Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Buurtkracht presentatie proven nov 2013

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Buurtkracht presentatie proven nov 2013

 1. 1. MEE Plus De Buurt heeft Buren De achterkant van de buurt
 2. 2. Eerst even Becel Perspectiefverschuiving: van cliënt burger Het Individu en/of het Collectief Doorbreek aangeleerde hulpeloosheid demo
 3. 3. Drukte in de Buurt Van wie is de buurt? Verdringing of Synergie? Buurtzorg: Krentjes uit de pap of Integraal ? Bijzondere buren maken de buurt!
 4. 4. Participatiesamenleving (1) Red je zelf maatschappij? Participatie en Samenleving: Samen Redzaam ddje? Eigen Kracht: nieuwe ideologie of 1000 ddje? Informeel netwerk of professioneel vangnet?
 5. 5. Participatiesamenleving (2) Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid ‘pech bestaat niet’ versus Betrokken zijn op elkaar ‘wat kunnen jij en ik doen voor onze naaste en elkaar’
 6. 6. De buurt: vindplaats of werkplaats? De busjes rijden nu de wijk uit Zet die Keukentafels op straat Benut Ervaringsdeskundigheid & Eigen Kracht
 7. 7. Eigen kracht begint bij jezelf Wie bevorderde uw eigen kracht? Op welke in uw persoon gelegen kwetsbaarheid? Wat voor inzicht bracht u dit als professional?
 8. 8. In gesprek over eigen kracht Hoe leeft u met u zelf? Hoe leeft u met anderen? Hoe wilt u graag dat anderen met u leven? Wat wilt /kunt u ondernemen om dit te realiseren?
 9. 9. Bijzondere buren • • • • • • • • Intrinsieke kwetsbaarheid Vermijding en afwijzing van hulpverlening Sociaal onervaren en onmachtig Negatief zelfbeeld & projectieve identificatie Isolement en eenzaamheid Voortdurende onrust in de leefomgeving Tekort schietend sociaal netwerk En: ………………..TALENT voor de buurt
 10. 10. De Zelfredzame Buurt Sociaal Domein prioritair Hoog netwerkkarakter Snijvlak informeel/professioneel Check Act, Check Act, Check Fysieke Kwaliteit cruciaal Samenhang Individueel - Collectief Act
 11. 11. Kantelen & Omdenken Kantelen = Perspectiefverschuiving cradle-toCrowd sourcing & cradle-to-cradle Eigen Kracht van de buurt & professionals
 12. 12. De Zelfredzame (Buurt) Professional Borgt het eigen vak Netwerker pur sang Creëert ruimte en facliliteert sturing Bron van de sociale kaart Social mediateur en mediator Integreert alle levensdomeinen Blijft op de handen zitten én intervenieert Vis in ‘t water in hybride verhoudingen Ontwikkelt ‘t Individueel Professioneel Portfolio

×