Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ruokavalio ja ravintolisät
tulehduksellisissa
suolistosairauksissa
Laillistettu ravitsemusterapeutti, THM, MBA
Reijo Laati...
Tulehduksellisia
suolistosairauksia ovat
• Crohnin tauti
• Haavainen paksusuolen tulehdus eli colitis
ulcerosa (UC)
• (Pus...
Ruokavaliotekijöiden merkitys
tulehduksellisten
suolistosairauksien synnyssä ja
hoidossa
Ruokavalio on yksi riskitekijä muiden
joukkossa, ei lainkaan ainoa
4
Ananthakrishnan AN. Epidemiology and
risk factors for...
Faecalibacterium prausnitzii on keskeinen
”hyvä” suoliston bakteeri. Se ylläpitää
riittävää suoliliman paksuutta. Sen määr...
Mikrobiota (suoliston bakteeristo) on
muutenkin poikkeava IBD:ssä
• Vasemmalla kuvassa terveen
ihmisen bakteerien jakauma
...
Ruuan vaikutus koe-eläimien
paksusuolen tai ohutsuolen loppuosan
tulehdukseen
• Punainen liha
• Runsas rasva,
erityisesti
...
Crohnin taudin riski
väestötutkimuksissa
Lisää
• Runsas rasvan ja erityisesti
monityydyttymättömien rasvahappojen
saanti
•...
Colitis Ulcerosan riski
väestötutkimuksissa
Lisää
• Runsas rasvan ja monityydyttömien
rasvahappojen saanti
• Runsas omega-...
Vielä lisää riskitekijöistä
• Omega-6 rasvahappojen aiheuttama riskin lisäys näyttäisi
koskevan niitä, joilla on mutaatio ...
Johtopäätökset
• Länsimaiseen ruokavalioon, johon liittyy runsas lihan ja
vähäinen kuidun sekä marjojen että hedelmien saa...
Ruokavalio IBD:n hoidossa
Ruokavalio ja ravintolisät voisivat
teoriassa auttaa kolmella eri tavalla
1. Aiheuttaa remission. Eli sammuttaa oireet ja ...
Olisi aika etsiä oireita ja inflammaatiota
lievittäviä ruokavalioita, eikä vain IBD:n
riskiä lisääviä/suojaavia tekijöitä
...
Potilaat pitävät ruokavaliota tärkeänä
ja yhdistävät oireitansa eri ruokiin
• 2/3 potilaista sanoo, että
ruualla on iso me...
1. Randomized mortality &
morbidity trials
2. Prospective cohorts
3. Randomized risk
marker studies
4. Cross-sectional and...
Looginen kokonaisvaltainen ajattelumalli
ruokavalioasioihin IBD:ssä
17
Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-ins...
Crohnin taudin ravitsemushoito
remission (oireiden sammumisen)
saavuttamiseksi
Elementaalinen ruokavalio
(täydennysravinto...
Crohnin taudin Käypä hoito-suositus
sanoaa elementaalisesta ruokavaliosta
Crohnin taudin Käypä Hoito –suositus
• ”Enteraal...
Systemoitu katsaus: elementaalista
ruokavaliosta on näyttöä remission
saavuttamisessa Crohnissa
• Tieteellistä näyttöä rem...
Elementaalisen ruokavalion
vaikutusmekanismi on auki
• Mahdollisesti?
– Suolilepo
– Parantunut ravitsemus
– Antigeenien ja...
Johtopäätös
• Elementaalinen ruokavalio joko pelkkiä aminohappoja
sisältävänä tai polymeerisenä voi auttaa remission
saavu...
SCD ruokavalio
(”nettiruokavalio”)
”Specific Carbohydrate Diet”
SCD ruokavalion idea
• Perustuu ajatukseen, että
• 1. monosakkarideja pidempien hiilihydraattikolekyylien entsymaattinen
p...
SCD ruokavalion epäloogisuus
• Sallii kotona itsetehdyn SCD-jogurtin, ei kaupan luonnon jogurtteja
• Sallii hedelmien, mar...
Tieteellinen näyttö SCD-ruokavaliosta
• Ei yhtään satunnaistettua
tutkimusta
• Yksi havainnoiva tutkimus,
joissa SCD-dieet...
Johtopäätös SCD:stä
• Heikko teoriapohja, paljon epäloogisuutta
• Lähes olematon tieteellinen näyttö
• Käytännössä johtaa ...
Ruokavaliot relapsin estossa
Crohnin taudissa, kun
lähtötilanteessa ollaan
remissiossa
Välttämisruokavaliot, joissa on väl...
Tulokset: Kaksi pientä satunnaistettua
tutkimusta
• Riordan et al. 1995 (Lancet)
• N=78
• Ensiksi kaikille remissio
elemen...
Kaksi pientä satunnaistettua
tutkimusta
• Riordan et al. 1995 (Lancet)
• Remissio säilyi kortisonia
saaneilla 3.8 kuukautt...
Millainen ruokavalio oli edellisissä
tutkimuksissa –ei mikään
”tunnetuista”
• Käytetyt ruokavaliot: ei silkka gluteeniton,...
Puolet ruusta elementaalisia
valmisteita, toinen puoli ”ihan mitä
vaan”
32
Tagaki S et al. Effectiveness of an ‘half eleme...
Ei satunnaistettu tutkimus: Lakto-ovo-
vegetaristinen dieetti vähensi relapseja
kahden vuoden seurannassa
sekaruokavalioon...
Yhteenveto: Satunnaistettujen
tutkimuksien tulokset relapsien
estossa Crohnin taudissa
Halmos EP, Gibson PR. Dietary manag...
Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev
Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146...
Yhteenveto: Ei-satunnaistettujen
tutkimuksien tulokset relapsin estossa
Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-in...
Arveluttava piirre elementaalisessa
ruokavaliossa: se saattaa ”heikentää”
mikrobiottaa pitkällä aikavälillä
• Elementaalin...
Johtopäätökset relapsin estosta
Crohnin taudissa
• Muutamasta rajoittavasta ruokavaliohoidosta on ollut hyötyä remission
y...
Haavainen paksusuolen
tulehduksen ruokavaliohoito
Haavaisessa paksusuolessa on
vähemmän satunnaistettuja tutkimuksia.
Katsausartikkeli ei suosita mitään
erityisruokavaliota...
Johtopäätökset neljästä
satunnaistetuista
ruokavaliotutkimuksista UC:ssa
• Maitotuotteiden poistaminen ei auttanut lapsipo...
Remissiossakin olevilla IBD-potilailla
on paljon toiminnallisia vatsavaivoja
42
Halpin SJ, Ford AC. Prevalence of symptoms...
Haavaisessa paksusuolen taudissa
voidaan kokeilla myös vaikka näyttöä
on hyvin vähän
• FODMAP-rajoitusta toiminnallisten o...
FODMAP*
Galactans
Oligosaccharides
Inuliini GOS*
RaffinoseFructans
FOS*
Disaccharides
Laktoosi
Monosaccharides
Fruktoosi
P...
FODMAP-rajoituksen teho on
todennettu toiminnallisissa
vatsavaivoissa (IBS:ssä)
*) RCT=Randomized controlled trial, non-RC...
FODMAP-rajoituksen akilleen kantapää:
heikentääkö se pitkällä aikavälillä
IBD:ssä ”vaurioitunutta” mikrobiottaa
entisestää...
Rajoittavien ruokavalioiden dilemma
IBD:ssä
47
Vähäinen kuidun ja
fermentoituvien hiilihydraattien
saanti IBD:n riskiä
väe...
Gluteeni?
Yhtään satunnaistettua interventiotutkimusta
ei ole tehty haavaisessa paksusuolen
tulehduksessa tai Crohnin taud...
9 % IBD-potilaista noudattaa
gluteenitonta ruokavaliota ja lähes
puolet sanoo kokevansa hyötyä
• 1647 IBD-potilasta kattan...
Huomioitavia ruoka-aineita lisäksi?
• Kahvi pahentaa usein oireita runsaasti käytettynä,
kuten muutkin kofeiinipitoiset ju...
Onko olemassa IBD:hen sopiva
anti-inflammatorinen ruokavalio?
Lyhyt vastaus: Sitä ei tiedetä vielä.
Mutta yleisesti tervey...
Millainen anti-inflammatorinen
ruokavalio voisi olla?
Huom! Anti-inflammatoriset vaikutukset on
tutkittu lähinnä kardiomet...
Oma näkemys anti-inflammatorisesta
ruokavaliosta
http://www.pronutritionist.net/anti-inflammatorinen-eli-
tulehdusta-vahen...
Harvardin anti-inflammatorinen
ruokavalio
Matti Uusituvan ja Ursula Schwabin
anti-inflammatorinen ruokavalio
Ruokavalio ja lievä tulehdus. Duodecim 2014;130:1575–7
Pelkkä runsas lohikalan syönti vähensi
oireita pienessä havainnoivassa
tutkimuksessa IBD-potilailla
• 600 grammaa (3 annos...
Anti-inflammatorista ruokavaliota
ei ole tutkittu yhdessäkään
kontrolloidussa tutkimuksessa
IBD:ssä, joten sitä ei voida p...
Ravitsemustila
Suojaravintoaineet, joihin on
kiinnitettävä huomiota ja tarvittaessa
täydennettävä
*) väestön keskimääräinen folaatin saan...
Auttavatko ravintolisät
tulehduksellisissa Crohnin
taudissa tai haavaisessa
paksusuolen tulehduksessa?
D-vitamiini
Vain yksi satunnaistettu tutkimus
Page 61
Clinical trial: vitamin D3 treatment
in Crohn's disease - a randomised
double-blind placebo-controlled
study.
Jørgensen SP...
Metodit
• n=94 (50/50 placebolle ja D-vitamiinille)
• D3-annos: 30 μg/pv
• 52 viikko
• Atsatiopriini sallittiin molemmissa...
Tulokset (trendi eduksi D-vitamiinille,
ei tilastollisesti merkitsevää eroa)
• 25-OH-D-vitamiini 3 kk kohdalla 96 nmol/l v...
Omega-rasvahapot
…
Page 65
Yksi paljon huomiota herättänyt
tutkimus Crohnin taudissa
• Triglyseridi placebo vs kalaöljy
annoksella 2,7 g omega-3
rasv...
19 satunnaistetun tutkimuksen
systemoitu katsaus: ei tehoa IBD:ssä
• “In summary, although the
available data are in gener...
Probiootit
…
Page 68
Probiootit pääosin pettymyksiä Crohnin
taudissa. Yhdessä pienessä tutkimuksessa
S. boulardii oli eduksi remission ylläpido...
Probiootit usein avuksi haavaisessa
paksusuolen tulehduksessa remission
saavuttamisessa. Kaikki kannat ei
tehokkaita
n Pro...
Probiootit usein avuksi haavaisessa
paksusuolen tulehduksessa remission
ylläpidossa. Kaikki kannat ei tehokkaita
Ghouri YA...
• Ovat meta-analyysien mukaan lumetta tehokkaampia
toiminnallisten vatsavaivojen (IBS) ja antibioottiripulin
ehkäisyssä (H...
Kurkuma-mausteen kurkumiini
Page 73
Kurkumiinin teoreettinen
vaikutusmekanismi
• Kurkumiini on paikallisesti
anti-inflammatorinen
• Pääasiallinen vaikutus lie...
Kurkumiinikapselit vähensivät
relapseja haavaisessa koliitissa
• Relapsit
– 4.65% kurkumiini
– 20.51% lume (p=0 .040)
– ”R...
Johtopäätökset
• D-vitamiinin hyödyt ovat relapsin estossa toistaiseksi
toteennäyttämättä, mutta riittävä D-vitamiinin saa...
Ravitsemusterapiassa suunnitellaan
räätälöity ravintosuunnitelma, jossa
pyritään oireiden vähentymiseen, hyvään
ravitsemus...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Fats and inflammation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

Download to read offline

Ruokavalio tulehduksellisissa suolistosairauksissa

Download to read offline

Ruokavalion ja yleensä ravitsemuksen merkitys Crohnin taudissa ja haavaisessa paksusuolen tulehduksessa

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ruokavalio tulehduksellisissa suolistosairauksissa

 1. 1. Ruokavalio ja ravintolisät tulehduksellisissa suolistosairauksissa Laillistettu ravitsemusterapeutti, THM, MBA Reijo Laatikainen Aava Gastrolääkärit BoostOn Oy Ltd www.pronutritionist.net www.tervevatsa.fi
 2. 2. Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat • Crohnin tauti • Haavainen paksusuolen tulehdus eli colitis ulcerosa (UC) • (Pussiitti eli ohutsuolesta tehdyn J- suolipussin tulehdus leikatuilla) • Yhdessä näistä käytetään nimitystä IBD (inflammatory Bowel Disease)
 3. 3. Ruokavaliotekijöiden merkitys tulehduksellisten suolistosairauksien synnyssä ja hoidossa
 4. 4. Ruokavalio on yksi riskitekijä muiden joukkossa, ei lainkaan ainoa 4 Ananthakrishnan AN. Epidemiology and risk factors for IBD Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 12, 205– 217 (2015) ”None of the risk factors alone are sufficient for development of disease and complex interactions between each factor occurs, leading to development of IBD.”
 5. 5. Faecalibacterium prausnitzii on keskeinen ”hyvä” suoliston bakteeri. Se ylläpitää riittävää suoliliman paksuutta. Sen määrä on vähäinen IBD:ssä. 5 Cao Y, Shen J, Ran ZH. Association between Faecalibacterium prausnitzii Reduction and Inflammatory Bowel Disease: A Meta-Analysis and Systematic Review of the Literature. Gastroenterology Research and Practice. 2014;2014:872725. Your Microbes at Work: Fiber Fermenters Keep Us Healthy. Nature 2015;518,S9 (26 February 2015) • Kuidun ja fermentoituvien hiilihydraattien saanti lisää FP- bakteerin määrää, mikä puolestaan lisää butyraatin tuotantoa • Butyraatti puolestaan on anti- inflammatorinen
 6. 6. Mikrobiota (suoliston bakteeristo) on muutenkin poikkeava IBD:ssä • Vasemmalla kuvassa terveen ihmisen bakteerien jakauma suoliston eri kohdissa • Oikealla IBD-potilaan bakteerien jakauma suoliston eri kohdissa • Kyseessä on muutakin kuin vain Faecalibacterium prausnitzii’n eroavuudet Koboziev I, Webb CR, Furr KL, Grisham MB. Role of the Enteric Microbiota in Intestinal Homeostasis and Inflammation. Free radical biology & medicine. 2014;0:122-133.
 7. 7. Ruuan vaikutus koe-eläimien paksusuolen tai ohutsuolen loppuosan tulehdukseen • Punainen liha • Runsas rasva, erityisesti maitorasva • Kolesteroli • Kurkumiini • Neitsytoliiviöljy • Vihreä tee • Omega-3 • Resistentti tärkkelys ja FOS • Tietyt aminohapot Lee D et al. Diet in the Pathogenesis and Treatment of Inflammatory Bowel Diseases. Gastroenterology. 2015 Jan 15. pii: S0016-5085(15)00069-4. Aiheuttaa/pahentaa Suojaa/lievittää
 8. 8. Crohnin taudin riski väestötutkimuksissa Lisää • Runsas rasvan ja erityisesti monityydyttymättömien rasvahappojen saanti • Runsas omega-6 rasvahappojen saanti • Runsas lihan syönti Vähentää • Runsas kuidun saanti (> 22,1 g/day) • Runsas hedelmien syönti Page 8 Hou JK et al. Dietary intake and risk of developing inflammatory bowel disease: a systematic review of the literature.Am J Gastroenterol 2011;106:563-573.
 9. 9. Colitis Ulcerosan riski väestötutkimuksissa Lisää • Runsas rasvan ja monityydyttömien rasvahappojen saanti • Runsas omega-6 rasvahappojen saanti • Runsas lihan syönti Vähentää • Runsas kasvisten syönti Page 9 Hou JK et al. Dietary intake and risk of developing inflammatory bowel disease: a systematic review of the literature. Am J Gastroenterol 2011;106:563-573.
 10. 10. Vielä lisää riskitekijöistä • Omega-6 rasvahappojen aiheuttama riskin lisäys näyttäisi koskevan niitä, joilla on mutaatio CYP4F3 ja FADS2 entsyymejä koodaavissa geeneissä (Costea et al. 2014) • Kummallista kyllä kalan tai omega-3 rasvahappojen runsas saanti ei ole ollut suojatekijä väestötutkimuksissa • Arakidonihappo (liha ja kananmuna päälähteet) on ollut yhdessä väestötutkimuksessa riskitekijä • Viljaa ja maitoa ei ole yhdistetty riskitekijäksi Costea, I. et al. Interactions between the dietary polyunsaturated fatty acid ratio and genetic factors determine susceptibility to pediatric Crohn's disease. Gastroenterology 146, 929–931 (2014). Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146.
 11. 11. Johtopäätökset • Länsimaiseen ruokavalioon, johon liittyy runsas lihan ja vähäinen kuidun sekä marjojen että hedelmien saanti liittyy lisääntynyt riski sairastua IBD:hen • D-vitamiinin, omega-6 sekä omega-3 rasvahappojen itsenäistä vaikutusta on vaikeata arvioida. • Monilla muilla tekijöillä, kuten geeneillä, antibiooteilla, liiallisella hygienialla, syntymisreitilllä (keisarin leikkaus vs alateitse) jne. on myös merkitystä
 12. 12. Ruokavalio IBD:n hoidossa
 13. 13. Ruokavalio ja ravintolisät voisivat teoriassa auttaa kolmella eri tavalla 1. Aiheuttaa remission. Eli sammuttaa oireet ja palauttaa suolisto normaalitilanteeseen. 2. Estää relapseja. Eli estää remissiossa olevaa potilasta saamasta oireiden pahenemisjaksoa. 3. Parantaa ravitsemustilaa, ja siten parantaa elämän laatua, toimintakykyä sekä estää liitännäissairauksia kuten osteoporoosia 13
 14. 14. Olisi aika etsiä oireita ja inflammaatiota lievittäviä ruokavalioita, eikä vain IBD:n riskiä lisääviä/suojaavia tekijöitä • “Dietary management has a poor image, which is probably contributed to by the obsession with identifying dietary factors that cause IBD, whereas better ways in which we can use diet to minimize the effects of the disease by reducing inflammation, alleviating symptoms and improving nutritional status are needed..” Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146.
 15. 15. Potilaat pitävät ruokavaliota tärkeänä ja yhdistävät oireitansa eri ruokiin • 2/3 potilaista sanoo, että ruualla on iso merkitys heidän oireisiinsa • 4/5 sanoo, että heillä on vaikeuksia ruuan tai ravitsemuksen kanssa • ½ on käynyt ravitsemusterapeutila (UK) Prince A, et al. Nutritional problems in inflammatory bowel disease: the patient perspective. J Crohns Colitis. 2011 Oct;5(5):443-50.
 16. 16. 1. Randomized mortality & morbidity trials 2. Prospective cohorts 3. Randomized risk marker studies 4. Cross-sectional and case-control cohorts 5 Ecological & animal studies Strengthofevidence Meta-analyses of 1,2 & 3 Modified from: Micha & Mozaffarian. Lipids. 2010; 45(10): 893–905 and Evidence Analysis Manual. Academy of Nutrition and Dietetics January 2012 Muistutus: Tieteellisen näytön periaate ravitsemustieteessä
 17. 17. Looginen kokonaisvaltainen ajattelumalli ruokavalioasioihin IBD:ssä 17 Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146.
 18. 18. Crohnin taudin ravitsemushoito remission (oireiden sammumisen) saavuttamiseksi Elementaalinen ruokavalio (täydennysravintovalmisteilla pelkästään eläminen lyhyen aikaa) 18
 19. 19. Crohnin taudin Käypä hoito-suositus sanoaa elementaalisesta ruokavaliosta Crohnin taudin Käypä Hoito –suositus • ”Enteraalisella ravitsemuksella, jossa käytetään polymeerisiä, elementaalisia tai semielementaalisia (peptidi)valmisteita, voidaan indusoida remissio, mutta relapsi ilmaantuu yleensä nopeasti hoidon päätyttyä 151, 152  Kortikosteroidilääkitys johtaa aikuisilla nopeammin remissioon kuin enteraalinen ruokinta A.  Postoperatiivisen relapsin estossa enteraalinen ravitsemus tukihoitona saattaa olla hyödyllinen 153.  Polymeeristen, elementaalisten ja semielementaalisten valmisteiden välillä ei ole todettu eroja A.”
 20. 20. Systemoitu katsaus: elementaalista ruokavaliosta on näyttöä remission saavuttamisessa Crohnissa • Tieteellistä näyttöä remission saavuttamisessa on jonkin verran mutta sen laatu on heikko (C ). • Teho vaikuttaa heikommalta kuin kortikosteroideilla, mutta voidaan käyttää tosisijaisesti • Tavallinen (polymeerinen) täydennysravintovalmiste on yhtä hyvä kuin pilkottu (proteiini pilkottu aminohapoiksi, tärkkelys glukoosiksi) • Remission aikaan saamiseksi tarvitaan vähintään 10 päivän hoito, ja joskus jopa 6 viikkoa. Lee J et al. British Dietetic Association evidence-based guidelines for the dietary management of Crohn's disease in adults. J Hum Nutr Diet. 2014 Jun;27(3):207-18.
 21. 21. Elementaalisen ruokavalion vaikutusmekanismi on auki • Mahdollisesti? – Suolilepo – Parantunut ravitsemus – Antigeenien ja muiden ärsyttävien aineiden ja mikrobien poistuminen ruokavaliosta – Suolen läpäisevyyden väheneminen – Mikrobiotan muutokset, jotka ovat varsin ristiriitaisia siihen nähden minkä arvellaan estävän IBD:n ilmaantumista alun alkujaan
 22. 22. Johtopäätös • Elementaalinen ruokavalio joko pelkkiä aminohappoja sisältävänä tai polymeerisenä voi auttaa remission saavuttamisessa • Suuri kysymys, miten tällainen ruokavalio sitten toteutuu, koska tavanomaisen ruuan kaipuu on suuri • Elementaalisen ruokavalion asema lienee käytännön työssä erittäin kapea; silloin kun kortisonilla ei saavuteta remissiota tai lääkehoitojen haittavaikutukset estävät niiden käytön tai ennen leikkausta ravitsemustilan parantamiseksi
 23. 23. SCD ruokavalio (”nettiruokavalio”) ”Specific Carbohydrate Diet”
 24. 24. SCD ruokavalion idea • Perustuu ajatukseen, että • 1. monosakkarideja pidempien hiilihydraattikolekyylien entsymaattinen pilkkoutuminen on heikentynyt ohutsuolessa • 2. disakkaridien ja tärkkelyksen kiihtyneeseen bakteerifermentaatioon ohutsuolessa (SIBO). Väitetään, että ohutsuolifermentaation tuloksena syntyvät kaasut ja myrkyt tuhoavat hiilihydraatteja pilkkovia entsyymejä • 3. Pitkäketjuiset pilkkoutumattomat hiilihydraatit sitovat vettä -> ripuli • Helpotetaan imeytymistä, kun pitkäketjuisia hiilihydraatteja (tärkkelystä) vältetään • Sallii glukoosin • Ei sokeria, laktoosia, gluteenia, perunaa, viljaa, gluteenittomia viljoja eikä riisiä. Ei polyoleja (ksylitoli, sorbitoli jne.), pehmeitä juustoja vaikka olisivat laktoosittomia, kaupallisia jogurtteja, mausteseoksia, hiivaa • Pääasiallinen tieto perustuu nettilähteisiin. Tieteellistä kirjallisuutta on äärimmäisen vähän.
 25. 25. SCD ruokavalion epäloogisuus • Sallii kotona itsetehdyn SCD-jogurtin, ei kaupan luonnon jogurtteja • Sallii hedelmien, marjojen ja kasvisten sakkaroosin eli sokerin. Monille on yllätys, että sakkaroosia eli sokeria on hedelmissä ja kasviksissa • Sallii hedelmäsokerin eli fruktoosin, ja sitä on paitsi hedelmissä ja marjoissa myös hunajassa. Sallii hunajan. • Sallii luontaisen sorbitolin omenassa, luumussa, aprikoosissa, persikassa, jne. • Sallii mannitolin avokadossa, brokkolissa ja sienissä • Kieltää bifidobakteerien käytön, jotka yleisesti ottaen terveyttä edistäviä • Käytännössä dieetistä muodostuu osittainen FODMAP-rajoitus ja/tai vähägluteeninen ruokavalio, ja samalla poistuu esim. ripulia provosoiva chili- mauste. Samalla poistuu sekä höttö- että osa hyvistä hiilareista. • Dieettiin kuuluu tiukka introvaihe (lähes paasto), vähintään 1 kk mittainen tarkka vaihe, ja täydellisten tulosten sanotaan näkyvän vasta 1-2 vuoden kuluessa
 26. 26. Tieteellinen näyttö SCD-ruokavaliosta • Ei yhtään satunnaistettua tutkimusta • Yksi havainnoiva tutkimus, joissa SCD-dieetti vähensi oireita ja suoliston limakalvon tulehdusta lapsilla • Ei mahdu mihinkään tieteelliset kriteerit täyttävään hoitosuositukseen / - katsaukseen Cohen SA, et al. Clinical and mucosal improvement with specific carbohydrate diet in pediatric Crohn disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Oct;59(4):516-2
 27. 27. Johtopäätös SCD:stä • Heikko teoriapohja, paljon epäloogisuutta • Lähes olematon tieteellinen näyttö • Käytännössä johtaa vähägluteeniseen ja vähän FODMAP:ja sisältävään ruokavalioon • Erittäin vaikea noudattaa • Jos joku asiakas haluaa käyttää, ja on saanut siitä apua, oleellista on huolehtia riittävästä ravintoaineiden saannista, kuten magnesiumista, kalsiumista, D-vitamiinista ja B-ryhmän vitamiineista
 28. 28. Ruokavaliot relapsin estossa Crohnin taudissa, kun lähtötilanteessa ollaan remissiossa Välttämisruokavaliot, joissa on vältetty maitotaloustuotteita, gluteenia, lihaa, hiivaa, kahvia jne.
 29. 29. Tulokset: Kaksi pientä satunnaistettua tutkimusta • Riordan et al. 1995 (Lancet) • N=78 • Ensiksi kaikille remissio elementaalisella dieetillä (ka 14 päivässä!) • Sitten 2 v RCT • Yksilöllinen eliminaatio + lume ruokavalio vs prednisoloni + yleisesti terveellinen ruokavalio • Jones et al. 1985 (Lancet) • N=20 • Ensiksi kaikille remissio elementaalisella dietillä/TPN:ll’ä • Sitten 6 kk:n RCT • Eliminaatio dieetti vs Runsaskuituinen ruokavalio • Eliminaatio Lee J et al. British Dietetic Association evidence-based guidelines for the dietary management of Crohn's disease in adults. J Hum Nutr Diet. 2014 Jun;27(3):207-18.
 30. 30. Kaksi pientä satunnaistettua tutkimusta • Riordan et al. 1995 (Lancet) • Remissio säilyi kortisonia saaneilla 3.8 kuukautta, ruokavaliohoitoa saaneilla 7.5 kuukautta • Relapseja ilmeni 2 vuoteen mennessä kortisonia saaneista 79 %:lla ja ruokavaliolla olleista 62 %:lla (p=0.048). • Jones et al. 1985 (Lancet) • 7/10 pysyi remissiossa eliminaatioruokavaliolla • 0/10 pysyi remissiossa runsaskuituisella ruokavaliolla Lee J et al. British Dietetic Association evidence-based guidelines for the dietary management of Crohn's disease in adults. J Hum Nutr Diet. 2014 Jun;27(3):207-18. Crohnin taudin Käypä Hoito -suositus
 31. 31. Millainen ruokavalio oli edellisissä tutkimuksissa –ei mikään ”tunnetuista” • Käytetyt ruokavaliot: ei silkka gluteeniton, ei FODMAP-rajoitus, ei silkka maidoton. Pyydetty välttämään tunnetusti ja yksilöllisesti oireita aiheuttavia ruokia kuten hiivaa, viljatuotteita, maitotaloustuotteita, perunaa, kahvia ja kananmunaa • Ongelmaksi voi tulla useiden suojaravintoaineiden puute • Teoreettinen viitekehys taustalla heikko • Vaikea suositella, kun ei ole käytetty systemaattista lähestymistapaa, eikä ole vankkaa teoriapohjaa (vrt seuraavissa dioissa esitetyt tutkimukset
 32. 32. Puolet ruusta elementaalisia valmisteita, toinen puoli ”ihan mitä vaan” 32 Tagaki S et al. Effectiveness of an ‘half elemental diet’ as maintenance therapy for Crohn's disease: a randomized- controlled trial. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, 24: 1333–1340 • ~ 1000 kcal elementaalisena ruokana (erittäin vähärasvainen valmiste). Loput kalorit tavallisena vapaasti valittuna ruokana • Kontrolli: tavanomainen ruokavalio • Huom! Tehty Japanissa, joten ”ihan mitä vaan” on hyvin eri asia kuin länsimaissa N=51 60 % pienempi riski saada relapsi (oireiden uudelleen palaaminen)
 33. 33. Ei satunnaistettu tutkimus: Lakto-ovo- vegetaristinen dieetti vähensi relapseja kahden vuoden seurannassa sekaruokavalioon verrattuna 33 Chiba, Mitsuro et al. “Lifestyle-Related Disease in Crohn’s Disease: Relapse Prevention by a Semi-Vegetarian Diet.” World Journal of Gastroenterology 2010:16; 2484–2495.
 34. 34. Yhteenveto: Satunnaistettujen tutkimuksien tulokset relapsien estossa Crohnin taudissa Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146.
 35. 35. Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146. Eliminaatio- dieetille tappioksi Tasapeli Eliminaatio- dieetille eduksi Tutkimus - Levenstein et al. (1985) Ritchie et al. (1987) Jones et al. (1985) Riordan et al. (1993) Takagi et al. (2006) Satunnaistettujen tutkimuksien määrä 0 2 3 Yhteenveto: Satunnaistettujen tutkimuksien tulokset relapsien estossa
 36. 36. Yhteenveto: Ei-satunnaistettujen tutkimuksien tulokset relapsin estossa Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146. Eliminaatio- dieetille tappioksi Tasapeli Eliminaatio-dieetille eduksi Tutkimus - Yamamoto et al. (2010) Wilschanski et al. (1996), Esaki et al. (2006), Chiba et al. (2010), Verma et al. (2001), Yamamoto et al. (2007, 2013), Hirai et al. (2013) Satunnaistettujen tutkimuksien määrä 0 1 6
 37. 37. Arveluttava piirre elementaalisessa ruokavaliossa: se saattaa ”heikentää” mikrobiottaa pitkällä aikavälillä • Elementaalinen ruokavalio auttaa siis saavuttamaan remission Crohnin taudissa, mutta se muuttaa suoliston mikrobiottaa periaatteessa huonoon suuntaan seuraavasti: – Monimuotoisuus vähenee (kutistuu) – Faecalibacterium prausnitzii’n määrä vähenee – Bifidobakteerien määrä vähenee • Toki myös joidenkin patologisten bakteerien määrä vähenee Gerasimidis K et al. Decline in presumptively protective gut bacterial species and metabolites are paradoxically associated with disease improvement in pediatric Crohn's disease during enteral nutrition. Inflamm Bowel Dis. 2014 May;20(5):861-71. Leach ST et al. Sustained modulation of intestinal bacteria by exclusive enteral nutrition used to treat children with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther. 2008 Sep 15;28(6):724-33. Shiga H, et al. Changes of faecal microbiota in patients with Crohn's disease treated with an elemental diet and total parenteral nutrition. Dig Liver Dis. 2012 Sep;44(9):736-42..
 38. 38. Johtopäätökset relapsin estosta Crohnin taudissa • Muutamasta rajoittavasta ruokavaliohoidosta on ollut hyötyä remission ylläpidossa. Yleisterveellinen tai kuitupitoinen ruokavalio ei ole ollut parempi yhdessäkään tutkimuksessa • Tutkimusten laatu on toistaiseksi vielä melko heikko • Ei ole selvää mikä olisi optimaalinen ruokavalio ja mikä merkitys elementaalisilla tuotteilla (täydennysravintovalmisteilla) remission ylläpidossa todella on • Ainakaan tutkimusnäytön pohjalta ei ole syytä varsinaisesti kieltää eliminaatioruokavaliota edellyttäen, että ravitsemustilaan kiinnitetään riittävästi huomiota ja ruokavalion suunnittelee ravitsemusterapeutti • Varsinaista suositusta oikeaksi ensilinjan ruokavalioksi on mahdoton antaa, koska hyviä tuloksia on saatu kovin erilaisilla ruokavalioilla
 39. 39. Haavainen paksusuolen tulehduksen ruokavaliohoito
 40. 40. Haavaisessa paksusuolessa on vähemmän satunnaistettuja tutkimuksia. Katsausartikkeli ei suosita mitään erityisruokavaliota 40 Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146.
 41. 41. Johtopäätökset neljästä satunnaistetuista ruokavaliotutkimuksista UC:ssa • Maitotuotteiden poistaminen ei auttanut lapsipotilailla remission ylläpidossa (Strisciuglio et al. 2013) • Maitotuotteiden poistaminen ja yhdenaikainen vähäjätteiden ruokavalio auttoi remision ylläpidossa enemmän kuin tavanomainen ruokavalio (Wright & Truelove 1965) • Runsaskuituinen ruokavalio on huonompi kuin lääkehoito (sulfasalatsiini) (Davis & Rhodes 1978) • Vähärasvainen, vähäsokerinen, vähäkuituinen ruokavalio, joidenkin FODMAP:ien vähentäminen sekä probiootti yhdessä oli tavanomaista ruokavaliota parempi remission ylläpidossa (Kyaw et al. 2014) 41 Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146.
 42. 42. Remissiossakin olevilla IBD-potilailla on paljon toiminnallisia vatsavaivoja 42 Halpin SJ, Ford AC. Prevalence of symptoms meeting criteria for irritable bowel syndrome in inflammatory bowel disease: systematic review and meta-analysis.. Am J Gastroenterol. 2012 Oct;107(10):1474-82 (13 väestötutkimuksen meta-analyysi) • 4,4 kertaa enemmän kuin terveillä. • 35 % potilaista täyttää remissiossa IBS-kriteerit (Rooman I-III).
 43. 43. Haavaisessa paksusuolen taudissa voidaan kokeilla myös vaikka näyttöä on hyvin vähän • FODMAP-rajoitusta toiminnallisten oireiden lievittämiseksi • Suolitukkeuman välttämiseksi vähäjätteistä ruokavaliota, jos on striktuuroita • Vähärasvaista ruokavaliota, jos haiman vajaatoimintaa liittyy Crohnin tautiin (+ haimaentsyymivalmistetta) Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146.
 44. 44. FODMAP* Galactans Oligosaccharides Inuliini GOS* RaffinoseFructans FOS* Disaccharides Laktoosi Monosaccharides Fruktoosi Polyols Isomalti Maltitoli Laktitoli Ksylitoli (Laktuloosi) Mannitoli *) FOS= Fructo-oligosakkaridi eli oligofruktoosi *) GOS= Galakto-oligosakkarid eli oligogalaktoosi Sorbitoli FODMAP: Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols Jacqueline S. Barrett and Peter R. Gibson Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAPs) and nonallergic food intolerance: FODMAPs or food chemicals? Ther Adv Gastroenterol(2012) 0(0) 1–8
 45. 45. FODMAP-rajoituksen teho on todennettu toiminnallisissa vatsavaivoissa (IBS:ssä) *) RCT=Randomized controlled trial, non-RCT= Controlled trial, no randomization ↓↓↓=vähentyminne ↑↑↑=lisääntyminen Staudacher H, Irving P, Lomer M, Whelan K. Mechanisms and efficacy of dietary FODMAP restriction in IBS. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Apr;11(4):256-66. RCTs* Non-RCT* Retrospektiiviset kohortit /case- control -tutkimukset ↓↓↓ joissakin oireissa 3 tutkimusta 1 tutkimus 6 tutkimusta Ei eroa missään oireessa Ei yhtään tutkimusta Ei yhtään tutkimusta Ei yhtään tutkimusta ↑↑↑joissakin oireissa Ei yhtään tutkimusta Ei yhtään tutkimusta Ei yhtään tutkimusta
 46. 46. FODMAP-rajoituksen akilleen kantapää: heikentääkö se pitkällä aikavälillä IBD:ssä ”vaurioitunutta” mikrobiottaa entisestään? • Suoliliman hyvä kunto on yhteydessä runsaaseen kuidun ja fermentoituvien hiilihydraattien saantiin • Suoliston terveen mikrobiston monimuotoisuuden ylläpitäminen vaatii todennäköisesti fermentoituvien hiilihydraattien riittävää saantia • Ei kuitenkaan ole tietoa mikä on riittävä fermentoituvien hiilihydraattien saanti IBD:ssä, ja voidaanko tilannetta kompensoida esim. kauran beta- glukaanilla tai kvinoan resistentillä tärkkelyksellä, jotka fermentoituvat hitaasti eivätkä ole FODMAP:ja 46
 47. 47. Rajoittavien ruokavalioiden dilemma IBD:ssä 47 Vähäinen kuidun ja fermentoituvien hiilihydraattien saanti IBD:n riskiä väestötutkimuksissa ja mikrobiotan ”heikkenemistä” Vähäinen kuidun ja fermentoituvien hiilihydraattien saanti yleensä näyttäisi liittyvän sekä toiminnallisten että tulehdusoireiden vähenemiseen Dilemma ratkeaa vain satunnaistetuilla tutkimuksilla, joita toivottavasti tulee piakkoin lisää
 48. 48. Gluteeni? Yhtään satunnaistettua interventiotutkimusta ei ole tehty haavaisessa paksusuolen tulehduksessa tai Crohnin taudissa pelkällä gluteenittomalla ruokavaliolla
 49. 49. 9 % IBD-potilaista noudattaa gluteenitonta ruokavaliota ja lähes puolet sanoo kokevansa hyötyä • 1647 IBD-potilasta kattanut poikkileikkaustutkimus USA:sta • 19.1% oli kokeillut gluteenitonta dieettiä • 8.2% kuitenkin vain käytti tällä hetkellä • Merkittävä osa kokeilleista kertoi saavansa hyötyä (kuva) • Tarkka noudattaminen yhdistyi vähäisempään väsymykseen Herfarth et al. Prevalence of a gluten free diet and improvement of clinical symptoms in patients with inflammatory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis. 2014 Jul; 20(7): 1194–1197 Noin puolella vähenee kipu, ripuli ja vatsa turvottelu (kyselytutkimus)
 50. 50. Huomioitavia ruoka-aineita lisäksi? • Kahvi pahentaa usein oireita runsaasti käytettynä, kuten muutkin kofeiinipitoiset juomat • Kuplivat juomat aiheuttavat usein turvottelua • Alkoholi horjuttaa suolistomikrobien toimintaa ja lisää inflammaatiota suolessa suurilla annoksilla (yli 4 annosta per juomiskerta)
 51. 51. Onko olemassa IBD:hen sopiva anti-inflammatorinen ruokavalio? Lyhyt vastaus: Sitä ei tiedetä vielä. Mutta yleisesti terveyttä edistävä anti- inflammatorinen ruokavalio kylläkin on.
 52. 52. Millainen anti-inflammatorinen ruokavalio voisi olla? Huom! Anti-inflammatoriset vaikutukset on tutkittu lähinnä kardiometabolisista riskitekijöistä kärsivillä, ei niinkään IBD- potilailla.
 53. 53. Oma näkemys anti-inflammatorisesta ruokavaliosta http://www.pronutritionist.net/anti-inflammatorinen-eli- tulehdusta-vahentava-ruokavalio/ (24.5.2013)
 54. 54. Harvardin anti-inflammatorinen ruokavalio
 55. 55. Matti Uusituvan ja Ursula Schwabin anti-inflammatorinen ruokavalio Ruokavalio ja lievä tulehdus. Duodecim 2014;130:1575–7
 56. 56. Pelkkä runsas lohikalan syönti vähensi oireita pienessä havainnoivassa tutkimuksessa IBD-potilailla • 600 grammaa (3 annosta) lohta viikossa vähensi oireita havainnoiva tutkimuksessa (n=12) • Ei kontrolliryhmää • Lupaava tulos pitää toistaa kontrolloiduissa satunnaistetuissa tutkimuksissa • Toki rasvainen kala on yleisesti ottaen terveellistä Grimstad T et al. Salmon diet in patients with active ulcerative colitis reduced the simple clinical colitis activity index and increased the anti-inflammatory fatty acid index – a pilot study. Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation 2011;71:68-73
 57. 57. Anti-inflammatorista ruokavaliota ei ole tutkittu yhdessäkään kontrolloidussa tutkimuksessa IBD:ssä, joten sitä ei voida pitää, ainakaan toistaiseksi, relapseja estävänä tai remissiota ylläpitävänä
 58. 58. Ravitsemustila
 59. 59. Suojaravintoaineet, joihin on kiinnitettävä huomiota ja tarvittaessa täydennettävä *) väestön keskimääräinen folaatin saanti on Finravinto 2012 tutkimuksen mukaan liian alhaista Halmos EP, Gibson PR. Dietary management of IBD-insights and advice. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar;12(3):133-146. Riskiryhmät (suluissa olevat lisätty perustuen muihin lähteisiin) Rauta Menstruoivat naiset, vegaanit, vegetaristit, aktiivinen tautivaihe eli relapsi Kalsium Henkilöt jotka eivät käytä maitotaloustuotteita Sinkki Vegaanit, vegetaristit ja jatkuva ripuli Magnesium Vaikea ja akuutti ripuli (PPI-lääkkeiden jatkuva käyttö) D-vitamiini Puutteellinen altistuminen auringon valolle, tummaihoiset, (vähäinen kalan, levitteiden ja vitaminoitujen maitotuotteiden käyttö) B12- vitamiini Ohutsuolen loppuosaan paikantuva tauti tai sen resektio, vegaanit ja vegetaristit (PPI-lääkkeiden jatkuva käyttö) Folaatti Eliminaatio dieeteillä olevat, sulfasalatsiinin käyttäjät (metotreksaatin käyttäjät, useat epäterveellistä perusruokavaliota noudattavat*)
 60. 60. Auttavatko ravintolisät tulehduksellisissa Crohnin taudissa tai haavaisessa paksusuolen tulehduksessa?
 61. 61. D-vitamiini Vain yksi satunnaistettu tutkimus Page 61
 62. 62. Clinical trial: vitamin D3 treatment in Crohn's disease - a randomised double-blind placebo-controlled study. Jørgensen SP et al. Aliment Pharmacol Ther. 2010 May 11. [Epub ahead of print]
 63. 63. Metodit • n=94 (50/50 placebolle ja D-vitamiinille) • D3-annos: 30 μg/pv • 52 viikko • Atsatiopriini sallittiin molemmissa ryhmissä • Ensisijainen päätetapahtuma: relapsit vuoden kohdalla • Toisijainen päätetapahtuma: 25-OH-D-vitamiini kolmen kuukauden kohdalla
 64. 64. Tulokset (trendi eduksi D-vitamiinille, ei tilastollisesti merkitsevää eroa) • 25-OH-D-vitamiini 3 kk kohdalla 96 nmol/l vs lähtötaso 69 nmol/l (p < 0.001) 64 13 % 29 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % Relapsit vuoden kohdalla. 6/46 ( Δ p = 0.06) 14/48 Jørgensen SP et al. Aliment Pharmacol Ther. 2010 May 11 D-vitamiini Plasebo
 65. 65. Omega-rasvahapot … Page 65
 66. 66. Yksi paljon huomiota herättänyt tutkimus Crohnin taudissa • Triglyseridi placebo vs kalaöljy annoksella 2,7 g omega-3 rasvahappoja per päivä • N= 78 • Enemmän potilaita remissiossa kalaöljyryhmässä vuoden kohdalla Belluzzi, A et al.Effect of an Enteric-Coated Fish-Oil Preparation on Relapses in Crohn's Disease. N Engl J Med 1996; 334:1557-1560
 67. 67. 19 satunnaistetun tutkimuksen systemoitu katsaus: ei tehoa IBD:ssä • “In summary, although the available data are in general discouraging, the present systematic review does not allow to make firm recommendations about the usefulness of omega-3 PUFA in IBD. “ Cabré E, Mañosa M, Gassull MA. Omega-3 fatty acids and inflammatory bowel diseases - a systematic review. Br J Nutr. 2012 Jun;107 Suppl 2:S240-52
 68. 68. Probiootit … Page 68
 69. 69. Probiootit pääosin pettymyksiä Crohnin taudissa. Yhdessä pienessä tutkimuksessa S. boulardii oli eduksi remission ylläpidossa n Probiootti (aktiivihoito) Tulos Guslandi et al. (2000) 32 Sacchromyces boulardii Relapseja vähemmän aktiiviryhmässä (p=0.04) Marteau et al. (2006) 98 Lactobacillus Johnsonii Ei eroa lumeen ja aktiivihoidon välillä Prantera et al. (2002) 45 Lactobacillus caseii subspecies rhamnosus Ei eroa lumeen ja aktiivihoidon välillä Van Gossum et al. (2007) 70 Lactobacillus Johnsonii) Ei eroa lumeen ja aktiivihoidon välillä Ghouri YA, Richards DM, Rahimi EF, Krill JT, Jelinek KA, DuPont AW. Systematic review of randomized controlled trials of probiotics, prebiotics, and synbiotics in inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol. 2014 Dec 9;7:473-87.
 70. 70. Probiootit usein avuksi haavaisessa paksusuolen tulehduksessa remission saavuttamisessa. Kaikki kannat ei tehokkaita n Probiootti (aktiivihoito) Tulos Tursi (2004) 90 VSL#3 Aktiiviryhmässä ↑ remissioita kuin lumeella (p<0.02) Kato (2004) 20 ”Bifidobacteria-fermented milk” Aktiiviryhmässä ↑ remissioita kuin lumeella (p=0.05) Furrie (2005) 18 ”Bifidobacterium longum +Synergy 1” Ei eroa aktiiviryhmän ja lumeen välillä endoskopialöydöksissä (p=0.06), tulehdusmarkkerit ↓ Sood (2009) 14 7 VSL#3 Aktiiviryhmässä taudin aktiivisuus ↓ (p=0.001) Tursi (2010) 14 4 VSL#3 Aktiiviryhmässä taudin aktiivisuus ↓ (p=0.01) Matthes (2010) 90 Escherichia coli Nissle 1917 enemas Aktiiviryhmässä ↑ remissioita kuin lumeella (p=0.0446) Li (2012) 82 Bifid Triple Viable Vähemmän “kliinistä inflammaatiota” aktiiviryhmässä (p<0.01) Ghouri YA, Richards DM, Rahimi EF, Krill JT, Jelinek KA, DuPont AW. Systematic review of randomized controlled trials of probiotics, prebiotics, and synbiotics in inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol. 2014 Dec 9;7:473-87.
 71. 71. Probiootit usein avuksi haavaisessa paksusuolen tulehduksessa remission ylläpidossa. Kaikki kannat ei tehokkaita Ghouri YA, Richards DM, Rahimi EF, Krill JT, Jelinek KA, DuPont AW. Systematic review of randomized controlled trials of probiotics, prebiotics, and synbiotics in inflammatory bowel disease. Clin Exp Gastroenterol. 2014 Dec 9;7:473-87. n Probiootti (aktiivihoito) Tulos Kruis (1997) 103 Escherichia coli Nissle 1917 Ei eroa remissiossa/relapseissa Rembacken (1999) 116 Escherichia coli Nissle 1917 ↓ relapseja, (p=0.0059) Ishikawa (2003) 21 ”Bifidobacteria-fermented milk” ↓ relapseja (p=0.0059) Kruis )2004) 327 Escherichia coli Nissle 1917 ↓ relapseja (0.003) Cui (2004) 30 ”Bifid Triple Viable capsule” ↓ relapseja (<0.01) Zocco (200&) 187 LGG Ei eroa remissiossa/relapseissa Fujimori (2009) 120 Bifidobacterium longum +psyllium ↓ relapseja (p=0.03) Miele (2009) 29 VSL#3 ↓ relapseja (p<0.01) Wildt (2009) 32 Lactobacillus acidophilus Ei eroa remissiossa/relapseissa Hegazy (2010) 30 Lactobacillus delbruekii+Lactobacillus fermentum ↓ endoskooppista koliittia (p<0.05) Ishikawa (2011) 41 Bifidobacterium breve Yakultja + GOS Parempi tulehdusta kuvaava “Matt’s score” (p<0.05) Oliva (2012) 31 Lactobacillus reuteri ATCC 55730 Parempi tulehdusta kuvaava “Mayo Score” (p<0.01)
 72. 72. • Ovat meta-analyysien mukaan lumetta tehokkaampia toiminnallisten vatsavaivojen (IBS) ja antibioottiripulin ehkäisyssä (Hungin A et al. 2013) • Vähentävät hiukan, mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi ummetusta meta-analyysin mukaan (Dimidi et al. 2014) • Yllättävää kyllä, vähentävät hiukan myös LDL-kolesterolia ja verenpainetta (Khalesi et al. 2014, Guo et al. 2014) • Ovat turvallisia muilla kuin tehohoitopotilailla tai muuten hyvin vakavasti sairailla (Hempel et al. 2011) • Voivat siten olla eduksi IBD-potilaan kokonaisterveydelle Probiooteista vielä yleensä
 73. 73. Kurkuma-mausteen kurkumiini Page 73
 74. 74. Kurkumiinin teoreettinen vaikutusmekanismi • Kurkumiini on paikallisesti anti-inflammatorinen • Pääasiallinen vaikutus lienee NF-κB:n inhibitio 74 Brumatti et al. Curcumin and Inflammatory Bowel Disease: Potential and Limits of Innovative Treatments. Molecules 2014, 19, 21127-21153
 75. 75. Kurkumiinikapselit vähensivät relapseja haavaisessa koliitissa • Relapsit – 4.65% kurkumiini – 20.51% lume (p=0 .040) – ”Recurrence rates evaluated on the basis of intention to treat showed significant difference between curcumin and placebo (p=0 􏰁 .049)” • Myös endoskopialöydösten ja CAI-indeksin mukaan kurkumiini oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin lume Hanai H et al. Curcumin maintenance therapy for ulcerative colitis: randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006 Dec;4(12):1502-6. Hoidon kesto: 6 kk
 76. 76. Johtopäätökset • D-vitamiinin hyödyt ovat relapsin estossa toistaiseksi toteennäyttämättä, mutta riittävä D-vitamiinin saanti suojaa myös osteoporoosilta, joka on Crohnin taudissa ja haavaisessa koliitissa todellinen riski varsinkin jos kortisonia joudutaan käyttämään usein • Omega-3 rasvahapoista on tehty useita tutkimuksia, ja noin joka neljännessä on potilaille hyötyä. Yhdessäkään ei haittaa, mutta kokonaishyöty todennäköisesti vähäinen tai mahdollisesti olematon. On epäselvää mikä valmiste, ja millä annoksella tulisi olla käytössä (varsinkin niillä, joilla kalan käyttö vähäistä). • Probiooteista on huono näyttö Crohnin taudissa. Sen sijaan haavaisessa paksusuolen taudissa on näyttöä enemmän. Käytettävä tutkitusti tehokasta valmistetta. • Kurkumiinin asema hoidossa on auki, joskin yksi tutkimus oli lupaava. Meneillään olevat tutkimukset toivottavasti selkeyttävät sen asemaa.
 77. 77. Ravitsemusterapiassa suunnitellaan räätälöity ravintosuunnitelma, jossa pyritään oireiden vähentymiseen, hyvään ravitsemustilaan sekä kokonaisterveyden ja hyvinvoinnin kohentumiseen. Vastaanotto ja ajanvaraus Reijo Laatikainen Lääkärikeskus Aava, Helsinki http://www.laakarikeskusaava.fi Yksityinen syöpäsairaala Docrates, Helsinki http://www.docrates.com 12.6.201577
 • sirkkakk

  Jan. 3, 2021
 • Kayraranta

  Feb. 16, 2019
 • kirsiratilainen

  Jan. 17, 2016
 • MinnaTanskanen

  May. 27, 2015

Ruokavalion ja yleensä ravitsemuksen merkitys Crohnin taudissa ja haavaisessa paksusuolen tulehduksessa

Views

Total views

30,876

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20,001

Actions

Downloads

25

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×