Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RFID-infoavond: Analyse van de werkprocessen Annemie Arras bibliotheek Bree

1,194 views

Published on

RFID-infoavond Werkprocessen van de bib en het RFID-antwoord hierop Annemie Arras)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

RFID-infoavond: Analyse van de werkprocessen Annemie Arras bibliotheek Bree

 1. 1. Analyse van de werkprocessen Basis voor implementatie van RFID
 2. 2. Situatieschets Bree 2005 <ul><li>21 openingsuren </li></ul><ul><li>14.500 inwoners </li></ul><ul><li>4500 gebruikers </li></ul><ul><li>120.000 uitleningen </li></ul><ul><li>Collectiebudget 58.000 euro </li></ul><ul><li>Geen vrijwilligers </li></ul><ul><li>2 uitleenposten </li></ul><ul><li>Personeelsuren: </li></ul><ul><ul><li>38 uren leidinggevend </li></ul></ul><ul><ul><li>105 uren bibliotheekassistenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Dus: 3.7 voltijds equivalent </li></ul></ul><ul><li>Scholen: </li></ul><ul><ul><li>1250 leerlingen basisschool </li></ul></ul><ul><ul><li>3000 leerlingen secundair onderwijs </li></ul></ul>
 3. 3. Vaststelling: Te weinig tijd <ul><li>Te weinig tijd om alles te doen wat we reeds doen. </li></ul><ul><li>Maar we willen ook nieuwe dingen doen: </li></ul><ul><li>M eer openingsuren </li></ul><ul><li>Voorlezen op woensdag en zaterdag </li></ul><ul><li>ZIZO implementeren </li></ul><ul><li>Scholenwerking uitbreiden </li></ul><ul><li>Leespromotie </li></ul><ul><li>informatiebemiddeling </li></ul>
 4. 4. Is RFID de oplossing voor mijn bib?? <ul><ul><li>Basisvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat wil ik bereiken met de invoer van RFID? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat ga ik doen met vrijgekomen personeelstijd? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is het personeel bereid andere taken te vervullen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van de werkprocessen is noodzakelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ prognose na implementatie van RFID </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van de kosten is noodzakelijk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ prognose na implementatie van RFID </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Waarom RFID in Bree? <ul><li>Efficiënter gebruik van personeelsuren </li></ul><ul><li>Imago van de bib </li></ul><ul><li>Meer openingsuren </li></ul><ul><li>Interessanter werk bieden aan personeel </li></ul>
 6. 6. Situatieschets Bree medio 2008 <ul><li>31 openingsuren </li></ul><ul><li>Geen uitleenposten </li></ul><ul><li>Personeelsuren: </li></ul><ul><ul><li>38 uren leidinggevend </li></ul></ul><ul><ul><li>105 uren bibliotheekassistenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Dus: 3.7 voltijds equivalent </li></ul></ul><ul><li>RFID met 100% zelfscan </li></ul><ul><li>Betaalautomaat </li></ul><ul><li>Time, Pay en Copytracks </li></ul><ul><li>Vrijwilligerpools: </li></ul><ul><ul><li>Voorlezen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opruimen van rekken </li></ul></ul>
 7. 7. Scholenwerking <ul><li>Basisscholen: </li></ul><ul><ul><li>Rondleidingen voor 5-jarige kleuters, 1ste leerjaar, 3de leerjaar, 5de leerjaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Elke maand klasbezoek voor alle leerlingen vanaf 1ste leerjaar </li></ul></ul><ul><ul><li>8 auteurslezingen in JBW </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrije activiteit tijdens JBW </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorlezen en Lees 1 7 </li></ul></ul><ul><li>Secundaire scholen: </li></ul><ul><ul><li>Rondleiding 1ste jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediargus en opzoeken: 2de jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>2de en 3de graad: op afspraak </li></ul></ul>
 8. 8. Onderzoeken: waar gaat onze werktijd naar toe <ul><li>positief onderzoeken: </li></ul><ul><ul><li>tijdsbesteding bekijken </li></ul></ul><ul><li>negatief onderzoeken: </li></ul><ul><ul><li>controle van de personeelsleden </li></ul></ul>
 9. 9. Hoe rekenmodel invullen? <ul><li>Diensthoofd: </li></ul><ul><ul><li>Rekenmodel kostensoorten </li></ul></ul><ul><ul><li>tijdschema opstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>gewenst tijdschema opstellen </li></ul></ul><ul><li>Personeel: </li></ul><ul><ul><li>tij d s schema opstellen </li></ul></ul><ul><ul><li>gewenst tijdschema opstellen </li></ul></ul><ul><li>Samen overlopen </li></ul>
 10. 10. Rekenmodel: kostensoorten 26.500 16.100 Gebouw 331.185 278.600 totaal 5.500 Busvervoer 9.250 6.700 Collectieverz. 58.000 57.000 Collectie 10.085 6.800 Administratie 11.850 2.000 Informatica 210.000 190.000 Personeel 2008 2005
 11. 11. Bespreking kosten <ul><li>Personeel </li></ul><ul><li>Van 190.000 euro naar 210.000 euro </li></ul><ul><li>Zelfde personeel </li></ul><ul><li>Meerkost: leeftijd, CAO,… </li></ul>
 12. 12. Bespreking kosten <ul><li>Informatica </li></ul><ul><li>Onderhoudscontracten </li></ul><ul><ul><li>Bidoc: 1650 euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Nedap: 3500 euro </li></ul></ul><ul><ul><li>Time-Pay en Copy tracs en betaalautomaat: 6000 euro </li></ul></ul>
 13. 13. Bespreking kosten <ul><li>Administratieve kosten </li></ul><ul><ul><li>van 6.800 naar 10.085: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kopieerapparaat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>drukwerk in huisstijl </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Bespreking kosten <ul><li>Collectieverzorging </li></ul><ul><li>van 6.700 naar 9.250 </li></ul><ul><ul><li>Duurdere folie </li></ul></ul><ul><ul><li>Etiketten </li></ul></ul><ul><ul><li>RFID labels </li></ul></ul>
 15. 15. Bespreking kosten <ul><li>Busvervoer: 5.500 euro </li></ul><ul><ul><li>Na afschaffing uitleenposten </li></ul></ul><ul><ul><li>Gratis busvervoer voor klasuitleningen </li></ul></ul><ul><ul><li>en auteurslezingen </li></ul></ul>
 16. 16. Bespreking kosten <ul><li>Gebouw 16.100 naar 26.500 </li></ul><ul><ul><li>Vrijmaking elektriciteitsmarkt </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdere door verrekening naar de diensten toe </li></ul></ul>
 17. 17. Bespreking kostensoorten <ul><li>De jaarlijkse kosten zijn gestegen met 11 % </li></ul><ul><li>Maar openingsuren van 21 uren naar 31 uren. </li></ul><ul><li>Geen rekening gehouden met investeringskost. (150.000 euro) </li></ul><ul><li>Maar berekening met volledig personeelsbezetting naar 30 openingsuren: </li></ul><ul><li>2 jaar personeel = investering zelfscan </li></ul>
 18. 18. Rekenmodel: analyse van de werktijd   % %                 1 2 3 4 5 6 7 8 Verwerven van info… 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20   Conserveren van info…   10 10   10 10       30 30 Catalogus 10 10 20 20 10 20 20 20 10 10 10 10 15 15   Ter beschikking stellen 5 5 25 5 20 5 20 5 20 5 20 5 30 5   Informatiebemiddeling 20 20 20 25 15 25 25 25 20 25 20 25 25 49   Bieden van internettoegang 5 1 5 1 25 5 5 1 5 1 5 1 5 1   Bib instructies 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5   Leespromotie 10 10 10 10 10 10     Educatieve schoolprojecten 5 5 10   10 20 30 20 30     Tentoonstellingen 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5   Publicaties 5 5   15 15           Organisatie : beheerstaken 30 30   10           Onderhoud               70 70
 19. 19. Bespreking van analyse van de werktijd <ul><li>2005 t.o.v. 2007 </li></ul><ul><li>Verschuiving van taken </li></ul><ul><li>Ter beschikking stelling moet nog verminderen </li></ul><ul><li>Internettoegang moet ook nog verminderen </li></ul>
 20. 20. Rekenmodel: tijdsanalyse   2005 2007 2005 2007   Aantal dagen per dienst Welk procent van de arbeidstijd gaat naar welke dienst       Verwerven van info… 98 98 9.42 9.42 Conserveren van info… 66 66 6.35 6.35 Catalogus 118 130 11.35 12.50 Ter beschikking stellen 61 45 15.48 4.33 Informatiebemiddeling 184 233 17.69 22.42 Bieden van internettoegang 69 13 6.63 1.33 Bib instructies 23 56 2.21 5.38 Leespromotie 24 48 2.31 4.62 Educatieve schoolprojecten 59 107 5.67 10.29 Tentoonstellingen 45 38 4.33 3.65 Publicaties 29 29 2.79 2.79 Organisatie : beheerstaken 66 78 6.35 7.50 Onderhoud 98 98 9.42 9.42   1040 1040 100% 100%
 21. 21. Bespreking van tijdsanalyse <ul><li>Ter beschikking stelling: van 15% naar 5% niet spectaculair </li></ul><ul><ul><li>Reeds vroeger uitleenhandeling gerationaliseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Van 20 naar 31 openingsuren </li></ul></ul><ul><ul><li>Internettoegang van 6.5% naar 1.5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Educatie, leespromotie,… stijgt </li></ul></ul>
 22. 22. Rekenmodel: tijdsanalyse
 23. 23. Bespreking van tijdsanalyse <ul><li>Backoffice en uitleen neemt af, ten voordele van info en leesbevordering </li></ul><ul><li>Catalogus: in 2007 uitzuiveren van catalogus </li></ul>
 24. 24. Rekenmodel: kostenanalyse
 25. 25. Bespreking van kostenanalyse <ul><li>Verschuiving van baliewerk naar leesbevordering en info </li></ul>
 26. 26. Is een rekenmodel haalbaar? <ul><li>Het is haalbaar: </li></ul><ul><li>Eenvoudig modelletje dat iedereen kan invullen. </li></ul><ul><li>Wil om te veranderen, te verbeteren </li></ul>
 27. 27. Is rekenmodel zinvol? <ul><li>Het is zinvol: </li></ul><ul><li>Veranderingen: tijd of middelen of personeel zoeken </li></ul><ul><li>Weten wat je nu doet en weten waar je naartoe wil. </li></ul><ul><li>Dus: </li></ul><ul><li>cijfers voor het beleidsniveau </li></ul><ul><li>zinvolle keuzes maken </li></ul><ul><li>cijfers voor het personeel </li></ul><ul><ul><li>Om dingen te veranderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Om efficiënter de organisatie te herschikken </li></ul></ul><ul><li>inzicht in de werking van de organisatie </li></ul><ul><li>Inzicht in de tijdsbesteding in de organisatie </li></ul>
 28. 28. Morgen mee starten? <ul><li>Ja: </li></ul><ul><ul><li>als er wil is om te veranderen </li></ul></ul><ul><ul><li>als er nood is om te veranderen </li></ul></ul><ul><li>Neen: </li></ul><ul><ul><li>als je enkel probeert te overleven </li></ul></ul><ul><ul><li>als veranderingen niet nodig zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>als je voldoende middelen en personeel hebt </li></ul></ul>
 29. 29. Zijn er andere methodes? <ul><li>Natuurlijk. </li></ul><ul><li>Dit is slechts 1 methode. </li></ul><ul><li>Ik vond ze bruikbaar. </li></ul>

×