Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ctu T Va Radio1009

673 views

Published on

TV and Radio - usage and attitude, youthpanel CTU

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ctu T Va Radio1009

 1. 1. Panel mladých 2009 Bavimesespolu.cz Výsledky a nke tního dotazování, vlna 2
 2. 2. Cíle výzkumu <ul><li>Chceme zjistit, jak často mladí lidé poslouchají rozhlas a sledují televizi, jakým způsobem přijímají signál a co vědí o doplňkových službách </li></ul><ul><li>Rovněž nás zajímá, co mladí lidé vědí o nových digitálních technologiích a zda o ně mají zájem </li></ul>
 3. 3. Metodologie, vzorek, časový rámec <ul><li>Metodolog ie </li></ul><ul><li>Kvantitativní test s použitím online panelu bavimesespolu.cz </li></ul><ul><li>Vzorek </li></ul><ul><li>Celkem 184 respondentů </li></ul><ul><li>Definice vzorku: ženy/muži, převážně mladí lidé do 25 let </li></ul><ul><li>Provedení průzkumu </li></ul><ul><li>Průzkum byl proveden ve dnech 1.-8.10.2009 s použitím online panelu bavimesespolu.cz </li></ul>
 4. 4. Výsledky dotazování Rozhlas
 5. 5. Jak často poslouchají rádio Posloucháte rozhlasové vysílaní (rádio), když ano, tak jak často?
 6. 6. Jakým způsobem rádio poslouchají Jakým způsobem rádio posloucháte?
 7. 7. Jaké stanice upřednostňují Jaké vysílaní upřednostňujete? Pokud vybere celoplošné: Které?
 8. 8. Způsob příjmu Jakým způsobem nejčastěji rádio posloucháte?
 9. 9. Stanice přijímané přes Internet Jaký typ rádia posloucháte přes Internet? (respondenti, kteří v předchozí otázce vybrali „přes Internet“)
 10. 10. Poslech rádia v autě Jezdíte autem a posloucháte při jízdě rádio, pokud ano, jak často?
 11. 11. Znalost a využívání služby Traffic Announcement Využíváte při poslechu rádia službu dopravního rozhlasu (TA – Traffic Announcement)? (respondenti, kteří poslouchají rádio v autě denně nebo několikrát týdně)
 12. 12. Znalost a využívání RDS Znáte službu RDS (informace na displeji o přijímané stanici a obsahu vyslaní)?
 13. 13. Digitální rozhlasové vysílání v multiplexu 1 Posloucháte digitální vysílání klasických českých stanic, přidružené k zemskému digitálnímu televiznímu vysílání (v multiplexu 1)
 14. 14. Digitální rozhlasové vysílání v multiplexu 1 Měl/a by jste zájem o vysílání digitálního rádia (více stanic v 1 vysílacím multiplexu, digitální kvalita příjmu) ?
 15. 15. Výsledky dotazování Televize
 16. 16. Jak často sledují televizi Jak často sledujete televizi?
 17. 17. Důvody těch, kteří TV nesledují Proč? (respondenti, kteří sledují TV méně jak jednou za měsíc)
 18. 18. Způsob příjmu TV signálu Který způsob příjmu TV vysílaní využíváte doma?
 19. 19. Způsob příjmu – důvody pro výběr
 20. 20. Znalost služby on-line půjčování filmů Víte o možnosti on-line půjčování filmů prostřednictvím IPTV? (respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli IPTV)
 21. 21. Informovanost o přechodu na digitální vysílání Víte o přechodu analogového zemského TV vysílaní na digitální vysílaní?
 22. 22. Informovanost o přechodu na digitální vysílání – důvody přechodu Znáte důvody pro tuto změnu? (respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli kladně)
 23. 23. Informovanost o technologii HDTV Slyšel/a jste už o vysílaní s vysokou rozlišovací schopností (HDTV)?
 24. 24. Zájem o technologii HDTV Do jaké míry by jste měl/a zájem o takovéto vysílání? (respondenti, kteří v předchozí otázce odpověděli kladně)
 25. 25. Znalost a využívání RDS Měl/a by jste zájem o vysílaání digitálního rádia (více stanic v 1 vysílacím multiplexu, digitální kvalita příjmu) ?
 26. 26. Hlavní zjištění <ul><li>Rozhlas </li></ul><ul><li>Většina respondentů (82%) poslouchá rozhlas denně nebo několikrát týdně, obvykle jako zvukovou kulisu (78%), převážně komerční celoplošné (48%) nebo regionální (47%) stanice </li></ul><ul><li>Přes internet poslouchá rádio 14% respondentů (třetí nejoblíbenější způsob), většinou (84%) internetová rádia </li></ul><ul><li>Z těch, kdo často poslouchají rádio v autě (63%), zná službu TA (traffic announcement) 88%, ale jen 27% ji využívá </li></ul><ul><li>Službu RDS zná 70% respondentů, 46% má přijímač, který ji poskytuje </li></ul><ul><li>O digitálním vysílání v multiplexu 1 ví 51% respondentů, ale jen 14% toto vysílání poslouchá </li></ul><ul><li>Zájem o digitální rozhlasové vysílání projevilo 39% respondentů, 46% neví. </li></ul>
 27. 27. Hlavní zjištění <ul><li>Televize </li></ul><ul><li>Většina respondentů (85%) sleduje televizi denně nebo několikrát týdně </li></ul><ul><li>3% sledují televizi méně než jednou za měsíc, v podstatě rovnocenně ze všech uvedených důvodů </li></ul><ul><li>Mezi způsoby přijímání televizního signálu vede zemské vysílání (38%), následováno kabelovou TV (29%) a satelitním příjmem (24%) </li></ul><ul><li>Z těch, kdo sledují televizi prostřednictvím telekomunikační sítě (IPTV), 70% neví o digitální půjčovně filmů </li></ul><ul><li>97% respondentů je informováno o přechodu na digitální vysílání, z nich jen 34% říká, že zná důvody tohoto přechodu </li></ul><ul><li>O HDTV slyšela většina respondentů (68%), z nich 79% projevilo o tuto technologii zájem </li></ul>
 28. 28. D ěkujeme za pozornost!

×