Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Preventīvie piespiedu līdzekļi      Igaunijā                                     ...
Tiesiskais regulējums Civilprocesa un kriminālprocesa tiesības Materiālas un procesuālas tiesību normas Saistību tiesību l...
Tiesiskā regulējuma efektivitāte Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas13. pants: ikvienam, kura tiesības un br...
Piemērošanas pamats Miesas bojājuma, veselības apdraudējuma,personīgas dzīves vai arī citu personīgo tiesību unbrīvību  ...
Veidi No tiesiskā regulējuma izriet preventīvo piespiedulīdzekļu plurālisms Katriem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļ...
Piemērošanas kārtība I Preventīvos piespiedu līdzekļu piemēro – tiesa,izmeklēšanas tiesnesis vai policija  civilprocesā...
Piemērošanas kārtība II Preventīvie piespiedu līdzekļi ir individuāls tiesībuaizsardzības līdzeklis. Nevar piemērot abst...
Piemērošanas kārtība IIIPreventīvo piespiedu līdzekļu ilgums: civilprocesā - līdz 3 gadiem kriminālprocesā:   pirmstie...
Izpildes kontrole De jure kontrole ir noteikta, tomēr de facto tāsefektivitāti nodrošināt ir apgrūtinoši No 2006. gada līd...
Neievērošanas sekas Tiesas noteiktā regulējuma pārkāpšana: 1) araizsardzības rīkojuma, ko izdevusi tiesa, pārkāpšanu,ja t...
Criminalising stalkingIgaunija atšķirībā no citām valstīm (Vācijas, Norvēģijas,  Zviedrijas u.c.) darbības, kuras ierobež...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Preventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā

590 views

Published on

Prezentācija sagatavota projekta "Pētījuma ”Sabiedriskās drošības piespiedu līdzekļu reglamentējums Eiropas Savienībā” veikšana" ietvaros.

Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļauto informāciju

Plašāka informācija par projektu: http://www.providus.lv/public/27759.html

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Preventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā

 1. 1. Preventīvie piespiedu līdzekļi Igaunijā Gatis Litvins PROVIDUS pētnieks Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 1 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 2. 2. Tiesiskais regulējums Civilprocesa un kriminālprocesa tiesības Materiālas un procesuālas tiesību normas Saistību tiesību likums (Law on Obligations Act),Civilprocesa likums (Code of Civil Procedure),Kriminālprocesa likums (Code of Criminal Procedure),Policijas un robežsardzes likums (Police and BorderGuard Act ) un Krimināllikums (Penal code). Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 2 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 3. 3. Tiesiskā regulējuma efektivitāte Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas13. pants: ikvienam, kura tiesības un brīvības, kasnoteiktas konvencijā, tiek pārkāptas, ir nodrošinātaefektīva aizsardzība valsts institūcijās, neskatoties uzto, ka pārkāpumu ir izdarījušas personas, pildotdienesta pienākumus. Igaunijā nav šaubu par šī regulējumanepieciešamību un nozīmi cilvēka tiesību aizsardzībā,tomēr šobrīd tiek apšaubīta šo līdzekļu reālāefektivitāte. Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 3 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 4. 4. Piemērošanas pamats Miesas bojājuma, veselības apdraudējuma,personīgas dzīves vai arī citu personīgo tiesību unbrīvību ilgstoša aizskaršana vai pastāv pamatots risks aizskāruma izdarīšanai. Civilprocesā aizsardzības rīkojumu izmanto pēckriminālprocesa vai gadījumos, kad nav pamataierosināt kriminālprocesu, jo kaitējums nesasniedzlikumdevēja noteiktu aizskāruma minimālo slieksni Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 4 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 5. 5. Veidi No tiesiskā regulējuma izriet preventīvo piespiedulīdzekļu plurālisms Katriem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem varizvēlēties atbilstošāko preventīvo piespiedu līdzekļuveidu (1) Aizliegums tuvoties konkrētai personai, (2)regulēta uzturēšanās kopīgā dzīvojamā platībā, (3)ierobežota komunikācija (tikties un sazināties artelefona, mobilā telefona, interneta utt. palīdzību)u.c. Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 5 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 6. 6. Piemērošanas kārtība I Preventīvos piespiedu līdzekļu piemēro – tiesa,izmeklēšanas tiesnesis vai policija civilprocesā - pēc personas pieteikuma pret citu personu, kas aizskar vai rada risku tās tiesībām un brīvībām kriminalprocesā – cietušais vai pēc tā piekrišanas prokurors lūdz tiesai pret aizdomās turēto vai apsūdzēto konkrētā kriminālprocesa ietvaros policijas procesā – policija pēc personas vai savas iniciatīvas pret ikvienu, ja sabiedrības interesēs nepieciešama nekavējoša personas aizsardzība Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 6 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 7. 7. Piemērošanas kārtība II Preventīvie piespiedu līdzekļi ir individuāls tiesībuaizsardzības līdzeklis. Nevar piemērot abstraktu sabiedrības interešunodrošināšanai Atšķirīgs un nekonkrēts pierādījumu standartscivilprocesā un kriminālprocesā Tiesnesis nav tikai pušu argumentu vērtētājs, bet arīpierādījumu apkopotājs Lēmumā norāda aizsardzības rīkojuma noteikšanasiemeslus un piemērošanas nosacījumus. Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 7 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 8. 8. Piemērošanas kārtība IIIPreventīvo piespiedu līdzekļu ilgums: civilprocesā - līdz 3 gadiem kriminālprocesā: pirmstiesas stadijā – uz visu kriminālprocesa laiku pēctiesas stadijā - līdz 3 gadiem Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 8 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 9. 9. Izpildes kontrole De jure kontrole ir noteikta, tomēr de facto tāsefektivitāti nodrošināt ir apgrūtinoši No 2006. gada līdz 2012. gadam restrainig ordernoteikts 112 reizes; konstatēti 102 pārkāpumagadījumi. Lielāko daļu pārkāpumus veica vienas untās pašas personas. Piemēram, 2010. gadā 90 %pārkāpumu veica tikai divas personas, savukārt 2011.gadā 70 % pārkāpumus veica 4 personas Daļējs risinājums - GPS tehnoloģijas Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 9 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 10. 10. Neievērošanas sekas Tiesas noteiktā regulējuma pārkāpšana: 1) araizsardzības rīkojuma, ko izdevusi tiesa, pārkāpšanu,ja tā rezultātā radīti draudi personas dzīvībai,veselībai vai īpašumam, vai 2) ja aizsardzībasrīkojums atkārtoti pārkāpts, tad persona saucama piekriminālatbildības un sodāma ar naudas sodu vai arīar ieslodzījumi līdz vienam gadam. Policijas notiektā regulējuma pārkāpšana: kriminālisodāma ar soda naudu līdz 200 soda naudasvienībām vai ar arestu. Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 10 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.
 11. 11. Criminalising stalkingIgaunija atšķirībā no citām valstīm (Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas u.c.) darbības, kuras ierobežo aizsardzības rīkojums, vēl nav kriminalizējusi kā atsevišķu noziedzīgu nodarījumu (criminalising stalking – angļu val.). Par pētījuma saturu atbild Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par iekļaujamo informāciju . 11 Pētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā”.

×