Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EDUCACIÓN FÍSICA  CURSO 2011/2012 <ul><li>PROGRAMACIÓN DO 2º CICLO </li></ul><ul><li>AUTORA: Patricia Somoza </li></ul>
Obxectivos para o 2º ciclo <ul><li>Co ñ ecer, aceptar e valorar o propio corpo e a actividade f í sica como medio de exp...
<ul><li>Reco ñ ecer os efectos positivos da actividade f í sica, da hixiene corporal e da alimentaci ó n sobre a sa ú de e...
Competencias b á sicas <ul><li>Competencia en comunicaci ó n ling üí stica. </li></ul><ul><li>Competencia matem á tica. </...
BLOQUES DE CONTIDOS <ul><li>O corpo: imaxe e percepción </li></ul><ul><li>Habilidades motrices </li></ul><ul><li>Actividad...
TEMPORALIZACIÓN 3º NIVEL 1º TRIMESTRE/sesións 2º TRIMESTRE/sesións 3º TRIMESTRE/sesións Anuais: Aprendo a coidarme e Os ...
4º NIVEL 1º TRIMESTRE/sesións 2º TRIMESTRE/sesións 3º TRIMESTRE/sesións Anuais: Coidome e Os valores están no xogo. Prese...
AVALIACIÓN <ul><li>Avaliación individualizada atendendo a progresión das capacidades individuais. </li></ul><ul><li>30% da...
NORMAS NA AULA <ul><li>Estar en silencio e atento </li></ul><ul><li>as explicacións, pregunta </li></ul><ul><li>todo o q...
NORMAS NO PAVILLÓN <ul><li>Para estar dentro do pavillón tes </li></ul><ul><li>que ter permiso do profesor. </li></ul><ul...
NORMAS  NOS VESTIARIOS <ul><li>Anda sen correr. </li></ul><ul><li>Fala cos demáis pero non </li></ul><ul><li>precisas be...
NORMAS DURANTE A SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. <ul><li>Atende ao profesor. </li></ul><ul><li>Procura non berrar durante os ...
MATERIAL <ul><li>Calzado axeitado (tenis). </li></ul><ul><li>Podes cambiar o calzado </li></ul><ul><li>antes de empezar...
Como ves todo está disposto: Xa sabes o que imos a traballar ao longo do curso O material que tes que traer Sabes tamén a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

EDUCACIÓN FÍSICA 2º CICLO

1,546 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EDUCACIÓN FÍSICA 2º CICLO

 1. 1. EDUCACIÓN FÍSICA CURSO 2011/2012 <ul><li>PROGRAMACIÓN DO 2º CICLO </li></ul><ul><li>AUTORA: Patricia Somoza </li></ul>
 2. 2. Obxectivos para o 2º ciclo <ul><li>Co ñ ecer, aceptar e valorar o propio corpo e a actividade f í sica como medio de exploraci ó n e de gozo das posibilidades motrices, de relaci ó n coas demais persoas e como recurso para organizar o tempo de lecer. </li></ul><ul><li>Desenvolver as capacidades motrices, as habilidades e as destrezas. </li></ul><ul><li>Empregar os recursos expresivos e comunicativos do corpo. </li></ul><ul><li>Asumir un nivel de autoesixencia acorde as súas posibilidades. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Reco ñ ecer os efectos positivos da actividade f í sica, da hixiene corporal e da alimentaci ó n sobre a sa ú de e a calidade de vida </li></ul><ul><li>Participar en actividades f í sicas e deportivas resolvendo por medio do di á logo os conflitos </li></ul><ul><li>Co ñ ecer e valorar a variedade de actividades f í sicas, l ú dicas e deportivas como elementos culturais. </li></ul><ul><li>Co ñ ecer e practicar xogos e deportes propios da cultura galega </li></ul>
 4. 4. Competencias b á sicas <ul><li>Competencia en comunicaci ó n ling üí stica. </li></ul><ul><li>Competencia matem á tica. </li></ul><ul><li>Competencia no co ñ ecemento e na </li></ul><ul><li>interacci ó n co mundo f í sico. </li></ul><ul><li>Competencia no uso das TICs. </li></ul><ul><li>Competencia social e cidad á . </li></ul><ul><li>Competencia cultural e art í stica. </li></ul><ul><li>Competencia para aprender a aprender. </li></ul><ul><li>Autonom í a e iniciativa persoal . </li></ul>
 5. 5. BLOQUES DE CONTIDOS <ul><li>O corpo: imaxe e percepción </li></ul><ul><li>Habilidades motrices </li></ul><ul><li>Actividades físicas </li></ul><ul><li>artístico-expresivas. </li></ul><ul><li>Actividade física e saúde. </li></ul><ul><li>Xogos e deportes . </li></ul>
 6. 6. TEMPORALIZACIÓN 3º NIVEL 1º TRIMESTRE/sesións 2º TRIMESTRE/sesións 3º TRIMESTRE/sesións Anuais: Aprendo a coidarme e Os valores están no xogo. Presentación………………….3 O circo…........................4 Predeporte II…………6 Coñezo o meu corpo………4 Cooperamos………………..6 ¡ A xogar ¡ ………………..6 Bailamos sen parar……….7 O meu corpo se expresa……………….........6 Xogos e bailes populares…………………..6 Pequenos atletas……………6 Xogos de raqueta I……4 Buscando o tesouro…6 Xogos para todos………….3 Predeporte I………………….6 Total: 29 sesións Toltal: 20 sesións Total: 24 sesións
 7. 7. 4º NIVEL 1º TRIMESTRE/sesións 2º TRIMESTRE/sesións 3º TRIMESTRE/sesións Anuais: Coidome e Os valores están no xogo. Presentación……………….3 Acrosport ………………..4 Predeporte III.……….6 Percibo todo o meu entorno…………………………6 Xogo cooperativo: Colpbol…………..…………..6 Xogos alternativos…..6 O corpo se expresa……6 Bailes do mundo..……..6 Bailes e xogos de María Castaña…………..6 Mini olimpiadas…..……….6 Xogos de raqueta II …………………………………… 4 Iniciación a orientación…………………6 Xogos sensibilizadores………….3 Pequevoley……………………6 Total: 29 sesións Toltal: 20 sesións Total: 24 sesións
 8. 8. AVALIACIÓN <ul><li>Avaliación individualizada atendendo a progresión das capacidades individuais. </li></ul><ul><li>30% da cualificación en función das actitudes e comportamentos, 20% dos traballos e exercicios escritos e 50% en función do nivel acadado no desenvolvemento das capacidades motrices. </li></ul><ul><li>Os criterios de avaliación son unha referencia non metas de obrigado cumprimento. </li></ul><ul><li>Ficha individual de seguimento. </li></ul><ul><li>Enquisas trimestrais aos alumnos/as para coñecer a súa satisfacción coa a clase de E.F. </li></ul>
 9. 9. NORMAS NA AULA <ul><li>Estar en silencio e atento </li></ul><ul><li>as explicacións, pregunta </li></ul><ul><li>todo o que non entendas cando </li></ul><ul><li>acaben as explicacións. </li></ul><ul><li>Sube e baixa ao pavillón </li></ul><ul><li>en silencio non </li></ul><ul><li>molestando as outras clases. </li></ul><ul><li>Respecta o teu sitio na fila e sube e baixa </li></ul><ul><li>andando ( non se corre) polo lugar asignado. </li></ul><ul><li>Cada semana haberá un equipo encargado </li></ul><ul><li>de coller e recoller o material. </li></ul>
 10. 10. NORMAS NO PAVILLÓN <ul><li>Para estar dentro do pavillón tes </li></ul><ul><li>que ter permiso do profesor. </li></ul><ul><li>Debes usar calzado axeitado. </li></ul><ul><li>Está prohibido comer ou traer chicles, caramelos, </li></ul><ul><li>pipas ou calquer outro tipo de alimento as clases. </li></ul><ul><li>Procura limpar o calzado antes de entrar, sobre </li></ul><ul><li>todo os días de choiva. </li></ul><ul><li>As gradas son espazos para sentarse, non para correr , </li></ul><ul><li>saltar ou xogar. </li></ul><ul><li>Procura non deixar material esquecido no pavillón. </li></ul>
 11. 11. NORMAS NOS VESTIARIOS <ul><li>Anda sen correr. </li></ul><ul><li>Fala cos demáis pero non </li></ul><ul><li>precisas berrar para que te </li></ul><ul><li>escoiten. </li></ul><ul><li>Ten moito coidado coas portas porque non queres ferir a ninguén. </li></ul><ul><li>Cando te asees procurar non malgastar nin botar auga fora do lavabo. </li></ul><ul><li>Usa as papeleiras. </li></ul><ul><li>Respecta as instalacións e os materiais. </li></ul>
 12. 12. NORMAS DURANTE A SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. <ul><li>Atende ao profesor. </li></ul><ul><li>Procura non berrar durante os </li></ul><ul><li>xogos; sobre todo no pavillón porque é un espazo </li></ul><ul><li>pechado e con mais nenos/as traballando. </li></ul><ul><li>Respecta aos demáis para evitar conflitos. </li></ul><ul><li>Xogamos para disfrutar e non para discutir ou pelexarnos. Se aparecen conflitos procura solucionalos mediante o diálogo. Se non eres capaz de resolvelos, pídelle axuda a profesora. </li></ul>
 13. 13. MATERIAL <ul><li>Calzado axeitado (tenis). </li></ul><ul><li>Podes cambiar o calzado </li></ul><ul><li>antes de empezar no vestiario. </li></ul><ul><li>Chandal. </li></ul><ul><li>Camiseta, podes traer unha de recambio </li></ul><ul><li>por se é necesario cambiala. </li></ul><ul><li>Traer unha toalla pequena nunha bolsa </li></ul><ul><li>de aseo para lavarse despois da clase . </li></ul>
 14. 14. Como ves todo está disposto: Xa sabes o que imos a traballar ao longo do curso O material que tes que traer Sabes tamén as normas ¡ procura non olvidalas ¡ E agora : ¡ aprende e disfruta moito ¡.

×