Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preventīvie piespiedu līdzekļi kā valsts prevencijas sistēmas sastāvdaļa

572 views

Published on

Prezentācija sagatavota projekta "Pētījuma ”Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā” veikšana" ietvaros.

Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļauto informāciju

Plašāka informācija par projektu: http://www.providus.lv/public/27759.html

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Preventīvie piespiedu līdzekļi kā valsts prevencijas sistēmas sastāvdaļa

  1. 1. Preventīvie piespiedu līdzekļi kā valsts prevencijas sistēmas sastāvdaļa Ilona Kronberga PROVIDUS pētniece Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 1 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
  2. 2. Preventīvo piespiedu līdzekļu (PPL) būtībaProti: Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 2 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
  3. 3. Likumpārkāpumu prevencijas sistēma Latvijā Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 3 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.

×