Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Paisatge i patrimoni. L'experiència de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Ad

Paisatge i patrimoni
L’experiència de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
Pere Sala i Martí. Barcelona, 7 de novembre ...

Ad

CONTEXT NORMATIU
Impulsat pel Consell d’Europa
l’any 2000.
Aprovat i ratificat per 38 països.
Llei aprovada pel Parlament ...

Ad

A diferència d’altres convenis anteriors, centrats exclusivament en la protecció
del patrimoni cultural -material i immate...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 71 Ad
1 of 71 Ad

Paisatge i patrimoni. L'experiència de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

Download to read offline

Presentació a la II Jornada de patrimoni cultural “Memòria i futur del paisatge. Activant el patrimoni” (Auditori de la Pedrera, Barcelona, 7 de novembre de 2017), organitzat per l'Agència del Patrimoni Cultural.

Presentación en la II Jornada de patrimoni cultural “Memòria i futur del paisatge. Activant el patrimoni” (La Pedrera, Barcelona, 7 de noviembre de 2017), organizada por la Agencia del Patrimonio Cultural.

Presentation at the Simposium “Memòria i futur del paisatge. Activant el patrimoni” (La Pedrera, Barcelona, 7 November 2017), organized by the Cultural Heritage Agency of the Government of Catalonia.

Presentació a la II Jornada de patrimoni cultural “Memòria i futur del paisatge. Activant el patrimoni” (Auditori de la Pedrera, Barcelona, 7 de novembre de 2017), organitzat per l'Agència del Patrimoni Cultural.

Presentación en la II Jornada de patrimoni cultural “Memòria i futur del paisatge. Activant el patrimoni” (La Pedrera, Barcelona, 7 de noviembre de 2017), organizada por la Agencia del Patrimonio Cultural.

Presentation at the Simposium “Memòria i futur del paisatge. Activant el patrimoni” (La Pedrera, Barcelona, 7 November 2017), organized by the Cultural Heritage Agency of the Government of Catalonia.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Pere Sala i Martí (18)

Advertisement

Paisatge i patrimoni. L'experiència de l'Observatori del Paisatge de Catalunya

 1. 1. Paisatge i patrimoni L’experiència de l’Observatori del Paisatge de Catalunya Pere Sala i Martí. Barcelona, 7 de novembre de 2017 Foto: Jordi Bas
 2. 2. CONTEXT NORMATIU Impulsat pel Consell d’Europa l’any 2000. Aprovat i ratificat per 38 països. Llei aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 2005. Reglament aprovat l’any 2006
 3. 3. A diferència d’altres convenis anteriors, centrats exclusivament en la protecció del patrimoni cultural -material i immaterial- o en la conservació de la natura, el CEP fusiona per primera vegada els conceptes de patrimoni cultural i natural en una visió integral del paisatge CONTEXT NORMATIU: CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE
 4. 4. El CEP considera el paisatge un element fonamental per al benestar individual i col·lectiu. Posa el focus en els paisatges de la vida quotidiana, els paisatges ordinaris, els que diàriament vivim anant de casa a la feina i de la feina a casa. Els paisatges quotidians també tenen elements patrimonials interessants.
 5. 5. Agricultura Transport Planejament Energia Turisme P a i s a t g e 2 ( ACCIONS DE CADA GOVERN ELCONTEXTO DEAPOYO ACCIONS ATRIBUIBLES A TOTES LES ADMINISTRACIONS I PER A TOTS ELS PAISATGES ACCIONS DE COOPERACIÓ ENTRE ELS GOVERNS 1. Reconèixer el paisatge en la legislació 2. Integrar el paisatge en tota l acció del govern 12. Cooperar a Europa3. Identificar paisatges 4. Avaluar paisatges 5. Establir objectius de qualitat paisatgística 6. Protegir paisatges 7. Gestionar paisatges 8. Ordenar paisatges 9. Seguir l evolució dels canvis 10. Promocionar la educación y la formación EL CONTEXT DE SUPORT 10. Promocionar l’educació i la formació 11. Augmentar la conciència i el reconeixement del paisatge CONTEXT NORMATIU: CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE
 6. 6. Foto: Jordi Bas El paisatge aporta avui al món del patrimoni una visió global i integradora: - No separa la dimensió natural de la cultural - Permet entendre un element patrimonial –estigui o no catalogat- no com un artefacte aïllat, sinó com a peces d’un conjunt, és a dir, d’un paisatge que els dóna sentit i raó de ser. ALGUNES CONSTATACIONS INICIALS
 7. 7. Avancem cap a uns conceptes de patrimoni i de paisatge més democràtics, participats i plurals, amb responsabilitats compartides, en el que els actors ja no són només els tècnics en la matèria sinó la pròpia societat que, per motius ben diversos d’un cas a un altre, decideix en un moment determinat atorgar el valor de patrimoni a un determinat artefacte (sigui natural o cultural), a un determinat paisatge. ALGUNES CONSTATACIONS INICIALS
 8. 8. Foto: Observatori de Projectes i Debats Territorials de Catalunya Aquesta dimensió patrimonial del paisatge proporciona informació molt rellevant per a la seva futura planificació i gestió, per al seu desenvolupament econòmic local i també com a potent via de sensibilització ciutadana. ALGUNES CONSTATACIONS INICIALS
 9. 9. “Els catàlegs de paisatge són els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, identifiquen llurs valors i llur estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir”. Llei 8/2005, de protecció, gestió i ordenació del paisatge CATÀLEGS DE PAISATGE
 10. 10. Set catàlegs de paisatge que coincideixen amb els set plans territorials parcials CATÀLEGS DE PAISATGE
 11. 11. CATÀLEGS DE PAISATGE
 12. 12. CATÀLEGS DE PAISATGE VALORS DEL PAISATGE
 13. 13. CATÀLEGS DE PAISATGE VALORS DEL PAISATGE
 14. 14. Vegetació de ribera Connectivitat Valors ecològics Arbres monumentals i vegetació singular Biodiversitat dels mosaics agroforestals
 15. 15. Valors estètics Estructures i patrons agrícoles Conreus singulars Singularitats del paisatge litoral Contrastos cromàtics Arquitectura ruralEspais d’aigua
 16. 16. Valors històrics Escenaris d’episodis històrics Patrimoni associat al litoral Patrimoni romànic Infraestructures vinculades a l’aigua Traces d’arrel històrica Elements construïts que marquen l’estructura del paisatge
 17. 17. Valors d’ús social Espais d’oci i de producció dedicada al consum propi Recorreguts i itineraris per interpretar el paisatge Punts d’observació i gaudi del paisatge Espais singulars molt freqüentats
 18. 18. Valors simbòlics i identitaris Llegendes, contes i tradicions Elements geomorfològics singulars Fons escènics emblemàtics Espais que inspiren artistes Camins amb càrrega simbòlica Fites visibles des de tot arreu
 19. 19. Valors productius Gran diversitat de conreus de secà i de regadiu (conreus arboris i herbacis de secà i regadiu, horta. etc.) Explotacions silvícoles i altres aprofitaments del bosc Distintius de qualitat agroalimentària Explotació de la superfície innivada
 20. 20. CATÀLEGS DE PAISATGE VALORS DEL PAISATGE
 21. 21. CATÀLEGS DE PAISATGE CARÀCTER DEL PAISATGE
 22. 22. CATÀLEGS DE PAISATGE MAPA DELS PAISATGES DECATALUNYA 134 paisatges. Evidencia la gran diversitat i riquesa de paisatges de Catalunya. No són només àmbits de comprensió i descripció del caràcter d’un determinat paisatge, sinó peces territorials bàsiques on aplicar polítiques concretes (culturals, territorials, turístiques, o d’altres tipus).
 23. 23. CATÀLEGS DE PAISATGE MAPA DELS PAISATGES DECATALUNYA Les polítiques innovadores serien aquelles que no es basessin tant en la diferenciació extrema i clara entre uns paisatges vistos com a excel·lents i uns que no ho són tant, sinó les que atenguessin tots els paisatges. Es pot apostar per determinats paisatges amb un interès patrimonial, però sense oblidar la resta de paisatges del país, que, sense necessitat de tenir una etiqueta diferenciada, també poden -o haurien- de ser objecte de gestió.
 24. 24. PAHISCAT. Paisatge històric de Catalunya
 25. 25. Projecte pilot sobre l’evolució històrica dels paisatges a Catalunya a partir de la informació dels catàlegs de paisatge. Projecte elaborat juntament amb experts de la UdL. Enorme potencial que té la dimensió històrica del paisatge per proveir d’informació rellevant a la gestió i ordenació futura del territori. L’objectiu de PaHisCat no és només el d’entendre millor el passat, sinó utilitzar aquest coneixement com una eina de planificació i de sensibilització. PAHISCAT. PAISATGE HISTÒRIC DE CATALUNYA
 26. 26. PAHISCAT. PAISATGE HISTÒRIC DE CATALUNYA
 27. 27. No es tracta només d’identificar, estudiar, datar, cartografiar i difondre les traces del passat visibles en els paisatges de Catalunya, sinó, sobretot, donar pautes pel planejament territorial i sectorial, en concret el cultural- patrimonial
 28. 28. Mapa del paisatge transfronterer de la Cerdanya [Pla de paisatge transfronterer de La Cerdanya]
 29. 29. MAPA DEL PAISATGETRANSFRONTERER DE LA CERDANYA Base del Pla de paisatge transfronterer de LaCerdanya
 30. 30. Impulsat per diversos agents del territori: • Parc natural regional dels Pirineus Catalans • Observatori del Paisatge de Catalunya • Consell Comarcal de la Cerdanya •Ajuntament de Llívia • Comunitat de Comuns Pirineus –Cerdanya Compta a més amb el suport de: • Casa de la Generalitat a Perpinyà • Departament deTerritori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya • Diputació de Girona • DREAL Llenguadoc-Rosselló-Midi-Pyrénées • Departament dels Pirineus Orientals I la implicació dels agents econòmics i de les entitats del territori. MAPA DEL PAISATGETRANSFRONTERER DE LA CERDANYA Context institucional
 31. 31. MAPA DEL PAISATGETRANSFRONTERER DE LA CERDANYA Participació
 32. 32. MAPA DEL PAISATGETRANSFRONTERER DE LA CERDANYA
 33. 33. [Estructures agrícoles de bocage] [Canals] [Entrada desordenada] [Trams de carretera panoràmica] [Entrada arbrada amb murs de pedra seca] [Mas cerdà] MAPA DEL PAISATGETRANSFRONTERER DE LA CERDANYA Aspectes rellevants per a la gestió del paisatge
 34. 34. Voluntat més projectual: - Fons escènics que hem de preservar i no ocultar. - Separador del continu urbà a potenciar. - Estructures agrícoles que condicionen el planejament. -Àrees més degradades que convé millorar. - Miradors a potenciar. - ...
 35. 35. Mantenir la closa cerdana com un element estructurant i productiu del paisatge de la plana. [Closa cerdana] Revaloritzar i rehabilitar, on sigui necessari, les construccions rurals de masos cerdans i molins del pla, així com les bordes i cabanyes de pastors de les zones elevades. [Mas cerdà]
 36. 36. [Entrada arbrada i amb murs de pedra en sec] [Entrada desordenada] Millorar la qualitat dels accessos als nuclis urbans i rurals evitant- hi elements discordants, i mantenint i recuperant el caràcter de les entrades arbrades i amb murs de pedra en sec.
 37. 37. WIKIPEDRA El portal de la pedra en sec
 38. 38. Creix el valor de les societats col·laboratives i de la gestió col·lectiva del paisatge, que es val de la proximitat, la solidaritat, l’experiència quotidiana, i el contacte directe amb el territori. Base de dades col·laboratiu sobre construccions de pedra seca a Catalunya. WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PEDRA SECA Basat en l’intercanvi de coneixements, en la confiança, la reciprocitat i la cooperació entre persones que tenen un interès en comú: els paisatges de la pedra seca.
 39. 39. WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PEDRA SECA
 40. 40. Base de dades col·laborativa sobre construccions de pedra seca. Inventari de més de 16,000 barraques. Mitjana: 5 barraques/dia Prop de 300 voluntaris Validació: Associació Drac Verd de Sitges WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 41. 41. WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 42. 42. Barraques WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 43. 43. Construccions relacionades amb l’aigua WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 44. 44. Forns WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 45. 45. Murs i conjunts de murs WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 46. 46. Altres construccions WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 47. 47. WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PEDRA SECA NovaApp i noves tipologies de construccions
 48. 48. WIKIPEDRA. EL PORTAL DE LA PEDRA SECA NovaApp i noves tipologies de construccions
 49. 49. Incorporació en el SIG intern del Departament de Cultura, consultat per a informar d’actuacions urbanístiques i culturals.
 50. 50. Incoporació en el SIGPAC i utilitzat pel Departament d’Agricultura per a atorgar subvencions
 51. 51. Incorporació en els Mapes de Patrimoni de la Diputació de Barcelona
 52. 52. Utilització en cartografia turística i de senderisme
 53. 53. WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 54. 54. WIKIPEDRA EL PORTAL DE LA PEDRA SECAA CATALUNYA
 55. 55. www.mnactec.cat/museualcarrer COL·LABORACIÓAMB “MUSEUAL CARRER” MUSEU NACIONAL DE LA CIÈNCIA I DE LATÈCNICA DECATALUNYA
 56. 56. Difonen la diversitat de paisatges. Recullen, ordenen i posen a l abast informació existent a la xarxa sobre una determinada temàtica paisatgística DOSSIERS DIGITALS
 57. 57. www.catpaisatge.net/dossiers/pedra-seca
 58. 58. www.catpaisatge.net/dossiers/jardins
 59. 59. www.catpaisatge.net/dossiers/psonors
 60. 60. www.catpaisatge.net/dossiers/arbres
 61. 61. www.catpaisatge.net/dossiers/pindustrials
 62. 62. CIUTAT,TERRITORI, PAISATGE MATERIALS EDUCATIUS
 63. 63. SEMINARIS I JORNADES Paisatge i patrimoni industrial com a actors del desenvolupament econòmic Igualada, 2014 Paisatge, patrimoni i aigua. La memòria del territori Manlleu, 2014
 64. 64. SEMINARIS I JORNADES Paisatges ordinaris, patrimoni i societat civil. La memòria del territori Terrassa, 2016 Les construccions de pedra seca, un valor afegit per al territori Any 2016
 65. 65. Disponible a www.catpaisatge.net PUBLICACIONS
 66. 66. PUBLICACIONS Disponible a www.catpaisatge.net
 67. 67. www.catpaisatge.net twitter.com/catpaisatge facebook.com/catpaisatge OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA Foto: Jordi Bas

×