L'apunt socialista 2011

869 views

Published on

Revista de l'agrupació del PSOE d'Alaior

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
869
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L'apunt socialista 2011

  1. 1. Núm. 9 - Abril 2011 L’apunt socialista Butlletí informatiu del PSOE d’Alaior Una llista guanyadoraEls socialistes alaiorencs ens presentam a les eleccions del 22 de maig amb una llista que com-bina la renovació, l’experiència i la joventut. Quinze homes i dones compromesos amb Alaior iamb el projecte de progrés que defensam i que volem seguir liderant. 1. Pau Morlà Florit 9. Andreu Vidal Carreras 2. Àngela Caules Fuentes 10. Antònia Florit Genestar 3. Anna Camps Morlà 11. Wagner Sintes Vinent (ind.) 4. Gerardo Pons Tudurí (ind.) 12. Laurecia Seguí Torres 5. David Moll Mascaró 13. Antoni Gómez Arbona 6. Antoni Perea Villalonga 7. Susana Gomila Sans Sup. Vicent Petrus Villalonga 8. Celia Osorio Tapias Sup. Ignàsia Domènech PonsUn grup de persones que són la garantia necessària per revalidar el govern progressista. Unallista amb capacitat de gestió, amb seny, i amb ganes de fer feina en positiu. Una candidaturaguanyadora.
  2. 2. L’Apunt Socialista 2Un mandat amb una inversió públicaespectacularTot i els efectes de la crisi econòmica i de la baixada en la inversió priva-da, Alaior ha estat capaç de liderar projectes que han fet avançar el poble,amb una inversió pública sense precedentsA l’inici del present mandat ja s’havien concretat projectesimportants, i que s’han executat durant aquests quatreanys, però tot i l’arribada de la crisi econòmicauntament d’Alaior ha estat capaç de liderar noves inicia-tives, arribant als 16,8 milions d’euros d’inversió pública.Obres que han tingut lloc i que s’han convertit en fets, enrealitats de les quals ja se’n beneficien els ciutadans i ciu-tadanes.En l’àmbit educatiu podem reivindicar que vivim en un po-ble on es pot estudiar de 0 a més de 100 anys. I ho fem encentres educatius de qualitat. La nova escola Mestre Du-ran, el segon centre educatiu públic del municipi o el noupavelló de l’IES Josep Miquel Guàrdia, que dóna respostatambé a les necessitats esportives del poble. Dues realitatspalpables que han suposat una inversió de 5 milions d’-os.Per altra banda, el desenvolupament del Pla de Dinamitza-ció Turística, que ha reportat 3,1 milions d’euros ha permèsla rehabilitació del cor de Cala en Porter, amb la nova Pla-ça Gran i l’Edifici Multifuncional. A més, ha permès la reno-vació de l’edifici que acull el Centre Internacional del Gra-vat en l’any del seu centenari. Una inversió que també ésvisible amb el nou Passeig dels Miradors i la reordenacióde la platja de Cala en Porter, o el nou parc infantil a SantJaume.Ara bé, aquest mandat no podem parlar d’inversió públicasense anomenar el Pla E, els dos plans d’estímul econòmicmunicipal engegats pel govern de l’Estat, i que han permèsl’arribada de 2,5 milions d’euros per millorar el Centre deCultura de Sant Diego, l’Escola d’Adults, la nova paradad’autobús, la renovació de la zona esportiva i educativa oel renovat parc des Munt de l’Àngel, entre moltes d’altresobres. Una font d’inversió que va permetre, en temps decrisi econòmica, la creació de nombrosos llocs de feina.Butlletí informatiu del PSOE d’Alaior
  3. 3. 3 Abril 2011 El Pla de Barris del Govern Balear també ha estat pre- sent a Alaior, i d’aquesta forma s’han pogut rehabilitar el carrer Ample, Porrassar Nou, Porrassar Vell i, l’any pas- sat, les obres del Camí Nou, embellint així l’entrada nord del poble. Ara bé, no podem parlar de la rehabilitació de carrers sense anomenar una de les obres més emblemàtiques del mandat: la renovació i peatonització de la Plaça Constitució, entre els anys 2007 i 2008. El Pla Insular de Cooperació ha permès, també, la reforma dels carrers des Forn, Coll des Palmer i carrer Nou. A més, hem d’af- fegir les obres del carrer de sa Bolla i l’asfalt de 15 car- rers de Cala en Porter. En definitiva, aproximadament 1 milió d’euros. El Pla de Comerç del Govern de les Illes Balears, amb 250.000 euros, ha permès la renovació del passeig de l’Avinguda Pare Huguet i les voravies del carrer des Ra- mal, permetent millorar dos punts estratègics pel comerç alaiorenc. I d’altres inversions com es Nou Bot per als joves, els bo- xes i la pista del Club Hípic, la renovació de l’interior del poliesportiu, els seients i il·luminació de Los Pinos, entre d’altres en l’àmbit esportiu. I finalment, la construcció de 22 habitatges públics desti- nats a la compravenda i el lloguer, que permetran l’accés a l’habitatge a joves i col·lectius protegits; així com les ajudes per a la reforma d’edificis i cases situats a la zona ARI, comptant amb una inversió total d’uns 4 milions d’e- uros. Per tant, estem davant d’una inversió pública sense pre- cedents durant un mandat. Els plans de col·laboració im- pulsats entre les administracions públiques han donat el seu fruit amb projectes que han beneficiat la qualitat de vida dels alaiorencs i alaiorenques. L’Ajuntament, el Con- sell Insular, el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat, treballant junts per fer que Alaior avanci. D’aquesta forma, la inversió pública executada durant el present mandat en el nostre municipi ha estat aproxima- dament d’uns 16,8 milions d’euros. Gairebé 2.800 milions de les antigues pessetes que han estat fonamentals per avançar en positiu. www.facebook.com/paumorla
  4. 4. L’Apunt Socialista 4“Em vaig comprometre que Alaioravançaria, i ha avançat”“El Pati de sa Lluna i el Centre Bit Menorca han de canviar el jocd’Alaior respecte a l’illa de Menorca”Sis anys de mandat i, en un context tant complicat com l’actual, encara queden forces pera continuar?En queden, i moltes. Sóc conscient que em present en moments de dificultats i de crisieconòmica, però és en aquests moments on cadascú ha d’assumir la seva responsabilitat, i lameva passa per seguir liderant el progrés del municipi d’Alaior. És més, tenc ganes de fer-hoamb dos projectes batallats i treballats pels socialistes alaiorencs com són el Pati de sa Lluna iel Centre Bit Menorca.Quina valoració fa dels últims quatre anys?Em vaig comprometre que Alaior avançaria i ha avançat. Durant aquests quatre anys s’haproduït una inversió pública molt important. Si fem un repàs ens trobem amb el Pla de Dinamit-zació, el pla de barris, el pla de comerç, la construcció de la nova escoleta i el nou poliesportiu...entre tants d’altres projectes. El resultat és que tot plegat suma una feina feta intensa, però moltimportant pel poble. Val a dir que la inversió pública d’aquests quatre anys ha estat d’uns 16,8milions d’euros, tant de l’Ajuntament com d’altres administracions. Per tant, no estem parlant depromeses, sinó de fets executats o en via d’execució, i dóna reforç a la idea de que Alaior haavançat en positiu.“La inversió El Centre de Cultura de Sant Diego s’ha convertit en un element dinamitzador del poble. Fan falta més projectesp ú b l i c a d’aquesta magnitud a Alaior?d’aquests quatre Si, i tenim dos projectes clau. Un és el Pati de sa Lluna com atractiu cultural. És un espai únic i ubicat al centre del poble, i és unanys ha estat dels compromisos més fermes que tenim amb Alaior. Per tant,d’uns 16,8 mi- tenim la satisfacció que la inversió ja està en marxa i suposarà unlions d’euros” projecte de reafirmació interna d’Alaior, com un espai que l’hememprat i viscut de moltes maneres durant molts d’anys i que ara l’hem de tornar a posar en valorper als alaiorencs i alaiorenques. I l’altre és el Centre Bit, que és un projecte líder a Menorca ivol donar a entendre quins models alternatius hi ha de creixement i que Menorca ha depotenciar. Són models transversals en l’economia, perquè poden incidir des d’un portal turístic,fins a la investigació en agricultura ecològica. En aquest projecte s’ha d’agrair la col·laboraciódels empresaris del polígon industrial La Trotxa, ja que ens van permetre sumar esforços perdisposar de la parcel·la.El Pla de Dinamització Turística ha permès sobretot la renovació i la dinamització de Calaen Porter, a part del Centre Internacional de Gravat, o el parc infantil de Sant Jaume.Enteníem que Cala en Porter necessitava d’aquesta inversió, tot i que també hem de destacar lainversió privada, prou important, de l’hotel Playa Azul.Butlletí informatiu del PSOE d’Alaior
  5. 5. 5 Abril 2011Açò ens ha permès reactivar l’encant d’aquest nucli poblacional, en especial al cor de Cala enPorter on s’ha adaptat un edifici de serveis de cara a la població: una sala multifuncional, i unesdependències per correu postal, servei d’atenció ciutadana, Associació de Veïns, Ib-Salut i So-rea. Pel què fa al Centre Internacional de Gravat, estic convençut que la recuperació de l’edificipuposa un benefici cultural i turísitc de primer ordre per al municipi. Per un costat, hem posat enmarxa un nou espai de convivència, i per altra banda, hem recuperat un edifici en l’any del seucentenari, que acull el Taller de Gravat Xalubínia Menorca i l’Escola de Dibuix.Rebre el reconeixement a l’excel·lència en la gestió del Geriàtric d’Alaior deu ser unal·licient per seguir treballant per un dels col·lectius que més ho necessiten.Certament, la tasca de l’àrea social és prioritària. L’Ajuntament ha de donar resposta a les ne-cessitats bàsiques dels ciutadans, sobretot d’aquelles persones que passen per una situaciómés vulnerable. Per això disposem d’un teixit asistencial amb els treballadors i educadores soci-als, que treballen dia a dia per a les persones. Pel què fa a la gent gran, hem de valorar que elprogressiu envelliment d’Alaior és una qüestió que ja es venia analitzant des de feia temps i, pertant, vam creure fonamental dotar el poble d’uns serveis de qualitat per a la gent gran, sobretotper aquella gent que té certes dificultats de mobilitat i d’atenció. Per tant, la primera gran inver-sió que va fer el govern socialista va ser el geriàtric, el centre dia i el Club de Jubilats. Quan vamtreure a concurs el servei del geriàtric a una empresa privada del sector, i el resultat ha estataquest reconeixement, vol dir que durant aquests 12 anys que portem d’obertura del centre, s’hafet una feina molt ben feta. Tens un reconeixement de l’exterior, però sobretot, el reconeixementde la gent que ha passat per allà i de les famílies que veuen que estem donant un servei dequalitat. El context actual demana un projecte de futur sostenible, per on passen els pròxims quinze anys? A nivell urbanístic ho tenim resolt amb el Pla General. Som l’únic municipi de Menorca que tenim el nostre planeja- ment urbanístic adaptat al Pla Territorial Insular (PTI) de Menorca, i a les Directius d’Ordenació Territorial (DOT) del Govern. Açò ens garanteix la sostenibili- tat del territori d’Alaior, i garanteix reserves de sòl públic per a aparcaments, futurs equipaments i habitatges de protecció pública. També contem- pla la reordenació de les zones turístiques, a l’hora que protegeix bona part del sòl rústec i totes les zones de protecció naturals. Per tant, a nivell urbanístic tenim dissenyat Alaior pels propers quinze anys. A nivell de projectes que han de canviar la fesomia del nostre po- ble i que, a la vegada, han de canviar el joc d’Alaior respecte a l’illa de Menorca està clar que són el Pati de Sa Lluna i el Centre Bit. Fotografia entrevista: Joan Gómez www.facebook.com/paumorla
  6. 6. L’Apunt Socialista 6Les obres del Pati de sa Llunaavancen a bon ritmeLes obres de rehabilitació de l’antic claustre franciscà permetran veure lacara original del Pati de sa Lluna i el convertiran en un centre turístic icultural de primer nivellDes de fa uns mesos, les obresdel Pati de sa Lluna ja són unarealitat. Els operaris han buidatles restes dels antics habitatgesi començat a tombar les façanescom a primera passa d’un treballde recuperació que ens portaràa conèixer la millor cara de l’an-tic claustre, és a dir, la cara ori-ginal. Els treballs tindran una du-rada aproximada de dos anys, i El batle Pau Morlà i la resta d’autoritats durant la visita d’obresla inversió serà d’uns 5,2 milionsd’euros, finançats entre la conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears,Turespaña i els fons europeus FEDER. Encara no has vist els nostres vídeos? Fes-te amic d’en Pau Morlà a Facebook! www.facebook.com/paumorla
  7. 7. 7 Abril 2011Centre Bit Menorca: un projectelíder per AlaiorEl projecte del Centre Bit, que serà la seu de la innovació i la tecnologia aMenorca, va per bon camí. L’acord entre les administracions i l’em-presariat, clau per la realització del parc tecnològic.El projecte del futur Centre Bit Menorca, que estarà situat al Polígon Industrial La Trotxa, es-tà donant les passes necessàries per tal de transformar-se en realitat. Si el passat mes d’-octubre de 2010 es va desvetllar el projecte guanyador del disseny de l’edifici, el febrer essignà un conveni per al finançament i posada en marxa del parc tecnològic, mitjançant elqual el ministeri de Ciència i Innovació transferirà 5 milions d’euros al Govern de les Illes Ba-lears, promotor del projecte. Ara, ja té llicència d’obres.D’aquesta forma, el projecte “Paisatge Interior”, redactatpels prestigiosos arquitectes Juli Capellà i Pedro Ojestoprest agafarà cos. Dividit en tres plantes, el Centre BitMenorca subicarà en uns terrenys de 3.700 m2, ambuna superfície construïda total de 3.059 m2. La resta esdedicarà a aparcament. Ledifici acollirà diverses aulesde formació i un auditori amb un aforament per 125 per-sones. A les plantes superiors shi situaran els 38 mòdulsdentre 25 i 45 m2, per a empreses de base tecnològicaLa durada aproximada de les obres serà d’uns 14 mesos. Un cop s’hagi construït, Alaior se-rà seu del més important parc tecnològic de Menorca, gràcies a l’esforç compartit de les ad-ministracions i l’empresariat del polígon La Trotxa. Un projecte que reforçarà l’esperit empre-nedor del poble amb un edifici que serà l’emblema de la innovació tecnològica a Menorca. www.facebook.com/paumorla
  8. 8. L’Apunt Socialista 8Els nostres compromisosMillora del Camí de TorralbaDesprés de l’estiu es posaran en marxa les obres de millora del Ca-mí de Torralba, que consistiran en la reforma integral de la carrete-ra, eliminant les corbes més perilloses i augmentant l’amplada de lamateixa en determinats trams, tot respectant els edificis i els ele-ments etnològics. El projecte tindrà un cost de 2 milions d’euros iserà finançat pel Consell Insular de Menorca. Un cop oberta de noual trànsit, Alaior i Cala en Porter estaran connectats per una carrete-ra molt més segura i totalment renovada. Presentació del projecte de milloraLes obres del nou Centre de SalutLes obres del projecte “Entre Pins” dels arquitectes Antoni Pericàs i Álvaro Homar es licitaran prope-rament. El nou Centre de Salut suposarà una nova inversió de 2’8 milions d’euros, comptarà amb unedifici d’uns 2.300 metres quadrats que acollirà 20 consultes: 8 de medicina de família, 8 d’infermeriad’adults, 2 consultes de pediatria i 2 consultes d’infermeria pediàtrica.A més el centre comptarà amb una consulta de radiologia. El projecte, que beneficiarà més de12.000 persones, també preveu dos parcs verds exteriors i una zona d’aparcament.I feim feina per... Apostam per l’ampliació del Pavelló Esportiu Municipal, que esdevé un autèntic espai de convivència. Quan es posi en marxa el nou Centre de Salut, dedicarem als joves la planta baixa de l’edi- ici des Banyer. Seguirem treballant per impulsar l’administració electrònica i la simplificació de la buro- cràcia. El desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana, amb més aparcaments, més equi- paments i sòl públic. Potenciarem la millora esportiva de Cala en Porter. Seguir treballant pel desplegament de l’Agenda Local 21 i la sostenibilitat del poble. Continuar el projecte de canalització de les aigües pluvials. El foment del dinamisme cultural, comercial i turístic del municipi. El manteniment dels nuclis costaners i la col·laboració amb les associacions de veïns i propietaris. Seguirem impulsant la recuperació dels camins rurals i els itineraris paisatgístics. Cerca’ns a la xarxa! www.facebook.com/paumorla www.youtube.com/psoemenorca

×