Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eTIC handvest - presentatie

1,034 views

Published on

Presentatie van eTIC Handvest (KMO-IT Day, Machelen , 26/05/2011)

 • Be the first to comment

eTIC handvest - presentatie

 1. 1. KMO-IT dagDonderdag 26 mei 2011 Leen Verschraegen Secretaris eTIC-Comité Vlaanderen Leen.verschraegen@etic-handvest.be www.etic-handvest.be
 2. 2. Hier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. 1. ICT leveranciers – Profiel 2. Klanten Profiel 3. Werkingsorganen 4. Hoe Registreren ? 5. Communicatie verplichting 6. Klacht ! 7. Besluit www.kmo-it.be
 3. 3. Profiel1. Natuurlijk of rechtspersoon die professioneel actief is binnen ICT Sector2. Autoriteit erkennen van de werkingsorganen3. Aanvraag formulier indienen dat engagement bevestigd eTIC na te leven4. Communicatieverplichting eTIC respecteren5. Geregistreerd zijn in Kruispuntbank6. Maatschappelijke zetel in de Benelux Indien niet :  Aantonen dat eTIC niet actief is in hun regio  Minstens 1 klant hebben in de regio waar eTIC van toepassing is www.kmo-it.be
 4. 4. Voorwaarden1. Privé sector : B2B-sector2. Maatschappelijke zetel/exploitatiezetel gevestigd in zone waar eTIC van toepassing is3. Overheid4. Zelfstandige5. VZW www.kmo-it.be
 5. 5. Bewakingscomité & Secretariaat generaalDeontologisch Deontologisch Comité Comité Wallonië Vlaanderen * * Secretariaat Secretariaat www.kmo-it.be
 6. 6. p/a Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel Hier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Aangeleverd door A.O., operationeel uitgevoerd door KMO-IT project Secretaris : Leen Verschraegen Leen.verschraegen@etic-handvest.be www.etic-handvest.be Adres secretariaat : p/a Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Tel. + 32 (0)2 227 60 30 Fax : +32 (0) 2 227 60 11 www.kmo-it.be
 7. 7. Hier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Bewakingscomité• Aantal leden : 18 waarvan 5 Vlaamse (Unizo, KMO-IT vzw, Agentschap ondernemen, FeWeb en Agoria)• Profiel: organisaties van openbaar nut binnen ICT-sector of ICT gerelateerd belang• Duur mandaat : onbeperkt, mits regelmatige aanwezigheid op vergaderingen• Rol : verzekeren van het goede verloop van dit deontologisch kader www.kmo-it.be
 8. 8. Hier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Bewakingscomité Enkele verantwoordelijkheden• Administratieve beheer merk eTIC• Ratificatie wijzigingen eTIC reglement• Aanduiding vertegenwoordigers in de comité• Aanduiden secretaris-generaal (mandaat van 2 jaar)• ,,,, www.kmo-it.be
 9. 9. Hier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide.Samenstelling:leden uit het bewakingscomitévertegenwoordiging gebruikersvertegenwoordiging ICT leveranciersRol :dagelijkse toepassing van eTIC handvest, klachtenbehandelingDuur mandaat :2 jaar www.kmo-it.be
 10. 10. DeontologischComité komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. HierVlaanderen kandidatuurstelling aantal effectieve wie aantal plaatsvervangende wiesecretariaat 1 KMO-IT( Leen Verschraegen)leveranciers ICT 4 4 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxprofessionelegebruikers 2 2 Plantenverhuur Van De Velde (Daniël Van De Velde) xxx xxx xxxdétachées vanbewakingscomité 2 2 Unizo (Antoon Schockaert) A.O. (Piet Desiere) KMO-IT vzw (Olivier Sabbe) FeWeb (Tara De Regge) www.kmo-it.be
 11. 11. 1. aanvraag2. doorsturen 2 Secretariaat3. onderzoeken 3 generaal4+. ok, logo4-. Xtra info +45. Ontvangstbev 3 wd -46, registratienummer -47. Communicatieverplichting (1 mnd tijd) 5 6 1 Admin Leverancier Schorsing 5- 7 -7 www.kmo-it.be
 12. 12.  Vermelding op elk nieuw commercieel document : dat de leverancier het ‘eTIC deontologisch handvest heeft ondertekend en dat dit geraadpleegd kan worden op www.etic-handvest.be Alle papieren en/of digitale offertes voorzien van eTIC brochure (papieren en digitale versie beschikbaar) Website vermelding : rubriek referenties en contactgegevens : eTIC logo, met actieve hyperlink naar www.etic-handvest.beNiet van toepassing indien opdracht is voor : Prospect die geen maatschappelijke of uitbatingszetel heeft in België of GHLuxemburg Prospectie die privé personen zijn Een gegunde openbare aanbesteding www.kmo-it.be
 13. 13. AlgemeenHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. 2010 : < 20 klachten50 % had betrekking op niet ondertekenaars 1 leverancier was bereid te onderhandelenen heeft daarna direct eTIC ondertekend ! 3 klachten : onontvankelijk5 Direct in orde na korte bemiddeling secretariaat 2 Niet meteen opgelost :  1 via bemiddelaar  1 klant klacht ingetrokken1 dossier Afhandeling via Deontologisch Comité Leverancier 2 mnd opschorting gebruik logo www.kmo-it.be
 14. 14. AlgemeenHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Sinds 2011 Mogelijkheid is voorzien ‘informele bemiddeling’ alvorens klacht te formuleren en in te dienen Behandelend Secretariaat Wordt bepaald door de geografische herkomst (plaats van hoofdzetel) van de klant www.kmo-it.be
 15. 15. AlgemeenHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Taal waarin de klacht behandeld wordt: Wordt bepaald door de plaats van hoofdzetel van de klant : Waals Gewest Brussel Hoofdstedelijk Gewest Frans Groot Hertogdom Luxemburg Vlaams Gewest Nederlands www.kmo-it.be
 16. 16. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. 1. Klant formuleert klacht aan secretariaat eTIC-Comité : Schriftelijk :  Coördinaten klant/klager  Naam en registratienummer leverancier  Betwist punt van het Handvest  Project beschrijving  Beschrijving meningsverschil  Documentatie stukken www.kmo-it.be
 17. 17. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Secretaris onderzoekt klacht :  Volledigheid  Ontvankelijkheid www.kmo-it.be
 18. 18. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Secretaris onderzoekt klacht (10 wd / 20 wd in 07/08): Indien niet  Volledigheid  Klant krijgt kans te vervolledigen (20 wd)  Ontvankelijkheid X Einde klacht www.kmo-it.be
 19. 19. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht  Secretariaat contacteert leverancier :  Leverancier krijgt kans een tegen communicatie te voeren (10 wd) :  Tegenargumenten  Aanvullende stukken die tegenargumentatie staven  Voorstel minnelijke schikking X Einde klacht  Secretariaat licht klager in: (klager krijgt tijd om na te denken, 10 wd )  Klager is akkoord X Einde klacht www.kmo-it.be
 20. 20. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht  Secretariaat licht klager in: (klager krijgt tijd om na te denken, 10 wd )  Klager is akkoord X Einde klacht  Klager antwoord niet binnen 20 wd X Einde klacht  Secretariaat bestudeert stukken en oordeelt Handvest is Correct nageleefd en klager is akkoord X Einde klacht www.kmo-it.be
 21. 21. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht  Secretariaat licht klager in: (klager krijgt tijd om na te denken, 10 wd )  Klager is niet akkoord en handhaaft klacht  Secretariaat doet verzoeningsvoorstel  Klager is akkoord X Einde klacht  Klager is NIET akkoord en handhaaft klacht www.kmo-it.be
 22. 22. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht  Secretariaat doet verzoeningsvoorstel  Klager is NIET akkoord en handhaaft klacht  Secretariaat stelt Bemiddeling voor via Bemiddelaar (optioneel)  Vrij keuze van de partijen  Niet mogelijk indien reeds juridische zaak is Opgestart  Bemiddeling is gelukt X Einde klacht  Bemiddeling is niet gelukt www.kmo-it.be
 23. 23. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht  Secretariaat doet verzoeningsvoorstel  Klager is NIET akkoord en handhaaft klacht  Secretariaat roept advies in van eTIC Comité per mail  Comité formuleert advies  Klager is akkoord X Einde klacht  Klager is NIET akkoord en handhaaft klacht www.kmo-it.be
 24. 24. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht  Secretariaat roept advies in van eTIC Comité per mail  Klager is NIET akkoord en handhaaft klacht  Secretariaat roept eTIC Comité samen  Verschillende partijen worden gehoord op de zitting  Besluit wordt geformuleerd en door secretariaat schriftelijk gecommuniceerd aan Klager en Leverancier www.kmo-it.be
 25. 25. Te volgen procedureHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht  leverancier volgende maatregelen opgelegd krijgen :  Acties nemen ter structurele oplossing van het probleem  Waarschuwing aan het adres van de leverancier  Motivatie tot intrekking van gebruik van het eTIC logo  Seponering www.kmo-it.be
 26. 26. Ter InformatieHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht • Indien klacht gegrond was o lijst van gemotiveerde klachten wordt gepubliceerd op de website o In geval van corrigerende acties of seponering kan secretariaat beslissen naam niet te vermelden o Leverancier wordt vermeld op de lijst van geschorste leveranciers Meer informatie : www.etic-handvest.be www.kmo-it.be
 27. 27. Ter InformatieHier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Ontvankelijke en volledige klacht • Indien klacht gegrond was o lijst van gemotiveerde klachten wordt gepubliceerd op de website o In geval van corrigerende acties of seponering kan secretariaat beslissen naam niet te vermelden o Leverancier wordt vermeld op de lijst van geschorste leveranciers Meer informatie : www.etic-handvest.be www.kmo-it.be
 28. 28. Hier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide. Dankzij eTIC kunnen prospecten en klanten hun samenwerking met de leverancier met – nog meer – vertrouwen tegemoet zien en werkt het hierdoor een evenwichtig contractuele relatie in de hand De principes van dit Handvest zijn gebaseerd op gezond verstand De registratie is erg eenvoudig en gratis Bijgevolg zullen prospecten in de toekomst extra waakzaam zijn voor leveranciers die dit Handvest niet ondertekend hebben www.kmo-it.be
 29. 29. Hier komt de tekst en de afbeeldingen van de slide.www.etic-handvest.be www.kmo-it.be

×