Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

розглянуто затверджено

67 views

Published on

розглянуто

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

розглянуто затверджено

  1. 1. Розглянуто Затверджено на засіданніпедради начальник відділу освіти , молоді та протокол № 6 від 31.08.2016 спорту виконкому Сергіївської Директор школи________ В.М.Дузь ради ____________ С.О.Івко Погоджено на засіданні ради школи протокол № 3 від 31.08.2017 Голова ради школи __________ О.С.Рябовол Погоджено на засіданні профспілкового комітету школи протокол № 7 від 31.08.2017 Голова профспілкового комітету ___________ В.Д.Левченко Робочий навчальний план Розбишівської ЗОШ 1-111 ступенів Сергіївської сільської ради Полтавської області на 2017 - 2018навчальний рік В.о начальника Держпродспоживслужби в Гадяцькомурайоні _____________ А.В.Жученко
  2. 2. Пояснювальна записка Робочий навчальний план Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сергіївськоїсільської ради Полтавської області на 2017-2018 н.р. складено відповідно до Закону України «Про освіту» , Державного стандартуповної загальної середньої освіти , листа МОН України від 07.06.2017р. №1/9-315 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2018 навчальний рік» Робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік складаються: для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН молодьспорту України від 10.06.2011 № 572(додаток 1)(зі змінами); для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409(додаток 1) (зі змінами); для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 2) (зі змінами). Робочі навчальні плани старшої школи на 2017-2018 навчальний рік є основою для реалізації універсального профілю навчання, що передбачає вивчення предметів на академічному рівні. Заклад працює за 5-денним робочим навчальним тижнем. Відповідно до ст. 16 Закону України “Про загальну середню освіту “ навчальний рік розпочинається 1 вересня святом Першого дзвоника і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться протягом року, виходячи із конкретних умов. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр-з 1 вересня по 29 грудня 2017 року ІІ семестр-з 15 січня по 25травня 2017 року Протягом року для дітей проводяться канікули: -осінні-з 23 по 29 жовтня 2017 року -зимові- з 30 грудня по 14 січня 2018 року -весняні-з 26 березня по 1 квітня 2018 року.
  3. 3. Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4 класах , навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах і державної підсумкової атестації випускників початкової , основної і старшої школи. З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. Вивчення предметів буде здійснюватися за чинними навчальними програмами. Годин варіативної частини даним навчальним планом не передбачено. Уроки в 1класі тривають 35 хвилин ,у 2-4 класах –40 хвилин, в 5-11 класах-45 хвилин. Перерви між навчальними заняттями протягом дня здійснюються згідно з діючими санітарно-гігієнічними нормами. Харчування учнів проводиться на великих перервах тривалістю 20 хвилин після 2-го та 3-го уроків на базі шкільної їдальні. Даний навчальний план складено з урахуванням особливостей чисельного та вікового складу учнів навчального закладу. Всього учнів-50: 1 клас-6 учнів 2 клас-10 учнів 3 клас-6 учнів 4 клас-7 учнів 5 клас-5 учнів 6 клас-6 учнів 8 клас-7 учнів 11 клас -3 учні. Для учнів 11 класу буде організовано індивідуальне навчання за груповою формою.
  4. 4. Робочий навчальний план початкової школи на 2017-2018навчальний рік № п/п Навчальні предмети Навчальне навантаження на тиждень по класах 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 1 Українськамова 7 7 7 7 2 Іноземна мова 1 англійська 2 англійська 2 англійська 2 англійська 3 Математика 4 4 4 4 4 Я у світі - - 1 2 5 Музичне мистецтво 1 1 1 1 6 Образотворче мистецтво 1 1 1 1 7 Трудовенавчання 1 1 1 1 8 Фізична культура 3 3 3 3 9 Основи здоров'я 1 1 1 1 10 Природознавство 2 2 2 1 11 Інформатика - 1 1 1 ВСЬОГО 21 23 24 24
  5. 5. Робочий навчальний план основної школи на 2017-2018н.р. Освітні галузі Навчальні предмети Розподіл годин 5 6 8 Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2 Українська література 2 2 2 Іноземна мова 3 3 3 Світова література 2 2 2 Суспільство - знавство Історія України 1 1 1,5 Всесвітня історія - 1 1 Основи правознавства - - - Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 - Образотворче мистецтво 1 1 - Мистецтво - - 1 Математика Математика 4 4 - Алгебра - - 2 Геометрія - - 2 Природо- знавство Природознавство 2 - - Біологія - 2 2 Географія - 2 2 Фізика - - 2 Хімія - - 2 Технології Трудове навчання 2 2 1 Інформатика 1 1 2 Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 Фізична культура** 3 3 3 Разом 23,5+3 26,5+3 28,5+3 Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 33
  6. 6. Робочий навчальний план старшої школи на 2017-2018 н.р. Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах 11 Інваріативнаскладова Українськамова 2 Українськалітература 2 Іноземна мова 3,5 Зарубіжна література 2 Історія України 1,5 Всесвітня історія 1 Громадянськаосвіта: правознавство економіка - 1 людина і світ 0,5 Художня культура 0,5 Алгебра і початки аналізу 3 Геометрія 2 Астрономія 0,5 Біологія 1,5 Географія - Фізика 3 Хімія 2 Екологія 0,5 Технології 1 Інформатика 2 Фізична культура 2 Захист Вітчизни 1,5 Разом 28.5 Гранично допустиме 33 Всього(без урахуванняподілукласуна групи) 33

×