (135): el de 5 és 4, el de 3 és 6 i el de 1 és 8.
  4. 4. 2. Sumar minuend i nombre obtingut Sumo el minuend (362) amb el nombre obtingut 864) 2+4=6, 6+6=12 poso el 2 i en porto una, 3+8=11 i i una 12, el resultat és 1226
  5. 5. 3. Treure l’1 Trec l’1 del davant i el sumo a la xifra de les unitats, i es coverteix en el 227, que és el resultat de la resta.
  6. 6. 4. Posar el resultat
  7. 7. 5. “Maquillar la resta” Poso el resultat final a sota de la resta que havia de fer tal i com li agrada al mestre que ho presenti. 3 6 2 1 3 5 2 2 7

×