Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hoe ethiek de concurrentiekracht van regionale ICT-ondernemingen kan versterken Het eTIC-Handvest
Basisvaststelling <ul><li>Vertrouwensprobleem tussen de ICT-leveranciers en hun KMO-klanten (BtoB-markt). </li></ul><ul>...
&quot;eTIC&quot;: een &quot;bottom-up&quot;-initiatief <ul><li>De voornaamste slachtoffers van dit klimaat van wantrouwen:...
Ethiek om het verschil te maken! <ul><li>Uitgaande van de voornaamste potentiële juridische geschillen tussen ICT-leveranc...
Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>Het Handvest verplicht de leverancier van bij de offerte met zijn klant een aanta...
Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>De reikwijdte is van deontologische aard : ze heeft betrekking op de commerciële p...
Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>De 7 clausules van het Handvest betreffen de commerciële en contractuele relaties ...
Wie controleert de naleving van de ethische normen? <ul><li>Om dit engagement kracht bij te zetten is een analysesysteem o...
Wie kan het eTIC-Handvest ondertekenen? <ul><li>Het recht om het eTIC-waarmerk te gebruiken wordt toegekend aan gespeci...
Het succes van deze aanpak <ul><li>435 ICT-leveranciers hebben het Handvest al ondertekend, een veelzeggend aantal voor de...
Secretariaat van het eTIC-Handvest Damien JACOB, Agence Wallonne des Télécommunications Tel. : +32 81 77 80 65 [email_add...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Het deontologisch eTIC-Handvest

2,337 views

Published on

Hoe ethiek de concurrentiekracht van
regionale ICT-ondernemingen kan versterken

 • Be the first to comment

Het deontologisch eTIC-Handvest

 1. 1. Hoe ethiek de concurrentiekracht van regionale ICT-ondernemingen kan versterken Het eTIC-Handvest
 2. 2. Basisvaststelling <ul><li>Vertrouwensprobleem tussen de ICT-leveranciers en hun KMO-klanten (BtoB-markt). </li></ul><ul><li>Wie heeft nog nooit gehoord van ondernemingen die: </li></ul><ul><ul><li>door hun ICT-dienstverlener onvoldoende ingelicht werden over de modaliteiten voor de overdracht van intellectuele rechten of over de omvang van de vaste kosten, </li></ul></ul><ul><ul><li>met handen en voeten gebonden zijn aan een oplossing en een leverancier die helemaal niet voldoen aan hun behoeften, </li></ul></ul><ul><ul><li>of volledig verloren zijn wannneer hun dienstverlener failliet gaat. </li></ul></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 3. 3. &quot;eTIC&quot;: een &quot;bottom-up&quot;-initiatief <ul><li>De voornaamste slachtoffers van dit klimaat van wantrouwen: </li></ul><ul><li>Kleine ondernemingen zonder naam- of merkbekendheid die moeten concurreren met grote Brusselse groepen of multinationals </li></ul><ul><li> De inzet: regionale concurrentiekracht </li></ul><ul><li>Het initiatief: </li></ul><ul><li>In 2004 besloten enkele ondernemingen in Luik, verenigd in een cluster, te reageren: </li></ul><ul><li>Zij wilden hun klanten vertrouwenswaarborgen geven </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 4. 4. Ethiek om het verschil te maken! <ul><li>Uitgaande van de voornaamste potentiële juridische geschillen tussen ICT-leveranciers en KMO-klanten wilden zij het professionalisme van de sector op een hoger niveau tillen met een gezamenlijk deontologisch handvest , een Belgische primeur voor deze beroepscategorie. </li></ul><ul><li>Het Ontwikkelingsagentschap van de Provincie Luik (SPI+) heeft deze KMO-cluster 5 jaar geleden geholpen om dit handvest op te stellen. </li></ul><ul><ul><li>Doelstelling: lokale ondernemingen de kans geven te bewijzen dat ze even betrouwbaar, zoniet betrouwbaarder kunnen zijn dan de grote, gereputeerde ICT-ondernemingen. </li></ul></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 5. 5. Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>Het Handvest verplicht de leverancier van bij de offerte met zijn klant een aantal essentiële punten uit te klaren die latere juridische geschillen moeten vermijden. </li></ul><ul><li>Doelstelling: </li></ul><ul><li>Door op deze dialoog aan te dringen, leidt dit deontologisch Handvest tot evenwichtiger contracten met grotere duurzaamheid en vooral een door beide partijen goed afgebakende draagwijdte. </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 6. 6. Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>De reikwijdte is van deontologische aard : ze heeft betrekking op de commerciële praktijken van deze beroepscategorie </li></ul><ul><li>Het is geen kwaliteitslabel in de gebruikelijke zin: het biedt de klant geen waarborg voor de onberispelijke technische kwaliteit van de geleverde diensten. </li></ul><ul><li>Het eTIC-Handvest vult de huidige ISO-normen aan en is eerder een moreel engagement van de ondertekenaar dat betrekking heeft op zuiver commerciële aspecten. </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 7. 7. Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>De 7 clausules van het Handvest betreffen de commerciële en contractuele relaties tussen klant en ICT-leverancier: </li></ul><ul><ul><li>diensten die afgestemd zijn op de behoeften van de klant </li></ul></ul><ul><ul><li>duidelijke afspraken over de reikwijdte van het project (inhoud, beperkingen en uitzonderingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>kostenbeheersing en naleving van termijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>de verantwoordelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>de ingezette middelen en competenties om het project te realiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>de duurzaamheid/overdraagbaarheid van de oplossing of dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>de intellectuele eigendomsrechten </li></ul></ul><ul><li>De tekst van het deontologisch Handvest is te vinden op de website (http://www.charte-etic.be) </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 8. 8. Wie controleert de naleving van de ethische normen? <ul><li>Om dit engagement kracht bij te zetten is een analysesysteem opgezet voor klachten van klanten over de niet-naleving van het Handvest, die ertoe kunnen leiden dat de leverancier niet langer mag verwijzen naar het eTIC-handvest. </li></ul><ul><li>Dit systeem berust op de arbitrage van het &quot;eTIC-Comité&quot; </li></ul><ul><ul><li>dit is een gemengd comité: vertegenwoordigers van gespecialiseerde ondernemingen en professionele gebruikers, een aantal publieke organismen </li></ul></ul><ul><ul><li>bij klachten streeft het comité zo veel mogelijk naar oplossingen door bemiddeling </li></ul></ul><ul><li>De klant beschikt over een belangrijk drukkingsmiddel bij niet-naleving van het Handvest (19 van de 22 klachten werden geregeld door minnelijke schikking). </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 9. 9. Wie kan het eTIC-Handvest ondertekenen? <ul><li>Het recht om het eTIC-waarmerk te gebruiken wordt toegekend aan gespecialiseerde ondernemingen die ICT -producten en -diensten leveren en het deontologisch Handvest ondertekend hebben. </li></ul><ul><ul><li>de dienstverleners verbinden zich er schriftelijk en onvoorwaardelijk toe om de clausules en voorschriften van het Handvest na te leven. </li></ul></ul><ul><ul><li>ze moeten het eTIC-logo gebruiken op hun commerciële documenten </li></ul></ul><ul><li>Een belangrijk engagement, want talrijke KMO's maar ook openbare besturen (gemeenten, ...) eisen voortaan dat hun ICT-leveranciers het deontologische eTIC-Handvest ondertekenen alvorens een contract wordt afgesloten. </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 10. 10. Het succes van deze aanpak <ul><li>435 ICT-leveranciers hebben het Handvest al ondertekend, een veelzeggend aantal voor de Belgische en Luxemburgse markt </li></ul><ul><ul><li>Steun van de federatie van de technologische sector, Agoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Steun van talrijke gewestelijke economische ontwikkelingsorganismen (KvK's, …), uitmuntendheidscentra (technopolen) en het Agence Wallonne des Télécommunications </li></ul></ul><ul><li>Ontwikkelingen: </li></ul><ul><ul><li>Aanvullende verbintenissen voor ondernemingen die referencing- en e-commerce-diensten aanbieden </li></ul></ul><ul><ul><li>In Frankrijk werd het concept overgenomen door de &quot;e-entreprises&quot;-Club van de KvK van Valenciennes. Operationeel in de regio's Nord Pas-de-Calais en Bourgogne. Uitbreidingsprojecten in andere regio's </li></ul></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 11. 11. Secretariaat van het eTIC-Handvest Damien JACOB, Agence Wallonne des Télécommunications Tel. : +32 81 77 80 65 [email_address] Hebt u vragen? http://www.charte-etic.be http://www.charte-etic.fr eTIC-Handvest • 4 juni 2010

×