Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poradnik o pszczołach - co otrzymujemy dzięki pracy pszczołowatych?

Poradnik o pszczołach - co otrzymujemy dzięki pracy pszczołowatych?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Poradnik o pszczołach - co otrzymujemy dzięki pracy pszczołowatych?

  1. 1. PORADNIK O PSZCZOŁACH CO OTRZYMUJEMY DZIĘKI PRACY PSZCZOŁOWATYCH?
  2. 2. Pszczołowate poprzez swoją pracę produkują dla nas różnorodne produkty: owoce, warzywa, produkty pszczele, zboża oraz bawełnę, kawę czy migdały. Zawdzięczamy im naprawdę wiele!
  3. 3. ZNACZENIE PSZCZÓŁ W UPRAWIE OWOCÓW Pszczoły, obok muchówek i chrząszczy, należą do najważniejszych zapylaczy roślin kwiatowych. Dzięki obecności pszczół w środowisku rośliny produkują znacznie większe ilości nasion i owoców! Produkcja 1/3 żywności i 90 % owoców zależy od zapylania przez owady pszczołowate.
  4. 4. ZNACZENIE PSZCZÓŁ W UPRAWIE WARZYW Pamiętajmy o tym, że również dzięki pszczołowatym mamy 4000 odmian warzyw! W przypadku upraw sadowniczych, gdzie plon stanowią warzywa, zapylanie przez te cenne owady jest jedynym zabiegiem umożliwiającym zwiększenie plonu. To właśnie one są głównymi zapylaczami i od nich zależy wielkość plonów.
  5. 5. Produkty pszczele wykorzystywane są przez człowieka również w postaci kosmetyków oraz leków stosowanych w różnych dolegliwościach. Do tych produktów zalicza się: • Pyłek kwiatowy • Miód nektarowy • Mleczko pszczele • Wosk • Pierzgę ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW PSZCZELICH
  6. 6. Należy pamiętać, że owadom pszczołowatym zawdzięczamy również nasze ubrania! To dzięki nim powstaje bawełna, która używana jest do wytwarzania miękkiej tkaniny. Włókno bawełniane stosowane jest w mieszankach włókien jako dodatek do wełny czy lnu. ZNACZENIE PSZCZOŁOWATYCH W CODZIENNYM ŻYCIU
  7. 7. ZNACZENIE PSZCZÓŁ W UPRAWIE ZBÓŻ Zapylanie kwiatów roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Bardzo dużą rolę w zapylaniu upraw, oprócz pszczoły miodnej odgrywają pszczoły dziko żyjące, których w Polsce żyje 470 gatunków!
  8. 8. Pamiętajmy, że każdy z nas może stworzyć środowisko przyjazne pszczołom! Wystarczy pamiętać o Zasadach Przyjaciół Pszczół: 1. Wiosną nie wypalam traw i nie spalam suchych łodyg i kwiatów zeszłorocznych roślin. 2. Sadzę tylko takie rośliny, które nie znajdują się na liście gatunków inwazyjnych. 3. Pozostawiam w ogrodzie „półdziki” zakątek. 4. Stosuję naturalne nawozy i środki ochrony roślin. 5. Zwiększam szanse pszczołowatych na wychowanie potomstwa poprzez budowę sztucznych gniazd.

×