Pro x e c to De s ire
Repositorio Obxectos de Aprendizaxe
   http://www.proxectodesire.eu
            IS1...
DESIRE: Obxectivos previstos
  Contribuír á dispoñibilidade de materiais e recursos didácticos
  en formato dixital, s...
Por que fixemos DESIRE?

  O tanxible
Por que fixemos DESIRE?
O tanxible
  Anualmente aumentan as horas de formación

  Cada vez máis impártese a formación ...
Por que fixemos DESIRE?
O tanxible: Máis horas de modalidade distancia

  No caso de Forem Galicia, as modalidades
  n...
Po r que f e m o s DESIRE?
      x
O ta nx ible : Obx e c tiv o Fo re m

  O noso obxectivo é chegar ao 60% en
  ...
Por que fixemos DESIRE?
O tanxible (1)
  Porque non hai elección; o “e-learning” é
  inevitable

  Porque cómpre ado...
Po r que f e m o s DESIRE?
     x

  O intanxible
Por que fixemos DESIRE?
O intanxible: Estatutos / Calidad
  Fin : Promover a utilización das TIC no eido
  produtivo e...
QUE?
  Obxectos de
  aprendizaxe  Estándares e
  especificacións
Que? Obxecto de aprendizaxe: Definicións
  “Obxecto dixital con información específica (de metadatos) para a súa
utiliz...
Que? Obxecto de aprendizaxe: Definición
 Calquera recurso
 autocontido, cunha
 intención formativa,
 composto dun ou
 var...
Que?
Obxecto de aprendizaxe: Granularidade
  Aínda que un OA é unha peza pequena
  “autocontida” ou un “recurso modula...
Que?
Obxecto de aprendizaxe: Compoñentes

  Obxectivo instrucional
  Contido
  Actividade ou estratexia de aprendiza...
Que?
Obxecto de aprendizaxe: Atributos

  Reutilizables
  Accesibles
  Interoperables
  Durables
  Portables
Que?
 Estándares e OA: Metadatos
“Los metadatos de objetos de aprendizaje (Learning Object
Metadata) son un modelo de dato...
Que?
Estándares e OA: Metadatos LOM
  No ano 2002 emítese o estándar 1484.12.1
  (IEEE,2002) que acredita o modelo de ...
Que?
  Estándares e OA: Metadatos LOM
1.-Xeral: contén información xenérica do obxecto de aprendizaxe no s eu conxunto (...
Que?
Estándares e OA: Metadatos LOM
Ficha base de catalogación

   Catalogo General     Vocabulario controlado?
   Familia          Characte...
Un caso de catalogación
Catalogo General
Familia       Servicios sociales y a la comunidad
Cualificación    Ate...
Máis sobre estándares
:SCORM
  Os OAs distribuense e intercambianse en forma de
  paquetes con formato comprimido
  ...
Que?
Obxecto de aprendizaxe: Resumindo
Figura Mapa Conceptual OA
Duda s y pre g unta s

                         ?
Contacto http://www.proxectodesire.eu

Presentac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proxecto Desire y Objetos de Aprendizaje

557 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proxecto Desire y Objetos de Aprendizaje

 1. 1. Pro x e c to De s ire Repositorio Obxectos de Aprendizaxe http://www.proxectodesire.eu IS10001004 23 Abril 2010 Tino Míguez
 2. 2. DESIRE: Obxectivos previstos  Contribuír á dispoñibilidade de materiais e recursos didácticos en formato dixital, segundo estándares, en relación coas unidades de competencia e as cualificacións  Promover a cooperación entre os docentes e outros axentes da formación para o emprego en Galicia na procura dunha formación máis eficaz e máis flexible  Desenvolver unha rede de coñecemento que incida na mellora da calidade da formación para o emprego e contribúa a incrementar o seu impacto
 3. 3. Por que fixemos DESIRE?  O tanxible
 4. 4. Por que fixemos DESIRE? O tanxible  Anualmente aumentan as horas de formación  Cada vez máis impártese a formación en modalidades flexibles que requiren novos ámbitos e novos soportes  Actualmente a aposta do usuario consolídase arredor da modalidade semipresencial
 5. 5. Por que fixemos DESIRE? O tanxible: Máis horas de modalidade distancia  No caso de Forem Galicia, as modalidades non presenciais acadan xa o 25% das horas de formación
 6. 6. Po r que f e m o s DESIRE? x O ta nx ible : Obx e c tiv o Fo re m  O noso obxectivo é chegar ao 60% en presencial e ao 40% noutras modalidades no horizonte do 2012. Ou sexa, achegármonos á porcentaxe que os certificados de profesionalidade permiten impartir en cada modalidade
 7. 7. Por que fixemos DESIRE? O tanxible (1)  Porque non hai elección; o “e-learning” é inevitable  Porque cómpre adoptar un enfoque curricular por competencias  Porque debemos aumentar e diversificar a oferta de recursos formativos e optimizalos
 8. 8. Po r que f e m o s DESIRE? x  O intanxible
 9. 9. Por que fixemos DESIRE? O intanxible: Estatutos / Calidad  Fin : Promover a utilización das TIC no eido produtivo e na vida cotiá  A visión estratéxica de Forem Galicia é a dunha organización que aprende mediante a evolución e a adaptación
 10. 10. QUE?  Obxectos de aprendizaxe  Estándares e especificacións
 11. 11. Que? Obxecto de aprendizaxe: Definicións  “Obxecto dixital con información específica (de metadatos) para a súa utilización cun propósito educativo” (McGreal, 2004)  “Compoñente instrucional que pode ser reutilizado moitas veces en diferentes contextos de aprendizaxe” (Wiley, 2002)  “Compoñente autocontido reutilizable, anaco de aprendizaxe de alta calidade, que pode combinarse e recombinarse en actividades de aprendizaxe” (Chitwood et al., 2002)  “Calquera entidade que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada no contexto da aprendizaxe soportada por tecnoloxía” (IEEE-LOM)
 12. 12. Que? Obxecto de aprendizaxe: Definición Calquera recurso autocontido, cunha intención formativa, composto dun ou varios elementos dixitais, descrito con metadatos, que poida ser utilizado e reutilizado dentro dun contorno e- learning
 13. 13. Que? Obxecto de aprendizaxe: Granularidade  Aínda que un OA é unha peza pequena “autocontida” ou un “recurso modular”, non pode especificarse unha dimensión precisa.  Non é posible definir a cantidade de información, ou elementos, que un OA deba ter. O reto é crear obxectos autocontidos
 14. 14. Que? Obxecto de aprendizaxe: Compoñentes  Obxectivo instrucional  Contido  Actividade ou estratexia de aprendizaxe  Avaliación
 15. 15. Que? Obxecto de aprendizaxe: Atributos  Reutilizables  Accesibles  Interoperables  Durables  Portables
 16. 16. Que? Estándares e OA: Metadatos “Los metadatos de objetos de aprendizaje (Learning Object Metadata) son un modelo de datos, normalmente codificados en XML, utilizados para describir objetos de aprendizaje y recursos digitales similares usados para el aprendizaje. El objetivo de los metadatos es facilitar la reutilización de los objetos de aprendizaje y su interoperabilidad, usualmente en el contexto de los sistemas de gestión del aprendizaje”.
 17. 17. Que? Estándares e OA: Metadatos LOM  No ano 2002 emítese o estándar 1484.12.1 (IEEE,2002) que acredita o modelo de datos LOM como o estándar de metadatos para OA  LOM especifica a semántica e a sintáctica dun conxunto mínimo de metadatos necesario para, completa e axeitadamente, identificar, administrar, localizar e avaliar un OA  O seu propósito é facilitar sistemas automáticos na tarefa de buscar, compartir e intercambiar OA
 18. 18. Que? Estándares e OA: Metadatos LOM 1.-Xeral: contén información xenérica do obxecto de aprendizaxe no s eu conxunto (título, des crición, palabras clave etc.). 2.-Ciclo de vida: des cribe a his toria e o es tado actual do obxecto dixital. 3.-Metametadatos : des cribe o propio rexis tro de metadatos , por exemplo, idioma de catalogación, autor dos metadatos etc. 4.-Técnica: contén requis itos e caracterís ticas técnicas do obxecto dixital ao que s e refre. 5.-Us o educativo: des cribe caracterís ticas educativas e pedagóxicas fundamentais do obxecto dixital educativo. 6.-Dereitos : refíres e aos dereitos de propiedade intelectual e condicións de us o do obxecto. 7.-Relación: indica s e o obxecto dixital ten relación con outros obxectos do repos itorio. 8.-Anotación: categoría indicada para es cribir comentarios s obre a utilización pedagóxica do obxecto dixital. 9.-Clas ifcación: des cribe onde s e s itúa o obxecto dixital dentro dun s is tema de clas ifcación concreto, por exemplo, Árbore curricular, Tes auro ETB, Taxonomía de acces ibilidade etc.
 19. 19. Que? Estándares e OA: Metadatos LOM
 20. 20. Ficha base de catalogación Catalogo General Vocabulario controlado? Familia Characterstring 1000 Cualificación Characterstring 1000 Unidad Competencia Characterstring 1000 Título Langstring 100 Idioma Characterstring 100 Descripción Langstring 2000 Ciclo de Vida Entidad Characterstring 1000 Técnica Characterstring 500 Formato (Lanzador) MIME Tamaño (byte-Mb) Characterstring 30 Estructura de archivos Abierta Uso didáctico Vocabulario LOM-ES: Tipo recurso Media// Sistema de representación de información y/o conocimiento// Aplicación informática// Servicio// Contenido didáctico. Vocabulario LOM-ES: Destinatario Tipo de aprendiz//agrupamiento de los alumnos//educador//expertos Material Complementario Estructura Abierta Formato Abierta Tipo abierta
 21. 21. Un caso de catalogación Catalogo General Familia Servicios sociales y a la comunidad Cualificación Atención sociosanitaria a personas en el domicilio Módulos Higiene y atención sanitaria domiciliaria Unidad competencia 249 Ciclo de Vida Entidad Santillana Técnica Formato Scorm Tamaño 107Mb Uso didáctico Tipo recurso Contenido didáctico Destinatario Aprendiz: alumno
 22. 22. Máis sobre estándares :SCORM  Os OAs distribuense e intercambianse en forma de paquetes con formato comprimido  O modelo SCORM (ADL, 2005) é un conxunto de estándares e especificacións para compartir , reutilizar, importar e exportar obxectos de aprendizaxe  O modelo define como empaquetar os contidos para importarse e exportarse entre plataformas  Describe como se comunican os contidos co LMS
 23. 23. Que? Obxecto de aprendizaxe: Resumindo Figura Mapa Conceptual OA
 24. 24. Duda s y pre g unta s ? Contacto http://www.proxectodesire.eu Presentación disponible en http://slideshare.net/proxectodesire Licencia Creative Commons By,Nc,SA

×