Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mehānismi cietušo kompensācijaikriminālprocesā Eiropas Savienībā:Latvijas izaicinājumiIlona KronbergaPētījumu līdzfinansē ...
Kāpēc cietušajiem ir vajadzīgsatbalsts?
Atbalsts noziedzīgos nodarījumoscietušajiem...Atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir valsts un pašvaldībunodrošin...
Cietušo atbalsta sistēmas stratēģiskaismērķis:Prevencija=Ņeļautnoziedzības sekāmkropļot sabiedrībuReakcija=Atbalstīttos, k...
Atbalsta mehānismu izveidenoziedzīgos nodarījumos cietušajiematkarīga no:A. valstī definētās kriminālpolitikas unB. atbils...
Cietušais un likumpārkāpējs
Cietušā un likumpārkāpēja vieta valsts reakcijā uznoziedzīgu nodarījumu, kāda tā ir šobrīdCietušais saskarsmē ar tiesībuai...
Saskaņā ar aprakstīto situāciju......mēs varam cietušajam piedāvāt tikai detaļasatsevišķu regulējumu formā, kas nesniedz a...
Atbalsta sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajiemsastāv no vertikāliem un horizontāliem darbībasvirzieniem:Kassaistītia...
Lai cietušo atbalsta sistēma būtu veiksmīga, tājābalsta starpinstitucionālā sadarbības modelī,kur starp iesaistītajām inst...
Starpinstitucionālās sadarbībasmodelis darbam ar cietušajiemCietušaisPolicija ProkuratūraTiesaCietušoatbalstainstītūcijaPa...
Finanšu resursi atbalsta sistēmaicietušajiemCietušo atbalsta fonds ir cietušo atbalsta sistēmas sastāvdaļa,kā arī finanšu ...
Cietušajam jābūt tiesībām uz valstsnodrošinātu juridisku palīdzību nobrīža, kad persona kriminālprocesaietvaros tiek atzīt...
Informācijas sniegšana un cietušālietas vadības uzsākšana. Cietušā lietas vadība sākas no brīža, kad policija saņeminform...
Ja Latvijas Cietušo atbalsta modeļa centrā liekStarpinstitūciju sadarbības modeli un Cietušoatbalsta fonda izveidi, tad bū...
Cietušo atbalsta sistēmu iespējamie veidiLatvijāI Cietušo atbalsta sistēmu var veidot centralizēti, izveidojot (vaiizvēlot...
I Centralizēts atbalsts cietušajiem – finansējams novalsts budžeta, iespējams no cietušo atbalsta fondaLatvijas nacionālā ...
II Daļēji centralizēts atbalsts cietušajiem –finansējams no valsts budžeta, iespējams noCietušo atbalsta fondaCentrālā sta...
III Decentralizēta atbalsta sistēmacietušajiemValsts iepērk cietušoatbalsta minimumanodrošīnājumu noprivātā sektora un NVO...
Pakalpojumu minimums noziedzīgosnodarījumos cietušajiem: Secinājumi• Gadījumā, ja nav iespējams nodrošinātvisaptverošu cie...
Secinājumi2) Izstrādāt un ieviest īstenojamo pakalpojumuefektivitātes novērtēšanas sistēmu;3) Regulāri veikt dažādos nozie...
Paldies paruzmanību!Ilona KronbergaTel. 2835 17 11E-pasts: ilona@providus.lv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas izaicinājumi

455 views

Published on

Prezentācija projekta "Pētījuma "”Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” veikšana (TM/2012/34/EK)" ietvaros.

Plašāk par projektu: www.providus.lv/public/27760.html
Plašāk par konferenci: http://www.tm.gov.lv/lv/jaunumi/tm_info.html?news_id=4485

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā: Latvijas izaicinājumi

 1. 1. Mehānismi cietušo kompensācijaikriminālprocesā Eiropas Savienībā:Latvijas izaicinājumiIlona KronbergaPētījumu līdzfinansē no Eiropas Komisijas programmas “Krimināltiesības” projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 “Atjaunojošā taisnīguma aktuālāsproblēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā.
 2. 2. Kāpēc cietušajiem ir vajadzīgsatbalsts?
 3. 3. Atbalsts noziedzīgos nodarījumoscietušajiem...Atbalsts noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir valsts un pašvaldībunodrošināts pasākumu kopums, kuru ietekmi valsts un sabiedrība izjūtgan ikdienā, gan ilgtermiņā, kā reālus un izmērāmus rezultātus.Tos izjūt konkrēti cilvēki:tie ir izārstētie no sakropļojumiem, kuri izveseļojoties iekļaujas darbatirgū un paši rūpējas par saviem bērniem;tie ir izaudzināti un izglītību ieguvuši jaunieši, kas vairo valstsekonomisko izaugsmi, nevis kļūst par likumpārkāpējiem vai personām,kas dzīvo uz valsts izsniegto pabalstu rēķina.Noziedzīgos nodarījumos cietušo atbalsta sistēma ir viens nopriekšnoteikumiem garīgi un fiziski veselīgas, ilgtspējīgas sabiedrībasveidošanā.
 4. 4. Cietušo atbalsta sistēmas stratēģiskaismērķis:Prevencija=Ņeļautnoziedzības sekāmkropļot sabiedrībuReakcija=Atbalstīttos, kurus nonoziedzības navizdevies pasargātMērķis
 5. 5. Atbalsta mehānismu izveidenoziedzīgos nodarījumos cietušajiematkarīga no:A. valstī definētās kriminālpolitikas unB. atbilstoši tajā ietverto vērtību saturam -izraudzītajiem rīkiem šīs politikas īstenošanai
 6. 6. Cietušais un likumpārkāpējs
 7. 7. Cietušā un likumpārkāpēja vieta valsts reakcijā uznoziedzīgu nodarījumu, kāda tā ir šobrīdCietušais saskarsmē ar tiesībuaizsardzības iestādēmValsts,kas rīkojas sabiedrības, cietušā unlikumpārkāpēja interesēsLikumpārkāpējs(aizdomās turētais, apsūdzētais,tiesājamais, notiesātais)Pirmais kontakts: sapratne/nevienmēr; medicīniskā palīdzība/jā;tikai pamata informācija parnākamo procedūru/ne vienmēr;informācija; atzīšana par cietušo...Policija Intentificēšana; kriminālprocesauzsākšana; sākotnējo izmeklēšanasdarbību veikšana; pierādījumufiksēsāna; aizturēšana...Sapratne/ne vienmēr; informācija;atzīšana par cietušo; liecībufiksēšana; informācija parkompensācijas iespējāmProkuratūra Apsūdzības uzrādīšana,kriminālprocesā noteiktās darbībasIerašānās tiesā liecību sniegšanai Tiesa Personas notiesāšana (vai atzīšanapar nevainīgu)Probācijas dienesta veiktaisizlīgums ar starpnieku;Nav sasaistesSoda izpildes iestāde:Probācijas iestādevai ieslodzījuma vietaTiesas piespriestā soda izpilde,iesaistīšana resocializācijaspasākumos, postpenitenciārāpalīdzībaNav – juridiskā atbalsta, kas izrietno cietušā statusa (a), iespējasķlūt par organizētas cietušoatbalsta sistēmas klientu (b)Iztrūkst institūcijas, kura būtuatbildīga par cietušo atbalstu
 8. 8. Saskaņā ar aprakstīto situāciju......mēs varam cietušajam piedāvāt tikai detaļasatsevišķu regulējumu formā, kas nesniedz atbildi uzkompleksa risinājuma pieprasījumu.Šāda situācija ļauj institūcijām sadalīt pienākumussavā starpā un katram atbildēt tikai par savufunkciju ietvaru, tomēr konkrētā pieeja neļaujizvērtēt, cik lielā mērā noziedzīgā nodarījumācietušais saņem vai nesaņem atbalstu (a), vaiinstitūciju veikto funkciju komplekss sasniedz mērķi(b).
 9. 9. Atbalsta sistēma noziedzīgos nodarījumos cietušajiemsastāv no vertikāliem un horizontāliem darbībasvirzieniem:Kassaistītiarsistēmasfinansēšanu,administrēšanuunvadību,taiskaitācietušajiemsniedzamopakalpojumuidentificēšanu,kvalitātesvadību,analīziunmonitoringu.Cietušajiem sniedzamopakalpojumu pieejamība, taiskaitā laukosPakalpojumu (atbalsta) veidicietušajiem, atbilstošivajadzībāmStarpinstitūciju sadarbībasmodeļa tiesiskaisregulējums un vērtējums
 10. 10. Lai cietušo atbalsta sistēma būtu veiksmīga, tājābalsta starpinstitucionālā sadarbības modelī,kur starp iesaistītajām institūcijām galvenaisuzsvars nav likts uz funkciju sadalīšanu savāstarpā, bet uz tādu sadarbības metožuattīstīšanu, lai visas cietušo atbalsta sistēmāiesaistītās institūcijas varētu veikt savu darbukopā – proti, nevis sūtīt cietušo no vienasinstitūcijas uz otru, bet institūcijām sanākt„apkārt” cietušajam.
 11. 11. Starpinstitucionālās sadarbībasmodelis darbam ar cietušajiemCietušaisPolicija ProkuratūraTiesaCietušoatbalstainstītūcijaPašvaldībassociālaisdienests
 12. 12. Finanšu resursi atbalsta sistēmaicietušajiemCietušo atbalsta fonds ir cietušo atbalsta sistēmas sastāvdaļa,kā arī finanšu instruments, lai nodrošinātu cietušo atbalstasistēmas horizontālos darbības virzienus, proti, pakalpojumupieejamību.Pētījuma ietvaros identificēta laba un, iespējams, arī Latvijāieviešama prakse Polijā - Cietušo un postpenitenciārāspalīdzības fonds. Fondā tiek uzkrāti līdzekļi no naudas soduiemaksām un dažādu zaudējumu piedziņām no personām, kaspārkāpušas likumu.Šāda fonda esamība ļauj mērķtiecīgi plānot gan cietušajiem,gan arī bijušajiem likumpārkāpējiem (postpenitenciārāatbalsta formā) nepieciešamo atbalsta sistēmas attīstību.Lai veicinātu cietušo aizsardzību, būtu jāapsver iespējasveidot Cietušo atbalsta fondu, iespējams, līdzīgu valstī jauesošajam Uzturlīdzekļu garantijas fondam.
 13. 13. Cietušajam jābūt tiesībām uz valstsnodrošinātu juridisku palīdzību nobrīža, kad persona kriminālprocesaietvaros tiek atzīta par cietušo.Šai tiesībai būtu jāizriet nevis no personas,kas atzīta par cietušo, materiālā stāvokļa, betno cietušā statusa pastāvēšanaskriminālprocesā konkrētajai personai.
 14. 14. Informācijas sniegšana un cietušālietas vadības uzsākšana. Cietušā lietas vadība sākas no brīža, kad policija saņeminformāciju par noziedzīga nodarījuma notikumu. Būtiski, lai pirmā kontakta brīdī cietušajam saprotamāvalodā, arī rakstiski, tiktu izskaidrots, kas ir pirmais vaidivi nākamie soļi, ko cietušais varētu veikt savu tiesībuīstenošanas uzsākšanai. Policijas darbiniekiem nepieciešams cietušajam sniegtiejūtīgu atbalstu uzreiz pēc nozieguma fakta. Cietušajam būtu jāizskaidro, kāda ir nākamā no viņasagaidāmā rīcība, cietušajam būtu jāzina, ka ir konkrētapersona policijā, kurai viņš var piezvanīt kādu laiku pēcpaziņošanas par noziedzīgā nodarījuma notikumu.
 15. 15. Ja Latvijas Cietušo atbalsta modeļa centrā liekStarpinstitūciju sadarbības modeli un Cietušoatbalsta fonda izveidi, tad būtu lietderīgi apsvērtjauna tiesību akta – Cietušo atbalsta prakseskodeksa, izstrādi.Šajā tiesību aktā būtu regulēta sadarbība starpinstitūcijām, sniedzot atbalstu cietušajiem;jaunu institūciju iesaiste sistēmā, lai nodrošinātupakalpojumu pieejamību cietušajiem; Cietušoatbalsta fonda administrēšana un cietušajiemgarantēto pakalpojumu klāsts no valsts puses.
 16. 16. Cietušo atbalsta sistēmu iespējamie veidiLatvijāI Cietušo atbalsta sistēmu var veidot centralizēti, izveidojot (vaiizvēloties) vienu valsts pārvaldes iestādi par metodiskās vadībascentru (līdzīgas sistēmas Anglijā un Velsā, Skotijā, Zviedrijā).Tiesiskais regulējums: KL, KPL un speciālie nozares tiesību akti;II Cietušo atbalsta sistēmu var veidot balstoties uz centrālostarpinstitucionālo sadarbības padomi (daļēji-decentralizēti), kodibina pie valdības, kā atsevišķu institūciju. Tiesiskais regulējums:KL, KPL, Starpinstitucionālās padomes (grupas) nolikums unspeciālie tiesību akti (Ziemeļīrija, Igaunija, Polija).III Cietušo atbalsta sistēmu var veidot pilnībā decentralizēti.Tiesiskais regulējums: KL, KPL un ļoti detalizēta speciālo tiesību aktusistēma, kas ietver detalizētu sūdzību izskatīšanas sistēmu, kam irkvalitātes uzraudzības loma minimālo pakalpojumu grozanodrošināšanai cietušajiem (valstis, kur ir spēcīgas NVO, kasuzņemas vadošo lomu – Spānija, Portugāle).
 17. 17. I Centralizēts atbalsts cietušajiem – finansējams novalsts budžeta, iespējams no cietušo atbalsta fondaLatvijas nacionālā cietušo atbalsta institūcija untās darbību regulējošie tiesību akti (veic t.s.vertikālās funkcijas)Lokālās institūcijas, kuras sniedz pakalpojumuscietušajiem (veic.t.s. horizontālās funkcijas)Atsevišķas lokālās NVO, kas veic darbu ar atsevišķāmcietušo kategorijām, piemēram bērniem,dzimumnoziegumos cietušajiem
 18. 18. II Daļēji centralizēts atbalsts cietušajiem –finansējams no valsts budžeta, iespējams noCietušo atbalsta fondaCentrālā starpinstitucionālā sadarbības padomeTajā ietverti atbildīgoministriju pārstāvji,prokuratūtas un tiesupārstāvji. Darbībaspamats ir Cietušoatbalsta likums unPdomes nolikums. Pildavertikālās funkcijas.Lokālās Starpinstitūciju grupas (novados)Organizē pakalpojumucietušajiem uz vietas:(veic.t.s. vertikālāsfunkcijas novadu līmenī,bet arī var veikt vairākashorizontālās funkcijas)Atsevišķi, piesaistīti pakalpojumunodrošinātājiŠīs ir vietējo novadu līmenīdarbojošās Nevalstiskāsorganizācijas, kuras sniedzpakalpojumus atsevišķām cietušogrupām
 19. 19. III Decentralizēta atbalsta sistēmacietušajiemValsts iepērk cietušoatbalsta minimumanodrošīnājumu noprivātā sektora un NVOPakalpojumu sniedzējipilsētās un novadosSūdzību izskatīšanassistēma (ārpusresoruiestāde), atskaitāsvaldībaiPakalpojumu sniedzējiatsevišķām jutīgajāmcietušo grupām
 20. 20. Pakalpojumu minimums noziedzīgosnodarījumos cietušajiem: Secinājumi• Gadījumā, ja nav iespējams nodrošinātvisaptverošu cietušo atbalsta sistēmu uzreiz,pastāv iespēja šādu sistēmu attīstīt pakāpeniskilaikā un pakalpojumu apjomā, nodrošinotcietušajiem pakalpojumu minimumu. Tas nozīmē:1) Sākumā identificēt un attīstīt tos pakalpojumus, kascietušajiem ir visbūtiskākie viņu tiesību aizskārumamazināšanai: juridiskā palīdzība kriminālprocesā,psiholoģiskais atbalsts un valsts kompensācijumehānisms;
 21. 21. Secinājumi2) Izstrādāt un ieviest īstenojamo pakalpojumuefektivitātes novērtēšanas sistēmu;3) Regulāri veikt dažādos noziedzīgosnodarījumos cietušo personu vajadzībunovērtējumu;4) Izstrādāt un ieviest vadlīnijas tiesībuaizsardzības iestādēm darbam ar cietušajiem, taiskaitā jau spēkā esošo tiesību normu izpildei.
 22. 22. Paldies paruzmanību!Ilona KronbergaTel. 2835 17 11E-pasts: ilona@providus.lv

×