Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prezentācija par projektu vadību

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Projektu vadība
Projektu vadība
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad

Prezentācija par projektu vadību

Download to read offline

Prezentācija projektā "Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē”".

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projekta „Jauniešu iesaiste NVO, sporta un interešu izglītības programmās” Rīgas jaunatnes organizāciju kapacitātes veicināšanas projektu konkursa ietvaros.

Prezentācija projektā "Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē”".

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projekta „Jauniešu iesaiste NVO, sporta un interešu izglītības programmās” Rīgas jaunatnes organizāciju kapacitātes veicināšanas projektu konkursa ietvaros.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Advertisement

Prezentācija par projektu vadību

 1. 1. Projektu vadība. Un vai tā atšķiras tad, ja projektus realizē NVO? Linda Curika , PROVIDUS projektu vadītāja Rīgā, 2012.gada 13.februārī Prezentācija sagatavota projekta Apmācību cikls „17 soļi Eiropas nākotnē” ietvaros. Projekts finansēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projekta „Jauniešu iesaiste NVO, sporta un interešu izglītības programmās” Rīgas jaunatnes organizāciju kapacitātes veicināšanas projektu konkursa ietvaros
 2. 2. Kurš no jums gribētu būt projektu vadītājs?
 3. 3. Kāpēc?
 4. 4. Kas ir projekts? <ul><li>Visiem projektiem ir sākums, vidus un beigas </li></ul>sākums vidus beigas
 5. 5. Projekts ir īslaicīgs pasākums, kas tiek realizēts, lai sasniegtu noteiktu mērķi
 6. 6. <ul><li>Visiem projektiem ir kopīgas šādas pazīmes </li></ul>Mērķa rezultāts Noteikts dzīvescikls Plaša līdzdalība horizontālā līmenī Jauns vai unikāls Laika, izmaksu un realizēšanas prasības
 7. 7. ‘ Plānošana nav dabisks process, daudz jautrāk ir vienkārši kaut ko darīt. Un labākais neplānošanā ir tas, ka neizdošanās nāk kā pilnīgs pārsteigums, nevis pēc ilgstoša uztraukumu un sliktu priekšnojautu perioda’ (Sers Džons Hārvijs Džonss)
 8. 8. <ul><li>Kas nav nosaucams par projektu? </li></ul>Pētījumi Kaut kas, kas notiek visu laiku Komanda vai persona, kas strādā nošķirti Vienas un tās pašas lietas radīšana atkal un atkal Nav ierobežojumu laika, izmaksu vai izpildījuma ziņā
 9. 9. Projekta dzīvescikls <ul><li>Visi projekti iziet sekojošu dzīves ciklu </li></ul>iniciēšana slēgšana plānošana īstenošana kontrole
 10. 10. <ul><li>Projekta dzīvescikls un slodze </li></ul>Slodzes apjoms Sākums Laiks Beigas Definēšana Plānošana Izpildīšana Nobeigums <ul><li>Definēšana </li></ul><ul><li>Mērķi </li></ul><ul><li>Uzdevumi </li></ul><ul><li>Atbildības </li></ul><ul><li>Plānošana </li></ul><ul><li>Laika grafiks </li></ul><ul><li>Budžets </li></ul><ul><li>Resursi </li></ul><ul><li>Riski </li></ul><ul><li>Personāls </li></ul><ul><li>Ilgtspēja </li></ul><ul><li>Īstenošana </li></ul><ul><li>Progresa ziņojumi </li></ul><ul><li>Izmaiņas </li></ul><ul><li>Kvalitātes kontrole </li></ul><ul><li>Prognozes </li></ul><ul><li>Nobeigums </li></ul><ul><li>Gala ziņojumi </li></ul><ul><li>Mācības </li></ul><ul><li>Ilgtspēja </li></ul><ul><li>Risku kontrole </li></ul>
 11. 11. Kas ir projektu vadība? <ul><li>Projektu vadība ir prasmes, rīki un vadības procesi, kas ir nepieciešami, lai veiksmīgi uzņemtos projektu </li></ul><ul><li>Prasmju kopums: pieredze, specifiskas zināšanas gan par projekta jomu, gan projektu vadību </li></ul><ul><li>Rīku kopums: dokumentu veidnes, reģistri, plānošanas programmatūra, atskaišu formas </li></ul><ul><li>Procesu kopums: tehnikas, ar kuru palīdzību tiek monitorēts un kontrolēts laiks, izmaksas, kvalitāte un projektu apjoms </li></ul>
 12. 12. Projektu vadības trīskāršais ierobežojums Mēroga mērķis Izmaksu mērķis Laika apjoma mērķis Kopīgais mērķis
 13. 13. Projektu vadības četrkāršais ierobežojums apjoms laiks izmaksas kvalitāte NB: kvalitātei ir daudz definīciju!
 14. 14. Projektu vadības priekšrocības <ul><ul><li>Labāka kontrole pār cilvēkresursiem, finanšu un fiziskajiem resursiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzlabotas klientu attiecības </li></ul></ul><ul><ul><li>Īsāki jaunu produktu attīstīšanas termiņi </li></ul></ul><ul><ul><li>Zemākas izmaksas </li></ul></ul><ul><ul><li>Augstāka kvalitāte un paaugstināta uzticamība </li></ul></ul><ul><ul><li>Lielāki ienākumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Labāka iekšējā koordinācija </li></ul></ul>
 15. 15. Cilvēkresursu shēma Finansētājs vai klients Projekta vadītājs Projekta komanda Organizācija, zem kuras jumta tiek ieviests projekts
 16. 16. Projekta vadītāja darba uzdevumi <ul><li>Nodefinēt projekta apjomu </li></ul><ul><li>Noteikt lēmumu pieņēmējus, ieinteresētās puses </li></ul><ul><li>Izstrādāt darāmo darbu sarakstu </li></ul><ul><li>Noteikt, cik laika būs nepieciešams </li></ul><ul><li>Izstrādāt projekta vadības shēmu </li></ul><ul><li>Identificēt resursus vai budžetu </li></ul><ul><li>Izvērtēt projekta prasības </li></ul><ul><li>Identificēt un izvērtēt riskus </li></ul><ul><li>Identificēt soļus un pagrieziena punktus </li></ul><ul><li>Nodrošināt nepieciešamos resursus </li></ul><ul><li>Atskaitīties par projekta virzību </li></ul>
 17. 17. Projektu vadības ietvars Laika vadība Izmaksu vadība Apjoma vadība Cilvēkresursu vadība Sagādes vadība Komunikācijas vadība Risku vadība Kvalitātes vadība
 18. 18. Projektu vadības problēmas <ul><li>Nevar paspēt laikā </li></ul><ul><li>Pārsniedz budžetu </li></ul><ul><li>Nesasniedz mērķus </li></ul><ul><li>Rodas neparedzēti šķēršļi </li></ul><ul><li>Daudz vienlaicīgi noritošu svarīgu projektu </li></ul><ul><li>Nereālistiski laika grafiki </li></ul><ul><li>Projekta vadītājs ir vienīgais, kas kaut ko dara </li></ul><ul><li>Nav izstrādāta sistēma </li></ul><ul><li>Sarežģīti atskaitīšanās mehānismi, auditi </li></ul><ul><li>Grūti kontrolēt ārpakalpojumu sniedzējus </li></ul>
 19. 19. Projektu vadības integrētā pieeja <ul><li>Ir jāiesaista visas ieinteresētās personas, t.sk. </li></ul><ul><li>Projekta finansētājs </li></ul><ul><li>Projekta vadītājs </li></ul><ul><li>Projekta komanda </li></ul><ul><li>Atbalsta personāls </li></ul><ul><li>Oponenti </li></ul><ul><li>Pakalpojuma saņēmēji </li></ul><ul><li>Pakalpojuma sniedzēji </li></ul>
 20. 20. Kādēļ skatīties uz procesiem caur projektu prizmu ne vienmēr ir labi ?
 21. 21. Web rīki labākai projektu vadībai <ul><li>Blogs vai iekšējā mājas lapa komunikācijai (Wordpress, Blogger, Posterous, Tumblr, Wiki) </li></ul><ul><li>Ziņojumu nosūtīšanas rīki efektīvai komunikācijai gan komandas ietvaros, gan ar pakalpojuma saņēmējiem (virtuālās komandas!) </li></ul><ul><ul><li>Google Talk ( www.google.com/talk ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Windows Messenger ( http://messenger.live.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Skype ( www.skype.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Twitter (www.twitter.com) </li></ul></ul>
 22. 22. Web rīki labākai projektu vadībai (2) <ul><li>Mindmapping tiek plaši izmantotas projektu vadībā gan plānošanas, gan realizēšanas laikā </li></ul><ul><ul><li>Mindmeister ( www.mindmeister.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mindomo ( www.mindomo.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Free Mind ( http://freemind.sourceforge.net ) </li></ul></ul>
 23. 23. Laika vadības web rīki <ul><li>Projekta vadītājam ļoti svarīgi ir plānot ne tikai savu darba, bet arī personisko laiku </li></ul><ul><ul><li>Todoist ( http://todoist.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Evernote ( www.evernote.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Remember the milk ( http://www.rememberthemilk.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta-da Lists ( http://www.tadalist.com ) </li></ul></ul>
 24. 24. Google izmantošana projektu vadībā <ul><li>Projektu vadībā ir ļoti nepieciešams spēt dalīties ar idejā, kopīgi strādāt pie dokumentiem un koplietot failus, kam lieti noder Google pakalpojumu kopums </li></ul><ul><ul><li>Google docs ( http://docs.google.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Calendar ( http://calendar.google.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Google groups ( http://groups.google.com ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Google labs ( http://labs.google.com ) </li></ul></ul>
 25. 25. Bet kā ir ar NVO projektu specifiku? Un vai ir kāda īpaša Latvijas projektu vadības specifika?
 26. 26. Kā tikt pie projekta? <ul><li>Lai realizētu reālus projektus, ir jābūt daļai no kādas organizatoriskas struktūras (NVO, universitātes vai uzņēmuma) </li></ul><ul><li>Jāskatās, lai šīs organizācijas statūtos un mērķos būtu lietas, kas tevi interesē </li></ul><ul><li>Bieži būs jārada ideja no iespējas (projektu konkursa) – tas nebūs iespējams, ja tu nepārzini jomu vai tevi tā neinteresē </li></ul>
 27. 27. Izmantot vai radīt iespējas? <ul><li>90% - NVO seko līdzi projektu konkursiem un izmanto iespējas </li></ul><ul><li>10% - tad, ja ir kāda sakāpināta problēma, mēģina radīt projektu, kam meklēt finansējumu </li></ul><ul><li>Nekad nevajag mest ārā noraidītos projektu pieteikumus – tie noderēs! </li></ul>
 28. 28. Kur atrast naudu? <ul><li>Sliktā ziņa: nav vienotas vietnes, kur atrast projektu konkursus vai tenderus vai iepirkumus </li></ul><ul><li>Labā ziņa: ir vairākas vietnes, kas palīdzēs meklējumos: </li></ul><ul><ul><li>!!! Pieteikties Pilsoniskās Alianses NVO ziņu lapai ( http ://www.nvo.lv/advert.php?adid=769&lang=lv ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ES grantu shēmas pēc tēmām ( http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ES fondu (Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda)  projektu konkursi ( http://www.esfondi.lv/page.php?id=654 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sabiedrības Integrācijas Fonds ( http://www.lsif.lv/ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ministriju mājaslapas </li></ul></ul>
 29. 29. Esam atraduši interesantu un atbilstošu projektu konkursu – ko tālāk? <ul><li>Kādam ir jāizlasa visi noteikumi, jautājumu un atbilžu sadaļa, jāizpēta visas prezentācijas (kādas izziņas nepieciešams, kādi un cik partneri, cik liels vai mazs ir iespējamais budžets, vai ir kādi citi ierobežojumi?) </li></ul><ul><li>Laika un uzdevumu plānošana (kas par ko ir atbildīgs un kādi ir termiņi?) </li></ul><ul><li>Partneru meklēšana (tam vajag laiku un kontaktus!) </li></ul><ul><li>Sākumā uzraksta aktivitātes un tikai tad – sastāda budžetu (vai naudas pietiks?) </li></ul><ul><li>NVO specifika: pat tad, ja jau tiek realizēti 10 projekti, ir jāmeklē jaunas iespējas un jāraksta jauni projektu pieteikumi </li></ul><ul><li>Tu nekad nezinu, vai un cik no taviem iesniegtajiem projektiem tiks apstiprināti </li></ul>
 30. 30. Liels paldies par uzmanību! Sazinieties ar mani Twitter: @curiha Epasts: curika@providus.lv

Editor's Notes

 • Ir projekti, kas turpinās viens pēc otra
 • Iniciēšanas fāze ir pirmā fāze. Tiek identificēta vai nu iespēja vai problēma un tiek definēti risinājumi. Šajā brīdī mēdz veikt nelielu pētījumu par labākajiem risinājumiem attiecīgajai problēmai. Tiek definēti projekta mērķi un uzdevumi, struktūra, noteikts projekta vadītājs. Tad tiek savākta komanda, bet detalizēta plānošana notiek tad, kad jau ir apstiprinājums. Ne mūsu gadījumā, jo mums ir jāizplāno viss līdz sīkumiem. Nereti ļoti ilgi uz priekšu – jāplāno projekts ar 3 gadu budžetu, bet pēc iesniegšanas apstiprinājums atnāk ar 6 mēnešu nolilgumu. Kādus riskus tas rada? Pēdējās pilsoņu debates – kad mēs izejam no vajadzības un meklējam naudas devējus 3valstspiederīgo konkurss – kad mēs atklājam projektu konkursu un piesakāmies Projekta noslēgšana ne vienmēr ir pavisam noslēgšana. Save Public Assets piemērs.
 • Par savu pieredzi ar projektu idejām – ka sāka rasties tikai pirms 2 gadiem

×