Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rīgas pašvaldības rīcībpolitikas aktuālās tendences un perspektīvas

Jura Radzeviča, Rīgas pilsētas izpilddirektora prezentācija "Rīgas pašvaldības rīcībpolitikas aktuālās tendences un perspektīvas" konferencē ”Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas meklējumi augošai vērtībai” 2011.gada 23.martā.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rīgas pašvaldības rīcībpolitikas aktuālās tendences un perspektīvas

 1. 1. Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībpolitikas aktuālās tendences un perspektīvas Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs
 2. 2. Rīgas pilsētas pašvaldības komercdarbība <ul><li>Uz 01.01.2011. Rīgas pilsētas pašvaldībai </li></ul><ul><ul><li>100% kapitāla daļu (akciju) pieder 24 kapitālsabiedrībās, t.sk. 12 veselības aprūpes kapitālsabiedrībās, (salīdzinājumam uz 01.01.2008. 100% piederēja 44 kapitālsabiedrībās); </li></ul></ul><ul><ul><li>daļa kapitāla daļu (akciju) pieder 5 kapitālsabiedrībās (uz 01.01.2008. 8 kapitālsabiedrībās). </li></ul></ul><ul><li>Pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras izveidotas Rīgas pilsētas pašvaldības publisko funkciju (uzdevumu) izpildes nodrošināšanai un komercdarbības veikšanai ir minētas Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.pielikumā. </li></ul>
 3. 3. Ieskats vēsturiskajā situācijā <ul><li>Gandrīz visas no šobrīd esošajām pašvaldības kapitālsabiedrībām ir veidotas jau deviņdesmito gadu sākumā (vai pastāvējušās pat senāk – piem. Rīgas zooloģiskais dārzs ir izveidots 1912.gadā) kā pašvaldības uzņēmumi, vēlāk statūtsabiedrības, kas pēc Komerclikuma spēkā stāšanās (2002.gadā) tika pārreģistrētas vai nu par kapitālsabiedrībām vai par biedrībām (piem. Latvijas Pašvaldību mācību centrs), nodibinājumiem (piem., sporta klubs „Rīga”). </li></ul><ul><li>Komerctiesību reformas laikā tika uzsākta daudzu pašvaldības uzņēmumu un statūtsabiedrību likvidācija (piem. Galants, Mītne, Jēkabs, Rīgas novada slimokase, Veselības un sporta parks „Līči”, Rīgas viesnīcas) un daudzi uzņēmumi tika apvienoti vienā kapitālsabiedrībā (piem., apvienojot Rīgas Centra rajona pašvaldības uzņēmumus „2.namu pārvalde”, „4.namu pārvalde” un „Namu pārvalde „Vecrīga””, tika izveidota RP SIA „Rīgas centra apsaimniekotājs”, reorganizējot Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumus „Autobusu parks „Imanta”” un „Tālava”, izveidota SIA „Rīgas satiksme”). </li></ul><ul><li>Vēsturiski pašvaldības kapitālsabiedrības ir tikušas „pārveidotas” par pašvaldībās aģentūrām, gan pašvaldības aģentūras un citas iestādes pārveidotas par vai tikušas pievienotas pie kapitālsabiedrībām (piem. 2004.gadā tika likvidēta RP SIA „Rīgas meži” un izveidota pašvaldības Rīgas mežu aģentūra, tad 2007.gadā tika nolemts aģentūru atkal pārveidot par sabiedrību ar ierobežotu atbildību) </li></ul>
 4. 4. Process, kad tiek vērtēta izvēlētās komercdarbības formas atbilstība veicamajam uzdevumam, meklējot citus veiksmīgākus risinājumus un cenšoties pilnveidot un uzlabot līdzšinējos rezultātus, notiek nepārtraukti <ul><li>Vairākas kapitālsabiedrības (to kapitāla daļas) ir nodotas privatizācijai (SIA „Latvijas – Vācijas kopuzņēmums „REHO””, SIA „Polar BEK Daugava”, RSK apdrošināšanas AS, AS „Ceļu pārvalde”). </li></ul><ul><li>Daļa kapitālsabiedrību (kapitāla daļu) ir nodota bez atlīdzības valstij vai citām pašvaldībām (valstij tika atdota Rīgas pašvaldības SIA „Klīniskā slimnīca „Gaiļezers””, savukārt Stopiņu novada pašvaldībai tika atdotas SIA „Getliņi-2” kapitāla daļas). </li></ul><ul><li>2010.gadā tika reorganizētas 18 kapitālsabiedrības, t.sk. 3 veselības aprūpes kapitālsabiedrības, tās pievienojot citām veselības aprūpes sabiedrībām, un 15 namu apsaimniekošanas kapitālsabiedrības, dibinot jaunu namu apsaimniekošanas kapitālsabiedrību SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”. </li></ul>
 5. 5. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības skaitļos Neto apgrozījuma īpatsvars 2009.gadā
 6. 6. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības skaitļos Aktīvu kopsumma 2009.gadā
 7. 7. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības skaitļos Darbinieku skaits 2009.gadā
 8. 8. Rīgas pilsētas pašvaldības 2011.gada plāni <ul><li>Reorganizēt, pievienojot citai kapitālsabiedrībai, vēl vienu veselības aprūpes kapitālsabiedrību. </li></ul><ul><li>Iniciēt nodot bez atlīdzības valstij Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas hematoloģijas centra” (49%) kapitāla daļas. </li></ul><ul><li>Uzsākt Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas luksofors” (52%) kapitāla daļu atsavināšanas procesu. </li></ul><ul><li>Pabeigt RSK apdrošināšanas AS likvidācijas procesu. </li></ul><ul><li>Jaunu pašvaldības kapitālsabiedrību dibināšana netiek plānota. </li></ul><ul><li>Pašvaldības kapitālsabiedrībām ir uzdots līdz 01.09.2011. izstrādāt kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģiju (līdz septiņiem gadiem), iekļaujot tajā informāciju par kapitālsabiedrības stratēģiskajiem mērķiem, sagaidāmajiem darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem. </li></ul>
 9. 9. Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pētījumā “Latvijas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības: rīcībpolitikas un prakses izvērtējums” <ul><li>Pētījumā tika vērtētas 6 Rīgas pilsētas pašvaldībai pilnīgi vai daļēji piederošas kapitālsabiedrības (RP AS “Rīgas Centrāltirgus”, RP SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Rīgas ĢeoMetrs”, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”, AS “Ceļu pārvalde” un SIA “Getliņi EKO”). </li></ul><ul><li>Pētījuma rezultāti atklāj atšķirīgus problēmjautājumus gan valsts, gan Rīgas pašvaldības veiktajā komercdarbībā. </li></ul><ul><li>Būtu atbalstāma ideja par jauna tiesiskā regulējuma – likuma par publisku personu komercdarbību – izstrāde, tādējādi risinot virkni problēmjautājumu. </li></ul><ul><li>Pašvaldības kapitālsabiedrību darbības efektivitātes vērtēšanai, vadoties no pašvaldības kapitālsabiedrību izstrādātajām stratēģijām (t.sk. stratēģiskajiem mērķiem, sagaidāmajiem darbības rezultātiem un rezultatīvajiem rādītājiem), ar politisko atbalstu būtu jāizstrādā vienota rīcībpolitika. </li></ul>
 10. 10. Paldies par uzmanību!

×