Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het nieuwe werken

1,255 views

Published on

Bij FMplatform onze visie toegelicht rondom het nieuwe werken en de resultaten teruggekoppeld van de ingevulde online scan van het nieuwe werken.

Published in: Business, Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het nieuwe werken

 1. 1. Dries
Krens
 8
oktober
2009
 Proven
Workspace

 Het
Nieuwe
Werken

 2. 2. Proven
Workspace
is
een
ona/ankelijk
 adviesbureau
op
het
gebied
van
werk
 &
werkomgeving.
 l
 sionee Profes Schakelen
snel
 Wie
zijn
we?

 3. 3. Ac=viteiten
 Fysieke
omgeving
 Werkomgeving
 Producten
en
diensten
 Wat
doen
we?

 4. 4. •  48
vragen

 •  20
invullers
 •  Voornamelijk
DirecHe
en
hoger
 management
vanuit
de
FM
kant
 HWN
kompas 

 5. 5. •  Wie
van
jullie
doet
al
aan
HNW?
 •  Wie
heeK
de
huisvesHng
reeds
 flexibeler
ingericht?
 •  Wie
heeK
er
onlangs
een
 reorganisaHe
meegemaakt
of
zit
er
 midden
in?
 •  Wie
van
jullie
kunnen
er
al
volledig
 thuiswerken
of
telewerken?
 HNW
 Vragen
vooraf

 6. 6. HNW
kompas
resultaten

 7. 7. HNW
kompas
resultaten

 8. 8. Mens
 •  Werk
en
privé
zijn
in
balans
(4,0
vs
3,5)
 •  Samenwerken
bij
ons
is
preUg
(3,5
vs
3,8)
 •  Passie
voor
het
werk
(4,7
vs
3,8)
 •  Mijn
werkzaamheden
zijn
uitdagend
(4,3
vs
3,3)
 Opvallende
zaken

 9. 9. OrganisaHe
 •  Persoonlijke
doelen
komen
overeen
met
die
van
 organisaHe
(4
vs
3,6)
 •  Wij
weten
hoe
we
doelen
gaan
bereiken
(3,7
vs
2,9)
 •  We
hebben
weinig
regels
en
procedures
(2,3
vs
2,7)
 •  Onze
organisaHe
is
niet
verkokerd
(2,9
vs
2,9)
 Opvallende
zaken

 10. 10. Fysieke
werkomgeving
 •  MDS
terug
te
vinden
in
onze
kantoor
en
 werkplekken

(2,7
vs
2,4)
 •  Duurzaamheid
staat
hoog
in
het
vaandel
(3,9
vs
 2,4)
 •  Ons
gebouw
is
flexibel
genoeg
om
veranderingen
 in
de
organisaHe
op
te
vangen
(
2,5
vs
2,3)
 Opvallende
zaken

 11. 11. Virtuele
werkomgeving
 •  Sturen
op
output
en
niet
througput
(4,3
vs
3,7)
 •  ICT
ondersteunt
ons
bij
samenwerking
(3,9
vs
3,1)
 •  Voor
informaHe
heerst
haal
–
en
brengplicht
(4,3
 vs
3,5)
 •  Ik
beschik
over
de
juiste
digitale
middelen
om
 werk
te
doen
(4,3
vs
3,3)
 •  Ik
heb
geen
last
van
informaHeovervloed
(2,4
vs
 2,7)
 Opvallende
zaken

 12. 12. Dries
Krens
 8
oktober
2009
 Proven
Workspace

 Visie
op
“Het
Nieuwe
Werken”

 13. 13. De
aarde
is
rond

 14. 14. Of
niet?

 15. 15. Jagen
 Verzamelen

 16. 16. Agrarisch
 Verbouwen

 17. 17. Ambachtelijk

 Maken
en
ruilen

 18. 18. Lopende
band
 ProducHviteitsverbetering

 19. 19. Rodin
 Van
doen
naar
denken

 20. 20. Gaan
we
te
snel?
 GeneraHedenken

 21. 21. Of
niet
snel
genoeg?
 Homo
Zappiens

 22. 22. Wat
betekent
dit?
 Voor
organisaHes?

 23. 23. Leiderschap
 Sturing
en
ruimte!

 24. 24. InformaHe
 Van

 25. 25. InformaHe
 Naar

 26. 26. Werkplek
 Van

 27. 27. Werkplek
 Naar

 28. 28. Mobiliteit
 Van

 29. 29. Mobiliteit

 Naar

 30. 30. RelaHes
 Groeien
harder
door
anderen

 31. 31. RelaHes
 Groeien
harder
door
anderen

 32. 32. Kortom

 33. 33. filmpje
1
 
 
 
filmpje
2

 ConversaHes
 met
je
relaHes

 34. 34. Unieke
saamhorigheid

 35. 35. Vele
defini)es…………
 "Het
Nieuwe
Werken
is
een
visie
waarbij
recente
ontwikkelingen
 in
de
informa(etechnologie
als
aanjager
gelden
voor
een
 beter(e)
inrich)ng
en
bestuur
van
het
kenniswerk.
Het
gaat
 om
vernieuwing
van
de
fysiek
werkplek(ken),
de
 organisa(estructuur
en
‐cultuur,
de
managements(jl
en
 niet
te
vergeten
de
mentaliteit
van
de
kenniswerker
en
zijn
 manager."

 (Dik
Bijl
‐
Het
Nieuwe
Werken
2007)
 Het
nieuwe
werken

 36. 36. Vanuit je talent Individueel (productief en efficiënt) Collectief (heel goed samenwerken met stakeholders) Anytime, anyplace (Her)vinden, samenwerken, delen Info in flow Duurzaam Passend bij de activiteiten Inspirerend Vanuit de missie en doelstellingen Sturing Ruimte HNW
elementen
 Integraal
kijken

 37. 37. •  Kostenbesparing
door
efficiënt
gebruik
van
m2
 •  Verbetering
en
versterking
van
imago
 •  Bevorderen
van
leiderschapsontwikkeling
 •  Binnen
halen
en
behouden
van
nieuwe
 medewerkers
 •  Groene
gebouwen
i.c.m.
minimaliseren
woonwerk
 verkeer
 •  OpHmaliseren
van
de
bedrijfsprocessen
en
 producHviteit
van
de
medewerkers
 •  …………………

 Mogelijke
HNW
doelen

 38. 38. HNW
voorbeelden
 Mensen
verbinden
in
een
fysieke
en
digitale
wereld

 39. 39. Waterschap
De
Dommel
 Case:
betrekken
van
medewerkers

 40. 40. VNG
 Case:
huisvesHng
laten
aansluiten
op
programma
Focus
vooruit

 41. 41. VNG
 Case:
klein
doen,
groot
bereik

 42. 42. TNT
 Case:
Commercie
en
ProducHe
beter
op
elkaar
aan
laten
sluiten

 43. 43. Waterschap
Rijn
en
IJssel
 Open,
transparant
en
gericht
op
ontmoeten,
kennisdeling
en
 samenwerking


 44. 44. Rijksoverheid
 Case:
geen
vergaderHjgers
meer

 45. 45. rodekruis.tv
 Case:
doelgroepbenadering

 46. 46. PracHse
what
you
preach
 Case:
integraal

 47. 47. Aangenaam
kennis
te
maken

 48. 48. Dries
Krens
 adviseur
Het
Nieuwe
Werken

 (what’s
new?)
 06
53
13
07
34
 dries@proven.nl
 twiqer.com/drieskrens

 www.provenworkspace.nl
 www.provenpartners.nl
 Meer
weten?

 49. 49. •  NASA,
PROVENPARTNERS,
TNT
en
(helaas)
enkele
niet
meer
te
achterhalen
bronnen.
 En
onder
de
betreffende
crea)ve
commons
licen)e:
 •  Tonz
(hqp://www.flickr.com/photos/tonz)
 •  Larsz
(hqp://www.flickr.com/photos/criminalintent/)
 •  hans
s
(hqp://www.flickr.com/photos/archeon/)
 •  Estherase
(hqp://www.flickr.com/photos/estherase/)
 •  Sweatrash
(hqp://www.flickr.com/photos/kevin_trahar/)
 •  steven
n
feMg
(hqp://www.flickr.com/photos/stevenfeUg/)
 •  Paul
Mayne
(hqp://www.flickr.com/photos/paulm/)
 •  Berbercarpet
(hqp://www.flickr.com/photos/flickerbulb/)
 •  Xflickrx
(hqp://www.flickr.com/photos/environment/)

 •  Radio
Nederland
Wereldomroep
(hqp://www.flickr.com/photos/rnw/)
 •  Hugovk
(hqp://www.flickr.com/photos/hugovk/)

 •  Elmine
(hqp://www.flickr.com/photos/elmine/)

 •  Mrs
Magic
(hqp://www.flickr.com/photos/mrsmagic/)
 Aseeldingen
met
dank
aan


×