Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe Krijg Je Grip Op Je Online Landschap

Kent u dat? Uw organisatie heeft vele websites, er ontbreekt samenhang en niemand heeft daadwerkelijk de regie. Marketeers ontwikkelen campagnesites voor hun doelgroepen, Corporate Communicatie ontwikkelt websites voor zakelijke partners, zonder rekening te houden met het gehele online landschap. In de loop van tijd ziet men door de bomen het bos niet meer.

Voor effectief beheer van een gecompliceerd internetlandschap is daarom een regisseur nodig in onze visie. De regisseur coördineert, heeft een helikopterview en geeft ruimte aan alle spelers binnen het landschap, maar ook sturing indien nodig. Iedereen kent dan z’n rol en weet op welk moment welke bijdragen worden verwacht. Daarbij is het vooral belangrijk dat je:

• Weet wat je heb staan
• Weet wat je wilt behouden en wat je weg wilt doen
• Weet hoe je het gaat beheren (governance model)


Heeft u last van wildgroei en wilt u weer de regie over uw tuin, neem dan gerust contact met Marcel Kesselring of Rink Weijs.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hoe Krijg Je Grip Op Je Online Landschap

 1. 1. Hoe krijg je grip op internet landschap? Optimaal & integraal Marcel Kesselring Rink Weijs
 2. 2. PROVEN PARTNERS Optimaal & integraal
 3. 3. Informatie-landschap Optimaal & integraal Informatie landschap
 4. 4. Samenwerking Optimaal & integraal
 5. 5. Online landschap Van versnippering naar samenhang en regie
 6. 6. Weet wat je hebt staan analyse huidige online landschap
 7. 7. Waar gaat het naartoe? Optimaal en integraal
 8. 8. Weet hoe je het gaat beheren? Governance
 9. 9. Governance model <ul><li>Elementen Governance model: </li></ul><ul><li>Visie, doelen en strategische inbedding; </li></ul><ul><li>Doelgroepsegmentatie; </li></ul><ul><li>Taken, verantwoordelijkheden en bevoegheden; </li></ul><ul><li>Overlegstructuren; </li></ul><ul><li>Internet groeimodel (roadmap); </li></ul><ul><li>Randvoorwaarden en kritische succesfactoren; </li></ul><ul><li>Schijf van vijf: processen en procedures; </li></ul><ul><li>Managementcyclus: key performance indicators & managementdashboard. </li></ul>Optimaal & integraal
 10. 10. Schijf van vijf Conceptueel raamwerk: Vijf bouwstenen voor de ontwikkeling van internet- en intranet Optimaal & integraal Functionaliteit Beheer Infrastructuur Communicatie Content
 11. 11. Vier Soorten Beheer <ul><li>Technisch: “Technisch beheer is het beheren van de technische infrastructuur” </li></ul><ul><li>Functioneel: “Functioneel beheer is het onderhouden van de functionaliteiten/ applicaties” </li></ul><ul><li>Informatie: “Informatiebeheer is het aanleveren, bewerken en actualiseren van de inhoud van de site en/of toepassing” </li></ul><ul><li>Relatie: “Relatiebeheer is het zorgen dat de site en/of toepassing blijvend aansluit bij de behoeften en wensen van de doelgroep(en)” </li></ul>
 12. 12. Proven aanpak veel sturing veel ruimte ORGANISATIE ALS COLLECTIEF Missie, Doelen, Strategie MEDEWERKERS ALS INDIVIDU proces / werkwijze wensen / behoeften 1. vertalen 2. analyseren 3. inventariseren 4. definiëren 5. veranderen Optimaal & integraal Manieren Mensen Middelen
 13. 13. Vijf stappen Optimaal & integraal   STAPPEN 1. Vertalen (wat willen we bereiken?) <ul><li>2. Analyseren </li></ul><ul><li>(wat doen we nu en op welke manier?) </li></ul><ul><ul><li>organisatie/governance </li></ul></ul><ul><ul><li>internetsites </li></ul></ul>3. Inventariseren (wat zijn onze behoeften?) 4. Definiëren (wat is het nieuwe governance model?) 5. Veranderen (implementatie en realisatie )
 14. 14. Topdown of bottom up? Optimaal & integraal Centraal of Decentraal? Processen & Procedures
 15. 15. Wilt u weer regie over uw tuin? <ul><li>Heeft u last van wildgroei en wilt u weer de regie over uw tuin, neem dan gerust contact met: </li></ul><ul><li>Marcel Kesselring </li></ul><ul><ul><li>www.provenpartners.nl/marcelkesselring </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>mobiel (06) 5369 5665 </li></ul></ul><ul><li>Rink Weijs </li></ul><ul><ul><li>www.provenpartners.nl/rinkweijs </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>mobiel (06) 1438 0424 </li></ul></ul>
 16. 16. PROVEN PARTNERS is uw partner op het gebied van informatie & communicatie. Wij verbinden mensen in een digitale wereld zowel intern als extern. Contact tel 070 4262249 [email_address] www.provenpartners.nl Adres Zürichtoren Muzenstraat 89 2511 WB Den Haag

×