Salut

864 views

Published on

Presentació

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

Salut

  1. 1. La Salut
  2. 2. Definició: <ul><li>Salut: Estat de complet benestar físic, mental i social (OMS). </li></ul><ul><li>No només absència de malaltia. </li></ul><ul><li>La salut depèn de: </li></ul><ul><ul><li>Gens: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Malalties genètiques (hemofília)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Malalties congènites (síndrome de Down)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Predisposició a patir determinades malalties </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Factors ambientals: Estil de vida </li></ul></ul>
  3. 3. Tipus de malalties: <ul><li>Malalties no infeccioses: les causes de la malaltia no es transmeten d'una persona a una altra. Causes: </li></ul><ul><ul><li>Envelliment </li></ul></ul><ul><ul><li>Genètiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambientals (estil de vida)‏ </li></ul></ul><ul><li>Malalties infeccioses: causades per l'entrada i multiplicació d'organismes nocius a l'interior del cos. </li></ul>
  4. 4. Malalties no infeccioses: Malalties metabòliques Incapacitat per assimilar nutrients Cèl·lula Glàndules digestives Incapacitat per elaborar el suc digestiu Malalties genètiques Errors en la informació genètica Nucli cel·lular Malalties degeneratives Mort gradual de les neurones del cervell Destrucció de les cèl·lules que formen els cartílags articulars Malalties autoimmunes Reacció del sistema immunitari contra el propi organisme Tumor Cèl·lues que es reprodueixen en excés Malalties per proliferació cel·lular
  5. 5. Malalties infeccioses: Fongs: candidiasi, peu d'atleta Protozous: malària, amebiasi Virus: grip, hepatitis, SIDA Bacteris: còlera, salmonel·losi Epidermophyton floccosum Entamoeba histolytica Virus influenza (gripe)‏ Clostridium tetani
  6. 6. Transmissió de malalties infeccioses: A través de l’aire Virus de la grip Objecte contaminat Bacteri del tètan Per contacte físic directe Aliments contaminats Bacteris de la salmonel·la Organismes vectors Mosquits Puça Bacteri Pesta bubònica Malalties de transmissió sexual Rates Protozou Malària
  7. 7. Defensa de l'organisme contra malalties: <ul><li>Primera línia de defensa: pell i mucoses (barrera mecànica)‏ </li></ul><ul><li>Segona línia de defensa: </li></ul><ul><ul><li>Resposta immunitària inespecífica (fagocitosi)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Resoposta immunitària específica (anticossos)‏ </li></ul></ul>
  8. 8. Astella Pell Fagòcits Capil·lar dilatat 1. Les barreres físiques Gèrmens 2. La resposta immunitària inespecífica Fagòcits 3. La resposta immunitària específica Antigen Anticòs Antigen neutralitzat Limfòcit

×