Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga?

Download to read offline

Prezentācija diskusijas par dažādības vadību "Labākais, ko publiskā pārvalde var pārņemt no biznesa vides!” ietvaros.
Diskusija tika rīkota projekta „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%).
Plašāk par diskusiju: http://www.providus.lv/public/27836.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27822.html

Prezentācija diskusijas par dažādības vadību "Labākais, ko publiskā pārvalde var pārņemt no biznesa vides!” ietvaros.
Diskusija tika rīkota projekta „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%).
Plašāk par diskusiju: http://www.providus.lv/public/27836.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27822.html

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (11)

Similar to Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga? (20)

Advertisement

More from Centre for Public Policy PROVIDUS (20)

Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga?

 1. 1. Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga? Sigita Zankovska-Odiņa Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe 2013. gada 14.maijs Prezentācija projekta „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem” ietvaros rīko tajā diskusijā par dažādības vadību ”Labākais, ko publiskā pārvalde var pārņemt no biznesa vides!” Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%).
 2. 2. Dažādība…
 3. 3. Stāsts par dažādību „Žirafe un zilonis” (R.Roosvelt Thomas) “Taisnību sakot, neesmu pārliecināts, vai māja, kas būvēta žirafei, jebkad būs piemērota zilonim, ja vien tajā neveic nopietnas izmaiņas.”
 4. 4. Dažādības dimensijas
 5. 5. Kas ir dažādība?  Būt vienlīdzīgiem nenozīmē būt vienādiem! ! Būtiski nošķirt vienlīdzību no vienādības  Individuālas atšķirības, nevis atšķirības, ko cilvēkam uzlicis kāds noteikts stāvoklis, piemēram, piederība noteiktam dzimumam vai etniskajai grupai. ! Atšķirība nav būtiska un pastāvīga kāda indivīda vai grupas sastāvdaļa. Atšķirības ir atkarīgas no situācijas un vērtējuma.
 6. 6. Dažādības vadība …  Palīdz īstenot praksē vienlīdzīgas pieejas principu, attiecībā uz dažādām sabiedrības grupām, tanī pašā laikā respektējot atšķirības starp tām.  Spēja apzināties, ka atšķirības starp cilvēkiem var pārvērst par organizācijas iespējām un resursu.  Dod iespēju ikvienam atklāt un izmantot savas spējas, jo nodrošina dažādu grupu pārstāvjiem vienlīdzīgas iespējas.
 7. 7. Kultūrsensitīvā (profesionālā) darbība (D.Hanova shēma)
 8. 8. Dažādības vadība – divas pieeja  Rīcībpolitikas pieeja vs Biznesa pieeja  Galvenais jautājums: “Kā mēs varam izmantot dažādības vadību, lai cilvēki zinātu par mums un nāktu pie mums?” !Būtiski: dažādības vadība attiecas ne tikai uz organizācijām, kuru mērķis ir peļņas gūšana. Tās īstenošana ir svarīga arī valsts, pašvaldību iestādēm, NVO un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem.
 9. 9. Četras pieejas kā skatīties uz dažādības vadību: 1. Personāla un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas politika; 2. Uzņēmuma/ organizācijas iekšējā politika; 3. Uz klientu orientēta politika; 4. Jaunu produktu/pakalpojumu izstrāde.
 10. 10. Personālvadības kompassAvots: Dace Kavase, SIA “EVOLVE”  Darbinieki  Darbinieku piesaiste  Darbinieku attīstība  Darbinieku noturēšana: motivēšana, atalgojums  Darba vide  Darba/privātas dzīves līdzsvars  Darbinieku konsultācijas (arodbiedrības, darbinieku pārstāvji, utt.)  Pieejamība  Komunikācija  Klienti un dažādība  Vajadzības  Komunikācija
 11. 11. Dažādības vadības četri pamatuzdevumi…  Piesaistīt, nodarbināt un noturēt cilvēkus no dažādām grupām un ar visdažādākajām spējām;  Radīt darba vidi, kurā katrs cilvēks jūtas cienīts un var maksimāli sevi realizēt;  Saskatīt savus klientus tādus, kādi viņi ir, nevis tādus, kādus mēs tos gribam redzēt, tādējādi radot pakalojumus, kas atbilst atšķirīgo klientu vajadzībām;  Izmantot dažādas iniciatīvas, lai mazinātu nevienlīdzību.
 12. 12. VARA kā galvenais izaicinājums dažādības vadībai  Tas, ko mēs domājam par cilvēkiem, neietekmē viņu dzīvi.  Vienīgi tad, kad mums ir dota VARA, mēs varam ietekmēt citu cilvēku dzīvi.  Tā var būt pozitīva vai negatīva.
 13. 13. Kāpēc dažādības vadība publiskajā pārvaldē?  Veicina ne-diskrimināciju;  Piesaista un notur augsti kvalificētu personālu;  Uzlabotas darbinieku attiecības un darba vide, samazina kadru mainību un jaunu kadru rekrutēšanas izmaksas, saglabā zināšanas un ekspertīzi;  Papildinošas kompetences – iemaņas, zināšanas, uzskati, dažāda pieeja problēmu risināšanai = veicina inovācijas;  Dod iespēju izstrādāt un nodrošināt konkrētus pasākumus/ programmas/ pakalpojumus, līdz ar to uzlabojot sabiedrībai sniegto pakalojumu kvalitāti;  Palielina sabiedrības uzticēšanos valstij un valsts iestādēm.  Demonstrējam citiem to, ko no viņiem prasām.
 14. 14. Paldies!

×