Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dommel Case 9 Juni

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Dommel Case 9 Juni

 1. 1. Sturing en Ruimte Als een vis in het water Henk Roelofs Directeur Innovatie en Bedrijfsvoering 9 juni 2009
 2. 2. Paradox Ontspanning Inspanning
 3. 3. Organiseren • Organiseren is het maken van overbruggingen tussen individuen en collectieve productieprocessen • Veranderen is gecompliceerd door allerlei mechanismen die vol “irrationaliteit” zitten
 4. 4. Maximaliseren PARADOX maximaliseren sturing en ruimte Oordeelsvorming sturing Mate van Mate van ruimte
 5. 5. Wenkend perspectief
 6. 6. Waarden succesvolle organisaties • Bovenstroom Klant/marktgerichtheid Empowerment Resultaatgerichtheid Voortdurend leren Snel handelen Aansprakelijkheid • Onderstroom Teamgerichtheid Oprechtheid Respect voor anderen Eerlijk spel spelen Constructieve feedback Vertrouwen
 7. 7. Casus waterschap (1) • Situatie – Één hoofdkantoor, drie regiokantoren – Processturing ingevoerd in 2007 • Probleemstelling: – Klantgerichtheid – Eenduidigheid van werken – Kosten: aflopen huurcontract(en) • Opdracht 2009 – Ontwikkel een optimale oplossing voor het gebiedsgericht werken binnen onze procesgestuurde organisatie
 8. 8. Casus waterschap (2) • Bovenstroom Klant/marktgerichtheid Empowerment Resultaatgerichtheid Voortdurend leren Snel handelen Aansprakelijkheid • Onderstroom Teamgerichtheid Oprechtheid Respect voor anderen Eerlijk spel spelen Constructieve feedback Vertrouwen
 9. 9. Cascade benadering • Gebruikelijke aanpak Cascade - benadering – Directie benoemt werkgroep – Werkgroep houdt interviews, maakt analyse en legt scenario’s voor – Scenario’s: 3, 2, 1 of 0 regiokantoren – Directie beslist
 10. 10. Observaties cascade benadering • Analyse probleem door staf • Betrokkenheid medewerkers: interviews van medewerkers in regiokantoren • Top-down: Management stuurt en corrigeert • Beslissing zal betrekking hebben op aantal kantoren • Beleving medewerkers: ‘ze doen maar’, ‘zo gaat het toch altijd’ • Probleem opgelost? – Ontwikkel een optimale oplossing voor het gebiedsgericht werken binnen onze procesgestuurde organisatie
 11. 11. Cascade benadering: ESH Strategie Structuur (Stabiliteit) (Orde) Managementstijl Systeem (autoriteit & Personeel (dwang) Participatie) (saamhorigheid) Cultuur (efficiency) Conclusie: Sturing > en Ruimte =
 12. 12. Casus waterschap S&R • Aanpak Sturing en Vistrap benadering Ruimte – Directie formuleert opdracht met kaders en ambities voor uitvoering – Medewerkers geven invulling aan de oplossingsrichting – Directie en management accepteert oplossingsrichting na toetsing aan kaders
 13. 13. Observaties vistrap benadering • Medewerkers aan zet • Hoofdkantoor en regiokantoren in gesprek, gaan samen een zoektocht in • Tantaluskwelling: uit de oplossing blijven! – Ongeduld/versnellen versus geduld/vertragen – Werken met beelden: hoe ziet ongewenste situatie eruit • Bewustwording gedrag: – Gaan veranderen is persoonlijk gemaakt ( persoonlijke sense of urgency) – Groupe think (onbewust) wordt zichtbaar • Afspraak = aanspreken • Oplossing in houding en gedrag
 14. 14. Vistrap benadering: ESH Strategie Personeel Managementstijl Structuur Cultuur Systeem Observatie: > Verbeteren van het functioneren van het geheel = stroomopwaarts denken > Versnellen / vertragen = plaatsen stuw > Structuur is volgend
 15. 15. Sturing en Ruimte • Directie en afdelingshoofden sturen door het scherp neerzetten van kaders • Medewerkers krijgen ruimte, dat doet iets met medewerkers (hoe, wat, wanneer) • Ze nemen aldus sturing over door zelf invulling te geven aan de ruimte • Kortom door los te laten ontstaat sturing
 16. 16. Sturing en Ruimte: als een vis in het water Het is de kunst “Het water gaat voorbij, wiss’lend gelijk gebleven, van groeien en heeft stilaan in mij een nieuw begin en toch wendbaar geschreven” blijven Ida Gerhardt

×