Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorg nieuwe stijl sturing van professionaliteit door de jaren heen

1,657 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zorg nieuwe stijl sturing van professionaliteit door de jaren heen

 1. 1. Leo  van  de  Vorst     november  19,  2013   Sturing  van  professionaliteit   door  de  jaren  heen   Van  Solex  naar  IPad  
 2. 2. De  onbezorgde  SPD’er   Op  zoek  naar  ruimte  
 3. 3. •  Ruimte  voor  de  professional   •  Lerende  organisaCe   •  EvoluConaire  ontwikkeling   •  Coachend  leiderschap   Ruimte  (1)  
 4. 4. Omgevingsbewustzijn   PlanmaCg  werken   CreaCviteit   AcCef  handelen   Flexibel  gedrag  /  Aanpassingsvermogen   Discipline   Conceptueel  vermogen   Communiceren   Samenwerken   Probleemanalyse   Resultaatgerichtheid   Leervermogen   Klant/  cliënt  gerichtheid   3,5   3,6   3,7   3,8   3,9   4   4,1   4,2   4,3   4,4   4,5   Competen?es  
 5. 5. Levensgebied  Samenleven  en  wonen   Levensgebied  Regelgeving  en  geldzaken   Levensgebied  Opvoeding  en  ontwikkeling   Levensgebied  Leren  en  Werken   2   2,2   2,4   2,6   2,8   3   3,2   Levensgebieden  
 6. 6. Ø MBA’s   Ø Management  dashboarden   Ø KSF’s   Ø Smart  doelen   Ø TQM/ISO/KAM   Sturing  (1)  
 7. 7. Sturen  op  kennis  
 8. 8. Gemiddelde  alle  kennisscores     (per  01/11/13)   3,30   3,10   2,90   2,70   2,50   Gemiddelden  MEE  instellingen  
 9. 9. Rela?eve  toename  kennis  (=  per  medewerker,     01/01/13  -­‐  01/11/13)     20,0   15,0   10,0   5,0   0,0   Kennisac?va?e  2013  
 10. 10. Maatschappelijke  taken  O&O   Maatschappelijke  ontwikkelingen   Maatschappelijk  taken  S&W   Missie,  Doelen  en  strategie  (incl.  beleid)   Ondersteuning  aanmelding  bij  UWV   Het  gezin  versterkt  O&O   Mantelzorg   De  omgeving  versterkt  R&G   Processen  en  protocollen  O&O   Processen  en  protocollen  R&G   Processen  en  protocollen  S&W   De  scholier/werknemer  versterkt  L&W   De  burger  versterkt  S&W   Maatschappelijke  taken  R&G   Levensvragen  en  zinvragen   Maatschappelijke  taken  L&W   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   Toename  kennis  2013  
 11. 11. Op  zoek  naar  paradoxen……  
 12. 12. Paradoxaal  organiseren   Meer  sturing   èn  meer  ruimte   Mate  van   sturing   Mate  van  ruimte   Maximaliseren  sturing  én  ruimte!  
 13. 13. Breedte  kennis  (VINDEN/WETEN)   OrganisaCekennis   Omgevingskennis   Vaardigheden/CompetenCes   Basis+  kennis  (TOEPASSEN)   Heef  voldoende  kennis  om  als  consulent  een   cliënt  in  de  meeste  cases  op  dit  kennisgebied   zelfstandig  te  kunnen  ondersteunen.     Diepte  kennis   (OVERDRAGEN/ VERTEGENWOORDIGEN)     Gevorderde  kennis  van:   specifieke  levensgebieden   met  bijbehorende  kennis   EN     Individuele  experCse   T-­‐profielen  
 14. 14.   •    •  Overgang  naar  de  WMO  financiering  -­‐>   Gemeenten  worden  een  belangrijke  partner.   Wijkgericht  werken  -­‐>     Krachten  bundelen  met  de  andere  dienstverleners  in  de   wijk.   •  Meer  presta?egericht  gaan  werken  -­‐>   Van  uurtje  factuurtje  naar  afgerekend  worden  op   daadwerkelijke  effecten.   •  Maximaal  rendement  uit  de  kennis  van  de  consulenten  -­‐>   De  kennis  van  MEE  consulenten  wordt  gericht  ingezet.   Kansen  
 15. 15. 1.  In  de  wijk,  cliënt  centraal   2.  Slimmer  samenwerken   in  het  netwerk   3.  Moderne  hulpmiddelen   smartphone  en  Ipad:   kennis  en  informa2e   al2jd  onder  handbereik   4.  Nieuwe  zakelijkheid;  leuk  en   resultaatverantwoordelijk!     Organisa?e  nieuwe  s?jl  
 16. 16. PDCA    Interne  sturing  en  externe  verantwoording  
 17. 17. •  Interne  ondernemer   •  Onderdeel  van  een  resultaatverantwoordelijk  team   •  Stuurt  op  eigen  (en  team)presta?es   •  Ziet  de  organisaCe  als  faciliterend  en  ondersteunend  bij   het  bereiken  van  de  prestaCes.     Nadeel:  meer  eigen  verantwoordelijkheid,  minder  geregeld   Voordeel:  meer  eigen  regelruimte,  minder  geregeld   Medewerker  nieuwe  s?jl  
 18. 18. Unieke  saamhorigheid  
 19. 19. De  burger  ondersteunen  bij  zijn  herstel.   En  betrokken  mantelzorgers  en  hulpverleners  ondersteunen.   Mijn     persoonlijke hulpApp   Focus  op  werken   aan  het  herstel  –   het  is  geen   administraCe   Een  App  –  hulp  alCjd   bij  de  hand  en  voor   iedereen  beschikbaar   Eigen  regie  burger  -­‐  je   monitort  je  eigen  herstel   en  schakelt  zelf  een   hulpverlener  of   mantelzorger  bij   Zeloulp  en  (in)formele   hulp  is  geïntegreerd  –  geen   grenzen  meer  /  inzicht  in   elkaars  bijdragen  via  de   App  voor  mantelzorgers  en   hulpverleners.   BETER  App  
 20. 20. Mijn  Cliënten   terug   Herstel   cliënt   Ac?viteit   cliënt   Openstaande   vragen   Joep   van  Mierlo   2   Johan   van  Wilgen   3   Kiki   Vermeer   Yuri   van  Dalberg   2   Lose   Irisma   1   Gerard   Fikkema   1   Charlose   van  der  Wiel   Annabel   Teunissen   Joris   van  Peppe   Volgende   afspraak   Instel.   info   Log  uit  
 21. 21. 2   4   6   terug   Instel.   info   Log  uit   Cliënt:  Joep   Jan  (Mzorg)   Mtz   Piet  (Brijder)   Beg   CGT   Mtz   Mtz   Beg   1  april   2  april   1 ik   Mtz   Beg   28  maart   29  maart   30  maart   31  maart   cliënt   Mtz   Edu   CGT   Vandaag   Edu   Ik  (Brijder)   CGT   netwerk   acCe   Chat   3  april   4  april   6  april   7  april   8  april   9  april   10  april   11  april   00:23   12  april   13  april   09:37   Stop   Pauze   Huidige  sessie   Nog  te  besteden  
 22. 22. De  werkomgeving   Fysiek  en  digitaal  
 23. 23. Ontmoeten   Samenwerken  &  netwerken  
 24. 24. Werken  in  wisselende  teams  
 25. 25. Integrale  benadering  

×