วิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม . ธรรมศาสตร์ นิตยา ตากวิริยะนันท์ RN., Ph.D.(Nu...
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่ ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ร่วมงาน  ประเมินมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 .33 4.48 .35 4.15 ร...
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มหาบัณฑิตประเมินตนเอง 4.33 (.60) 4.32 (.32) 4.00 (.43) 3.96 ( .62 ) สมรรถนะเฉพาะสาขา 4.21 (.79) 4.20 ...
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มหาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตประเมิน สาขาสุขภาพจิตฯ ปีการศึกษา 2552 .35 4.15 .64 3.87 รวมเฉลี่ย .46 4.26 ...
สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มหาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตประเมิน สาขาเวชปฏิบัติฯ ปีการศึกษา 2552 .33 4.48 .28 4.26 รวมเฉลี่ย .40 4.45...
ผลการประเมินหลักสูตร พยม . โดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551-2552 / ns. <ul><li>อจ . ไม่ไปทางเดียวกัน </li>...
สาขาเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา 2552 <ul><li>หนังสือ ตำราทันสมัย </li></ul><ul><li>เอกสาร ตำรา มีน้อย </li></ul><ul><li>อา...
สาขาสุขภาพจิตฯ ปีการศึกษา 2552 <ul><li>แหล่งฝึกเหมาะสม </li></ul><ul><li>เนื้อหารายวิชาครอบคลุม </li></ul><ul><li>มีระบบ...
สาขาสุขภาพจิตฯ ปีการศึกษา 2551 <ul><li>ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เหมาะสมทั้งระยะเวลา แหล่งฝึก และอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็น ...
ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ปี 2551 <ul><li>เพิ่มการฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด นอกเหนือจากการศึกษาดูงาน </...
ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ปี 2552 - <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>ควรเพิ่มเวลาในการให้คำปรึกษาสำหรับ  ผู้เรียน <...
ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ปี 2552 - <ul><li>สิ่งสนับสนุน </li></ul><ul><li>ควรเพิ่มตำรา </li></ul>สุขภาพจิตฯ เวชปฏิบัติ...
สรุป ... จุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุง <ul><li>หลักสูตร / รายวิชา / แผนการศึกษา </li></ul><ul><li>เนื้อหาสถิติมีน้อย ไม่เพี...
สรุป ... จุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุง <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรจัดสรรเวลาในการให้...
สรุป ... จุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุง <ul><li>อาจารย์ </li></ul><ul><li>อาจารย์ประจำหลักสูตรมีน้อย ควรเพิ่ม </li></ul><ul>...
โครงสร้างหลักสูตรตาม “ ร่าง ” มคอ .1 36 36 รวม 6 12 4. วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 3 3 3. วิชาเลือก 18 12 2. วิชาเฉพาะสาข...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 47 12 4 16 15 NP. ( ปรับปรุง 2553 ) 46 45 รวม 36 นก . 12 12 4. วิทยานิ...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 47 5 4 23 15 NP. ( ปรับปรุง 2553 ) 46 45 รวม 36 นก . 4 5 4. สารนิพนธ์ ...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 612 การประเมินภาวะสุขภาพฯ 3 (2-4-6) 613 แนวคิดการพยาบาลขั้นสูง 2 (2-0-...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 <ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>2 (0-8-0...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 <ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>626 2 (...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 606  Eng. 3(3-0-9) <ul><li>วิทยาการ </li></ul><ul><li>ระบาดประยุกต์ 2 (...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 46 นก . 47 นก . 45 นก . รวม แผน ก . 12 นก . แบ่ง 2 ภาคการศึกษา ปี ...
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 4 นก . 5 นก . 5 นก . 4. สารนิพนธ์ 6 นก . 46 นก . 47 นก . 45 นก . ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการประเมินหลักสูตร และวิเคราะห์หลักสูตร

1,275 views

Published on

การประเมิน

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,275
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการประเมินหลักสูตร และวิเคราะห์หลักสูตร

 1. 1. วิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็ง หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ม . ธรรมศาสตร์ นิตยา ตากวิริยะนันท์ RN., Ph.D.(Nursing) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประธานบัณฑิตศึกษา
 2. 2. สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่ ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ร่วมงาน ประเมินมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 .33 4.48 .35 4.15 รวมเฉลี่ย .40 4.45 .46 4.26 สมรรถนะเฉพาะสาขา .34 4.48 .35 4.13 เฉลี่ย .34 4.40 .36 4.21 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ .41 4.24 .47 3.95 5. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร .43 4.63 .35 4.27 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ .43 4.63 .43 4.08 3. ทักษะทางปัญญา .43 4.51 .32 4.14 2. ความรู้ .56 4.48 .40 4.11 <ul><li>สมรรถนะหลัก </li></ul><ul><li>คุณธรรมและจริยธรรม </li></ul>SD. M SD. M สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน (n = 16) สาขาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช (n= 12) สมรรถนะ
 3. 3. สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มหาบัณฑิตประเมินตนเอง 4.33 (.60) 4.32 (.32) 4.00 (.43) 3.96 ( .62 ) สมรรถนะเฉพาะสาขา 4.21 (.79) 4.20 (.28) 4.11 (.20) 3.78 (.68) เฉลี่ย 4.28 (.35) 4.17 (.32) 4.20 (.30) 3.67 (.80) 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (5 ข้อ ) 4.25 (.46) 3.80 (.45) 4.00 (.00) 3.52 (.76) 5. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร (5,3 ข้อ ) 4.30 (.44) 4.46 (.25) 4.09 (.16) 4.17 (.51) 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ (7,7 ข้อ ) 4.16 (.48) 4.38 (.52) 4.08 (.17) 3.56 (.65) 3. ทักษะทางปัญญา (5,4 ข้อ ) 4.10 (.34) 4.21 (.24) 4.22 (.27) 3.77 (.76) 2. ความรู้ (7,6 ข้อ ) 4.16 (.23) 4.31 (.40) 4.00 (.00) 3.97 (.65) <ul><li>สมรรถนะหลัก </li></ul><ul><li>คุณธรรมและจริยธรรม (6,4 ข้อ ) </li></ul>51 (n=8) 52 (n=8) 51 (n=3) 52 (n=5) ปีการศึกษา สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน สาขาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช สมรรถนะ
 4. 4. สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มหาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตประเมิน สาขาสุขภาพจิตฯ ปีการศึกษา 2552 .35 4.15 .64 3.87 รวมเฉลี่ย .46 4.26 .62 3.96 สมรรถนะเฉพาะสาขา .35 4.13 .68 3.78 เฉลี่ย .36 4.21 .80 3.67 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ .47 3.95 .76 3.52 5. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร .35 4.27 .51 4.17 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ .43 4.08 .65 3.56 3. ทักษะทางปัญญา .32 4.14 .76 3.77 2. ความรู้ .40 4.11 .65 3.97 <ul><li>สมรรถนะหลัก </li></ul><ul><li>คุณธรรมและจริยธรรม </li></ul>SD. M SD. M ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ร่วมงาน ประเมิน (n = 12) มหาบัณฑิต ประเมินตนเอง (n = 5) สมรรถนะ
 5. 5. สมรรถนะเชิงวิชาชีพที่มหาบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตประเมิน สาขาเวชปฏิบัติฯ ปีการศึกษา 2552 .33 4.48 .28 4.26 รวมเฉลี่ย .40 4.45 .32 4.32 สมรรถนะเฉพาะสาขา .34 4.48 .28 4.20 เฉลี่ย .34 4.40 .32 4.17 6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ .41 4.24 .45 3.80 5. ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร .43 4.63 .25 4.46 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ .43 4.63 .35 4.25 3. ทักษะทางปัญญา .43 4.51 .24 4.21 2. ความรู้ .56 4.48 .40 4.31 <ul><li>สมรรถนะหลัก </li></ul><ul><li>คุณธรรมและจริยธรรม </li></ul>SD. M SD. M ผู้ใช้บัณฑิต / ผู้ร่วมงาน ประเมิน (n = 16) มหาบัณฑิต ประเมินตนเอง (n = 8) สมรรถนะ
 6. 6. ผลการประเมินหลักสูตร พยม . โดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2551-2552 / ns. <ul><li>อจ . ไม่ไปทางเดียวกัน </li></ul>/ ns. <ul><li>เปลี่ยนแปลงตารางสอนบ่อย </li></ul>/ / <ul><li>ใช้เวลาเรียน > 2 ปี </li></ul>x x 3. ไม่เป็นไปตามคาดหวัง ns. / / ns. <ul><li>สามารถทำวิจัย </li></ul>ns. ns. / / <ul><li>มีศักยภาพสูงขึ้น </li></ul>/ / ns. / <ul><li>ได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีความรู้ </li></ul><ul><li>ความสามารถ </li></ul>/ / / / <ul><li>ได้ความรู้ใหม่ๆ </li></ul>2. เป็นไปตามความคาดหวัง 100% 80% 100% 88 % มาก + มากที่สุด SD.=0.84 SD.=0.64 ns. M= 3.80 ns. M= 4.13 1. ความพึงพอใจต่อการเรียนในหลักสูตร 51 (n = 5) 52 (n = 8) 51 (n = 10) 52 (n = 8) สุขภาพจิตฯ เวชปฏิบัติชุมชน ประเด็นที่ประเมิน
 7. 7. สาขาเวชปฏิบัติชุมชน ปีการศึกษา 2552 <ul><li>หนังสือ ตำราทันสมัย </li></ul><ul><li>เอกสาร ตำรา มีน้อย </li></ul><ul><li>อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ นศ . ใกล้ชิด และทุ่มเท </li></ul><ul><li>กับ นศ . มาก </li></ul><ul><li>อาจารย์ประจำหลักสูตรมีน้อย ดูแลนศ . ไม่ </li></ul><ul><li>ทั่วถึง </li></ul><ul><li>แหล่งฝึกเหมาะสม อาคารสถานที่เรียน และ </li></ul><ul><li>การคมนาคมสะดวก </li></ul><ul><li>มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอน และเวลาเรียน </li></ul><ul><li>บ่อย โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ </li></ul><ul><li>อาจารย์ทั้งในและนอกคณะฯมีความรู้ </li></ul><ul><li>ความสามารถ และมีเครือข่ายหลายสาขา </li></ul><ul><li>ชั่วโมงสถิติมีน้อย อยากให้แยกเรียนเป็นวิชา </li></ul><ul><li>ที่มีหน่วยกิตในการเรียนชัดเจนเหมือน </li></ul><ul><li>สถาบันอื่น </li></ul><ul><li>หลักสูตรมีความเข้มข้น เปิดโอกาสให้ได้ </li></ul><ul><li>แสดงออก </li></ul><ul><li>เริ่มทำวิทยานิพนธ์ช้า ควรมีระบบช่วย นศ . </li></ul><ul><li>ให้มีหัวข้อที่สามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ </li></ul><ul><li>ปีแรก </li></ul>จุดแข็ง จุดอ่อน
 8. 8. สาขาสุขภาพจิตฯ ปีการศึกษา 2552 <ul><li>แหล่งฝึกเหมาะสม </li></ul><ul><li>เนื้อหารายวิชาครอบคลุม </li></ul><ul><li>มีระบบการเรียนการสอนที่ดี </li></ul><ul><li>อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ </li></ul><ul><li>อาจารย์ประจำหลักสูตรมีน้อย </li></ul>จุดแข็ง จุดอ่อน
 9. 9. สาขาสุขภาพจิตฯ ปีการศึกษา 2551 <ul><li>ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>เหมาะสมทั้งระยะเวลา แหล่งฝึก และอาจารย์พี่เลี้ยงที่เป็น APN. </li></ul><ul><li>แหล่งฝึกเหมาะสม </li></ul><ul><li>ทฤษฏี </li></ul><ul><li>เนื้อหารายวิชาเหมาะสม </li></ul><ul><li>การเรียนการสอนแบบสัมมนาดีมาก ช่วยกระตุ้นการพูด และการคิดอย่างเป็นระบบ </li></ul><ul><li>อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และถ่ายทอดได้ดี </li></ul><ul><li>อาจารย์มีความเหมาะสมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ </li></ul>จุดแข็ง จุดอ่อน
 10. 10. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ปี 2551 <ul><li>เพิ่มการฝึกปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด นอกเหนือจากการศึกษาดูงาน </li></ul><ul><li>เพิ่มการฝึกปฏิบัติที่ OPD. รพ . ศรีธัญญาหรือ รพ . สมเด็จเจ้าพระยา เนื่องจาก OPD. รพธ . มี Case น้อย </li></ul><ul><li>อยากให้เพิ่มเนื้อหา ... 1. จิตเวชเด็กและวัยรุ่น </li></ul><ul><li>2. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจิตเวช </li></ul><ul><li>ควรจัดการเรียนการสอนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี หลังจากนั้นให้ทำวิจัยเพียงอย่างเดียว เพื่อมิให้ นศ . ต้องกังวลกับการทำรายงานในรายวิชา </li></ul>ไม่มีข้อมูล สุขภาพจิตฯ เวชปฏิบัติชุมชน
 11. 11. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ปี 2552 - <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>ควรเพิ่มเวลาในการให้คำปรึกษาสำหรับ ผู้เรียน </li></ul><ul><li>การประเมินผลควรมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>ควรแจ้ง นศ . เป็นรายบุคคล หากมีการ เปลี่ยนแปลงเวลาเรียน </li></ul><ul><li>หลักสูตรฯ </li></ul><ul><li>ควรเชื่อมโยงทฤษฏีสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น </li></ul><ul><li>ควรจัดให้ นศ . ได้หัวข้อโดยเร็ว และให้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ควรเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร </li></ul><ul><li>หลักสูตรฯ </li></ul><ul><li>ควรเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร </li></ul>สุขภาพจิตฯ เวชปฏิบัติชุมชน
 12. 12. ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง ปี 2552 - <ul><li>สิ่งสนับสนุน </li></ul><ul><li>ควรเพิ่มตำรา </li></ul>สุขภาพจิตฯ เวชปฏิบัติชุมชน
 13. 13. สรุป ... จุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุง <ul><li>หลักสูตร / รายวิชา / แผนการศึกษา </li></ul><ul><li>เนื้อหาสถิติมีน้อย ไม่เพียงพอกับการทำวิจัย </li></ul><ul><li>การทำวิทยานิพนธ์ควรเริ่มให้เร็ว ให้ได้หัวข้อเร็ว และจัดให้นศ . ได้ทำต่อเนื่อง ( ไม่ควรเว้นช่วงในภาคฤดูร้อน ) </li></ul><ul><li>ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆให้เสร็จสิ้นก่อนการทำวิทยานิพนธ์ ( ถ้าทำได้ !) </li></ul><ul><li>การสอนควรบูรณาการความรู้จากทฤษฏีสู่ปฏิบัติให้มากขึ้น ( จิตเวช ) </li></ul>
 14. 14. สรุป ... จุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุง <ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรจัดสรรเวลาในการให้การปรึกษาแก่นศ . มากขึ้น </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ควรทำเท่าที่จำเป็น และแจ้ง นศ . ล่วงหน้า </li></ul><ul><li>การประเมินผลรายวิชาควรมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ (NP.) </li></ul>
 15. 15. สรุป ... จุดอ่อนและสิ่งที่ควรปรับปรุง <ul><li>อาจารย์ </li></ul><ul><li>อาจารย์ประจำหลักสูตรมีน้อย ควรเพิ่ม </li></ul><ul><li>สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ตำรา / เอกสารมีน้อยไป </li></ul>
 16. 16. โครงสร้างหลักสูตรตาม “ ร่าง ” มคอ .1 36 36 รวม 6 12 4. วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ 3 3 3. วิชาเลือก 18 12 2. วิชาเฉพาะสาขา 9 9 1. วิชาแกนมหาบัณฑิต แผน ข . แผน ก .
 17. 17. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 47 12 4 16 15 NP. ( ปรับปรุง 2553 ) 46 45 รวม 36 นก . 12 12 4. วิทยานิพนธ์ 12 นก . 3 3 3. วิชาเลือก 3 นก . 16 15 2. วิชาเฉพาะสาขา 12 นก . 15 15 1. วิชาแกนมหาบัณฑิต 9 นก Adult Psy. ( ปรับปรุง 2553 ) แผน ก .
 18. 18. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 47 5 4 23 15 NP. ( ปรับปรุง 2553 ) 46 45 รวม 36 นก . 4 5 4. สารนิพนธ์ 6 นก . 3 3 3. วิชาเลือก 3 นก . 24 22 2. วิชาเฉพาะสาขา 18 นก . 15 15 1. วิชาแกนมหาบัณฑิต 9 นก Adult Psy. ( ปรับปรุง 2553 ) แผน ข .
 19. 19. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 612 การประเมินภาวะสุขภาพฯ 3 (2-4-6) 613 แนวคิดการพยาบาลขั้นสูง 2 (2-0-6) 616 พยาธิสรีรวิทยาคลินิก 2 (2-0-6) 611 หลักการและทบ . ขั้นสูง 3 (3-0-9) <ul><li>ทบ . และแนวคิดการพยาบาล </li></ul><ul><li>สถิติ </li></ul>615 วิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-9) <ul><li>การวิจัยและใช้ผลการวิจัย </li></ul>614 ภาวะผู้นำฯ 2 ( 2-0-6 ) <ul><li>การสร้างศักยภาพผู้นำ กฎหมาย & จริยธรรม </li></ul><ul><li>นโยบายและระบบสุขภาพ </li></ul>6 วิชา 15 นก . 1. แกนมหาบัณฑิต 9 นก . Adult NP. Psy. แผน ก .
 20. 20. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 <ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>2 (0-8-0) </li></ul><ul><li>3(0-12-0) </li></ul><ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>3(0-12-0) </li></ul><ul><li>4(0-16-0) </li></ul><ul><li>ป . เฉพาะสาขา 1 </li></ul><ul><li>3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>3 (3-0-9) </li></ul>651 2(2-0-6) 652 3 (3-0-9) 654 3 (3-0-9) <ul><li>3 ( 3-0-9 ) </li></ul><ul><li>3(3-0-9) </li></ul><ul><li>พ . เฉพาะสาขา 1 </li></ul>692 2(2-0-6) 692 2(2-0-6) <ul><li>2(2-0-6) </li></ul><ul><li>วิทย์สุขภาพที่เกี่ยวข้องเฉพาะสาขา </li></ul><ul><li>การประเมินภาวะสุขภาพ </li></ul>6 วิชา 16 นก . 6 วิชา 16 นก . 5 วิชา 15 นก . 2. วิชาเฉพาะสาขา 12 นก . Adult NP. Psy. แผน ก .
 21. 21. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 <ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>626 2 (0-8-0) </li></ul><ul><li>2 (0-8-0) </li></ul><ul><li>3(0-12-0) </li></ul><ul><li>3 (0-12-0) </li></ul><ul><li>2 (0-8-0) </li></ul><ul><li>3(0-12-0) </li></ul><ul><li>4(0-16-0) </li></ul><ul><li>2(0-8-0) </li></ul><ul><li>ป . เฉพาะสาขา 1 </li></ul><ul><li>ป . เฉพาะสาขา 2 </li></ul><ul><li>3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>691 3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>651 2(2-0-6) </li></ul><ul><li>652 3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>691 2 (2-0-6) </li></ul><ul><li>3 ( 3-0-9 ) </li></ul><ul><li>3(3-0-9) </li></ul><ul><li>646 3 (3-0-9) </li></ul><ul><li>691 2 (2-0-6) </li></ul><ul><li>พ . เฉพาะสาขา 1 </li></ul><ul><li>พ . เฉพาะสาขา 2 </li></ul>692 2(2-0-6) 692 2(2-0-6) <ul><li>2(2-0-6) </li></ul><ul><li>วิทย์สุขภาพที่เกี่ยวข้องเฉพาะสาขา </li></ul><ul><li>การประเมินภาวะสุขภาพ </li></ul>9 วิชา 24 นก . 9 วิชา 23 นก . 8 วิชา 22 นก . 2. วิชาเฉพาะสาขา 18 นก . Adult NP. Psy. แผน ข .
 22. 22. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 606 Eng. 3(3-0-9) <ul><li>วิทยาการ </li></ul><ul><li>ระบาดประยุกต์ 2 (2-0-6) </li></ul>606 Eng. 3(3-0-9) <ul><li>อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด </li></ul>604 บริหาร จัดการชุมชน 2 (2-0-6) <ul><li>การบริหารทางการพยาบาล </li></ul><ul><li>การสอนทางการพยาบาล </li></ul>613 2(2-0-6) ( วิชาแกน .. เดิม ) <ul><li>แนวคิดทบ . และการพัฒนา APN. </li></ul>1 วิชา 3 นก . 2 วิชา 4 นก . 1 วิชา 3 นก . 3. วิชาเลือก 3 นก . Adult NP. Psy. แผน ก .
 23. 23. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 46 นก . 47 นก . 45 นก . รวม แผน ก . 12 นก . แบ่ง 2 ภาคการศึกษา ปี 2/1...3 นก . ปี 2/2...9 นก . 4. วิทยานิพนธ์ 12 นก . Adult NP. Psy. แผน ก .
 24. 24. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรของคณะฯ กับ มคอ .1 4 นก . 5 นก . 5 นก . 4. สารนิพนธ์ 6 นก . 46 นก . 47 นก . 45 นก . รวม แผน ข . Adult NP. Psy. แผน ข .

×