Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai

415 views

Published on

Prezentācija projekta "Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai" ietvaros notikušajā seminārā "Noziegumos cietušais - Latvijas tiesību sistēmā un sabiedrībā", kas notika 2014.gada 3.aprīlī Rīgā.

Plašāka informācija par semināru: http://www.providus.lv/upload_file/Projekti/Kriminalitesibas/Riga_seminara%20dienas%20kartiba.pdf

Plašāka informācija par projektu: http://www.providus.lv/public/27828.html

Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Krimināltiesību programmas ietvaros

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai

 1. 1. Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai Sanita Sīle, PROVIDUS pētniece Prezentācija sagatavota projekta «Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzība» ietvaros. Projekts finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu Krimināltiesību programmas ietvaros.
 2. 2. “Uzlabojot cietušo tiesību aizsardzību: pieeja juridiskai palīdzībai” • Adam Miokiewicz Universitāte – Polija • Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS – Latvija • Consorzio Interuniversitario per la Formazione – Itālija • Center for the Study of Democracy (Bulgārija) Projekts
 3. 3. Cietušo tiesību aizsardzība EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2012/29/ES (2012. gada 25. oktobris), ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI
 4. 4. tiek īstenoti, vēloties identificēt gan atšķirīgo, gan kopīgo vairākās Eiropas Savienības valstīs, lai uzlabotu atbalsta un aizsardzības minimālos standartus noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Projekts un pētījums
 5. 5. Divi vajadzību bloki Juridiskā palīdzība Psiholoģisks atbalsts Atbalsta sistēma
 6. 6. Kur mēs esam šobrīd? • Valsts kompensācija noziedzīgos nodarījumos cietušajiem; • Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība; • NVO “pakalpojumu grozs”. Atbalsta sistēma
 7. 7. Tiesības uz valsts kompensāciju ir, ja tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā: 1) iestājusies personas nāve; 2) cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi; 3) aizskarta cietušā tikumība vai dzimumneaizskaramība; 4) cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris 5) cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Statistikas dati – www.jpa.gov.lv Valsts kompensācija
 8. 8. Fiziskām personām ir tiesības pieprasīt juridisku palīdzību, ja: 1) tās ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā persona atzīstama par maznodrošinātu vai trūcīgu; 2) tās pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ), vai atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (turpmāk — īpašā situācija). Statistikas dati – www.jpa.gov.lv Juridiska palīdzība
 9. 9. Atbalsta sistēma? Statistikas dati: www.jpa.gov.lv un www.tis.ta.gov.lv
 10. 10. Kā ir citās valstīs?
 11. 11. Ko atradīsiet pētījumā? • Informāciju par starptautisko tiesisko regulējumu • Polijas, Bulgārijas, Itālijas, Spānijas un Latvijas: – Normatīvajos aktos izmantotās definīcijas; – Regulējumu par cietušās personas tiesībām uz informāciju ; – Juridiskās palīdzības piešķiršanas kritērijus, apmēru un sistēmu kopumā;
 12. 12. Vērā ņemama pieeja Kritēriji juridiskās palīdzības piešķiršanai Mazaizsargātas grupas
 13. 13. Kurām cietušo grupām ir salīdzinoši mazāka pieeja juridiskai palīdzībai?
 14. 14. Vai piekrītat, ka speciālisti ir labi apmācīti?
 15. 15. Labā prakse • Bulgārija – sadarbība starp vienas jomas speciālistiem. • Spānijā – starpinstitūciju sadarbība. • Itālijā – iniciatīvas konkrētu mērķa grupu sasniegšanai.
 16. 16. Ilgtspēja? http://www.providus.lv/public/27828.html
 17. 17. Ilgtspēja? http://victimsrights.eu/
 18. 18. Paldies par uzmanību! Sanita Sīle sanita.sile@providus.lv

×