Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urazy

3,882 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Urazy

 1. 1. URAZY Opracował: Łukasz Michalski
 2. 2. STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA <ul><li>KRWOTOKI </li></ul><ul><li>AMPUTACJE </li></ul><ul><li>CIAŁO OBCE </li></ul><ul><li>RANA KLATKI PIERSIOWEJ </li></ul><ul><li>KRWAWIENIE Z NOSA </li></ul><ul><li>ZŁAMANIA </li></ul><ul><li>OPARZENIA </li></ul>
 3. 3. KRWOTOKI GROŹNE DLA ŻYCIA RANY Z KTÓRYCH WYPŁYWA DUŻA ILOŚĆ KRWI! WRÓĆ
 4. 4. KRWOTOKI <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO ! </li></ul><ul><li>UNIESIENIE KOŃCZYNY </li></ul><ul><li>UCISK KRWAWIĄCEJ RANY </li></ul><ul><li>ZAŁOŻENIE OPATRUNKU UCISKOWEGO </li></ul><ul><li>UNIERUCHOMIENIE </li></ul>WRÓĆ
 5. 5. OPATRUNEK UCISKOWY <ul><li>NA RANĘ POŁÓŻ KOLEJNO: </li></ul><ul><li>GAZĘ JAŁOWĄ </li></ul><ul><li>WKŁADKĘ UCISKOWĄ (NP. ROLKĘ BANDAŻA) </li></ul><ul><li>UMOCUJ MOCNO BANDAŻEM DZIANYM </li></ul>WRÓĆ
 6. 6. AMPUTACJA <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO ! </li></ul><ul><li>ZLOKALIZUJ POSZKODOWANEGO </li></ul><ul><li>SPRAWDŹ CZY Z KIKUTA WYPŁYWA KREW </li></ul><ul><li>OPATRUNEK OSŁONOWY LUB OPASKA UCISKOWA W PRZYPADKU AMPUTACJI CAŁEJ KOŃCZYNY ( RĘKI LUB NOGI ) ‏ </li></ul>WRÓĆ
 7. 7. AMPUTACJA WRÓĆ
 8. 8. AMPUTACJA <ul><li>AMPUTOWAN Ą CZĘŚĆ CIAŁA OWINĄĆ W JAŁOWĄ GAZĘ , WŁOŻYĆ DO SZCZELNEJ PLASTIKOWEJ TORBY , A NASTĘPNIE DO POJEMNIKA Z ZIMN Ą WODĄ I LODEM </li></ul><ul><li>ZANOTOWAĆ GODZINĘ AMPUTACJI ! </li></ul>WRÓĆ
 9. 9. WBITE CIAŁO OBCE <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO ! </li></ul><ul><li>NIE USUWAĆ PRZEDMIOTU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W RANIE </li></ul><ul><li>UNIERUCHOMIĆ CIAŁO OBCE PRZED PRZEMIESZCZANIEM </li></ul><ul><li>ZAŁOŻYĆ OPATRUNEK </li></ul>WRÓĆ
 10. 10. RANA KLATKI PIERSIOWEJ <ul><li>NAWET NIEWIELKA RANA KLATKI PIERSIOWEJ MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNA DLA ŻYCIA, Z POWODU OBECNOŚCI POWIETRZA W KLATCE PIERSIOWEJ, POWODUJĄCEGO DYSFUNKCJĘ PŁUCA. </li></ul>WRÓĆ
 11. 11. RANA KLATKI PIERSIOWEJ <ul><li>OPATRUNEK USZCZELNIAJĄCY, WYKONANY Z GAZY, FOLII I PLASTRA LUB TAŚMY KLEJĄCEJ. </li></ul>WRÓĆ
 12. 12. KR WAWIENIE Z NOSA <ul><li>BARDZO CZĘSTO POWODEM KRWAWIENIA Z NOSA JEST NADCIŚNIENIE TĘTNICZE. </li></ul><ul><li>W WIELU PRZYPADKACH TO WŁAŚNIE NADCIŚNIENIE JEST GROŹNE DLA ŻYCIA PACJENTA, A NIE SAMO KRWAWIENIE. </li></ul>WRÓĆ
 13. 13. KR WAWIENIE Z NOSA <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO ! </li></ul><ul><li>POCHYLIĆ GŁOWĘ POSZKODOWANEGO </li></ul><ul><li>ZATKAĆ SKRZYDEŁKA NOSA </li></ul><ul><li>ZIMNY OKŁAD NA SZYJĘ </li></ul>WRÓĆ
 14. 14. ZŁAMANIA <ul><li>MOŻEMY PODZIELIĆ NA : </li></ul><ul><ul><li>OTWARTE </li></ul></ul><ul><ul><li>ZAMKNIĘTE </li></ul></ul>WRÓĆ
 15. 15. ZŁAMANIA OTWARTE – GDY ODŁAMEK KOSTNY LUB KOŚĆ POWODUJE PRZERWANIE SKÓRY NAD MIEJSCEM ZŁAMANIA . WRÓĆ
 16. 16. ZŁAMANIA <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO </li></ul><ul><li>UNIERUCHOMIENIE , NIE NASTAWIANIE ! </li></ul><ul><li>UNIERUCHAMIAMY DWA SĄSIADUJĄCE Z MIEJSCEM ZŁAMANIA STAWY </li></ul><ul><li>ZIMNY OKŁAD </li></ul><ul><li>W PRZYPADKU ZŁAMANIA OTWARTEGO NAJPIERW ZAKŁADAMY OPATRUNEK , POTEM UNIERUCHOMIENIE </li></ul>WRÓĆ
 17. 17. ZŁAMANIA WRÓĆ
 18. 18. OPARZENIA <ul><li>MOŻEMY PODZIELIĆ NA : </li></ul><ul><ul><li>TERMICZNE </li></ul></ul><ul><ul><li>CHEMICZNE </li></ul></ul><ul><ul><li>PRĄDEM ELEKTRYCZNYM </li></ul></ul>WRÓĆ
 19. 19. OPARZENIA WRÓĆ
 20. 20. OPARZENIA <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO ! </li></ul><ul><li>EWAKUACJA POSZKODOWANEGO Z MIEJSCA DZIAŁANIA ŹRÓDŁA OPARZENIA </li></ul><ul><li>UGASZENIE PŁONĄCEJ ODZIEŻY </li></ul><ul><li>OCHŁADZANIE ZIMNĄ WODĄ O TEMPERATURZE OK. 15 o C PRZEZ 1 MINUT Ę ‏ </li></ul><ul><li>NIE ZDEJMOWAĆ ODZIEŻY ! </li></ul><ul><li>USUNIĘCIE BIŻUTERII – GŁÓWNIE PIERŚCIONKÓW I ZEGARKÓW !! </li></ul>WRÓĆ
 21. 21. OPARZENIA <ul><li>JAŁOWY OPATRUNEK NA RANĘ POOPARZENIOWĄ </li></ul><ul><li>UNIKAĆ HIPOTERMII </li></ul><ul><li>ZAPEWNIĆ KOMFORT PSYCHICZNY </li></ul>WRÓĆ
 22. 22. OPARZENI E II st. WRÓĆ
 23. 23. OPARZENIA CHEMICZNE <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO ! – RĘKAWICE OCHRONNE, MASKI, OKULARY, KOMBINEZONY, … </li></ul><ul><li>ZDJĘCIE UBRAŃ NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ ŻRĄCA SUBSTANCJA ( UWAGA NA WTÓRNE POPARZENIA ! ) ‏ </li></ul><ul><li>JAK NAJSZYBSZE PRZEMYWANIE TYLKO MIEJSCA POPARZONEGO BIERZĄCĄ WODĄ </li></ul>WRÓĆ
 24. 24. OPARZENIA CHEMICZNE <ul><li>W RAZIE POŁKNIĘCIA SUBSTANCJI ŻRĄCEJ NIE PROWOKUJEMY WYMIOTÓW ! </li></ul><ul><li>NIE PODAJEMY NIC DO PICIA ! </li></ul><ul><li>PŁU CZEMY USTA PRZYTOMNEGO POSZKODOWANEGO WODĄ </li></ul>WRÓĆ
 25. 25. PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM <ul><li>BEZPIECZEŃSTWO ! </li></ul><ul><li>ODŁĄCZENIE ŹRÓDŁA PRĄDU </li></ul><ul><li>KONTROLA CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH ( ABC ) ‏ </li></ul><ul><li>OPATRZENIE RAN POOPARZENIOWYCH I EWENTUALNYCH ZŁAMAŃ </li></ul><ul><li>PODEJRZEWAMY URAZ KRĘGOSŁUPA! </li></ul>WRÓĆ
 26. 26. KONIEC WRÓĆ

×