Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Audyt001

951 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Audyt001

 1. 1. mgr inż. Piotr RościszewskiSprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 1w okresie od 2011-08-15 do 2012-08-26Informacje ogólneKoncepcja Śląskiej Sieci Tras Rowerowych opracowana przeze mnie dla województw śląskiegoi opolskiego obejmuje kilkadziesiąt tras dalekobieżnych i kilkaset drugorzędnych. Numer 1 zostałnadany trasie, która ma połączyć Katowice z Beskidami, prowadząc w skrócie przez następującemiejscowości: Katowice – Tychy – Kobiór – Pszczyna – Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała –Wilkowice – Buczkowice – Lipowa – Radziechowy – Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Ujsoły– przełęcz Glinka, granica ze Słowacją. Długość trasy według aktualnej koncepcji wynosi 138,8 km.Trasa ma swoją kontynuację w głąb Słowacji do Martina, a jej długość wynosi ok. 100 km.Według pierwotnej koncepcji z 1999 r. trasa nr 1 skręcała w Pszczynie do Cieszyna, ale już wkrótcez uwagi na kolizję kolorów tras z polską częścią pętli wokół Śląska Cieszyńskiego, tj. trasą nr 24została skierowana do Zwardonia, w miejsce trasy nr 11, którą z Pszczyny poprowadzonodo Cieszyna. Ostatnia poważniejsza zmiana miała miejsce w 2010 r., kiedy to BeskidzkieTowarzystwo Cyklistów podjęło się oznakowania trasy łączącej Bielsko-Białą z Martinem na Sło-wacji, a dotychczasowy odcinek Rajcza – Zwardoń został wówczas ujęty jako nowa trasa nr 41.Pod względem administracyjnym trasa nr 1 biegnie przez 3 miasta stanowiące powiaty grodzkie –Katowice, Tychy i Bielsko-Białą oraz 3 powiaty ziemskie – pszczyński, bielski i żywiecki, a w tychpowiatach przez 2 gminy miejsko-wiejskie – Pszczynę i Czechowice Dziedzice oraz gminy wiejskie– Kobiór, Wilkowice, Buczkowice, Lipową, Radziechowy-Wieprz, Węgierską Górkę, Milówkę,Rajczę i Ujsoły.Przegląd oznakowaniaTrasa rowerowa nr 1 jest oznakowana tylko częściowo. Jak dotąd nigdy nie były oznakowane odcinkiw granicach Gminy Kobiór i pomiędzy Pszczyną a Czechowicami-Dziedzicami. W Katowicach trasabyła oznakowana około 2001 r., ale wykonane niestarannie niestandardowe oznakowanie już dawnozanikło. W Tychach oznakowanie zostało uzupełnione w 2011 r., ale w sposób odbiegający odprzyjętych standardów – drogowskazy R-3 zostały zastąpione wprowadzającymi w błąd znakami R-1.Na terenie Pszczyny oznakowania w znacznej części zanikło. Odcinek z Czechowic-Dziedzicdo Bielska-Białej został wykonany w 2012 r., a dalej do przełęczy Glinka w 2011 r.Charakterystyczne jest to, że wszyscy skrzętnie ukryli, iż jest to trasa nr 1 Śląskiej Sieci TrasRowerowych.Przegląd stanu oznakowania trasy rowerowej nr 1 i innych tras w jej otoczeniu został pokazanyna zdjęciach od nr 1 do nr 36.Oznakowanie – koncepcja modernizacjiW zakresie oznakowania trasy rowerowej nr 1 o długości 138,8 km niezbędne jest:– oznakowanie odcinków w granicach Katowic i Gminy Kobiór oraz Pszczyna – Czechowice- Dziedzice ( plan A), łącznie 37,9 km, 27 % całej długości trasy,– ustawienie drogowskazów R-3 i tablic informacyjnych w Tychach, przy równoczesnej likwidacji „zastępujących” je znaków R-1 i likwidacji innych usterek w oznakowaniu ( plan A), 15,6 km, 11 % całej długości trasy,– remont oznakowania w Pszczynie od strony Kobióra ( plan B), 10,7 km, 8 % całej długości trasy,– likwidacja usterek w oznakowaniu odcinka Czechowice-Dziedzice – przełęcz Glinka, a w szczególności ustawienie znaków R-1b przed zakrętami i znaków R-1 w widocznych miejscach za skrzyżowaniami ( plany B, C i D), 74,6 km, 54 % całej długości trasy,– wykonanie jednolitego oznakowania całej trasy rowerowej nr 1 drogowskazami R-3 i tablicami informacyjnymi zawierającymi informację o Śląskiej Sieci Tras Rowerowych,– umieszczenie na tablicach informacyjnych przebiegów innych tras rowerowych, stykających się z trasą nr 1.
 2. 2. 21 i 2. Katowice. Nieliczne pozostałości niestandardowego oznakowania trasy nr 1 – zamiast znaków czerwonych występują znaki czarne i sporadycznie zielone. 3 i 4. Tychy. Przykłady niewłaściwego oznakowania tras rowerowych. Po lewej znaki R-1 i R-1b udające drogowskazy R-3, m.in. trasy nr 1. Po prawej niewłaściwie zlokalizowane i nie zblokowane znaki R-1b.
 3. 3. 3 5 i 6. Kobiór. Bałaganiarskie oznakowanie tras lokalnych w Kobiórze.7 i 8. Pszczyna. Nieliczne pozostałości po oznakowaniu 6 tras rowerowych w parku zamkowym – niestandardowego oznakowania trasy Grennways i trasy nr 178 tzw. Plessówki.
 4. 4. 49 i 10. Goczałkowice-Zdrój. Nieliczne pozostałości po oznakowaniu 2 tras rowerowych – niestandardowe oznakowanie trasy lokalnej w sposób sugerujący, że jest to Wiślana Trasa Rowerowa.
 5. 5. 5 11 i 12. Czechowice-Dziedzice, MOSiR. Nieliczne pozostałości po bałaganiarskim oznakowaniutras lokalnych, zamiast wspólnej tablicy informacyjnej stoi tablica popularyzująca trasy w Bielsku- Białej. 13 i 14. Czechowice- Dziedzice, MOSiR i Zabiele. Po lewej niezgodny z przepisami i niewłaściwie zlokalizowany znak ciągu pieszo-rowerowego. Po prawej niezgodnie z przepisami i niewłaściwie powieszone znaki R-1b.
 6. 6. 615 i 16. Bielsko-Biała, Urząd Miejski. Zupełnie niepotrzebny w tym miejscu znak R-1a trasy nr 1, niewłaściwa numeracja trasy lokalnej – nr 002 zamiast nr 205.17 i 18. Bielsko-Biała, Mikuszowice Śląskie. Bałaganiarskie oznakowanie trasy nr 1 i trasy lokalnejo tym samym numerze 001. Autor drogowskazów zapomniał, że są widoczne tylko z jednej strony.
 7. 7. 719. Wilkowice. Już po roku znaki i drogowskazy 20. Buczkowice. Dobry przykład prawidłowo zostały przesłonięte gałęziami. oznakowanego skrzyżowania. 21. Gmina Lipowa. Niestandardowe, 22. Radziechowy. Niezgodne z przepisami bardzo rzadko rozmieszczone oznakowanie oznakowanie rozwidlenia trasy nr 1 lokalnej trasy rowerowej. z nieprawidłowo oznakowanym Głównym Karpackim Szlakiem Rowerowym.
 8. 8. 8 23 i 24. Gmina Węgierska Górka, Cięcina. Po lewej znak trasy nr 1 wraz ze znakiemniestandardowym trasy lokalnej. Po prawej niezgodnie z przepisami, nieprawidłowo wykonane (ten sam kolor co trasa nr 1) i powieszone drogowskazy Głównego Karpackiego Szlaku Rowerowego. 25 i 26. Węgierska Górka. Informacje o trasie nr 1 i Głównym Karpackim Szlaku Rowerowymznajdują się w dwóch różnych miejscach, w których ponadto brakuje drogowskazów tras lokalnych.
 9. 9. 927. Rajcza. pozostałości niestandardowo 28. Rajcza. Niezgodnie z przepisami oznakowanej trasy rowerowej. i niewłaściwie powieszony znak R-1b trasy nr 1. 29. Milówka. Nieprawidłowe oznakowanie podwójnego zakrętu.
 10. 10. 1030. Milówka. Tablica informacyjna 31. Ujsoły. Znak trasy rowerowej nr 1 lokalnych tras rowerowych. wraz z niestarannie wykonanym znakiem trasy narciarskiej. 32. Ujsoły. Niestandardowe oznakowanie lokalnej trasy rowerowej.
 11. 11. 11 33. Gmina Ujsoły, przełęcz Glinka. 34. Gmina Ujsoły, przełęcz Glinka.Drogowskazy po polskiej stronie granicy Nie zlikwidowane pozostałości po państwowej. niestandardowo oznakowanej trasie rowerowej. 35 i 36. Drogowskazy i znak trasy rowerowej po słowackiej stronie granicy państwowej.
 12. 12. 12 kilo- po- miejscowość gmina ciekawostki noclegimetraż wiat 0,00 Katowice, Rynek (PKP) zab. zabudowa, hotele, 0,45 Pomnik Powstańców Śląskich Muzeum Śląskie schr. szkolne 2,00 Os. Rozdzieńskiego 4,22 Dolina Trzech Stawów park kemping grodzki 6,77 Muchowiec park 11,04 rez. „Ochojec” Katowice rez. przyrody 13,52 Kostuchna 14,84 Boże Dary 17,56 Podlesie 17,76 Zaopusta 19,38 granica powiatów 21,32 Mąkołowiec 23,04 PKP Tychy hotele grodzki 24,38 Wilkowyje Tychy 29,43 PKP Żwaków 30,02 Przygoń 30,95 Osiedle Ł kościół 34,96 granica powiatów 35,40 Promnice pałac, zalew hotel luksusowy Kobiór 39,41 PKP Kobiór 40,14 granica gmin 46,82 Kol. Wolności (Piasek, PKP) aleja 49,64 Os. Powstańców Śląskich aleja pszczyński Pszczyna zamek, zab. park, hotele, 50,85 Pszczyna, zamek (PKP) zab. zabudowa hotel PTTK 52,89 Sznelowiec pole golfowe 53,89 granica gmin 54,29 Os. Wodociągowe 55,42 Polne Domy Goczałkowice dojazd do zapory 57,91 Goczałkowice Wieś (PKP) Zdrój ogród 59,36 Goczałkowice Zdrój (PKP) uzdrowisko 60,10 granica powiatów 61,64 Dziedzice kościół 63,32 Brzeziny 64,21 Czechowice-Dziedzice MOSiR hotele bielski 65,10 Podlesie Czechowice 66,99 Czechowice-Dziedzice Pd. (PKP) -Dziedzice 67,70 Pasieki 68,59 Olszyna 69,80 Podlarysz 70,44 granica powiatów 71,55 Komorowice Śląskie (PKP) 75,54 Bielsko-Biała, ul. Okrzei (PKP) Dom Turysty, schr. szkolne, grodzki 76,83 Biała, ratusz zab. zabudowa 79,37 Olszówka Dolna Bielsko-Biała 81,57 Mikuszowice Śląskie hotele 82,54 Mikuszowice Krakowskie kościół drewn. 83,77 granica powiatów
 13. 13. 13 kilo- po- miejscowość gmina ciekawostki noclegimetraż wiat 83,77 granica powiatów 85,50 Wilkowice (PKP) park 86,80 Bystra Dolna Wilkowice Muzeum Fałata hotel 87,93 Bystra Południowa 88,38 Meszna kościół bielski 89,07 granica gmin 89,30 Do Jamy w Szczyrku: 91,73 Buczkowice Dom Turysty, 92,77 Kowale Buczkowice schr. szkolne, 94,20 Wilkowska Górka hotele, 94,69 Godziszka pensjonaty 95,70 granica powiatów 96,40 Słotwina 97,91 Poddzielec 98,55 Banasie100,05 Podkościół Lipowa kościół100,49 Lipowa101,59 Brzeziny102,55 Twardorzeczka102,77 granica gmin kościół,104,69 Radziechowy Radziechowy wapiennik106,53 Przybędza -Wieprz108,14 Juraszki108,21 granica gmin108,76 Cięcina Dolna (PKP)109,60 Cięcina kościół drewn.110,08 Os. Wyzwolenia żywiecki Węgierska112,03 Węgierska Górka, kładka Górka kładka pensjonaty112,25 Pod Lasem fortyfikacje115,72 Mały Cisiec117,17 granica gmin117,69 Wierzbiny118,96 PKP Milówka Milówka kościół hotele121,08 Milówka-Zabawa (PKP)121,66 granica gmin122,49 Dolna Rajcza124,52 Rajcza, droga do stacji PKP Rajcza125,17 Rajcza, droga do Nickuliny schr. szkolne126,09 Rajcza (PKP) kościół, pałac pensjonaty127,58 granica gmin128,11 Hutyrów130,83 Ujsoły Ujsoły kościół hotel, pensjonaty133,94 Glinka izba regionalna pensjonaty138,77 przeł. Glinka, granica państwa
 14. 14. 14 A. Przebieg odcinka trasy nr 1 Katowice – Tychy – Kobiór (linia ciągła – trasa istniejąca,linia przerywana długa – trasa zaprojektowana, linia przerywana krótka – trasa planowana docelowo, linia kropkowana – propozycja zmiany oznakowania, kolor granatowy – trasy niestandardowe).
 15. 15. 15Założenia projektoweZgodnie z programem pięciu wymogów holenderskiej organizacji standaryzacyjnej CROW sieć trasrowerowych powinny charakteryzować takie cechy, jak spójność, bezpośredniość, wygoda,bezpieczeństwo i atrakcyjność. Zgodnie z tymi warunkami trasa powinna być powiązana z innymitrasami, prowadząc prosto bez zbędnych wydłużeń. Parametry techniczne trasy powinny umożliwiaćszybką i wygodną jazdę. Przejazd wzdłuż głównych dróg powinny zapewniać odcinki dróg dlarowerów, skrzyżowania z głównymi drogami powinny być dwupoziomowe lub z sygnalizacjąświetlną, a w ostateczności powinny odbywać się przejazdami dla rowerzystów. Trasy rowerowepowinny umożliwiać przejazd przeciętnym rowerzystom bez potrzeby prowadzenia lub przenoszeniarowerów, a w szczególności:– rowerzystom ciągnącym przyczepki bagażowe lub do przewozu małych dzieci,– grupie 15 rowerzystów (zgodnie z PoRD), w tym 2 opiekunów i 13 dzieci.Konfiguracja tras rowerowych (warunek spójności)Trasa rowerowa nr 1 styka się z kilkoma innymi ważnymi trasami rowerowymi.W hierarchii tras rowerowych najważniejsze są trasy międzynarodowe. Przez Pszczynę ( plan B)przebiegają: trasa międzynarodowa EuroVelo nr 4, oznakowana niegdyś w granicach woj. śląskiegojako trasa nr R4 i oznakowana trasa Greenways (Zielony Szlak) Kraków – Cieszyn – Wiedeń.Trasa nr R4 ma przebieg Chałupki – Jastrzębie Zdrój – Strumień – Pszczyna – Oświęcim – Kraków,w trasa Greenways łączy miejscowości Kraków – Oświecim – Pszczyna – Goczałkowice, zapora –Bielsko Biała – Skoczów – Cieszyn.Spośród innych tras dalekobieżnych warto wymienić takie trasy, jak:= trasy oznakowane przynajmniej częściowo na styku z trasą nr 1– trasa nr 2 Katowice ( plan A) – Mikołów – Rybnik – Racibórz – Głubczyce, oznakowana niegdyś częściowo w granicach Katowic oraz oznakowana na odcinku Orzesze-Jaśkowice – granica Raciborza i w granicach Raciborza na odcinku Obora – Ostróg,– trasa nr 3 Gliwice – Katowice-Panewniki ( plan A) – Katowice-Szopienice – Sosnowiec – Sławków, oznakowana niegdyś częściowo w granicach Katowic na odcinku granica Rudy Śląskiej – Panewniki – Giszowiec i ostatnio przez Stowarzyszenie Razem dla Nikiszowca na odcinku Giszowiec – Nikiszowiec – Janów, oznakowana też niegdyś częściowo w granicach Gliwic,– trasa nr 5 Katowice ( plan A) – Sosnowiec – Będzin – Woźniki – Częstochowa, oznakowana częściowo w granicach Katowic na odcinku Dolina Trzech Stawów – Szopienice,– trasa nr 10 Rybnik – Żory – Pszczyna ( plan B) – Brzeszcze – Wadowice, oznakowana w granicach Rybnika Gminy Czerwionka-Leszczyny i Żor oraz oznakowana niegdyś na odcinku Pszczyna – Miedźna – Wola,– trasa nr 14, czyli Wiślana Trasa Rowerowa o przebiegu Wisła – Skoczów – Goczałkowice Zdrój. most na Wiśle ( plan B) – Brzeszcze, oznakowana niestandardowo (zamiast symbolu roweru stylizowany chochoł),= trasy dotychczas nieoznakowane na styku z trasą nr 1– trasa nr 4 Katowice – Chorzów – Zabrze – Gliwice, oznakowana częściowo w granicach Parku Śląskiego, Świętochłowic i Gliwic,– trasa nr 8 Pszczyna ( plan B) – Bieruń – Imielin – Mysłowice-Dziećkowice – Jaworzno – Sławków, oznakowana częściowo w granicach Bierunia i Jaworzna,– trasa nr 11 Pszczyna ( plan B) – Skoczów – Cieszyn, oznakowana częściowo w granicach powiatu cieszyńskiego,– trasa nr 12 Ustroń – Jaworze – Bielsko-Biała ( plany B i C) – Kęty – Wadowice, oznakowana częściowo w granicach powiatu cieszyńskiego w kolorze niebieskim, według aktualnej koncepcji trasa ta powinna być oznakowana w kolorze żółtym,– trasa nr 28 Mikołów – Katowice-Podlesie ( plan A) – Mysłowice-Brzezinka – Jaworzno, oznakowana częściowo w granicach Jaworzna,– trasa nr 29 Gliwice – Orzesze – Pszczyna, dotychczas nieoznakowana.
 16. 16. 16– trasa nr 41 Rajcza – Zwardoń, dotychczas nieoznakowana. B. Przebieg odcinka trasy nr 1 Kobiór – Pszczyna – Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała.
 17. 17. 17Poważnym problemem jest Główny Karpacki Szlak Rowerowy ( plany C i D) o przebieguMaków Podhalański – Koszarawa – Jeleśnia – Żywiec – Radziechowy – Węgierska Górka – Istebna– Wisła – Ustroń – Cieszyn, oznakowany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Szlakten został oznakowany niezgodnie z koncepcją Śląskiej Sieci Tras Rowerowych w kolorzeczerwonym, przecinając trasy nr 1 i 24, dla których ten kolor został już zarezerwowany ponad 10 lattemu. Z analizy koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych wynika, że byłoby najłatwiej oznakowaćGłówny Karpacki Szlak Rowerowy w kolorze żółtym. Innym mankamentem oznakowania tej trasyjest to, że niektóre odcinki można przebyć wyłącznie przy użyciu rowerów górskich, a zastosowaneoznakowanie wskazuje na popularny charakter tej trasy.Przez większość gmin przebiegają lokalne trasy rowerowe, których stan oznakowania jest bardzoróżny. Poniżej omówienie tras, które stykają się z trasą nr 1.Katowice. Oznakowane zostały wymienione już trasy główne i trasa nr 101 Ochojec – Murcki –Lędziny, łącząca się z siecią tras powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Przebieg i oznakowanie tych tras wwiększości nie odpowiada standardom przyjętym przez PTTK. Oznakowanie to nie było dobrzezaprojektowane i wykonane, nie było remontowane i jest mocno przerzedzone. Ewentualny remontpowinien być połączony z modernizacją ich przebiegu. Wskazane jest zaprojektowanie brakującegood strony Katowic połączenia trasy nr 1 z trasą nr 150 prowadzącej przez centrum Tychów.Tychy. W 2011 r. została wykonana stosunkowo gęsta sieć tras rowerowych, ale w sposóbodbiegający od przyjętych standardów – drogowskazy R-3 zostały zastąpione wprowadzającymiw błąd znakami R-1. Niezbędne jest ustawienie drogowskazów R-3 i tablic informacyjnych, przyrównoczesnej likwidacji „zastępujących” je znaków R-1 i likwidacji innych usterek w oznakowaniu.Kobiór. Kilka lat temu zostało oznakowanych kilka tras lokalnych nr 147, 167, 172 i 178„Plessówka”, przy czym trasa nr 147 zamiast w kolorze zielonym, została wykonana w kolorzeczarnym. Oznakowanie tych tras powinno być poprawione i uzupełnione, a na wspólnych odcinkachzastąpione oznakowaniem standardowym.Pszczyna. Przez miasto przebiega kilka głównych tras rowerowych, ale oznakowanie wszystkich jestmocno przerzedzone i wymaga pilnie remontu. Po śladzie tych tras została poprowadzona odnogaWiślanej Trasy Rowerowej, oznakowana mylnie w ten sam sposób, co trasa główna. Proponuje sięskasowanie resztek tego oznakowania, jako zupełnie niepotrzebnego, dublującego trasy nr 1 i 10.Goczałkowice-Zdrój. Przez gminę przebiega trasa Greenways i Wiślana Trasa Rowerowa..Oznakowanie to wymaga poważniejszych uzupełnień. W stronę Pszczyny została poprowadzonaodnoga Wiślanej Trasy Rowerowej, oznakowana mylnie w ten sam sposób, co trasa główna.Proponuje się skasowanie resztek tego oznakowania, niepotrzebnie dublującego trasę nr 1.Czechowice-Dziedzice. Oznakowane zostały 3 trasy lokalne w formie pętelek. Przebiegi oznakowanie tych tras nie odpowiadają standardom przyjętym przez PTTK. Oznakowanie to niebyło remontowane i jest w zaniku, a ich remont powinien być połączony z modernizacją przebiegu.Bielsko-Biała. W 2012 r. zostały wykonane 2 trasy – okrężna trasa nr 195 i trasa nr 205, z mylnyminumerami 001 i 002. Oznakowanie tych tras powinno być uzupełnione, a na wspólnych odcinkach,w tym z trasą nr 1, zastąpione oznakowaniem standardowym, z drogowskazami z prawidłowąnumeracją.Wilkowice. Na styku z trasą nr 1 nie stwierdzono istnienia oznakowanych tras rowerowych.Buczkowice. Przez gminę prowadzi droga dla rowerów o przebiegu Szczyrk – Buczkowice –Rybarzowice, bez oznakowania turystycznego. Jej fragment został wykorzystany przez trasę nr 1.Szczyrk. Trasa nr 1 nie przebiega przez Szczyrk, ale miejscowość tą warto wymienić z uwagi nakilka niestandardowo oznakowanych górskich tras rowerowych i bogatą bazę noclegową.Lipowa. Przez gminę prowadzi niestandardowo oznakowana tras rowerowa o przebiegu Lipowa –Ostre – Twardorzeczka – Sienna. W terenie brak oznakowania skrzyżowań tej trasy z trasą nr 1.Radziechowy-Wieprz. Przez gminę prowadzą trasy rowerowe nieprawidłowo oznakowane koloremczerwonym, tak samo jak trasa nr 1. Dotyczy to zarówno Głównego Karpackiego SzlakuRowerowego, jak i kilku tras lokalnych, które nie łączą się z trasą nr 1, a tym samym są trudnedo odnalezienia.
 18. 18. 18 C. Przebieg odcinka trasy nr 1Bielsko-Biała – Wilkowice – Buczkowice – Lipowa – Radziechowy – Węgierska Górka.
 19. 19. 19 D. Przebieg odcinka trasy nr 1 Węgierska Górka – Milówka – Rajcza – Ujsoły – przełęcz Glinka. Węgierska Górka. Przez gminę prowadzi Główny Karpacki Szlak Rowerowy, nieprawidłowo oznakowany kolorem czerwonym, a także niestandardowo oznakowana trasa zielona w kierunku Wieprza. Gmina Węgierska Górka oznakowała też trasy nr 231, 232 i 235, przy czym brak jest połączenia trasy nr 235 z trasą nr 1, a znaki trasy nr 231 uległy zniszczeniu, natomiast w kilku miejscach wisiały znaki 2 niezinwentaryzowa- nych tras w kolorze zielonym. Milówka. Przez gminę przebiegają trasy nr 236÷240, przy czym trasa nr 237 jest oznakowana kolorem niebie- skim, tworząc nieprawidłową pętlę z trasą nr 240, a trasa nr 238 ma nieprawidłową wypustkę do Milówki. Oznakowanie jest mocno przerzedzone i nie ma wspól- nego węzła z trasą nr 1, wymaga remontu i moderni- zacji przebiegu, m.in. w związku z budową drogi S69.Rajcza. Przez gminę przebiega kilka niestandardowo oznakowanych górskich tras rowerowych.Oznakowanie tych tras jest w zaniku. W przypadku ich reaktywacji niezbędna będzie modernizacjaich przebiegu połączona z likwidacją resztek oznakowania pokrywających się z trasą nr 1.Ujsoły. Przez gminę przebiega kilka niestandardowo oznakowanych górskich tras rowerowych.Oznakowanie tych tras jest w zaniku. W przypadku ich reaktywacji niezbędna będzie modernizacjaich przebiegu połączona z likwidacją resztek oznakowania pokrywających się z trasą nr 1.Przebieg trasy rowerowej nr 1 (warunek bezpośredniości)Trasa rowerowa nr 1 ma w kilku miejscach niewłaściwy przebieg, wymagający zmiany.Obecny przebieg tej trasy na terenie Katowic i Tychów odbiega od przebiegu ustalonego w koncepcjiodcinka trasy nr 1 Katowice – Pszczyna, wykonanego w 1999 r. na zlecenie Śląskiego Związku Gmini Powiatów w Katowicach. Najwięcej niezbędnych zmian przebiegu tej trasy jest w Katowicach,gdzie jej początek zamiast na Rynku znajduje się przy Pomniku Powstańców Śląskich koło Rondaim. gen. J. Ziętka. Niepotrzebne meandry, niezgodne z pierwotną koncepcją znajdują się w DolinieTrzech Stawów, Katowickim Parku Leśnym i w lesie koło Kostuchny.
 20. 20. 20 Po lewej: E. Katowice, proponowany przebieg odcinkatrasy nr 1 Rynek – Pomnik Powstańców Ślaskich. Po prawej:F. Katowice, proponowane wyprostowanie odcinka trasy nr 1 w Dolinie Trzech Stawów. U dołu:G. Katowice, proponowane wyprostowanie odcinka trasy nr 1 w Katowickim Parku Leśnym.
 21. 21. 2137. Droga dla rowerów i rolkarzy w Katowickim Parku Leśnym – proponowane skrócenie trasy. 38. Kostuchna, przejazd dla rowerzystów przez ul. Szarych Szeregów – proponowane skrócenie trasy.
 22. 22. 22 Po lewej: H. Katowice, proponowane wyprostowanie odcinka trasy nr 1 na skraju Kostuchny. Dodatkowo we wszystkich przypadkach skróceniu trasy nr 1 będzie towarzyszyć poprawa nawierzchni dróg i zmniejszenie pochylenia podłużnego trasy. Kolejna zmiana niezbędna jest w Tychach, gdzie należy przywrócić pierwotny przebieg trasy nr 1, która w czasie modernizacji sieci tras w Tychach została skierowana na jedyne w okolicy schody! U dołu: I/39. Tychy, przywrócenie poprzedniego przebiegu odcinka trasy nr 1 w Wilkowyjach z ominięciem nie nadających się do jazdy schodów.W Bielsku-Białej trasa prowadzi ul. Podwale do przejścia dla pieszych przez ul. Wałową, a następnieul. Cechową i ul. 11 Listopada, stanowiących deptak, na którym jazda rowerem jest zakazana. Jazdęrowerem można kontynuować dopiero po pokonaniu przejścia dla pieszych przez ul. Stojałowskiego,korzystając z alejki nad Białką. Z sytuacji w terenie trudno było się zorientować, czy od UrzęduMiejskiego należy jechać dalej alejką do przejścia dla pieszych przez ul. Kołłątaja, czy też jechaćjezdnią ul. Dmowskiego (d. ul. Buczka), po czym dalej jezdnią ul. Sempołowskiej.Przejazd wymienionego odcinka trasy nr 1 powinien być zmodyfikowany. W kierunku z północyna południe trasa powinna prowadzić kolejno jezdnią ul. Gazowniczej, ul. Wałowej, ul. Barlickiegoi ul. Stojałowskiego, z możliwością zjazdu w alejkę nad Białką. W kierunku przeciwnym ruchpowinien odbywać się przejazdem dla rowerzystów przez ul. Stojałowskiego, dalej jezdniamiul. Stojałowskiego i ul. Cechowej z dopuszczonym ruchem rowerów w kierunku północnym,a za rondem – ul. Podwale. Pomiędzy Urzędem Miejskim a ul. Sempołowskiej należy oznakowaćprzejazd jezdnią ul. Dmowskiego.
 23. 23. 23 K. Bielsko-Biała, pomarańczowym kolorem zostały zaznaczonepropozycje zmian przebiegutrasy nr 1 w centrum miasta. 40 i 41. U góry widok z ul. Podwale na ul. Barlickiego, po lewej ustawione tu znaki. 42. Po środku widok na przejście wokół ronda. 43. U dołu widok z przejścia na deptak na ul. Cechowej.
 24. 24. 24Parametry techniczne trasy rowerowej nr 1 (warunek wygody)Nawierzchnia. Drogi i jezdnie ulic. Spore odcinki trasy nr 1 przebiegają w terenie zabudowanymdrogami o nawierzchni asfaltowej (zdj. 44), a w terenie niezabudowanym drogami o nawierzchniżwirowej lub tłuczniowej (zdj. 45 i 46), głównie na terenach leśnych i pomiędzy miejscowościami.Sporadycznie występują drogi o nawierzchni gruntowej (zdj. 47). Zdarzają się odcinki dróg ułożonez płyt betonowych, jak w Katowicach przy przejściu przez tory kolejowe stacji Katowice-Muchowiec(zdj. 48) i na ul. Komorowickiej w Podlaryszu w Gminie Czechowice-Dziedzice. Płyty betonowepowinny być zastąpione nawierzchnią asfaltową. Bruk granitowy został zachowanyw Goczałkowicach-Zdroju, ale jest to bardzo krótki odcinek liczący 0,6 km (zdj. 49). 44. Katowice. Pasy ruchu dla rowerów na asfaltowej jezdni ul. Trzech Stawów.Na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych występuje nawierzchnia asfaltowa (zdj.50), ale zdarza się też nielubiana przez rowerzystów betonowa kostka fazowana i betonowe płytkichodnikowe (zdj. 52). Najgorszą nawierzchnię ma odcinek drogi dla rowerów prowadzący wzdłużRawy obok Os. Roździeńskiego w Katowicach, który został ułożony z betonowej kostki imitującejkocie łebki (zdj. 51). W bieżącym roku Urząd Miejski uparł się powielić ten błąd, układając kostkębetonową na kolejnym odcinku tej drogi. Ten sam błąd występuje przy Zagrodzie Żubróww Pszczynie i przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Nieco lepiej wypadł ciąg pieszo-rowerowyw Węgierskiej Górce, gdzie małe płytki betonowe podkreślają charakter parkowy tego ciągu (zdj.53), nie stanowiąc już takiej niewygody dla rowerzystów, jak w przypadku kostek. Przy budowiekolejnych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych należy wykonywać nawierzchnię wyłączniez asfaltu, wystrzegając się stosowania kostek betonowych, a w uzasadnionych przypadkach stosowaćnawierzchnie alejek z niefazowanych płytek betonowych.
 25. 25. 25 45. Bielsko-Biała.Droga dla rowerów o nawierzchni żwirowej nad Białką w Mikuszowicach Krakowskich. 46. Gmina Buczkowice. 47. Bielsko-Biała. Droga gruntowa z Mikuszowic Krakowskich do Wilkowic.
 26. 26. 2648. Katowice Przejście przez tory kolejowe przy stacji Katowice-Muchowiec. 49. Goczałkowice-Zdrój. Jezdnia ułożona z kostki granitowej. Pod znakiem B-1 brakuje tabliczki T-22 dopuszczającej ruch rowerowy.
 27. 27. 2750. Bielsko-Biała. Asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej. 51. Katowice. Droga dla rowerów wzdłuż Rawy obok Os. Roździeńskiego z nielubianej przez rowerzystów betonowej kostki imitującej kocie łebki.
 28. 28. 2852. Katowice. Odcinek ciągu pieszo-rowerowego 53. Węgierska Górka. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Rawy ułożony z płytek chodnikowych. ułożony z małych płytek chodnikowych. Pozostałości tablicy informacyjnej trasy nr 1. 54. Katowice. Kładka dla turystów pod mostem kolejowym na Korzenicy. Kładka pozwala równocześnie na bezkolizyjny przejazd pod wiaduktem drogi nr 928.
 29. 29. 29Obniżenia krawężników. Tam, gdzie na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych sąprzejazdy dla rowerzystów, krawężniki są obniżone, zazwyczaj prawidłowo, tzn. że ich wysokość nieprzekracza 1 cm. Podczas budowy brakujących przejazdów dla rowerzystów tam, gdzie obecnie sątylko przejścia dla pieszych, należy pamiętać o wykonaniu prawidłowo obniżonych krawężników.Temat przejazdów dla rowerzystów został omówiony w punkcie dotyczącym bezpieczeństwa ruchurowerowego.Obiekty inżynierskie. Większość mostów, wiaduktów i kładek dobrze nadaje się do jazdy rowerem.Kilka kładek zostało zbudowanych głównie z myślą o ruchu turystycznym. Warto tu wymienić kładkina odnodze Gostynki w Tychach, pod mostem kolejowym na Korzenicy w Kobiórze (zdj. 54)i w Węgierskiej Górce na Sole (zdj. 55 i 56). Kładka w Węgierskiej Górce nie nadaje się do jazdyrowerem z uwagi na niewłaściwie wykonany podjazd na prawym brzegu – należałoby pomyśleć nadjej ominięciem lub dostosowaniem do potrzeb rowerzystów. Remontu wymaga most na Białej nakońcu ul. Kamiennej w Wilkowicach, z ułożonymi prowizorycznie płytami betonowymi, zamkniętydla ruchu samochodowego (zdj. 57).Pochylenia podłużne. Cała trasa nr 1 biegnie istniejącymi drogami, ulicami i ciągami pieszo-rowerowymi, w związku z tym ich niweleta podłużna nie była zmieniana. Zgodnie z założeniamipowinno się ominąć lub zlikwidować strome i trudne do pokonania odcinki. Dotyczy tonastępujących miejsc:– W Katowicach jest stromy podjazd z bulwaru nad Rawą na most w ciągu ul. Murckowskiej, z wymagająca remontu nawierzchnią asfaltową (zdj. 58).– W Katowicach strome podjazdy znajdują się w Dolinie Trzech Stawów, Katowickim Parku Leśnym i w lesie koło Kostuchny, a utrudnienia z tym związane zmaleją przy likwidacji niepotrzebnych meandrów. Temat ten został omówiony w punkcie dotyczącym przebiegu trasy rowerowej nr 1 ( plany F, G i H).– W Katowicach koło stacji kolejowej Katowice-Muchowiec jest stromy zjazd po skarpie (zdj. 59). Niezbędne jest wykonanie nowego zjazdu o łagodniejszym pochyleniu podłużnym.– W Tychach-Wilkowyjach w czasie modernizacji trasy nr 1, trasa ta została skierowana na jedyne w okolicy schody ( plan I, zdj. 39). Niezbędne jest przywrócenie poprzedniego przebiegu tego odcinka trasy nr 1.– W Bielsku-Białej znajdują się schody pomiędzy ul. Sempołowską a ciągiem pieszo-rowerowym nad Białą (zdj. 60). Niezbędne jest wykonanie szerokiego zjazdu dla rowerzystów obok schodów.– W Węgierskiej Górce znajduje się stromy ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy kładką dla turystów na Sole a dawnym Traktem Cesarskim, zamienionym na kolejny ciąg pieszo rowerowy (zdj. 61). Wskazana jest budowa poziomego ciągu pieszo-rowerowego nad Sołą, omijającego stromy podjazd.– W Milówce znajduje się stromy podjazd tuż za przejazdem pod wiaduktem kolejowym (zdj. 29), szczególnie niebezpieczny dla rowerzystów zjeżdżających pod wiadukt. Należy zastanowić się nad ominięciem tego miejsca poprzez skorzystanie z pobliskiego przejazdu przez tor kolejowy i zmianę organizacji ruchu drogowego w pobliżu tego wiaduktu, zapewniającą pierwszeństwo przejeżdżającym tędy rowerzystom.– Strome podjazdy, których nie da się ominąć występują: w Mesznej w Gminie Wilkowice, w Godziszkach w Gminie Buczkowice, na terenie Gmin Lipowa i Radziechowy-Wieprz na odcinku drogi nr 1405S Słotwina – Lipowa i drogi nr 1458S Lipowa – Radziechowy oraz na terenie Gminy Ujsoły na drodze nr 1439S Glinka – przełęcz Glinka. Jeden krótki odcinek na granicy gmin Wilkowice i Buczkowice jest drogą żwirową, przy czym należy zaznaczyć, że poprowadzenie trasy nr 1 tą drogą pozwala ominąć niebezpieczny odcinek drogi nr 942. Pozostałe drogi mają nawierzchnię asfaltową, a przejazd drogami nr 1405S i 1458S pozwala ominąć zatłoczony odcinek drogi nr 69.
 30. 30. 30 55 i 56. Węgierska Górka. Kładka dla turystów na Sole, umożliwiająca przejazd na drugą stronę Soły bez konieczności przejazdu drogą nr 69. Wskazana przebudowaniefortunnego dojazdu do kładki lub zmiana przebiegu trasy nr 1 z ominięciem tej kładki.
 31. 31. 31 57. Wilkowice. Most na Białej na końcu ul. Kamiennej, wymagający remontu.58. Katowice. Stromy podjazd z bulwaru nad Rawą na most w ciągu ul. Murckowskiej. Nawierzchnia asfaltowa wymaga remontu.
 32. 32. 3259. Katowice. Stromy zjazd do przejścia przez tory kolejowe przy stacji Katowice-Muchowiec. Niezbędne jest wykonanie nowego zjazdu o łagodniejszym pochyleniu podłużnym.60. Bielsko-Biała. Schody na nieoficjalnym ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Sempołowskiej. Niezbędne jest wybudowanie szerokiej rampy dla rowerzystów.
 33. 33. 33 61. Węgierska Górka. Stromy ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy kładką dla turystów na Sole a dawnym Traktem Cesarskim, zamienionym na kolejny ciąg pieszo rowerowy.Wskazana budowa poziomego ciągu pieszo-rowerowego nad Sołą, omijającego stromy podjazd. 62. Tychy-Wilkowyje. Skrzyżowanie wyniesione, ograniczające prędkość pojazdów.
 34. 34. 34Bezpieczeństwo ruchu rowerowego (warunek bezpieczeństwa)Najwyższy poziom bezpieczeństwa zapewniają dwupoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowania z liniamikolejowymi i innymi drogami, a w szczególności z drogami ekspresowymi, krajowymii wojewódzkimi. W przypadku skrzyżowań jednopoziomowych o bezpieczeństwie decyduje dobrawidoczność wszystkich uczestników ruchu drogowego, zapory na skrzyżowaniach z liniamikolejowymi i sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach z innymi drogami. W przypadku dróg odużym ruchu samochodowym bezpieczeństwo poprawia wydzielenie pasów ruchu dla rowerów najezdni lub budowa poza jezdnia dróg dla rowerów, a w przypadku braku miejsca – ciągów pieszo-rowerowych. W przypadku dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych warunkiem zapewnieniabezpieczeństwa jest wykonanie przejazdów dla rowerzystów, ostrzegających kierowcówsamochodów o wzmożonym ruchu rowerowym w poprzek drogi, którą się poruszają. Kolejnymelementem, wpływającym na bezpieczeństwo ruchu rowerowego, jest oznakowanie, które informujeo miejscach niebezpiecznych, zakazuje lub nakazuje prowadzenie tego ruchu w określony sposóbrowerzystom i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, a także urządzenia zabezpieczające. Mabezpieczeństwo ruchu ma też wpływ geometria i nawierzchnia dróg, omówiona w poprzednimpunkcie dotyczącym parametrów technicznych trasy nr 1.Skrzyżowania dwupoziomowe znajdują się m.in. w Katowicach z linią kolejową do Warszawy,ul. 1 Maja i autostradą A4, w Tychach z drogą nr 44 i linią kolejową Katowice – Bielsko-Biała,w Kobiórze z drogą nr 928 i linią kolejową Katowice – Bielsko-Biała, w Czechowicach-Dziedzicachz drogą nr 1 i linią kolejową Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, w Bielsku- Białej z drogaminr 52 i S69 (w budowie), W Wilkowicach z drogą nr S69, w Przybędzy z drogą nr S69i w Węgierskiej Górce z drogą nr 69.Spośród skrzyżowań jednopoziomowych z liniami kolejowymi najbardziej niebezpiecznei niewygodne jest przejście przez tory koło stacji Katowice-Muchowiec (zdj. 48 i 59). Zgodniez obecną interpretacją prawną droga dla rowerów powinna mieć analogiczne parametry jak drogadla samochodów, a więc powinna umożliwiać wygodny przejazd rowerem przez tory z takim samymoznakowaniem skrzyżowania, ze znakami pionowymi B-20 i G-3 lub G-4. Zamiast niego należywybudować bezpieczny i wygodny przejazd o nawierzchni asfaltowej, likwidując labiryntyz brzydkich barierek uniemożliwiających jazdę rowerem, z łagodnym zjazdem od stronypołudniowej.W Tychach pojawiły się skrzyżowania wyniesione, ograniczające prędkość wjeżdżających na niepojazdów (zdj. 62). Trasa nr 1 prowadzi przez takie skrzyżowanie w dzielnicy Wilkowyje.Dość sporo jest jednopoziomowych skrzyżowań z głównymi drogami. W Katowicach jest tom.in. skrzyżowanie drogi dla rowerów z ul. Dudy-Gracza wyposażone w sygnalizację świetlnąi skrzyżowanie tej drogi dla rowerów z ul. Bogucicką, dalej w lesie z ul. 73 Pułku Piechoty (zdj. 63),ul. Cegielnia Murcki i ul. Szarych Szeregów, wszystkie z dobrze utrzymanymi przejazdami dlarowerzystów. Na jednym z nich znajdują się nieprzepisowe znaki D-6a, wymagające wymianyna właściwe. Z konieczności trasa nr 1 prowadzi jezdnią ul. Boya-Żeleńskiego w Bożych Darach,korzystając z jednopoziomowego skrzyżowania z boczną linią kolejową. W Podlesiu trasa ta zahaczao niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Uniczowską i ul. Armii Krajowej.Przy okazji warto zaznaczyć, że niektóre skrzyżowania dróg dla rowerów z bocznymi ulicamiwymagają poprawienia ich geometrii. Dotyczy to m.in. zjazdu z ul. Murckowskiej na ul. 1 Majai dojazdu do parkingu osiedlowego na skraju Doliny Trzech Stawów (zdj. 64).W Tychach trasa nr 1 prowadzi krótko drogą dla rowerów wzdłuż ul. Bielskiej, a następnieprzekracza ją, korzystając z przejazdu dla rowerzystów (zdj. 65).W Kobiórze trasa nr 1 przecina prowadzącą do Tychów ul. Kobiórską.W Pszczynie trasa nr 1 przekracza kolejno ul. Chopina – drogę nr 4119S, ul. Katowicką – drogęnr 4125S, ul. Żorską – drogę nr 933 i ul. Cieszyńską – drogę nr 939, prowadząc pomiędzy nimiuczęszczanymi przez pieszych alejami Parku Zamkowego i Parku Zwierzyniec. Bezpieczeństwoprzejazdu przez ul. Żorską poprawi się po ukończeniu trwającej obecnie budowy północnejobwodnicy miasta.
 35. 35. 35 63. Katowice-Ochojec. Przejazd dla rowerzystów przez ul. 73. Pułku Piechoty. 64. Katowice. Przejazd dla rowerzystów przez dojazd do parkingu osiedlowego.nie opodal ul. Murckowskiej. Konieczne jest poprawienie geometrii tego skrzyżowania.
 36. 36. 36 65. Tychy. Przejazd dla rowerzystów przez ul. Bielską dla trasy nr 1.W Czechowicach-Dziedzicach trasa nr 1 przekracza ul. Waryńskiego, nie opodal skrzyżowania tejulicy z drogą nr 1. Niebezpieczny jest odcinek trasy, który z konieczności prowadzi jezdniąul. Legionów przez rondo na skrzyżowaniu z ul. Niepodległości. Wskazane jest poprowadzenie drogidla rowerów obok ronda, z wykonaniem przejazdu dla rowerzystów przez wylot ul. Niepodległościułatwiając rowerzystom wjazd na ul. Wąską.W Bielsku-Białej na rowerzystów czeka łamigłówka. Na wielu skrzyżowaniach brakuje przejazdówdla rowerzystów, a także w ogóle nie można poruszać się na rowerze na niektórych ulicach.Na niektórych skrzyżowaniach trasa przejazdu lub przejścia z rowerem nie jest wyraźnienieokreślona. Propozycja zmian na odcinku między ul. Podwale a ul. Sempołowskiej została opisanaw punkcie dotyczącym przebiegu trasy nr 1 ( plan K). Sugeruje się tam, aby na tym odcinkupoprowadzić ruch jezdniami ulic, dopuszczając ruch rowerów w kierunku północnym na ul.Cechowej, z wykonaniem przejazdu dla rowerzystów przez ul. Stojałowskiego na wysokości wylotualejki prowadzącej nad Białką, a także z wyraźnym poprowadzeniem trasy spod Urzędu Miejskiegojezdnią ul. Dmowskiego przez skrzyżowanie z ul. Kołłątaja i ul. Kierową, skąd dalej jezdnią ul.Sempołowskiej.Kolejną niewiadomą jest skręt z ul. Sempołowskiej na most w ciągu ul. PCK, a następnie w alejkęprowadzącą lewym brzegiem Białki. Dalej, od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowaniaz ul. Willową trasa prowadzi ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi nr 924, tj. ul. Partyzantówi ul. Bystrzańskiej. Na tym odcinku brakuje przejazdów dla rowerzystów przez wylotul. Leszczyńskiej (zdj. 66) i ul. ks. Kusia (zdj. 67). Niezbędne jest wykonanie tych przejazdów –na ul. Leszczyńskiej wystarczające wydaje się obniżenie krawężników z wymianą szkiełw sygnalizatorach i zmianą oznakowania pionowego i poziomego, a na wylocie ul. ks. Kusianiezbędne będzie też przestawienie słupów z sygnalizatorami i opracowanie nowego programudla sygnalizacji. Dość dziwna jest geometria przejazdów dla rowerzystów przez ul. Bora-Komorowskiego, zmuszająca rowerzystów do karkołomnych zmian kierunku jazdy.W Bystrej Śląskiej w Gminie Wilkowice trasa nr 1 przecina drogę nr 924 na skrzyżowaniuz sygnalizacją świetlną.
 37. 37. 3766. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów. Brak przejazdu dla rowerzystów przez wylot ul. Leszczyńskiej.Sporej wielkości wysepki umożliwiają wykonanie tego przejazdu bez poważniejszych problemów. 67. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów. Brak przejazd dla rowerzystów przez wylot ul. ks. Kusia. Małe wysepki wymagają wykonania tego przejazdu po przesunięciu sygnalizatorów.
 38. 38. 38 68. Buczkowice. Przejazd dla rowerzystów przez drogę nr 1405S. Konieczne jest uzupełnienie oznakowania poziomego tego przejazdu.69. Węgierska Górka. Na alejkach nad Sołą zakaz ruchu nie dotyczy rowerzystów.
 39. 39. 39W Buczkowicach trasa nr 1 przecina ponownie drogę nr 924, a następnie prowadzi drogądla rowerów, która przecina drogę nr 1405S, z niewymalowanym przejazdem dla rowerzystów(zdj. 68). Konieczne jest uzupełnienie oznakowania poziomego tego przejazdu.W Przybędzy w Gminie Radziechowy-Wieprz trasa nr 1 przecina dawną drogę nr 69 – obecniespora część samochodów jeździ nową drogą S69.W Ciścu w Gminie Węgierska Górka, na skraju Milówki trasa nr 1 przecina drogę nr 69.W Milówce trasa nr 1 skręca z bocznej uliczki na drogę nr 1439S tuz przy przejeździe kolejowym.W Rajczy droga nr 1439S, która prowadzi trasa nr 1 przechodzi przez rondo, od którego odgałęziasię droga do Zwardonia.Drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe na trasie nr 1 znajdują się w Katowicach, Tychach,Kobiórze, Pszczynie, Bielsku-Białej, Buczkowicach i Węgierskiej Górce. W większość oznakowanesą znakami pionowymi C-13 lub kompilacjami znaków C-13 i C-16. Drogi, na których dopuszczonyjest ruch lokalny pojazdów samochodowych, oznakowane są znakami B-1 z tabliczkami T-22. Braktabliczki T-22 pod znakiem B-1 został stwierdzony w Goczałkowicach-Zdroju, którędy przebiegająjuż 2 oznakowane trasy rowerowe (zdj. 49), a piesi poruszają się istniejącym w tym miejscuchodnikiem. Należy uzupełnić oznakowanie w tym miejscu.Osobnym problemem są drogi, na których bez wyraźnego uzasadnienia dopuszczony jest tylko ruchpieszy. Sytuacja taka ma miejsce w Olszynie w Gminie Czechowice-Dziedzice (zdj. 70). Podznakami C-16 w miejsce tabliczek „prowadź rower” powinny się znaleźć tabliczki T-22, co oznacza,że na tej drodze rowerzyści muszą ustępować miejsca pieszym, ale mają prawo jechać, jeżeli ruchpieszy nie występuje w danym momencie.Kuriozalna sytuacja występuje w pobliżu węzła drogi nr S69 na ciągu pieszo-rowerowym łączącymul. Kusia z ul. Bystrzańską, gdzie w połowie tego ciągu stoi bez żadnego uzasadnienia znak C-16.Należy czym prędzej zdemontować ten niefortunny znak, a na końcach ciągu ustawić znaki C-16-13. 70. Gmina Czechowice-Dziedzice, Olszyna. Pod znakami C-16 w miejsce tabliczek „prowadź rower” powinny się znaleźć tabliczki T-22.
 40. 40. 40 71. Bielsko-Biała, ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Kusia z ul. Bystrzańską. Bez żadnego uzasadnienia stoi tu znak C-16, który należy czym prędzej zdemontować, a na końcach ciągu ustawić znaki C-16-13.Ciekawostki krajoznawcze i zagospodarowanie turystyczne (warunek atrakcyjności)Zainteresowania turystów są zróżnicowane. Wzdłuż trasy rowerowej nr 1 znajdują się m.in. zabytki,muzea, pomniki, obiekty współczesnej architektury, rzeźby i fontanny, różnego rodzaju obiektyprzyrodnicze i interesujące krajobrazy. Zagospodarowanie turystyczne to m.in. łatwość dojazdukoleją, obiekty noclegowe i miejsca odpoczynkowe, gastronomia i obiekty rekreacyjne. Najciekawszeobiekty zostały wymienione w zestawieniu dotyczącym przebiegu trasy na stronach 12 i 13.W komentarzu zostały pominięte liczne obiekty znajdujące się w miejscowościach, przez któreprzebiega trasa nr 1, ale położone w większym oddaleniu od niej.Zabytki. Spośród zabytków wyróżnia się miejska zabudowa. Najstarsza, powstającaod średniowiecza znajduje się w Pszczynie i Bielsku-Białej. Najciekawsze przykłady architekturymiejskiej z przełomu XIX i XX w. można napotkać w centrum Katowic (zdj. 72) i Bielsku-Białej(zdj. 43 i 73). Na uwagę zasługuje architektura uzdrowiska w Goczałkowicach. Liczniereprezentowana jest architektura sakralna. Oprócz licznych kościołów murowanych z różnychokresów czasu (zdj. 74) można jeszcze napotkać kościoły drewniane w dzielnicy MikuszowiceKrakowskie w Bielsku-Białej i w Cięcinie w Gminie Węgierska Górka (zdj. 75). Nieco w bok odtrasy znajdują się Zagroda Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie i Dom Tkacza w Bielsku-Białej.Muzea. Najciekawsze obiekty, to Muzeum Śląskie w Katowicach (zdj. 72) i Muzeum Zamkowew Pszczynie (zdj. 76), Muzeum w zamku Sułkowskich oraz Muzeum Techniki i Włókiennictwaw Bielsku Białej, a także Muzeum Juliana Fałata w Bystrej w Gminie Wilkowice. Opróczwymienionych już zamków w Pszczynie i Bielsku-Białej przy trasie nr 1 znajdują się też zameczekmyśliwski Promnice (zdj.77) i pałac Habsburgów w Rajczy. Z okresu sprzed II wojny światowejpochodzi kilka polskich fortów w Węgierskiej Górce, częściowo udostępnionych do zwiedzania.
 41. 41. 41 (fot. Jan Mehlich, Wikipedia) 72. Katowice, Muzeum Śląskie. Nie opodal Rynek i początek trasy rowerowej nr 1. Obecnie ul. Korfantego jest w przebudowie, z przewidzianym ciągiem pieszo-rowerowym obok muzeum. 73. Bielsko-Biała, ratusz w Białej z 1869 r. 74. Rajcza, kościół.Trasa nr 1 przebiega skrajem pl. Ratuszowego. Trasa nr 1 przebiega drogą obok kościoła.
 42. 42. 42 75. Cięcina w Gminie Węgierska Górka, drewniany kościół. Trasa nr 1 przebiega główną drogą w pobliżu kościoła.76. Pszczyna, Muzeum Zamkowe w zamku wybudowanym na zrębach z XV w. Trasa nr 1 przebiega przez Park Zamkowy obok zamku.
 43. 43. 43 (fot. Maciej Miezian, Wikipedia) 77. Promnice, zameczek myśliwski z 1776 r. Trasa nr 1 przebiega obok zameczku.78. Katowice, Pomnik Powstańców Śląskich. 79. Węgierska Górka, Pomnik Jana Pawła II.Trasa nr 1 przebiega w pobliżu tego pomnika. Trasa nr 1 przebiega nie opodal tego pomnika. Przy pomniku znajduje się początek Szlaku Jana Pawła II.
 44. 44. 44Architektura współczesna. W wielu miejscach przy trasie nr 1 znajdują się pomniki upamiętniającenajważniejsze wydarzenia historii Polski. Uwagę przykuwają takie pomniki, jak Pomnik Harcerzy,Pomnik Powstańców Śląskich (zdj. 78) i pomnik gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz PomnikJana Pawła II w Węgierskiej Górce (zdj. 79). Spośród współczesnej architektury uwagę przykuwam.in. budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (zdj. 80),czy też Centrum Handlowo-Rozrywkowe w Bielsku-Białej. W Tychach miłośnicy nowoczesnejarchitektury mogą podziwiać kościoły w Wilkowyjach i Żwakowie, a także mogą zboczyć jednąz kilku tras rowerowych do centrum miasta, aby zobaczyć przegląd architektury z 2. połowy XX w.Coraz częściej uwagę turystów przykuwają nowe rzeźby, m.in. ławeczka z księżną Daisy (MariaTeresa Oliwia Hochberg von Pless) w Pszczynie (zdj. 81), czy też rzeźba Reksia z filmowychkreskówek w Bielsku-Białej (zdj. 82).Ciekawostki przyrodnicze. Najczęściej spotykanym typem obiektów są parki, zarówno tezabytkowe, jak i współczesne. Przy trasie rowerowej nr 1 można zobaczyć niewielkie parkipodworskie koło Pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach i w Wilkowicach, Park Zdrojowyw Goczałkowicach-Zdroju i Park Włókniarzy w Bielsku-Białej, a także duże parki, jak ParkZamkowy i Park Zwierzyniec w Pszczynie. W tym ostatnim znajduje się mini-ZOO PokazowąZagrodą Żubrów (zdj. 83). Z parków współczesnych na uwagę zasługują Dolina Trzech Stawów iKatowicki Park Leśny w Katowicach, a także prywatne ogrody Kapiasa (właściciela firmyszkółkarskiej) o charakterze dużego ogrodu botanicznego (zdj. 84). Z obiektów chronionych prawemnależy wymienić rezerwat przyrody florystyczny „Ochojec” i Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy„Źródła Kłodnicy” w Katowicach, graniczące z drogą, którą przebiega trasa nr 1. Pomiędzy Piaskiema Pszczyną trasa biegnie aleją dębową zwaną Drogą Książęcą, stanowiącą pomnik przyrody (zdj. 85).Krajobraz. Najciekawsze krajobrazowo są fragmenty trasy stanowiące dojazd w Beskidy, anastępnie prowadzące pomiędzy Beskidem Śląskim a Beskidem Małym w Kotlinę Żywiecką i BeskidŻywiecki (zdj. 86). 80. Katowice, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Trasa nr 1 przebiega obok tego budynku.
 45. 45. 45 81. Pszczyna, Rynek przed zamkiem, 82. Bielsko-Biała, Pomnik Jana Pawła II. ławeczka z Daisy, księżną pszczyńską. Przy pomniku znajduje się początek Szlaku Jana Pawła II.83. Pszczyna, Pokazowa Zagroda Żubrów w Parku Zwierzyniec. Trasa nr 1 przebiega obok zagrody.
 46. 46. 46 U góry: 84. Goczałkowice, nowsza część ogrodów Kapiasa. Trasa nr 1 przebiega nie opodal ogrodów. Po lewej: 85. Droga Książęca z aleją dębową pomiędzy Piaskiem a Pszczyną, którą przebiega trasa nr 1. Połączenia komunikacyjne. Dojazd koleją zapewniają liczne stacje i przystanki kolejowe położone pomiędzy Katowicami a Rajczą, m.in. w Katowicach, Tychach, Kobiórze, Pszczynie, Bielsku-Białej, Węgierskiej Górce, Milówce i Rajczy. Dojazd samochodem jest łatwy na całej długości trasy. Obiekty noclegowe. Z tanich obiektów, szczególnie dla młodzieży należy polecić Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Katowicach, Bielsku-Białej, Szczyrku, Rajczy- Nickulinie i Soblówce w Gminie Ujsoły.Nieco droższe są obiekty PTTK w Pszczynie, Bielsku-Białej i Szczyrku oraz liczne pensjonatypomiędzy Węgierską Górką a Ujsołami. Na uwagę zasługują kempingi w Dolinie Trzech Stawóww Katowicach, w Szczyrku i Węgierskiej Górce, a także nowe miejsce do biwakowania pomiędzyGlinką a przełęczą Glinka (zdj. 87).Gastronomia. Restauracje i zajazdy znajdują się praktycznie w każdej większej miejscowości.
 47. 47. 4786. Węgierska Górka. Widok na szczyty Beskidu Żywieckiego z alejki, która prowadzi trasa nr 1. 87. Droga z Glinki do przełęczy Glinka, którą biegnie trasa nr 1. Miejsce do biwakowania.
 48. 48. 4888. Katowice, Dolina Trzech Stawów, kąpielisko przy trasie nr 1.89. Węgierska Górka, miejsce do kąpieli nad Sołą przy trasie nr 1.
 49. 49. 49Obiekty rekreacyjne. Warto zwrócić uwagę na miejsca do kąpieli ma świeżym powietrzu,m.in. w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów (zdj. 88) oraz nad Sołą i jej dopływami pomiędzyWęgierską Górką a Glinką w Gminie Ujsoły (zdj. 89). Uwagę turystów przykuwają też takie obiektyjak lotnisko sportowe w Katowicach-Muchowcu i pole golfowe w Parku Zwierzyniec w Pszczynie.Podsumowanie 1. Kolor trasy i oznakowanie turystyczne. Trasa nr 1, jako jedna z najważniejszych tras rowerowych w regionie, otrzymała w koncepcji Śląskiej Sieci Tras Rowerowych kolor czerwony, tymczasem w Katowicach została niegdyś oznakowana niestandardowo znakami w kolorach czarnym i sporadycznie zielonym. Dotychczas nie zostały oznakowane odcinki o łącznej długości 37,9 km, co stanowi 27 % całej trasy o długości 138,8 km. Pozostałe odcinki wymagają modernizacji lub remontu oznakowania z zastosowaniem standardowego oznakowania stosowanego przez PTTK. 2. Założenia projektowe. Zgodnie z programem pięciu wymogów holenderskiej organizacji standaryzacyjnej CROW sieć tras rowerowych, w tym trasę nr 1 należy zaprojektować tak, aby charakteryzowała je spójność, bezpośredniość, wygoda, bezpieczeństwo i atrakcyjność. 3. Konfiguracja tras rowerowych (warunek spójności). Trasa nr 1 jest jedną z głównych tras Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. W Pszczynie styka się z dwoma trasami międzynarodowymi, a ponadto z 5 innymi, częściowo wykonanymi trasami głównymi. Prawie w każdej gminie styka się z lokalnymi trasami rowerowymi, z których większość wymaga remontu oznakowania i dostosowania do standardów Śląskiej Sieci Tras Rowerowych. 4. Górskie szlaki rowerowe. Część tras rowerowych ma charakter tras górskich, w tym Główny Karpacki Szlak Rowerowy, który został oznakowany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, niezgodnie ze standardami stosowanymi prze to Towarzystwo. Istniejące oznakowanie tego szlaku wymaga zmiany z koloru czerwonego, zastrzeżonego dla trasy nr 1, na mało wykorzystywany w tym rejonie kolor żółty. Dotychczas PTTK nie opracowało wzoru znaków dla tras górskich, które powinny być odmienne od dotychczas stosowanych znaków tras dla zwykłych rowerów. 5. Przebieg trasy nr 1 (warunek bezpośredniości) miejscami wymaga korekty. Najwięcej niezbędnych zmian przebiegu tej trasy jest w Katowicach, gdzie jej początek zamiast na Rynku znajduje się przy Pomniku Powstańców Śląskich, a niepotrzebne meandry znajdują się aż w 4 miejscach. Kolejna zmiana niezbędna jest w Tychach, gdzie należy przywrócić pierwotny przebieg trasy nr 1, która w czasie modernizacji w 2011 r. została skierowana na jedyne w okolicy schody. W Bielsku-Białej odcinek wymagający prowadzenia roweru w centrum należy zmodyfikować tak, aby możliwy był przejazd tego odcinka rowerem. 6. Parametry techniczne trasy rowerowej nr 1 (warunek wygody). Na trasie występują na przemian odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej lub żwirowej i tłuczniowej. Na ul. Komorowickiej w Podlaryszu w Gminie Czechowice-Dziedzice płyty betonowe powinny być zastąpione nawierzchnią asfaltową. W Goczałkowicach-Zdroju na odcinku 0,6 km został zachowany bruk granitowy. 7. Na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych występuje nawierzchnia asfaltowa, ale zdarza się też nielubiana przez rowerzystów betonowa kostka fazowana i betonowe płytki chodnikowe. Przy budowie kolejnych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych należy wykonywać nawierzchnię wyłącznie z asfaltu, a w uzasadnionych przypadkach stosować nawierzchnie alejek z niefazowanych płytek betonowych. 8. Obiekty inżynierskie. Kilka kładek zostało zbudowanych głównie z myślą o ruchu turystycznym. Kładka w Węgierskiej Górce nie nadaje się do jazdy rowerem z uwagi na niewłaściwie wykonany podjazd na prawym brzegu – należałoby pomyśleć nad jej ominięciem lub dostosowaniem do potrzeb rowerzystów. Remontu wymaga most na Białej na końcu ul. Kamiennej w Wilkowicach, z ułożonymi prowizorycznie płytami betonowymi i zamknięty dla ruchu samochodowego.
 50. 50. 50 9. Pochylenia podłużne. Strome podjazdy, których nie da się ominąć występują w gminach Wilkowice, Lipowa, Radziechowy-Wieprz i Ujsoły. Kilka niebezpiecznych podjazdów, wymienionych poniżej powinno zostać przebudowanych. – W Katowicach koło stacji kolejowej Katowice-Muchowiec jest stromy zjazd po skarpie. Niezbędne jest wykonanie nowego zjazdu o łagodniejszym pochyleniu podłużnym. – W Bielsku-Białej znajdują się schody pomiędzy ul. Sempołowską a ciągiem pieszo- rowerowym nad Białą. Niezbędne jest wykonanie szerokiego zjazdu dla rowerzystów obok schodów. – W Węgierskiej Górce znajduje się stromy ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy kładką dla turystów na Sole a dawnym Traktem Cesarskim, zamienionym na kolejny ciąg pieszo rowerowy. Wskazana jest budowa poziomego ciągu pieszo-rowerowego nad Sołą, omijającego stromy podjazd. – W Milówce znajduje się stromy podjazd tuż za przejazdem pod wiaduktem kolejowym, szczególnie niebezpieczny dla rowerzystów zjeżdżających pod wiadukt. Należy zastanowić się nad ominięciem tego miejsca poprzez skorzystanie z pobliskiego przejazdu przez tor kolejowy.10. Bezpieczeństwo ruchu rowerowego (warunek bezpieczeństwa). Na trasie nr 1 jest kilkanaście bezpiecznych dwupoziomowych skrzyżowań z liniami kolejowymi i głównymi drogami.11. Skrzyżowania jednopoziomowe z liniami kolejowymi. Niebezpieczne i niewygodne jest przejście przez tory koło stacji Katowice-Muchowiec. Zgodnie z obecną interpretacją prawną droga dla rowerów powinna mieć analogiczne parametry jak droga dla samochodów, a więc powinna umożliwiać wygodny przejazd rowerem przez tory oznakowaniem skrzyżowania znakami pionowymi B-20 i G-3 lub G-4. W Katowicach-Muchowcu należy wybudować bezpieczny i wygodny przejazd o nawierzchni asfaltowej, likwidując labirynty z brzydkich barierek uniemożliwiających jazdę rowerem, z łagodnym zjazdem od strony południowej.12. Jednopoziomowe skrzyżowania z głównymi drogami. W wielu miejscach trasa nr 1 prowadzi bocznymi drogami, przecinając drogi główne, m.in. w Kobiórze, Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach, w Bystrej Śląskiej w Gminie Wilkowice, w Buczkowicach, w Przybędzy w Gminie Radziechowy-Wieprz, w Ciścu w Gminie Węgierska Górka i w Milówce. Skrzyżowania te nie wymagają przebudowy. – Bezpieczeństwo przejazdu przez ul. Żorską w Pszczynie poprawi się po ukończeniu trwającej obecnie budowy północnej obwodnicy miasta. – W Czechowicach-Dziedzicach niebezpieczny jest odcinek trasy, który z konieczności prowadzi jezdnią ul. Legionów przez rondo na skrzyżowaniu z ul. Niepodległości. Wskazane jest poprowadzenie drogi dla rowerów obok ronda, z wykonaniem przejazdu dla rowerzystów przez wylot ul. Niepodległości, ułatwiając rowerzystom wjazd na ul. Wąską.13. Drogi dla rowerów i ciągi pieszo-rowerowe na trasie nr 1 znajdują się w Katowicach, Tychach, Kobiórze, Pszczynie, Bielsku-Białej, Buczkowicach i Węgierskiej Górce. Niektóre z nich wymagają modernizacji poprzez wykonanie na skrzyżowaniach z innymi ulicami brakujących przejazdów dla rowerzystów. Napotkane nieprzepisowe znaki C-13-16 należy wymienić na prawidłowe znaki C-16-13.14. Przejazdy dla rowerzystów. W Katowicach trasa nr 1 prowadzi drogami dla rowerów, dla których wykonano przejazdy dla rowerzystów przez wszystkie główne ulice, ale geometria niektórych skrzyżowań powinna zostać poprawiona. W Tychach trasa nr 1 prowadzi krótko drogą dla rowerów wzdłuż ul. Bielskiej, a następnie przekracza ją, korzystając z przejazdu dla rowerzystów. W Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do skrzyżowania z ul. Willową trasa prowadzi ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż drogi nr 924, tj. ul. Partyzantów i ul. Bystrzańskiej. Na tym odcinku brakuje przejazdów dla rowerzystów przez wylot ul. Leszczyńskiej i ul. ks. Kusia. Niezbędne jest wykonanie tych przejazdów. W Buczkowicach trasa nr 1 prowadzi drogą dla rowerów, która przecina drogę nr 1405S, z niewymalowanym przejazdem dla rowerzystów. Konieczne jest uzupełnienie oznakowania poziomego tego przejazdu.
 51. 51. 51 15. Drogi zamknięte dla ruchu samochodowego. Drogi, na których dopuszczony jest ruch rowerów i lokalny ruch pojazdów samochodowych, oznakowane są znakami B-1 z tabliczkami T-22. – Brak tabliczki T-22 pod znakiem B-1 został stwierdzony w Goczałkowicach-Zdroju, którędy przebiegają już 2 oznakowane trasy rowerowe, a piesi poruszają się istniejącym w tym miejscu chodnikiem. Należy uzupełnić oznakowanie w tym miejscu. – W Olszynie w Gminie Czechowice-Dziedzice na jednej z dróg bez wyraźnego uzasadnienia dopuszczony jest tylko ruch pieszy. Pod znakami C-16 w miejsce tabliczek „prowadź rower” powinny się znaleźć tabliczki T-22. 16. Likwidacja odcinków wymagających prowadzenia roweru w Bielsku-Białej. W kilku miejscach brak jest możliwości legalnego przejazdu rowerem. Należy zmienić przebieg trasy lub oznakowanie dróg i alejek tak, aby umożliwić przejazd rowerem bez konieczności prowadzenia go i niepewnego lawirowania na skrzyżowaniach. – Odcinek wymagający prowadzenia roweru między ul. Podwale a przejściem przez ul. Stojałowskiego (patrz też pkt. 5) należy zmodyfikować tak, aby możliwy był przejazd tego odcinka rowerem. W kierunku z północy na południe trasa powinna prowadzić kolejno jezdnią ul. Gazowniczej, ul. Wałowej, ul. Barlickiego i ul. Stojałowskiego, z możliwością zjazdu w alejkę nad Białką. W kierunku przeciwnym ruch powinien odbywać się przejazdem dla rowerzystów przez ul. Stojałowskiego, dalej jezdniami ul. Stojałowskiego, ul. Cechowej z dopuszczonym ruchem rowerów w kierunku północnym i wjazdem z ronda w ul. Podwale. – Należy wyraźnie oznakować ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Stojałowskiego a pl. Ratuszowym i poprowadzić trasę spod Urzędu Miejskiego jezdnią ul. Dmowskiego przez skrzyżowanie z ul. Kołłątaja i ul. Kierową, skąd dalej jezdnią ul. Sempołowskiej. – Kolejną niewiadomą jest skręt z ul. Sempołowskiej na most w ciągu ul. PCK, a następnie skręt w alejkę prowadzącą lewym brzegiem Białki. Nie wiadomo, czy pokonywać ten odcinek jadąc jezdnią, czy chodnikiem, na którym brak jest znaków dopuszczających przejazd rowerem. – Kuriozalna sytuacja występuje w pobliżu węzła drogi nr S69 na ciągu pieszo-rowerowym łączącym ul. Kusia z ul. Bystrzańską, gdzie w połowie tego ciągu stoi bez żadnego uzasadnienia znak C-16. Należy czym prędzej zdemontować ten niefortunny znak. 17. Ciekawostki krajoznawcze i zagospodarowanie turystyczne (warunek atrakcyjności). Wzdłuż trasy nr 1 znajdują się liczne obiekty krajoznawcze, pozwalające zaspokoić ciekawość turystów o różnorodnych zainteresowaniach. Trasa jest dobrze skomunikowana, z możliwością dojazdu koleją lub samochodem, z wieloma różnego rodzaju obiektami noclegowymi i gastronomicznymi, z obiektami rekreacyjnymi urozmaicającymi wycieczki rowerowe.WnioskiWykonanie trasy rowerowej nr 1 jest dość mocno zaawansowane, ale doprowadzenie do tego, abydobrze służyła rowerzystom wymaga wykonania standardowego oznakowania całej trasy, w tym niewykonanych dotychczas odcinków w centrum Katowic, w Gminie Kobiór oraz pomiędzy Pszczynąa Czechowicami-Dziedzicami. Należy też dokonać zmiany przebiegu trasy na terenie Katowic,Tychów i Bielska-Białej, a w zakresie robót drogowych przebudować skrzyżowanie z toramikolejowymi koło stacji Katowice-Muchowiec, zmodernizować nawierzchnię z płyt betonowychna ul. Komorowickiej w Podlaryszu w Gminie Czechowice-Dziedzice, wykonać brakujące przejazdydla rowerzystów w Bielsku-Białej, wyremontować most na Białej na końcu ul. Kamiennejw Wilkowicach oraz przebudować podjazd do kładki w Węgierskiej Górce na prawym brzegui wybudować poziomy ciąg pieszo-rowerowy na lewym brzegu, pozwalający na ominięcie stromegopodjazdu do dawnego Traktu Cesarskiego. Oznakowanie dróg należy poprawić tak, aby można byłocałą trasę przejechać rowerem bez konieczności jego prowadzenia.Uwaga. Niniejszy audyt zgodnie z Prawem Autorskim stanowi własność autora audytu. Autorudziela licencji wyłącznie na bezpłatne wykorzystywanie jego treści w celu popularyzacji ŚląskiejSieci Tras Rowerowych.

×