Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Transistor

Download to read offline

descripció del funcionament del transistor i diversos circuit senzills

Transistor

 1. 1. el transistor <ul><li>Té tres parts : emisor, base i col·lector </li></ul><ul><li>Està format per la unió de cristalls tipus n i p </li></ul><ul><li>Hi ha dos combinacions: </li></ul><ul><ul><li>Transistor NPN amb emisor (n), base (p) i col·lector (n) </li></ul></ul><ul><ul><li>Transistor PNP amb emisor (p), base (n) i col·lector ( p ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nosaltres treballarem amb transistors NPN </li></ul></ul>
 2. 2. transistors reals efecte transistor el transistor símbol
 3. 3. Per tal que el transistor deixi passar corrent, (passi corrent entre l’emisor i el col·lector) s’ha d’acomplir la següent condició: -que circuli corrent entre la base i l’emisor. Pensant en la unió base-emisor com un díode, tenim que si la base és un cristall de tipus p i l’emisor de tipus n, per tal que deixi pasar corrent : ha d’estar directament polaritzat: la base a un terminal + i l’emisor a un de - símbol d’un transistor NPN base emisor col·lector
 4. 4. a més, per tal de que deixi passar corrent ( que sigui passant ), la base i el col·lector han d’estar polaritzats inversament. A un transistor NPN, la base és un cristall de tipus p i el col·lector de tipus n. En polarització inversa, el col·lector ha d’estar a més potencial que la base, llavors la connexió ha de ser: + + -
 5. 5. com s’aconsegueix això ????
 6. 6. amb el següent muntatge: transistor NPN
 7. 7. A un transistor, el corrent que va de la base a l’emisor, anomenat I B , és molt petit en comparació al que va del col·lector a l’emisor, anomenat I C . És a dir: I B << I C Per això se li considera un component actiu, perquè augmenta el corrent (de la base).
 8. 8. Es poden establir dos tipus de circuits <ul><li>el que forma la base i l’emisor, que és el circuit de comandament (de baixa intensitat) </li></ul><ul><li>el que forma el col·lector i l’emisor, que és el circuit de potència (d’alta intensitat, en comparació amb el circuit de comandament) </li></ul>
 9. 9. circuits del transistor efecte transistor llum regulable electrònicament el verd és el circuit de comandament el vermell, el circuit de potència a partir de 2:00’
 10. 10. la relació entre I B i I C és: sent  un paràmetre del transistor anomenat guany de corrent . El seu valor pot anar de 100 fins a 400 o més. També se l’anomena h Fe
 11. 11. mesura d’h Fe amb el multímetre
 12. 12. muntatge, connexió o parell Darlington permet augmentar la intensitat d’un corrent inicial més de 10.000 vegades (per ex. entra 0,0001 A i surt 1 A). Esquema Muntatge real
 13. 13. circuits d’aplicació <ul><li>circuit activat per manca de llum (l’interruptor crepuscular) </li></ul><ul><li>circuit activat amb llum </li></ul>
 14. 14. interruptor crepuscular (I) R2 R1
 15. 15. interruptor crepuscular (II) R1 R2
 16. 16. interruptor crepuscular (III) R1 R2
 17. 17. circuit activat amb llum (I) R1 R2
 18. 18. circuit activat amb llum (II) sense llum...
 19. 19. circuit activat amb llum (III) i amb llum...
 • olidavinci

  Oct. 12, 2011

descripció del funcionament del transistor i diversos circuit senzills

Views

Total views

3,380

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,306

Actions

Downloads

86

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×