Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Adat klónozás
híd a Bayes-i és frekventista
statisztikai paradigmák között
Sólymos Péter
http://psolymos.github.com
BURN M...
Motiváció
• Ökológia: a kölcsönhatások tudománya
– Környezet  Élőlény
– Élőlény  Környezet
– Élőlény  Élőlény
• Adatain...
Hierarchikus modellek
• Inferencia:
– Megfigyelések
– Látens folyamat
– Paraméterek
– Likelihood
• Komputáció:
– Sokdimenz...
MCMC arzenál
• Inferencia a poszterior eloszlás alapján:
• A normalizáló konstanst nehéz kiszámolni, de
az MCMC algoritmus...
5
Poisson – Log-Normal model
set.seed(1234)
n <- 50
beta <- c(1.8, -0.9)
sigma <- 0.2
x <- runif(n, min = 0, max = 1)
X <- m...
Szekvenciális JAGS munkamenet
library(dclone)
Library(rjags)
model <- function() {
for (i in 1:n) {
Y[i] ~ dpois(lambda[i]...
Parallel JAGS munkamenet
cl <- makePSOCKcluster(3)
parLoadModule(cl, "glm")
system.time(parJagsModel(cl, name="res", file=...
jags.fit wrapper
load.module("glm")
system.time(m3 <- jags.fit(d,
c("beta", "sigma"), model,
n.update = 10000))
unload.mod...
10
http://lego.gizmodo.com/5020703/35310-lego-star-wars-clone-trooper-army-invades-earth
Data cloning
Lele et al. Ecol. Le...
Adat klónozás
• Elméleti eredmények:
• Konzekvenciák:
– Bayesian MCMC algoritmusik használhatók frekventista célokra
– A p...
12
Adat klónozás vizuálisan
Az adatok előkészítése és dc.fit
13
Másodperc
Klónok száma
d2 <- dclone(d, n.clones = 2,
multiply = "n", unchanged = "np")...
Parallelizáció: dc.parfit
cl <- makePSOCKcluster(3)
system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d,
c("beta", "sigma"),
model, n.clones...
Parallelizáció: dc.parfit
cl <- makePSOCKcluster(3)
system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d,
c("beta", "sigma"),
model, n.clones...
16
Cluster opciók összefoglalása
Emellett multicore
jellegű forking:
cl <- 3
Parallel RNG
## 'base::BaseRNG' factory
str(parallel.inits(NULL, 2))
## 'lecuyer::RngStream' factory
load.module("lecuyer"...
Mennyi klón kell?
18
> dcdiag(m5)
n.clones lambda.max ms.error r.squared r.hat
1 1 0.29978344 0.123200602 0.009283392 1.03...
Paraméter azonosíthatóság
19
Ha a likelihood függvény platót alkot, akkor
az eloszlás nem degenerálódik
plató
MLE nem
emel...
N-mixture
20
Abundancia (látens):
𝑁𝑖 𝜆𝑖 ~Poisson 𝜆𝑖
log 𝜆𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖
Megfigyelés:
𝑌𝑖 𝑁𝑖, 𝑝𝑖 ~Binomial 𝑁𝑖, 𝑝𝑖
logit 𝑝𝑖 =...
Összegzés
1. Az adat klónozás egy globális optimalizációs
algoritmus, ami kihasználja a Bayesi MCMC
módszereket, hogy frek...
Példa: SAR
22
Lineáris kevert modell, meta-elemzés:
- Heteroszkadasztikus
- A random hatások konfidencia határaitra
voltun...
sharx
23
library(sharx)
## ez a függvény amit a felhasználó használ
hsarx
## ez értelmezi a formulát
sharx:::parse_hsarx
#...
dcmle csomag
24
paurelia <- c(17,29,39,63,185,258,267,392,510,570,650,560,575,650,550,
480,520,500)
paramecium <- new("dcF...
dcmle csomag
25
(mm1 <- dcmle(paramecium, n.clones=1, n.iter=1000))
(mm2 <- dcmle(paramecium, n.clones=2, n.iter=1000))
(m...
Classic BUGS példák
26
> listDcExamples()$topic
[1] blocker bones dyes epil equiv leuk
[7] litters lsat mice oxford pump r...
PVAClone csomag
27
library(PVAClone)
#example(pva, run.dontrun=TRUE)
data(redstart)
mod <- pva(redstart, gompertz("poisson...
PVAClone csomag
28
> summary(mod)
PVA object:
Gompertz growth model with Poisson observation error
Time series with 30 obs...
Szerszámosláda
29
• Ami MCMC-vel megoldható, arra van frekventista
módszerünk!
• Már elérhető:
– Aszimptotikus inferencia ...
Szerszámosláda
30
• Ami MCMC-vel megoldható, arra van frekventista
módszerünk!
• Már elérhető:
– Aszimptotikus inferencia ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BURN-Solymos-Adat-klonozas-2014-07-16

747 views

Published on

Sólymos Péter (ökológus, R programozó, egy tucat R csomag szerzője, köztük dclone, mefa4 és vegan):

Adat klónozás: híd a Bayes-i és frekventista statisztikai paradigmák között

A hierarchikus modellek felhasználása sokrétű, a kevert modellek illesztésére szolgáló csomagok az R legnépszerűbb tartozékai (pl. lme4). A nem standard modellek illesztése azonban problémákat rejt az átlag felhasználó számára (sokdimenziós integrálok, deriváltak számítása). Ezzel szemben a Bayes-i módszerek térhódítása ezen a területen az MCMC algoritmusoknak és a felhasználó barát szoftvereknek köszönhetően töretlen. Az adat klónozás egyesíti a frekventista és Bayes-i számítási módszerek előnyeit: felhasználó barát szoftverek segítségével lehet frekventista (maximum likelihood) eredményeket nyerni. Ezekért az előnyökért az árat számolásigényben kell megfizetni, hiszen az adatok klónozása révén nyomjuk el a prior eloszlás hatását. Az előadásban a dclone R csomag használatával klasszikus BUGS példákon keresztül mutatom be az adat klónozás algorimus működését és azt, hogy hogyan lehet parallel módon csökkenteni a számítások időigényét. Röviden kitérek a dcmle csomag nyújtotta fejlesztői környzetre is.

Published in: Science
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

BURN-Solymos-Adat-klonozas-2014-07-16

 1. 1. Adat klónozás híd a Bayes-i és frekventista statisztikai paradigmák között Sólymos Péter http://psolymos.github.com BURN Meetup | 2014.07.16 | Budapest 1
 2. 2. Motiváció • Ökológia: a kölcsönhatások tudománya – Környezet  Élőlény – Élőlény  Környezet – Élőlény  Élőlény • Adataink nem mindíg ideálisak: – Függetlenség nem teljesül (térbeli, időbeli, leszármazási függőség) – Megfigyelési hiba (függő és független változók esetén egyaránt) – Hiányzó adatok 2
 3. 3. Hierarchikus modellek • Inferencia: – Megfigyelések – Látens folyamat – Paraméterek – Likelihood • Komputáció: – Sokdimenziós integrál – nehéz kiszámítani – Zajos likelihood fuggvény – kihívás a numerikus módszereknek – Második deriváltak – számítási nehézségek 3
 4. 4. MCMC arzenál • Inferencia a poszterior eloszlás alapján: • A normalizáló konstanst nehéz kiszámolni, de az MCMC algoritmusoknak hála erre nincs is szükség. • Sok általános MCMC program elérhető jól használható R interfésszel: – WinBUGS, OpenBUGS, JAGS – Újabban Stan, NIMBLE, stb. 4
 5. 5. 5
 6. 6. Poisson – Log-Normal model set.seed(1234) n <- 50 beta <- c(1.8, -0.9) sigma <- 0.2 x <- runif(n, min = 0, max = 1) X <- model.matrix(~ x) alpha <- rnorm(n, mean = 0, sd = sigma) lambda <- exp(alpha + drop(X %*% beta)) Y <- rpois(n, lambda) 𝑌𝑖 𝜆𝑖 ~Poisson 𝜆𝑖 log 𝜆𝑖 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1 𝑥𝑖 𝛽0𝑖~Normal(𝛽0, 𝜎2 ) 𝜃 = (𝛽0, 𝛽1, 𝜎2) 6
 7. 7. Szekvenciális JAGS munkamenet library(dclone) Library(rjags) model <- function() { for (i in 1:n) { Y[i] ~ dpois(lambda[i]) lambda[i] <- exp(alpha[i] + inprod(X[i,], beta[1,])) alpha[i] ~ dnorm(0, tau) } for (j in 1:np) { beta[1,j] ~ dnorm(0, 0.001) } log.sigma ~ dnorm(0, 0.001) sigma <- exp(log.sigma) tau <- 1 / pow(sigma, 2) } d <- list(Y = Y, X = X, n = n, np = ncol(X)) 7 load.module("glm") fn <- write.jags.model(model) system.time(jm <- jags.model(fn, d, n.chains=3)) system.time(update(jm, n.iter=10000)) system.time(m <- coda.samples(jm, c("beta", "sigma"), n.iter=5000, thin=1)) clean.jags.model(fn) unload.module("glm")
 8. 8. Parallel JAGS munkamenet cl <- makePSOCKcluster(3) parLoadModule(cl, "glm") system.time(parJagsModel(cl, name="res", file=model, data=d, n.chains = 3, n.adapt=1000)) system.time(parUpdate(cl, "res", n.iter=10000)) system.time(m2 <- parCodaSamples(cl, "res", c("beta", "sigma"), n.iter=5000)) parUnloadModule(cl, "glm") stopCluster(cl) 8
 9. 9. jags.fit wrapper load.module("glm") system.time(m3 <- jags.fit(d, c("beta", "sigma"), model, n.update = 10000)) unload.module("glm") ## bugs.fit & stan.fit ## wrapper is van! 9 cl <- makePSOCKcluster(3) parLoadModule(cl, "glm") system.time(m4 <- jags.parfit(cl, d, c("beta", "sigma"), model, n.update = 10000)) parUnloadModule(cl, "glm") stopCluster(cl) ## bugs.parfit & stan.parfit ## wrapper is van! A burnin idő nem csökken 0-ra: 1/n.iter + overhead RNG – nagyon fontos! Másodperc Láncok száma
 10. 10. 10 http://lego.gizmodo.com/5020703/35310-lego-star-wars-clone-trooper-army-invades-earth Data cloning Lele et al. Ecol. Lett. 10:551–563, 2007 Lele et al. JASA 105:1617–1625, 2010 Sólymos R Journal, 2:29-37, 2010
 11. 11. Adat klónozás • Elméleti eredmények: • Konzekvenciák: – Bayesian MCMC algoritmusik használhatók frekventista célokra – A poszterior átlag az MLE – K * poszterior variancia = MLE variancia – Nem kell többdimenziós integrált és deriváltakat számolni – Nem baj ha zajos a likelihood függvény, a hatványozás kiemeli a globális maximumot – Az eredmény nem függ a prior eloszlástól. 11
 12. 12. 12 Adat klónozás vizuálisan
 13. 13. Az adatok előkészítése és dc.fit 13 Másodperc Klónok száma d2 <- dclone(d, n.clones = 2, multiply = "n", unchanged = "np") nclones(d2) str(d) str(d2) k <- c(1, 2, 4, 8) system.time(m5 <- dc.fit(d, c("beta", "sigma"), model, n.clones = k, n.iter = 1000, multiply = "n", unchanged = "np")) plot(dctable(m5))
 14. 14. Parallelizáció: dc.parfit cl <- makePSOCKcluster(3) system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d, c("beta", "sigma"), model, n.clones = k, n.iter = 1000, multiply = "n", unchanged = "np", partype="parchains")) system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d, c("beta", "sigma"), model, n.clones = k, n.iter = 1000, multiply = "n", unchanged = "np", partype="balancing")) system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d, c("beta", "sigma"), model, n.clones = k, n.iter = 1000, multiply = "n", unchanged = "np", partype="both")) stopCluster(cl) 14 Parallel chains: Tanulás (jobb mixing, kevesebb burnin) Size balancing: A legnagyobb probláma számít Mindkettő: Ez a legkompaktabb opció
 15. 15. Parallelizáció: dc.parfit cl <- makePSOCKcluster(3) system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d, c("beta", "sigma"), model, n.clones = k, n.iter = 1000, multiply = "n", unchanged = "np", partype="parchains")) system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d, c("beta", "sigma"), model, n.clones = k, n.iter = 1000, multiply = "n", unchanged = "np", partype="balancing")) system.time(m6 <- dc.parfit(cl, d, c("beta", "sigma"), model, n.clones = k, n.iter = 1000, multiply = "n", unchanged = "np", partype="both")) stopCluster(cl) 15 Parallel chains: Tanulás (jobb mixing, kevesebb burnin) Size balancing: A legnagyobb probláma számít Mindkettő: Ez a legkompaktabb opció
 16. 16. 16 Cluster opciók összefoglalása Emellett multicore jellegű forking: cl <- 3
 17. 17. Parallel RNG ## 'base::BaseRNG' factory str(parallel.inits(NULL, 2)) ## 'lecuyer::RngStream' factory load.module("lecuyer", quiet = TRUE) str(parallel.inits(NULL, 2)) unload.module("lecuyer", quiet = TRUE) • WinBUGS, OpenBUGS: a seed módszer nem garantálja a nagyon hosszú láncok függetlenségét • Stan: L’Ecuyer RNG az alap • JAGS: 4 kül. RNG az alap + lecuyer modul: 17
 18. 18. Mennyi klón kell? 18 > dcdiag(m5) n.clones lambda.max ms.error r.squared r.hat 1 1 0.29978344 0.123200602 0.009283392 1.036925 2 2 0.13688967 0.050523626 0.007621271 1.037907 3 4 0.08255999 0.006328008 0.001040713 1.043169 4 8 0.02986512 0.009152263 0.001472445 1.034379 A poszterior degenerált MVN eloszlássá változik K emelkedésével • A maximum sajátérték a degeneráció fokát mutatja • QQ plot jellegű mérőszámok mutatják a MVN elvárás teljesülését
 19. 19. Paraméter azonosíthatóság 19 Ha a likelihood függvény platót alkot, akkor az eloszlás nem degenerálódik plató MLE nem emelkedik ki
 20. 20. N-mixture 20 Abundancia (látens): 𝑁𝑖 𝜆𝑖 ~Poisson 𝜆𝑖 log 𝜆𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥𝑖 Megfigyelés: 𝑌𝑖 𝑁𝑖, 𝑝𝑖 ~Binomial 𝑁𝑖, 𝑝𝑖 logit 𝑝𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑧𝑖 Nem azonosítható ha (𝜆𝑖 𝑝𝑖) állandó, de jól mszétválik ha (𝜆𝑖 𝑝𝑖) kovariánsokkal magyarázható.
 21. 21. Összegzés 1. Az adat klónozás egy globális optimalizációs algoritmus, ami kihasználja a Bayesi MCMC módszereket, hogy frekventista becslést végezzen (MLE és Fisher információs mátrix). 2. A modell paraméterek azonosíthatóságáról azonnal tájékoztat. 3. A tanulási folyamat (erős prior) javítja a mixing-et és csökkenti a burin-t. 4. Ehhez az adatokat klónozni kell, ami jelentősen növelheti a DAG (directed acyclic graph) méretét. 5. A klónok számát a számolásigény limitálhatja, ezért HPC eszközök használata javasolt. 21
 22. 22. Példa: SAR 22 Lineáris kevert modell, meta-elemzés: - Heteroszkadasztikus - A random hatások konfidencia határaitra voltunk kíváncsiak (shrinkage) Patiño et al. 2014. Differences in species–area relationships among the major lineages of land plants: a macroecological perspective. Global Ecology and Biogeography, in press.
 23. 23. sharx 23 library(sharx) ## ez a függvény amit a felhasználó használ hsarx ## ez értelmezi a formulát sharx:::parse_hsarx ## ez készíti el az elemzési objektumot sharx:::make_hsarx
 24. 24. dcmle csomag 24 paurelia <- c(17,29,39,63,185,258,267,392,510,570,650,560,575,650,550, 480,520,500) paramecium <- new("dcFit") paramecium@data <- list(ncl=1, n=length(paurelia), Y=dcdim(data.matrix(paurelia))) paramecium@model <- function() { for (k in 1:ncl) { for(i in 2:(n+1)){ Y[(i-1), k] ~ dpois(exp(X[i, k])) X[i, k] ~ dnorm(mu[i, k], 1 / sigma^2) mu[i, k] <- X[(i-1), k] + log(lambda) - log(1 + beta * exp(X[(i-1), k])) } X[1, k] ~ dnorm(mu0, 1 / sigma^2) } beta ~ dlnorm(-1, 1) sigma ~ dlnorm(0, 1) tmp ~ dlnorm(0, 1) lambda <- tmp + 1 mu0 <- log(2) + log(lambda) - log(1 + beta * 2) } paramecium@multiply <- "ncl" paramecium@unchanged <- "n" paramecium@params <- c("lambda","beta","sigma")
 25. 25. dcmle csomag 25 (mm1 <- dcmle(paramecium, n.clones=1, n.iter=1000)) (mm2 <- dcmle(paramecium, n.clones=2, n.iter=1000)) (mm3 <- dcmle(paramecium, n.clones=1:3, n.iter=1000)) cl <- makePSOCKcluster(3) (mm4 <- dcmle(paramecium, n.clones=2, n.iter=1000, cl=cl)) (mm5 <- dcmle(paramecium, n.clones=1:3, n.iter=1000, cl=cl)) (mm6 <- dcmle(paramecium, n.clones=1:3, n.iter=1000, cl=cl, partype="parchains")) (mm7 <- dcmle(paramecium, n.clones=1:3, n.iter=1000, cl=cl, partype="both")) stopCluster(cl)
 26. 26. Classic BUGS példák 26 > listDcExamples()$topic [1] blocker bones dyes epil equiv leuk [7] litters lsat mice oxford pump rats [13] salm seeds air alli asia beetles [19] biops birats cervix dugongs eyes hearts [25] ice jaw orange pigs schools paramecium sourceDcExample("seeds") seeds@model custommodel(seeds@model) seeds mm <- dcmle(seeds, n.clones=10) summary(mm)
 27. 27. PVAClone csomag 27 library(PVAClone) #example(pva, run.dontrun=TRUE) data(redstart) mod <- pva(redstart, gompertz("poisson"), c(5,10)) summary(mod) coef(mod) vcov(mod) confint(mod) ## DC alapú likelihood ratio teszt: model.select ## DC alapú profile likelihood ## ld.: - Ponciano et al. 2009. Ecology 90:356-–362. ## - Nadeem & Lele 2012. Oikos 121:1656--1664.
 28. 28. PVAClone csomag 28 > summary(mod) PVA object: Gompertz growth model with Poisson observation error Time series with 30 observations (missing: 0) Call: pva(x = redstart, model = gompertz("poisson"), n.clones = c(5, 10)) Settings: start end thin n.iter n.chains n.clones 2001 7000 1 5000 3 10 Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) a 0.4472 0.3727 1.200 0.2302 b -0.2241 0.1930 -1.161 0.2456 sigma 0.2964 0.1185 2.502 0.0124 * --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 Convergence: n.clones lambda.max ms.error r.squared r.hat 5 0.11825 NA NA NA 10 0.05847 NA NA NA
 29. 29. Szerszámosláda 29 • Ami MCMC-vel megoldható, arra van frekventista módszerünk! • Már elérhető: – Aszimptotikus inferencia (MLE, Fisher információs mátrix) – Profile likelihood, LR teszt (hosszadalmas) – Bootstrap (hosszadalmas) • Folyamatban: – Diagnosztikus próbák (R-hat problémáitól mentes) – Megközelítő bootstrap és profile likelihood (gyors akár a Bayes) – Honlap, könyv...
 30. 30. Szerszámosláda 30 • Ami MCMC-vel megoldható, arra van frekventista módszerünk! • Már elérhető: – Aszimptotikus inferencia (MLE, Fisher információs mátrix) – Profile likelihood, LR teszt (hosszadalmas) – Bootstrap (hosszadalmas) • Folyamatban: – Diagnosztikus próbák (R-hat problémáitól mentes) – Megközelítő bootstrap és profile likelihood (gyors akár a Bayes) – Honlap, könyv...

×