Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point.

513 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point.

 1. 1. Per què somiem?
 2. 2. Índex. <ul><li>Biografia S.Freud </li></ul><ul><li>La teràpia psicoanalítica. </li></ul><ul><li>1. Que es la psicoanàlisis? Quins resultats tenia? </li></ul><ul><li>2. S.Freud y la seva opinió sobre la psicoanalisis. </li></ul><ul><li>3. Quins resultats tenia? </li></ul><ul><li>Els somins. </li></ul><ul><li>1. ¿Qué son els somnis? </li></ul><ul><li>2. ¿Quina simbologia tenen? </li></ul><ul><li>L’inconcient. </li></ul><ul><li>1. Teories generals sobre la ment humana. </li></ul><ul><li>La sexualitat. </li></ul><ul><li>1. Teoria de la sexualitat. </li></ul>
 3. 3. Biografia S.Freud. <ul><li>Sigmund Freud, va néixer a Freiberg, Txecoslovàquia, el 6 de maig de 1856. </li></ul><ul><li>El 1873, va finalitzar els seus estudis secundaris. </li></ul><ul><li>Es va decidir per la medicina, encara que no amb el desig d'exercir, sinó mogutper una certa intenció d'estudiar la condició humana amb rigor científic. </li></ul><ul><li>Va contreure matrimoni al setembre de 1886. El matrimoni va tenir sis fills, tres nens i tres nenes. </li></ul><ul><li>El 1923, li va ser diagnosticat un càncer de mandíbula i va haver de sotmetre a la primera d'una sèrie d'intervencions. </li></ul>
 4. 4. La teràpia psicoanalítica.
 5. 5. Que es la psicoanàlisis? Quins resultats tenia? <ul><li>La psicoanalisi va neixer com a terapia aplicada a una malaltia mental anomenada neurosi. </li></ul><ul><li>Els pacients patien símptomes com la paràlisis, o com fòbies incomprensibles. Mitjançant la hipnosi es podrían suprimir els símptomes, però aquest retornaven invariablement. </li></ul>
 6. 6. S.Freud y la seva opinió sobre la psicoanalisis <ul><li>Al voltant del 1896 Sigmun Freud va fundar la psicoanàlisis com a una practica terapèutica. </li></ul><ul><li>Freud va utilitzar el metoda de les associacions lliures d'idees i la interpretació dels somnis. </li></ul><ul><li>Proces: Dialeg amb el pacient. </li></ul>
 7. 7. Quins resultats tenia? <ul><li>El psicoanalista haurà d'interpretar totes las manifestacions del pacient </li></ul><ul><li>Reconstruir els elements més importants de la seva biografia. </li></ul><ul><li>Obtenir els resultats curatius. </li></ul>
 8. 8. Els somins.
 9. 9. ¿Qué son els somnis? <ul><li>Són fantasies de la persona que dorm que permeten el descans físic y psíquic. </li></ul><ul><li>Freud distingeix la descripció que fa l’individu del que recorda que ha somniat, i les idees i pensaments latents que son les representacions de desigs inconscients. </li></ul><ul><li>El somni es un producte simbòlic format per idees i conflictes produïts els últims dies. </li></ul><ul><li>Hi ha tres lleis que expliquen l’elaboració dels somnis: </li></ul><ul><li>1. La condensació. </li></ul><ul><li>2. El desplaçament. </li></ul><ul><li>3. La forma de representar mitjançant l’exemplificació. </li></ul>
 10. 10. ¿Quina simbologia tenen? <ul><li>Formen idees i conflictes produïts els últims dies de la vida real d’ una persona. </li></ul>
 11. 11. L’inconcient
 12. 12. Teories generals sobre la ment humana. <ul><li>Es podria dir que es una teoria general sobre la ment humana. </li></ul><ul><li>Hi ha dues hipòtesis. </li></ul><ul><li>1. L'Existència de l'inconscient. </li></ul><ul><li>2. La sexualitat infantil. </li></ul><ul><li>Freud va elaborar dues tòxiques per explicar el funcionament de la ment. </li></ul><ul><li>1. Esta constituïda per tres sistemes: l'inconscient, </li></ul><ul><li>el preconscient i el concient. </li></ul><ul><li>2. Parla del jo, l'allò i el superjo. </li></ul>
 13. 13. La sexualitat.
 14. 14. Teoria de la sexualitat. <ul><li>La sexualitat inclou tots els contactes, exitacions i fantasies que produeixen plaer i distensio. </li></ul><ul><li>La sexualitat es polimorfica: te moltes maneres de satisfer-se, i es un lent proces que coincideix amb el despertar de la sensibilitat del nen o de la nena. </li></ul>
 15. 15. Fet per: <ul><li>Nuria Yagüe </li></ul><ul><li>Ingrid Martin </li></ul>

×