Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Latvija ceļā uz stiprāku Ekonomikas un monetāro savienību

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 10 Ad

Latvija ceļā uz stiprāku Ekonomikas un monetāro savienību

Download to read offline

Prezentācija semināra izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem ietvaros, ko organizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sabiedriskās politikas centru PROVIDUS 2013.gada 30.aprīlī un 2.maijā.

Plašāka informācija: http://www.providus.lv/public/27835.html

Prezentācija semināra izglītības iestāžu vadītājiem par aktuāliem Eiropas Savienības jautājumiem ietvaros, ko organizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Parlamenta informācijas biroju Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un sabiedriskās politikas centru PROVIDUS 2013.gada 30.aprīlī un 2.maijā.

Plašāka informācija: http://www.providus.lv/public/27835.html

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Latvija ceļā uz stiprāku Ekonomikas un monetāro savienību (20)

Advertisement

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Latvija ceļā uz stiprāku Ekonomikas un monetāro savienību

  1. 1. Latvija ceļā uz stiprāku Ekonomikas un monetāro savienību Aleksandra Bambale 30.04.2013.
  2. 2. Kas ir eiro? Otra nozīmīgākā pasaules ārvalstu rezervju valūta  25% globālo ārvalstu valūtas rezervju tiek turēti eiro Pasaules tirdzniecības valūta  40% globālo tirdzniecības darījumu notiek eiro • Tiek plaši lietota arī ārpus eiro zonas ārpus eiro zonas apgrozībā cirkulē ~25% skaidras naudas eiro • Eiro Latvijā jau patlaban ir:  galvenā noguldījumu valūta (2012. gadā 42%) galvenā aizņēmumu valūta (2012. gadā 81%)  galvenā tirdzniecības valūta (2012. gadā 59% eksporta un importa darījumu eiro)  Latvijas lats piesaistīts pie eiro jau kopš 2005. gada
  3. 3. Eiro un Latvija  Ekonomiski esam cieši saistīti ar eiro zonas valstīm:  izjūtam Eiropas parādu krīzes sekas neatkarīgi no tā esam vai neesam ieviesuši eiro Krīzi neizraisīja eiro valūta, bet atsevišķu eiro zonas valstu īstenotā politika; vāja institucionālā uzraudzība  Eiro kā valūta negarantē labklājību bet ilgtspējīgas politikas rezultātā var stabilizēt un paātrināt izaugsmi Eiro ieviešana NAV naudas reforma Piederība eiro zonai vajadzīga, lai veicinātu starptautisko tirdzniecību un investīcijas  Virzība uz eiro ir ļāvusi Latvijas ekonomikai straujāk atkopties no krīzes un tuvināties pirmskrīzes līmenim  Eiro ieviešana ir iespēja mainīt paradumus šodien, lai uzlabotu procesu efektivitāti nākotnē  Dalība eiro zonā dod tiesības, kā arī uzliek pienākumus
  4. 4. Kāpēc Latvijas valdības mērķis ir ieviest eiro no 2014. gada 1. janvāra?  Ja Latvija būtu pievienojusies eiro zonai jau 2008.gadā, ekonomiskās krīzes apmērs būtu būtiski mazāks  Eiropas Savienībā patlaban notiek spēka, balss un atbildības pārdale  Eiro zona nebrūk  Pārliecinoši tiek izpildīti Māstrihtas kritēriji: Avots: Latvijas Banka, CSP, FM Kas tiek vērtēts Kritērija vērtība 2013.g. martā Latvijas rādītājs 2013.g.martā Cenu stabilitāte (saskaņotā patēriņa cenu inflācija) 2.9% 1.6% Budžeta deficīts (stabilas valsts finanses) -3.0% no IKP -1.2% Valdības parāds (ilgtspējīgas valsts finanses) 60% no IKP 40.7% Ilgtermiņa procentu likmes (stabilitāte, ko dalībvalsts panākusi konverģencē) 5.65% 4.00% Valūtas kursa stabilitāte (nacionālās valūtas piesaiste EUR vismaz divus gadus) +/-15% +/-1%
  5. 5. Neskatoties uz skeptiķu prognozēm, eiro zona nebrūk, bet gan virzās sabalansētas un ilgtspējīgas attīstības virzienā Politikas joma Situācija PIRMS krīzes Situācija PATLABAN Finanšu atbalsts krīzes laikā Finanšu palīdzība divpusēju aizdevumu programmu ietvaros Eiropas Stabilizācijas mehānisms (finanšu palīdzība apmaiņā pret stingrām reformu prasībām) Fiskālā politika Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP) bez stingras uzraudzības un sekām neievērošanas gadījumā Būtiski pastiprināta uzraudzība SIP ietvaros, ieviesti jauni risku un darbību kontroles mehānismi (Eiropas pusgads, Makrekonomisko nesabalansētību procedūra, Fiskālais pakts, finanšu sankcijas pārkāpējiem, utt.) Banku sektors Uzraudzība dalībvalstu līmenī Koordinēta banku uzraudzība eiro zonas līmenī (turpinās banku savienības izveide: galvenais uzraugs – ECB, līdzdarbojoties nacionālajiem uzraugiem)
  6. 6. Tādēļ, pievienojoties eiro zonai, eiro ieguvumus varēsim izmantot ātrāk Ekonomiskie ieguvumi – vidējā termiņā Finansiālie ieguvumi – tūlītējs labums Politiskie ieguvumi – vidējā termiņā Eksporta pieaugums Investīcijas Izdevīgāki kreditēšanas nosacījumi  Eiro kā darījumu un uzkrājumu valūtas stabilitāte un prognozējamība Eiro ieviešana – laba ziņa finanšu tirgiem  Labāks risku novērtējums un zemākas procentu likmes daļēji jau avansā ECB resursi pieejami bankām Piederība ES kodolam Dalība ES nākotnes veidošanā Devalvācijas bažas Valūtas konvertācijas izmaksas
  7. 7. 2013. gada jūlijā tiks pieņemti būtiskākie lēmumi par Latvijas dalību eiro zonā  8. maijs – Eiropas Komisijas (EK) pavasara prognozes  5. jūnijs–EK un ECB Konverģences ziņojumu publicēšana  21. jūnijs – ES finanšu ministru (ES Padomes) vienošanās par nostāju attiecībā uz eiro ieviešanu Latvijā  27.-28. jūnijs – ES dalībvalstu vadītāju (Eiropadomes) politiskais atbalsts  1.-4. jūlijs – Eiropas Parlamenta rezolūcija par eiro ieviešanu LV  EP viedoklim ir konsultatīvs raksturs Padomes lēmumu pieņemšanā  9. jūlijs - ES Padome pieņem lēmumu par eiro ieviešanu Latvijā 2014. gada 1. janvārī
  8. 8. 8 Eiro plānots ieviest un latus mainīt pēc pašreizējā kursa 1EUR= 0.702804 LVL Izmantotie attēli no www.nekrize.lv
  9. 9. Sākot ar 2014. gada pirmo dienu visi norēķini notiks eiro Skaidrās naudas nomaiņa: 3 mēnešus 302 pasta nodaļās 6 mēnešus visās kredītiestādēs neierobežoti – Latvijas Bankā Bezskaidrā nauda:  Ls noguldījumi EUR automātiski  iekšzemes un pārrobežu EUR maksājumu cenas vienādas Preču un pakalpojumu cenu paralēlā atspoguļošana: 3 mēnešus pirms un 6 mēnešus pēc EUR ieviešanas Vienlaicīgās apgrozības periods: 2 nedēļas pēc EUR ieviešanas Eiro sākumkomplekti no 10.12.2013. pirmās maiņas naudas nodrošināšanai  iedzīvotājiem – EUR14.23 vērtībā uzņēmumiem – EUR 200 vērtībā Citi aspekti: līgumu nepārtrauktības princips algu, pabalstu, u.c. izmaksa EUR  noapaļošana pēc matemātikas principiem
  10. 10. Eiro monētu sākumkomplekti iedzīvotājiem (800 tūkst. gab.) un uzņēmējiem (150 tūkst. gab.) būs pieejami Latvijas Bankā, bankās un pastā

×