Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā

402 views

Published on

Prezentācija reģionālo semināru ietvaros projektā "Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem - Latvijā un citur".

Plašāk par reģionālajiem semināriem: http://www.providus.lv/public/27818.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27560.html

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā

 1. 1. Darbs ar cietušo Valsts probācijas dienestā Gunta Tetere Izlīguma, izvērtēšanas ziņojumu, piespiedu un sabiedriskā darba departamenta Izlīguma nodaļas vecākā referente gunta.tetere@vpd.gov.lv Tel. +371 6701143, mob. tel. +371 26340776 Rīga, 2013.gada 11.aprīlī
 2. 2. • Izvērtēšanas ziņojums• Izlīgums starp cietušo un likumpārkāpēju ar starpnieka palīdzību
 3. 3. Izvērtēšanas ziņojuma mērķis /VPD likuma 15.panta trešā daļa/1. Sniegt vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus2. Sniegt informāciju par aizskarto cietušā tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju
 4. 4. Izvērtēšanas ziņojums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.271 „Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību” Amatpersona sazinās ar cietušo, lai iegūtu informāciju par cietušā aizskarto tiesību vai likumisko interešu atjaunošanu vai tās iespēju Amatpersona netiekas ar cietušo, ja tiesa vai prokurors norāda, ka tikšanās ar cietušo nav vēlama, vai amatpersona uzskata, ka pārrunas ar cietušo nav lietderīgas vai var atstāt negatīvu iespaidu uz cietušo Amatpersona (ne vēlāk kā triju darbdienu) nosūta uzaicinājumu cietušajam pa pastu Ja cietušais ir nepilngadīga persona tiek uzaicināts arī viņa likumiskais pārstāvis
 5. 5. Izvērtēšanas ziņojums Iesakot tiesai piemērot pienākumus probācijas klientam (nosacītas notiesāšanas vai nosacītas pirms termiņa atbrīvošanas gadījumā) tiek ņemts vērā cietušā viedoklis Cietušajam tiek piedāvāta iespēja iesaistīties izlīguma procesā
 6. 6. Izlīgums Valsts probācijas dienestā Brīvprātīgs sarunu process starp cietušo un likumpārkāpēju, kuru vada neitrāla persona – starpnieks, palīdzot iesaistītajām pusēm vienoties par savstarpēji pieņemamu un taisnīgu risinājumu.Izlīguma procesa pamatā –Taisnīguma atjaunošanaspamatprincipi
 7. 7. Ārējie normatīvie akti, kas regulē izlīgumu Valsts probācijas dienesta likums Kriminālprocesa likums (66., 97., 377., 379., 381. pants) Krimināllikums (7., 47.panta otrā daļa, 49., 58.panta otrā daļa) Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi Nr.825 “Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīgumu ar starpnieka palīdzību” Eiropas parlamenta un padomes 2012.gada 25.oktobra direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus
 8. 8. Taisnīguma atjaunošanas ietekme Vismazākā ietekme Vislielākā ietekme Uzsvars uz zaudējumu atlīdzināšanu bez  Galvenais uzsvars uz cietušā – iespējas iesaistīties dialogā likumpārkāpēja dialogu Likumpārkāpējs un cietušais netiek  Zaudējumu atlīdzināšana – svarīga, taču pienācīgi sagatavoti sekundāra pret iespēju runāt par Cietušajam netiek sniegta iespēja izvēlēties nodarījuma ietekmi uz pusēm izlīguma vietu un atbalsta personas  Cietušajam iespēja izvēlēties savus Cietušajam nosūtīts tikai rakstisks atbalstītājus un tikšanās vietu uzaicinājums ierasties uz izlīguma sēdi  Pirms izlīguma individuālas/atsevišķas Starpnieks izlīgumā uzņemas iniciatīvu, tikšanās ar cietušo un likumpārkāpēju  Starpnieks neuzņemas aktīvu lomu sarunā neļauj pusēm izteikties  Augsta iecietība pret jūtu izpausmēm un Tiešs dialogs starp likumpārkāpēju un nodarījuma ietekmi cietušo – minimāls  Brīvprātīgs process Zema iecietība pret klusuma brīžiem un jūtu  Procesu vada apmācītie iestādes darbinieki izpausmēm - starpnieki kopā ar brīvprātīgajiem Cietušā piedalīšanās – brīvprātīga, starpniekiem likumpārkāpēja – obligāta  Process ir vērsts uz dialogu ar Process vērsts uz vienošanās panākšanu nepieciešamo laika limitu (vismaz 1 h vai ilgāk) un ļoti īss (10 – 15 min.)
 9. 9. Kurš ir izlīguma starpnieks? apmācīts konfliktu risināšanā un sertificēts brīvprātīgais probācijas darbinieks vai amatpersona neiesaka risinājumus nemoralizē ievēro:• konfidencialitāti• neitralitāti29 brīvprātīgie starpnieki63 amatpersonas
 10. 10. Pamatprincipi: Personīga un brīvprātīga dalība Cietušais nepilngadīgais var nepiedalīties, ja tas viņam var kaitēt Likumpārkāpējs atzīst, ka ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu Nav domstarpību par nodarījuma faktiem Iespēja jebkurā brīdī atteikties no dalības procesā Piedalās likumiskais pārstāvis, ja iesaistās nepilngadīgais Procesu vada apmācīts starpnieks Starpnieks – procesa vadītājs nevis tiesnesis vai psihoterapeits Konfidencialitāte Starpnieks ievēro ētikas principus Izlīgums var notikt visās kriminālprocesa stadijās Izlīgumu var organizēt par jebkuru noziedzīgu nodarījumu
 11. 11. Metodes - izlīgums un izlīguma sanāksmeIzlīgums Piedalās cietušais un likumpārkāpējs Vecāki, ja iesaistīts nepilngadīgais Atbalsta personasIzlīguma sanāksme (“conferencing”) Saruna norit pēc speciāla scenārija (pamatojoties uz sagatavotajiem jautājumiem noteiktā kārtībā ) Piedalās visas puses, kuras ietekmēja nodarījums Tiek iesaistīti profesionāļi
 12. 12. Kuru metodi izvēlēties?• Abas metodes sniedz iespēju iesaistītajām pusēm ar starpnieka palīdzību veidot dialogu• Abas metodes sniedz iespēju likumpārkāpējam un cietušajam apzināt sekas un kopā meklēt risinājumu• Izlīgums vai izlīguma sanāksme – izlemj iesaistītās puses
 13. 13. Kad sākas izlīguma organizēšana?Kad saņemts pieprasījums no: Policijas Prokuratūras Tiesas Kad saņemts ierosinājums no tiesneša (Likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem“)Kad saņemts iesniegums no: Cietušā Personas, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu Likumiskā pārstāvja (ja izlīgumā piedalās nepilngadīgais vai rīcībnespējīga persona)
 14. 14. Kādu informāciju rakstiskā pieprasījumā iekļauj procesa virzītājs?1. par krimināllietu1.1. krimināllietas numuru1.2. Krimināllikuma pantu, daļu, punktu2. par cietušo (fiziska persona)2.1. vārdu, uzvārdu2.2. personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā2.3. adresi, kontakttālruni3. par cietušo (juridiska persona)3.1. nosaukumu3.2. reģistrācijas numuru3.3. adresi, kontakttālruni3.4. personas vārdu un uzvārdu, kurai ir pārstāvības tiesības, kā arī citas ziņas, kas palīdz identificēt šo personu4. par personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu4.1. vārdu, uzvārdu4.2. personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā4.3. adresi, kontakttālruni4.4. procesuālo statusu5. noziedzīgā nodarījuma aprakstu6. datumu, līdz kuram ieteicams īstenot izlīgumu
 15. 15. Neliels ieskats statistikā
 16. 16. Pieprasīto izlīgumu dinamika pa gadiem (absolūtie skaitļi) 1200 1140 1000 744 745 800 696 706 600 440 400 251 200 51 0 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g.
 17. 17. Izlīguma ierosinātāju dinamika   +/ - salīdzinot 2011.g un 2008. g. 2009. g. 2010. g. 2011. g. 2012.g. 2012.g. Policija 187 79 83 185 165 -20 Prokuratūra 83 64 69 53 72 +19 Tiesa 68 7 -3 Abas iesaistītās puses 28 41 9 11 4 -7Persona, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu 743 539 239 433 445 +12 Cietušais 31 15 36 11 13 +2Tiesneša ierosinājums      4  3 7 +4 Kopā 1140 745 440 696 706 +10
 18. 18. Izlīguma sadalījums pēc noziedzīgā nodarījuma veidiem (%) 2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. 2012.g. kopā kopā kopā kopā kopā pilng. nepilng. Kriminālpārkāpums 22% 20% 25% 32% 36% 36% 36%Mazāk smags noziegums 31% 33% 47% 40% 37% 39% 19% Smags noziegums 42% 39% 25% 25% 25% 23% 41%Sevišķi smags noziegums 5% 8% 3% 3% 2% 2% 2% Nodarījums (ARPL) 2%
 19. 19. Izlīgumi pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas/2012 Krimināllikuma pants un daļa SkaitsPar zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā, ja tās izdarītas atkārtoti (KL 180/2) 97Par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā (KL 180/1) 95Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas (KL 175/3) 95Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu (KL 185/1) 84Par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu (KL 130/2) 41Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts viegls miesas bojājums (KL 260/1) 26Par tāda miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas izraisījis ilgstošu veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju ievērojamu paliekošu zaudēšanu mazāk nekā vienas trešdaļas apmērā (KL 126/1) 22 19Par zādzību, ja tā izdarīta atkārtoti vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās (KL 175/2)Par patvaļīgu koku ciršanu svešā mežā vai citā svešā zemes platībā (KL 109/1) 14Par huligānismu, ja tas izdarīts personu grupā vai ja tas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam vai ar mantas bojāšanu vai iznīcināšanu (KL 231/2) 11Par tāda miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, kas bīstams dzīvībai vai bijis par iemeslu redzes, dzirdes vai kāda cita orgāna vai orgānu funkciju zaudēšanai, psihiskam vai citādam veselības traucējumam (KL 125/1) 11Citi (KL 260/2, 270/1, 179/1, 176/1, 176/2, 143/1) līdz 10
 20. 20. Organizēto izlīgumu rezultāti 2012.g.   2008.g. 2009.g. 2010.g. 2011.g. 2012.g. (N=706)Izlīga bez nosacījumiem 15% 13% 19% 18% 14% 104Izlīga ar nosacījumiem 36% 30% 30% 37% 37% 272Nepanāca vienošanos 7% 4% 6% 7% 4% 28Izlīgums tika pārtraukts 36% 51% 33% 29% 35% 264 Rezultāti nav zināmi 6% 2% 12% 9% 10% 38(izlīguma sadaļas no iepriekšējā perioda)
 21. 21. No Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ESTiesības uz aizsardzību atjaunojošās justīcijas pakalpojumu kontekstā:• atjaunojošās justīcijas pakalpojumus izmanto tad, ja tie ir cietušā interesēs, ņemot vērā visus drošības apsvērumus, un tie balstās uz cietušā brīvu un apzinātu piekrišanu, ko var atsaukt jebkurā laikā• pirms piekrišanas piedalīties atjaunojošās justīcijas procesā cietušajam sniedz pilnīgu un objektīvu informāciju par procesu un iespējamiem tā iznākumiem, kā arī informāciju par procedūrām, kas paredzētas, lai uzraudzītu jebkuras vienošanās izpildi• likumpārkāpējs ir atzinis lietas galvenos apstākļus• visas vienošanās panāk brīvprātīgi, un tās var ņemt vērā turpmākā kriminālprocesā• pārrunas atjaunojošās justīcijas procesos, ja tās nav veiktas publiski, ir konfidenciālas, un tās pēc tam neizpauž, izņemot, ja puses ir piekritušas vai ja to pieprasa valsts tiesību akti saistībā ar sevišķām sabiedrības interesēm
 22. 22. Ko varētu labāk?• Grozījumi Kriminālprocesa likumā par izlīguma nosacījumu izpildesuzraudzīšanu un kriminālprocesa apturēšanu uz izlīguma nosacījumuizpildes laiku• Veicināt labāku sadarbību ar procesa virzītājiem izlīguma jomā• Veidot sabiedrībā lielāku izpratni par taisnīgumu atjaunojošām vērtībāmun izlīguma iespējām Valsts probācijas dienestā
 23. 23. Jautājumi diskusijai Grozījumi Krimināllikuma 58.panta otrajā daļā, kas stājās spēkā ar 01.04.2013.Personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu,izņemot noziedzīgus nodarījumus, kuru rezultātā iestājusies cilvēka nāve, varatbrīvot no kriminālatbildības, ja:1)ir izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi2)persona pēdējā gada laikā nav tikusi atbrīvota no kriminālatbildības par tīšanoziedzīga nodarījuma izdarīšanu, noslēdzot izlīgumu3)persona pilnīgi novērsusi ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumuvai atlīdzinājusi nodarīto zaudējumu.
 24. 24. Izlīguma īstenošana (KPL 381.pants)(1) Izlīguma gadījumā cietušā un noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas samierināšanos var veicināt Valsts probācijas dienesta apmācīts starpnieks.(2) Procesa virzītājs, konstatējot, ka kriminālprocesā ir iespējams izlīgums un ir lietderīgi iesaistīt starpnieku, par to var informēt Valsts probācijas dienestu, bet, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, tad Valsts probācijas dienestu informē visos gadījumos, izņemot gadījumu, kad izlīgums jau noslēgts.(3) Izlīgumā norāda, ka tas noslēgts labprātīgi, puses saprot tā sekas un kādi ir tā nosacījumi. Izlīgumu pievieno krimināllietai.(4) Tiesas sēdes laikā izlīgumu var paziņot mutvārdos un to ieraksta tiesas sēdes protokolā.(5) Izlīgumu paraksta abas puses — cietušais un persona, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, procesa virzītāja vai Valsts probācijas dienesta apmācīta starpnieka klātbūtnē, kuri apliecina pušu parakstus. Puses var iesniegt procesa virzītājam arī notariāli apliecinātu izlīgumu.
 25. 25. Paldies par uzmanību!

×