Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Het deontologisch eTIC-Handvest

Ad

Hoe ethiek de concurrentiekracht van regionale ICT-ondernemingen kan versterken Het eTIC-Handvest

Ad

Basisvaststelling <ul><li>Vertrouwensprobleem tussen de ICT-leveranciers en hun KMO-klanten (BtoB-markt). </li></ul><ul>...

Ad

&quot;eTIC&quot;: een &quot;bottom-up&quot;-initiatief <ul><li>De voornaamste slachtoffers van dit klimaat van wantrouwen:...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 11 Ad
1 of 11 Ad

More Related Content

Het deontologisch eTIC-Handvest

 1. 1. Hoe ethiek de concurrentiekracht van regionale ICT-ondernemingen kan versterken Het eTIC-Handvest
 2. 2. Basisvaststelling <ul><li>Vertrouwensprobleem tussen de ICT-leveranciers en hun KMO-klanten (BtoB-markt). </li></ul><ul><li>Wie heeft nog nooit gehoord van ondernemingen die: </li></ul><ul><ul><li>door hun ICT-dienstverlener onvoldoende ingelicht werden over de modaliteiten voor de overdracht van intellectuele rechten of over de omvang van de vaste kosten, </li></ul></ul><ul><ul><li>met handen en voeten gebonden zijn aan een oplossing en een leverancier die helemaal niet voldoen aan hun behoeften, </li></ul></ul><ul><ul><li>of volledig verloren zijn wannneer hun dienstverlener failliet gaat. </li></ul></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 3. 3. &quot;eTIC&quot;: een &quot;bottom-up&quot;-initiatief <ul><li>De voornaamste slachtoffers van dit klimaat van wantrouwen: </li></ul><ul><li>Kleine ondernemingen zonder naam- of merkbekendheid die moeten concurreren met grote Brusselse groepen of multinationals </li></ul><ul><li> De inzet: regionale concurrentiekracht </li></ul><ul><li>Het initiatief: </li></ul><ul><li>In 2004 besloten enkele ondernemingen in Luik, verenigd in een cluster, te reageren: </li></ul><ul><li>Zij wilden hun klanten vertrouwenswaarborgen geven </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 4. 4. Ethiek om het verschil te maken! <ul><li>Uitgaande van de voornaamste potentiële juridische geschillen tussen ICT-leveranciers en KMO-klanten wilden zij het professionalisme van de sector op een hoger niveau tillen met een gezamenlijk deontologisch handvest , een Belgische primeur voor deze beroepscategorie. </li></ul><ul><li>Het Ontwikkelingsagentschap van de Provincie Luik (SPI+) heeft deze KMO-cluster 5 jaar geleden geholpen om dit handvest op te stellen. </li></ul><ul><ul><li>Doelstelling: lokale ondernemingen de kans geven te bewijzen dat ze even betrouwbaar, zoniet betrouwbaarder kunnen zijn dan de grote, gereputeerde ICT-ondernemingen. </li></ul></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 5. 5. Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>Het Handvest verplicht de leverancier van bij de offerte met zijn klant een aantal essentiële punten uit te klaren die latere juridische geschillen moeten vermijden. </li></ul><ul><li>Doelstelling: </li></ul><ul><li>Door op deze dialoog aan te dringen, leidt dit deontologisch Handvest tot evenwichtiger contracten met grotere duurzaamheid en vooral een door beide partijen goed afgebakende draagwijdte. </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 6. 6. Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>De reikwijdte is van deontologische aard : ze heeft betrekking op de commerciële praktijken van deze beroepscategorie </li></ul><ul><li>Het is geen kwaliteitslabel in de gebruikelijke zin: het biedt de klant geen waarborg voor de onberispelijke technische kwaliteit van de geleverde diensten. </li></ul><ul><li>Het eTIC-Handvest vult de huidige ISO-normen aan en is eerder een moreel engagement van de ondertekenaar dat betrekking heeft op zuiver commerciële aspecten. </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 7. 7. Wat omvat het eTIC-Handvest? <ul><li>De 7 clausules van het Handvest betreffen de commerciële en contractuele relaties tussen klant en ICT-leverancier: </li></ul><ul><ul><li>diensten die afgestemd zijn op de behoeften van de klant </li></ul></ul><ul><ul><li>duidelijke afspraken over de reikwijdte van het project (inhoud, beperkingen en uitzonderingen) </li></ul></ul><ul><ul><li>kostenbeheersing en naleving van termijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>de verantwoordelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>de ingezette middelen en competenties om het project te realiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>de duurzaamheid/overdraagbaarheid van de oplossing of dienst </li></ul></ul><ul><ul><li>de intellectuele eigendomsrechten </li></ul></ul><ul><li>De tekst van het deontologisch Handvest is te vinden op de website (http://www.charte-etic.be) </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 8. 8. Wie controleert de naleving van de ethische normen? <ul><li>Om dit engagement kracht bij te zetten is een analysesysteem opgezet voor klachten van klanten over de niet-naleving van het Handvest, die ertoe kunnen leiden dat de leverancier niet langer mag verwijzen naar het eTIC-handvest. </li></ul><ul><li>Dit systeem berust op de arbitrage van het &quot;eTIC-Comité&quot; </li></ul><ul><ul><li>dit is een gemengd comité: vertegenwoordigers van gespecialiseerde ondernemingen en professionele gebruikers, een aantal publieke organismen </li></ul></ul><ul><ul><li>bij klachten streeft het comité zo veel mogelijk naar oplossingen door bemiddeling </li></ul></ul><ul><li>De klant beschikt over een belangrijk drukkingsmiddel bij niet-naleving van het Handvest (19 van de 22 klachten werden geregeld door minnelijke schikking). </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 9. 9. Wie kan het eTIC-Handvest ondertekenen? <ul><li>Het recht om het eTIC-waarmerk te gebruiken wordt toegekend aan gespecialiseerde ondernemingen die ICT -producten en -diensten leveren en het deontologisch Handvest ondertekend hebben. </li></ul><ul><ul><li>de dienstverleners verbinden zich er schriftelijk en onvoorwaardelijk toe om de clausules en voorschriften van het Handvest na te leven. </li></ul></ul><ul><ul><li>ze moeten het eTIC-logo gebruiken op hun commerciële documenten </li></ul></ul><ul><li>Een belangrijk engagement, want talrijke KMO's maar ook openbare besturen (gemeenten, ...) eisen voortaan dat hun ICT-leveranciers het deontologische eTIC-Handvest ondertekenen alvorens een contract wordt afgesloten. </li></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 10. 10. Het succes van deze aanpak <ul><li>435 ICT-leveranciers hebben het Handvest al ondertekend, een veelzeggend aantal voor de Belgische en Luxemburgse markt </li></ul><ul><ul><li>Steun van de federatie van de technologische sector, Agoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Steun van talrijke gewestelijke economische ontwikkelingsorganismen (KvK's, …), uitmuntendheidscentra (technopolen) en het Agence Wallonne des Télécommunications </li></ul></ul><ul><li>Ontwikkelingen: </li></ul><ul><ul><li>Aanvullende verbintenissen voor ondernemingen die referencing- en e-commerce-diensten aanbieden </li></ul></ul><ul><ul><li>In Frankrijk werd het concept overgenomen door de &quot;e-entreprises&quot;-Club van de KvK van Valenciennes. Operationeel in de regio's Nord Pas-de-Calais en Bourgogne. Uitbreidingsprojecten in andere regio's </li></ul></ul>eTIC-Handvest • 4 juni 2010
 11. 11. Secretariaat van het eTIC-Handvest Damien JACOB, Agence Wallonne des Télécommunications Tel. : +32 81 77 80 65 [email_address] Hebt u vragen? http://www.charte-etic.be http://www.charte-etic.fr eTIC-Handvest • 4 juni 2010

×