Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

звіт директора

198 views

Published on

звіт директора

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

звіт директора

 1. 1. У 2016-2017 навчальному році у Розбишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчалося 50 учнів, у тому числі у 1-4 класах-27чоловік, у 5-9класах – 17 учнів, у 10-11 класах- 6 учнів. Усього у школі на кінець навчального року 6 класів з наповнюваністю 5 і більше учнів та 3 класи, у яких діти працюють за індивідуальною формою навчання. Педагогічний колектив налічує 16 осіб, у тому числі 2 педагоги, що працюють за сумісництвом. Вищу педагогічну освіту мають 15 осіб. Кваліфікаційні категорії присвоєні таким чином: - «Спеціаліст вищої категорії» - 3 особи; - «Спеціаліст першої категорії» - 5 осіб; - «Спеціаліст другої категорії» - 3 особи; - «Спеціаліст» - 5 осіб. Педагогічне звання «Старший учитель» мають 2 особи. Аналіз стану навчальної діяльності за останні роки свідчать про позитивну стабільність у результативності навчальних досягнень учнів. Із 50 учнів, 40 з яких оцінено балами за рік (оцінки першокласникам не виставляються), 8 закінчили навчальний рік на високому рівні , 16 -на достатньому, 16 –на середньому. Загалом, показник якості знань учнів за результатами річного оцінювання склав 60 %. Картина успішності в класних колективах виглядає так: Клас Кількість учнів Середній бал Місцев рейтингу Класний керівник Успішність В Д С П 1 10 Левченко І.В. 2 6 9,03 3 Левченко В.Д. 2 3 1 0 3 6 8,5 4 Кравченко О.В. 3 0 3 0 4 5 9,44 2 Козуб Н.П. 1 3 1 0 5 6 8,4 5 Олешко О.О. 0 2 4 0 7 7 7,6 8 Пучков Д.О. 1 2 4 0 9 4 8,2 6 Бунда М.О. 0 3 1 0 10 3 10,2 1 Бунда М.О. 1 2 0 0 11 3 7,9 7 Гнатюк О.В. 0 2 1 0 По школі 50 (40) 8,6 8 17 15 0 Система роботи з обдарованими дітьми направлена на виявлення талановитих учнів та розвиток їх творчих здібностей. Результатом роботи вчителів стали 16 призерів районних предметних олімпіад та конкурсів.
 2. 2. Переможці та призери олімпіад і конкурсів Олімпіади № з/п П.І.Б. учня Предмет Місце 1 Смаль Юлія Українська мова І 2 Смаль Юлія Хімія ІІ 3 Ісаєнко марина Біологія ІІІ 4 Ісаєнко Марина Правознавство ІІІ 5 Сердюк Єлизавета Українська мова ІІІ 6 Близнюк Анастасія Математика ІІІ 7 Ченчик Євгеній Математика ІІІ 8 Литвин Катерина Німецька мова І 9 Купко Анна Німецька мова І 10 Рябовол Анастасія Німецька мова ІІІ Конкурси № з/п П.І.Б. учня Конкурс Місце 1 Сердюк Єлизавета Ім.. П.Яцика ІІІ 2 Бут Дар’я Ім.. П.Яцика ІІІ 3 Ісаєнко Марина Ім. Шевченка І 4 Купко анна Ім..Шевченка ІІ 5 Смаль Юлія Ім.. Шевченка ІІ 6 Смаль Юлія ОБЖ І У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працює на корекційному етапі роботи над проблемою : « Формування всебічно розвиненої особистості шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес». Згідно з Перспективним планом розвиткушколи на 2016 – 2021 роки, 2016- 2017 н.р.- початковий етап роботи над нею та логічне продовження роботи над попередньою науковою темою: «Використання новітніх методичних, інформаційних та комп'ютерних технологій як основа формування стійкої мотивації учнів до навчання та підвищення якості навчально-виховного процесу » .З метою активнішого впровадження ІКТ в навчально-виховний процес школи практикується складання графіка проведення уроків з
 3. 3. використанням мультимедійної техніки. Майже всі позакласні заходи проводяться з використанням мультимедіа . У школі зроблено локальну мережу, всі комп'ютери підключені до швидкісного Інтернету. Розпочато проведення провідникового інтернету в усі класні приміщення, планується завершити його до 1 вересня 2017 року. Досягнутадомовленість з інтернет – провайдером про збільшення швидкості інтернет-зв´язку до 8 мб/с. Найважливіші питання шкільного життя розглядались на засіданнях педагогічної ради. Говорилося про формування емоційного благополуччя серед учасників НВП, про педагогічну етику,про перспективи розвитку навчального закладу в світлі нового законодавства про освіту,про Концепцію національно-патротичного виховання ,про особливості ЗНО 2017, про Нову українську школу, нові Стандарти в освіті. Адміністрація і вчителі школи брали активну участь в фахових семінарах, міжшкільних методичних об’єднаннях. 23 березня 2017 року на базі Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Сергіївської ОТГ Гадяцького району проведено семінар класних керівників та керівників навчальних закладів ОТГ та м. Гадяча «Превентивне виховання як комплексний цілеспрямований вплив на особистіст». Після його завершення методистами було відзначено, що превентивний підхід в освітній системі Розбишівськоїзагальноосвітньої школиІ-ІІІ ст. розвивається з урахуванням передових надбань європейського досвіду як єдина модель захисту прав дитини на здоров'я, соціальний розвиток відповідно до Декларації прав дитини. Три предстаники педагогічного колективу у 2016-2017 н.р. стали учасниками районного етапу конкурсу «Учитель року»,двоє з них стали його переможцями: Кравченко Ольга Вікторівна у номінації « початкові класи», Левченко Валентина Дмитрівна у номінації «біологія». У школі працює 4 методичні об'єднання : суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу,МО вчителів початкових класів, МО класних керівників.На їх засіданнях йшлося про використання новітніх,в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін, про інтерактивні методи навчання , про створення умов для розвиткутворчої особистості. Піднімали питання результативності ЗНО за попередні роки та оптимізації підготовки учнів випускних класів до участі у державній підсумковій атестації та незалежному зовнішньому оцінюванні. Належна увага приділяється в школі виховній роботі. Виховна система школи – це широке поняття, яке охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття дітей, різноманітну діяльність і спілкування за
 4. 4. межами школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища, що невпинно розширює виховний простір. Протягом 2016 -2017н. р. виховна робота в школі здійснювалась згідно Програми« Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , річного плану роботи школи .Виховна робота школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства”, «Концепцію виховання дітей та молоді”, «Концепцію громадянського виховання”, «Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини”, «Декларацію прав дитини” та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України,Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації , органів місцевого самоврядування. Основну увагу було приділено таким напрямкам виховної роботи: ціннісне ставлення до держави, суспільства; ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до природи та ціннісне ставлення до культури, мистецтва. В основу планування покладено підґрунтя патріотичного виховання, формування національної свідомості. У 2016-2017 навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості – громадянина України, патріота. В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти. Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань: • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів; • турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя; • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя; • продовження спільної роботи психолого - педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками; • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи. Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2016-2017 навчальному році працювало 4 класоводи1-4 класів, 4 класних керівники 5-
 5. 5. 11 класів(2 з них за згодою), 1 педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступник директора з НВР. Згідно Методичних рекомендацій МОН України, Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації , відділу освіти, молоді та спорту Сергіївської сільської ради головна увага закладу в 2016-2017 навчальному році була зосереджена на патріотичному вихованні. Насамперед, це була дієва допомога воїнам АТО . Зокрема, було проведено ярмарки учнівської творчості , кошти від яких було перераховано землякам-учасникам АТО. З ними відбулося ряд зустрічей, оновлено стенд, присвячений героям АТО. Урочисто в школі було відзначено день Свободи та Гідності . Усіх схвилював захід « Небесна сотня дивиться на нас» , проведений у день початку подій на Майдані. Ідею єдності України було реалізовано через ряд флеш-мобів. Національно-громадянське виховання у 2016-2017 навчальному році реалізовувалося через проведення також таких заходів, як Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години за темами : «Україна-єдина країна» (1-11класи), «Мій край – моя історія жива» (1-11 класи), «Ми діти твої, Україно!» (1-11 класи); Тижня української мови та літератури, Тижня історії. Найвищою винагородоюза роботу в галузі патріотичного та правового виховання стала перемога учениць 7 класу Смаль Ю.та Рудик М. у обласномуетапі Всеукраїнського конкурсу малюнків « Мої права» (І місце в Україні серед колективних робіт середньої вікової групи). Робота щодо правового виховання учнів школи реалізовувалося переважно під час проведення Місячника правової освіти у жовтні 2016 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2016 року,Місячника охорони життя і здоров'я у вересні 2016року та Тижня ОБЖ в травні 2017 року. Щоквартально проведені засідання Штабу профілактики правопорушень.На засіданнях Штабу розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними до порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин. До співпраці з педагогічним колективом активно залучаються правоохоронні органи ,зокрема,проведено зустрічі з дільничним міліціонером, працівниками відділу служби у справах сім'ї, дітей та молоді та відділоу у справах дітей РДА. Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за
 6. 6. місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.Усе це відбувається при активній підтримці шкільної психологічної служби та дає належні результати. У школі немає дітей , що стоять на обліку в КМС або внутрішкільному обліку. Багато уваги в закладі надається формуванню в учнів здорового способужиття. Протягом року в неформальній формі відбувалися засідання Лекторію « Разом до здоров'я » за сприяння шкільної медичної сестри Миха йлик О.В. та працівників амбулаторії. Систематичною є робота по попередженню наркоманії та алкоголізму в дитячому середовищі. Загалом, система превентивного виховання закладу визнана кращою серед шкіл Сергіївської ОТГ. Протягом року учні школи були активними учасниками районної Спартакіади . Учнівська спортивна команда стала призером у змаганнях з міні-футболу та волейболу. Моральне виховання в закладі реалізується переважно через мережу виховних годин, які проводяться щоп'ятниці та уже традиційні родинні свята, приурочені Дню 8 березня,Дню людей похилого віку тощо. У рамках екологічного виховання у 2016-2017 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, місячник з благоустрою.Насаджено калинову алею . Шкільна територія площею більше 1 га постійно підтримується у порядку. Крім шкільної території , у ході Місячника благоустрою було упорядковано прибережну смугу площею 5 тис. кв.км .Учні та працівники школи залучалися до впорядкування місцевого пляжу. Проведено заходи, присвячені річниці Чорнобильської катастрофи .Усі земляки-чорнобильці побували у школі, розповіли дітям про трагічні події 1986-го. На відзначення Дня Землі відбувся виступ шкільної екологічної бригади. У ході Тижня біології та екології діти більше дізналися про первоцвіти нашого краю та про тварин, занесених до Червоної книги. У період літньої практики відбулися походи класних колективів стежками рідного краю. Діти відвідали всі музуї райцентру , Школу бджільництва, побували на екскурсії в Миргороді та здійснили похід до с. Панасівка. Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: -свято Першого дзвоника, -День Учителя,
 7. 7. - Свято осені (1-4 класи), -День Святого Миколая, -Новорічні вистави (1-11 класи), -Вечір зустрічі з випускниками, -розважальна програма до Дня Святого Валентина ( 8-11 класи), -Святковий концерт «8 березня», -День відкритих дверей у школі. Багатьом запам'ятався конкурс на виготовлення кращої новорічної іграшки, конкурси малюнків різноманітної тематики. Щомісяця в школі виходить газета учнівського самоврядування «Соняшник». Учні школи взяли участь у фестивалі дитячої творчості « Ве-селка». Велася робота по зміцненню матеріально-технічної бази школи. Опалення приміщення проводилося лише твердим паливом, частина якого заготовлена була самостійно при сприянні сільвиконкому. Проведено часткову заміну системи каналізації, встановлено систему для відведення води з порога. Завершено заміну вікон школи на енергозберігаючі(виняток-актова зала). У шкільній їдальні встановлено витяжку, бойлер, фільтри для очищення води. Кабінет інформатики укомплектовано інтерактивною дошкою. Виготовлено проект на заміну системи опалення. Проводиться поточний ремонт приміщення школи на суму біля 15 тис.грн. До 1 вересня планується зробити перекриття на твердопаливній топковій і сараєві та перекрити їх. Велася робота по залученню спонсорських коштів. Завдяки спонсорам кожна дитина отримала подарунок на Новий рік більше, ніж на 100 грн. Обдаровані діти, крім Премії сільського голови, отримали ще й почесні стипендії від спонсорів (від ТОВ «Вікторія-Агро»по 500 грн . кожному переможцю олімпіади чи конкурсу) На базі школи працював пришкільний табір « Веселка», де оздоровлено 27 дітей. Вартість дітодня становила 23 грн. Крім того, для цікавого відпочинку було закуплено призів на суму 1000 грн. та канцтоварів на суму 1000 грн. У закладі діяла програма « Шкільний автобус», підвозилося 6 дітей та з педпрацівники. Загалом, заклад має , як набутки, так і проблеми.
 8. 8. Серед позитивного: 1. Бажання колективу до позитивних умінь й участі у розвитку закладу. 2. Творчість педпрацівників, небайдужість, здатність до інновацій. 3. Збереження і примноження традицій закладу. 4. Постійна робота педпрацівників над самовдосконаленням. 5. Збільшення кількості переможців і призерів олімпіад і просвітницьких конкурсів (на різних рівнях),достатній рівень навченості учнів з основних дисциплін. 6. Оновлення педагогічного колективу. 7. Ведеться активна робота по пошуку джерел фінансування школи. 8. Підтримка батьківської громади й учнів 9. Зростання матеріально-технічної бази школи 10. Зацікавленість сільської влади діяльністю начального закладу. 11. Наявність швидкісного інтернету. Серед недоліків можна назвати такі фактори: 1. Великі витрати на утримання учня , причиною якої є мала наповнюваність класів 2. Відсутність викладачів деяких предметів серед місцевого населення 3. Низький рівень ініціативності та бажання використовувати інновації у роботі у деяких працівників 4. Недостатня співучасть батьків у роботі школи. 5. Велика частина коштів витрачається на автобус, оскільки він дуже зношений і потребує постійного ремонту. Директор школи В.М.Дузь
 9. 9. Розбишівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області вул. Леніна, 18 с.Розбишівка,37330 Тел.(05354) 55-3-15, e-mail: rozbishivsjka-shkola@meta.ua Код ЄДРПОУ ЗВІТ директора школи за 2016-2017 н.р. Дузь Валентини Михайлівни «Здобутки і проблеми в роботі закладу» Розбишівка-2017

×