Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evaluatie Delft Open Course Ware

611 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Evaluatie Delft Open Course Ware

  1. 1. Evaluatie van Delft OpenCourseWare Technische Universiteit Delft (contactpersoon: Rink Weijs ) Aanleiding / probleemstelling In oktober 2007 heeft de TU Delft haar OpenCourseWare website gelanceerd. De Delft OCW (http://ocw.tudelft.nl) is een vrij toegankelijke digitale omgeving waarin de onderwijsmaterialen, georganiseerd als cursussen, worden gepubliceerd. De doelstellingen van dit initiatief zijn het op- en uitbouwen van een internationaal kennisnetwerk, de samenwerking met de maatschappij versterken en grenzeloze uitwisseling van kennis en ideeën bevorderen. Na de pilotfase waarbij drie masterprogramma’s (Water Management, Offshore Engineering en Micro Electronics) online zijn gezet voor studenten, geïnteresseerd publiek en de bedrijfsgemeenschap is aan Proven Partners gevraagd de evaluatie van het bedrijfsleven voor rekening te nemen. Hiertoe zijn (internationale) ondernemingen die een sleutelrol vervullen in deze sectoren benaderd zoals Philips, Texas Instruments, Shell en Vitens. Situatieschets Lifelong learners vormen een belangrijke doelgroep binnen Delft OCW. Hun interesse moet worden gewekt, zodat nieuwe samenwerkingsvormen worden bevorderd die positief zijn voor zowel bedrijfsleven als universiteit. De reputatie van de TU Delft is ook een belangrijke factor en deel daarvan wordt gevormd door de interactie universiteit- bedrijfsleven. Daarnaast is het bedrijfsleven een essentiële groep gebruikers. Deze groep levert al een belangrijk aandeel in het onderwijs, d.m.v. excursies, opdrachten en afstudeerplekken. De belangrijkste punten voor de evaluatie waren: • De mogelijk toegevoegde waarde van nieuwe samenwerkingsverbanden; • De incentives en barrières om samen te werken met de TUD; • Kwaliteit (bruikbaarheid) van het materiaal; • De look and feel en de functionaliteiten van de website; • Mogelijkheden voor verbetering. Aanpak In samenwerking met de coördinatoren van de Delft OCW is een interviewprotocol opgesteld met veertien interviewvragen gericht op de bovenstaande aandachtsgebieden. Vervolgens zijn mogelijke key-users in de sectoren met de professoren van de drie masters geïdentificeerd. Bij Contact Adres Administratief tel 070 4262249 Zürichtoren KvK 27186038 info@provenpartners.nl Muzenstraat 89 BTW nr: NL-8085.27.939.B.01 www.provenpartners.nl 2511 WB Den Haag PROVENPARTNERS is onderdeel van de PROVEN holding
  2. 2. deze bedrijven zijn telefonisch contactpersonen benaderd. Respondenten die positief reageerden en voldeden aan de selectiecriteria kregen een bevestigingsemail met een korte beschrijving van het evaluatieonderzoek, de context daarvan en de interviewvragen. Tevens werd hen verzocht alvast een tour te maken door het aangeboden vakgebied. In sommige gevallen bleek het vrij moeilijk de juiste persoon te vinden in het bedrijf of diende een ander bedrijf te worden benaderd. Dit resulteerde in enige mate van random selectie. Het doel was voor elk masterprogramma drie respondenten te interviewen. Uiteindelijk zijn elf contactpersonen, waarvan twee in India, één in China en acht in Nederland geïnterviewd, mede dankzij latere toezeggingen gedurende het evaluatieproces. Aangezien de betrokkenheid van latere deelnemers veel waarde toevoegde is besloten hen ook bij de evaluatie te betrekken. De internationale respondenten zijn via Skype geïnterviewd, in het Engels, wat eveneens de voertaal is van zowel de website als de eindevaluatie. Alle respondenten zijn volgens het protocol geïnterviewd over de volgende thema’s: opening up to the world, the OCW-material, the OCW-website & the relationship with the TUD. Alle interviews zijn opgenomen op mp3 en alle deelnemers zijn vooraf geïnformeerd over het gebruik van de informatie voor de evaluatie en (latere) wetenschappelijke publicatie. Alle bedrijfsgevoelige informatie en contactgegevens zijn vertrouwelijk behandeld. Resultaat Alle inzichten van de elf respondenten en hun mening en ervaring teneinde de Delft OCW te verbeteren zijn samengebundeld. Om uit alle antwoorden een betekenisvol geheel te creëeren, is gebruik gemaakt van de Schijf van Vijf (zie figuur 1), dat een goed framework biedt voor het analyseren van informatielandschappen en webomgevingen. Deze is aangevuld met een governance model waarin aandacht is voor de strategie, doelgroep en participatie. Dit bleek een goede aanvulling op het beeld dat naar voren kwam tijdens de interviews. Figuur 1: de Schijf van Vijf Inhoudelijk zijn door de respondenten waardevolle uitspraken gedaan over het businessmodel achter de Delft OCW en de strategische positionering hiervan. Vergelijkingen met MIT’s OpenCourseWare en e-learning gaven meer diepte aan de inzichten omtrent de werking en doelstellingen van de Delft OCW. Daarnaast zijn de doelgroepen specifieker geduidt vanuit het bedrijfsleven evenals het belang van doelgroepsegmentatie ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid. Per vraag zijn de antwoorden tot een beknopte samenvatting verwerkt waarna de evaluatie van de sterke en verbeterpunten van de Delft OCW aan bod is gekomen. Alles tezamen vormde dit bruikbare input voor de volgende fase van de Delft OCW waarbij relevante vragen over het ontwerp, de gebruiksvriendelijkheid en implementatie van de digitale omgeving zijn beantwoord. Daarnaast is een sterkere band geschapen voor toekomstige samenwerking met partners uit het bedrijfsleven en zijn mogelijke initiatieven hiertoe in kaart gebracht. Mede op basis van de resultaten uit deze evaluatie is op 1 januari 2009 de tweede fase van de Delft OpenCourseWare gestart. 2/2

×