Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga?

824 views

Published on

Prezentācija diskusijas par dažādības vadību "Labākais, ko publiskā pārvalde var pārņemt no biznesa vides!” ietvaros.
Diskusija tika rīkota projekta „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%).
Plašāk par diskusiju: http://www.providus.lv/public/27836.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27822.html

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tā ir noderīga?

 1. 1. Kas ir dažādības vadība? Kādēļ tāir noderīga?Sigita Zankovska-OdiņaLatvijas Cilvēktiesību centrapolitikas analītiķe2013. gada 14.maijsPrezentācija projekta „Starpkultūru un dažādības vadības mācību sistēmas izveide publiskā sektora darbiniekiem” ietvaros rīko tajā diskusijā par dažādībasvadību ”Labākais, ko publiskā pārvalde var pārņemt no biznesa vides!”Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu (Fonds 75% un valsts budžeta līdzekļi 25%).
 2. 2. Dažādība…
 3. 3. Stāsts par dažādību„Žirafe un zilonis” (R.Roosvelt Thomas)“Taisnību sakot, neesmu pārliecināts, vaimāja, kas būvēta žirafei, jebkad būspiemērota zilonim, ja vien tajā neveicnopietnas izmaiņas.”
 4. 4. Dažādības dimensijas
 5. 5. Kas ir dažādība? Būt vienlīdzīgiem nenozīmē būt vienādiem!! Būtiski nošķirt vienlīdzību no vienādības Individuālas atšķirības, nevis atšķirības, kocilvēkam uzlicis kāds noteikts stāvoklis,piemēram, piederība noteiktam dzimumamvai etniskajai grupai.! Atšķirība nav būtiska un pastāvīga kāda indivīda vaigrupas sastāvdaļa. Atšķirības ir atkarīgas no situācijasun vērtējuma.
 6. 6. Dažādības vadība … Palīdz īstenot praksē vienlīdzīgas pieejasprincipu, attiecībā uz dažādām sabiedrībasgrupām, tanī pašā laikā respektējot atšķirībasstarp tām. Spēja apzināties, ka atšķirības starp cilvēkiemvar pārvērst par organizācijas iespējām unresursu. Dod iespēju ikvienam atklāt un izmantotsavas spējas, jo nodrošina dažādu grupupārstāvjiem vienlīdzīgas iespējas.
 7. 7. Kultūrsensitīvā(profesionālā) darbība (D.Hanova shēma)
 8. 8. Dažādības vadība – divaspieeja Rīcībpolitikas pieeja vs Biznesa pieeja Galvenais jautājums: “Kā mēs varamizmantot dažādības vadību, lai cilvēkizinātu par mums un nāktu pie mums?”!Būtiski: dažādības vadība attiecas ne tikai uzorganizācijām, kuru mērķis ir peļņas gūšana. Tāsīstenošana ir svarīga arī valsts, pašvaldību iestādēm,NVO un dažādiem pakalpojumu sniedzējiem.
 9. 9. Četras pieejas kā skatītiesuz dažādības vadību:1. Personāla un vienlīdzīgu iespējunodrošināšanas politika;2. Uzņēmuma/ organizācijas iekšējāpolitika;3. Uz klientu orientēta politika;4. Jaunu produktu/pakalpojumu izstrāde.
 10. 10. Personālvadības kompassAvots: Dace Kavase, SIA “EVOLVE” Darbinieki Darbinieku piesaiste Darbinieku attīstība Darbinieku noturēšana:motivēšana, atalgojums Darba vide Darba/privātas dzīveslīdzsvars Darbinieku konsultācijas(arodbiedrības,darbinieku pārstāvji, utt.) Pieejamība Komunikācija Klienti un dažādība Vajadzības Komunikācija
 11. 11. Dažādības vadības četripamatuzdevumi… Piesaistīt, nodarbināt un noturēt cilvēkus nodažādām grupām un ar visdažādākajām spējām; Radīt darba vidi, kurā katrs cilvēks jūtas cienītsun var maksimāli sevi realizēt; Saskatīt savus klientus tādus, kādi viņi ir, nevistādus, kādus mēs tos gribam redzēt, tādējādiradot pakalojumus, kas atbilst atšķirīgo klientuvajadzībām; Izmantot dažādas iniciatīvas, lai mazinātunevienlīdzību.
 12. 12. VARA kā galvenais izaicinājumsdažādības vadībai Tas, ko mēs domājam par cilvēkiem,neietekmē viņu dzīvi. Vienīgi tad, kad mums ir dota VARA,mēs varam ietekmēt citu cilvēku dzīvi. Tā var būt pozitīva vai negatīva.
 13. 13. Kāpēc dažādības vadībapubliskajā pārvaldē? Veicina ne-diskrimināciju; Piesaista un notur augsti kvalificētu personālu; Uzlabotas darbinieku attiecības un darba vide,samazina kadru mainību un jaunu kadru rekrutēšanasizmaksas, saglabā zināšanas un ekspertīzi; Papildinošas kompetences – iemaņas, zināšanas,uzskati, dažāda pieeja problēmu risināšanai = veicinainovācijas; Dod iespēju izstrādāt un nodrošināt konkrētuspasākumus/ programmas/ pakalpojumus, līdz ar touzlabojot sabiedrībai sniegto pakalojumu kvalitāti; Palielina sabiedrības uzticēšanos valstij un valstsiestādēm. Demonstrējam citiem to, ko no viņiem prasām.
 14. 14. Paldies!

×