Waarom Katholiek Zijn?

1,187 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Waarom Katholiek Zijn?

 1. 1. Waarom katholiek zijn?<br />…. Als je ook iets anders kunt zijn...!<br />Gebaseerd op een lezing van Patrick Madrid<br />
 2. 2. Wat voor katholieken zijn er?<br />De meerderheid van katholieken vandaag zijn katholiek omdat ze uit een katholiek gezin komen<br />Sommigen trouwen met iemand die katholiek is en passen zich aan<br />Anderen bekeren zich tot het katholicisme omdat het hun verbeelding aanspreekt en ze binnenroept<br />Deze groep maakt duidelijk dat het katholieke geloof het waard is om offers voor te brengen<br />Iets om voor te leven en voor te sterven<br />Bekeerlingenkunnenwieg-katholieken de waarde van het katholiekegeloofleren<br />Veelkatholiekenlevenalsbedelaars in Fort Knox<br />
 3. 3. Watzijn de opties<br />Mormoon<br />Jehovah getuige<br />Zekloppenaan de deurom je erbij te krijgen<br />Eenvan de vormen van protestantisme<br />Boedhist of eenandereoostersereligie<br />Atheist<br />Hedonist<br />Het aanbidden van de tempel van het “zelf”<br />
 4. 4. Waarom in de katholieke kerk blijven terwijl ….?<br />PR en marketing van de katholiekekerk is een debacle de laatstejaren<br />Schandalen met priesters<br />De wereldvijandig is ten opzichtte van de boodschap van de katholiekekerk<br />Homo huwelijk<br />Foetusstamcelonderzoek<br />Contraceptie<br />Abortus<br />Euthanasie<br />
 5. 5. Populaire vormen van anti-katholicisme<br />Katholieken zijn afgodenaanbidders en aanbidden beelden<br />OT kent vele referenties waar God het toestond dat er beelden gemaakt werden om hun gedachten naar hemelse waarheden te verheffen<br />Katholieken noemen de priester “vader” terwijl er Mat. 23:9 staat niemand op aarde vader te noemen<br />Er zijn verschillende vormen van anti-katholicisme vandaag de dag die een bepaalde wending geven aan bijbelse teksten<br />
 6. 6. Wat vinden we als we zelf onderzoek doen?<br />Er is krachtig bewijs voor de katholieke kerk<br />In de Bijbel<br />In de geschiedenis<br />Er zijn solide antwoorden op de vragen en polemiek tegen de katholieke kerk<br />De katholieke kerk de kerk is die door Jezus Christus gesticht is<br />Als dit inderdaad het geval is waarom ergens anders heen gaan?<br />
 7. 7. Waarom is de claim van de katholiekkerk de enige die zinnig is<br />Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. (Mat 5:14)<br />Dit is eenuitspraak over het wezen van de kerk<br />Het is zichtbaar!<br />Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ (Mat 16:18-19)<br />Dezekerk is de kerk van Jezus<br />
 8. 8. Waarom is de claim van de katholiek kerk de enige die zinnig is - 2<br />Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. (Mat 28:19-20)<br />Het is eenkerk met eenmissie<br />Het is eenonderwijzendekerk<br />Het leert de zaken die de stichter, JezusChristus, heeftopgedragen (of het nu populairis of niet)<br />Het is een permanent aanwezigekerk tot het einddertijden<br />Alsditnietwaar is dan was Jezuseenleugenaar of eendwaas<br />
 9. 9. Watzijn de zaken die de kerkook nu nogleert?<br />De kerk is zichtbaarmiddels de paus en de bischoppen<br />De kerkleertdatJezusaanwezig is onder de verschijning van het brood en wijn in de Eucharistie<br />Het eren van Maria en de heiligen<br />Bidden voor de gestorvenen in het vagevuur<br />Het primaatschap van de bischop van Rome<br />Biechtaaneenpriester<br />
 10. 10. 1. Wat is de zichtbaarheid van de kerk als we teruggaan in de tijd?<br />200 jaargeleden<br />Geenmormonen<br />Geenjehovahgetuigen<br />Geenzevende dag adventisten<br />600 jaargeleden<br />Geenprotestantisme<br />De enigekerk die teruggaat tot in de tijd van Jezuszelf is de katholiekekerk<br />
 11. 11. 2. De kerk brengt door de eeuwen heen gestaag heiligen voort <br />Waar is de kerk die heiligenvoortbrengt<br />Heiligelevens<br />Wonderen<br />Helen van zieken en doden die opstaan<br />De katholiekekerkbiedt de voedingsbodem die nodig is omheiligen te maken(eenheiligetraditie, de heiligeSchriften het leergezag)<br />Bijanderekerken is die voedingsbodenvaak “slechts” eenbijbeldiktediep (sola scriptura)<br />Daarmeewordt de bijbeleenpersoonlijkspeelgoed en onderwerp van persoonlijkeuitleg<br />
 12. 12. 3. De kerk is een hospitaal voor zieken<br />Wijzijnallemaalziek en besmet met de ziektegenaamd “zonde”<br />Die ziekteloopt door onzegeestelijkebloedvatenheen<br />Gekregen door de beet van eenappel<br />De remedie is de vrucht van Golgotha<br />Is het slim om het medicijntegen de ziekteaf te wijzen?<br />
 13. 13. Waaromkatholiekzijn?<br />De katholiekekerkevangeliseerde de wereld<br />Omdatwe zonen en dochters van Maria ben<br />Nu ontstak de draak in blinde woede tegen de vrouw. Hij ging weg om oorlog te voeren tegen haar overige kinderen, tegen hen die de geboden van God en het getuigenis van Jezus trouw bewaren. (Opb. 12:17)<br /> Onderdeel zijn van de kerk die Maria zegent<br />want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid. Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig. (Luk 1:48)<br />
 14. 14. Waarom katholiek zijn?<br />Vanwege de morele authoriteit van de kerk<br />Ondanks alle problemen blijft ze overeind staan op het gebied van morele zaken<br />Voor 1930 waren alle kerken tegen contraceptie, nu is de katholieke kerk nog de enige<br />Omdat bijna iedereen tegen de katholieke kerk is<br />Zijn er bijvoorbeeld anti-lutherse groeperingen?<br />Jezus zei: “Dit alles heb Ik jullie gezegd opdat je in Mij vrede zult bezitten. In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” (Joh 16:33)<br />Waarom zijn satanisten zo gebrand op het perverteren van het katholieke geloof en de h. Mis?<br />Ze weten dat Jezus daar is<br />
 15. 15. Waarom katholiek zijn?<br />Vanwege de Eucharistie<br />De kracht van de Eucharistieveranderdlevens<br />Getuigenis van Isaiah Benett<br />Eenpriesterdie mormoonwerd en tochweerterugkwamnaar de kerk<br />Nederig lid zijn van het gezelschap van de onverschrokkenen<br />

×