สารอาหารให้พลังงาน

24,307 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
24,307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
110
Actions
Shares
0
Downloads
92
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารอาหารให้พลังงาน

 1. 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 2. 2. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานได้ไม่เป็นพิษและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงต้านทานโรค
 3. 3. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สารอาหาร คือ สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของอาหารเป็นสิ่งที่กินเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายใช้เผาผลาญเป็นพลังงาน ใช้ในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและใช้ในกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิต มี 6 ชนิด คือ คาร์โบโฮเดรต โปรตีนไขมัน แร่ธาตุ และน้้า
 4. 4. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สารอาหารทั้ง 6 ชนิด1.คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ อาหารประเภทแป้งและน้้าตาล ซึ่งส่วน ใหญ่ได้มาจากพืช เช่น ข้าว เผือก มัน และอ้อย2.โปรตีน ได้แก่ เนื้อ ไข่ นม และถั่ว3.ไขมัน ได้แก่ ไขมันและน้้ามัน แหล่งที่มาทั้งจากสัตว์และพืช4.วิตามิน ได้แก่ ผัก และผลไม้5.แร่ธาตุ ได้แก่ ผัก และผลไม้6.น้้า ได้แก่ น้้าเปล่า และน้้าแร่
 5. 5. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สารอาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย1.สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย คือ วิตามิน แร่ธาตุ และน้้า
 6. 6. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คาร์โบไฮเดรต- พบในแป้งและน้้าตาล- เมื่อย่อยแล้วได้โมเลกุลที่เล็กที่สุด คือ กลูโคส- ให้พลังงาน 4 kcal/g- ถ้าร่างกายได้รับในปริมาณมากคาร์โบไฮเดรตจะเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสม ไว้- เป็นแหล่งพลังงานซึ่งสะสมไว้ที่กล้ามเนื้อและตับทั้งแป้งและไกลโคเจนจะ ถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสเพื่อใช้เผาผลาญพลังงานในยามที่เราต้องการ- ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายควรได้รับขึ้นอยู่กับการใช้พลังงานของแต่ละ บุคคล กล่าวคือพลังงาน 50-60% ได้มาจากคาร์โบไฮเดรต
 7. 7. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 1.ให้พลังงานแก่ร่างกาย 2.ช่วยท้าให้ไขมันเผาผลาญได้สมบูรณ์ 3.เก็บสะสมไว้ในร่างกาย เพื่อน้าไปใช้เวลาขาดแคลน-ผลของการขาดคาร์โบไฮเดรต จะท้าให้รู้สึกอ่อนเพลีย ตาลาย
 8. 8. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โปรตีน- พบในกลุ่ม เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว- เมื่อย่อยแล้วได้กรดอะมิโน- ให้พลังงาน 4 kcal/g- ร่างกายเปลี่ยนโปรตีนเป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมัน- กรดอะมิโนมีอยู่ 8 ชนิดทีร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้ และ ่ จ้าเป็นต้องได้รับจากอาหารเรียกว่า กรดอะมิโนจ้าเป็น- ปริมาณของโปรตีนที่ร่างกายควรได้รับ เด็ก ปริมาณ 2 กรัม ต่อน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม ผู้ใหญ่ ปริมาณ 1 กรัม ต่อน้้าหนักตัว 1 กิโลกรัม
 9. 9. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-ประโยชน์ของโปรตีน 1.ท้าให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2.เป็นองค์ประกอบของสาระส้าคัญต่างๆในการสร้างเอนไซม์ ฮอร์โมนและสารภูมิคุ้มกัน-ผลของการขาดโปรตีน เด็ก ถ้าหากขาดโปรตีนอย่างมากจะท้าให้เกิดโรคคะวาซิออร์กอร์(kwashiokor) มีอาการอ่อนเพลีย บวม ตับโต ผู้ใหญ่ ซูบผอม ไม่มีเรี่ยวแรง ฟื้นจากโรคได้ช้า
 10. 10. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไขมัน- พบในน้้ามันจากพืชและสัตว์- ไขมันมี 2 ประเภทคือ ไขมันธรรมดา ได้แก่ ไขมันสัตว์และ น้้ามันพืช และไขมันพิเศษ เช่น ไข่แดง- เมื่อย่อยแล้วได้กรดไขมันกับกลีเซอรอล- ให้พลังงาน 9 kcal/g- ช่วยละลายวิตามิน A D E และ K
 11. 11. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คอเลสเตอรอล เป็นไขมันพิเศษที่ตับสร้างขึ้นได้เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย แต่ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เนื่องจากจะท้าให้ไปสะสมอยู่ตามหลอดเลือด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดตีบตัน-ถ้ารับประทานไขมันในปริมาณมากจะท้าให้เกิดโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงได้
 12. 12. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-ประโยชน์ของไขมัน 1.เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย 2.ไขมันที่สะสมไว้ใต้ผิวหนังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนไม่ให้สูญเสียออกจากร่างกาย 3.เป็นส่วนประกอบของเซลล์ประสาทเยื่อหุ้มเซลล์-ผลของการขาดไขมัน 1.ผิวหนังแห้งแตกเป็นแผล และเป็นโรคผิวหนังได้ง่าย 2.ท้าให้อาหารไม่อยู่ท้อง คือ หิวง่าย
 13. 13. ได้สารละลายสีม่วงเข้ม การทดสอบอาหาร น้าไปต้ม 2 นาที ได้ตะกอนสีแดงอิฐ ทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกซ์ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน กลุ่มน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยว กลุ่มแป้ง วิธีทดสอบอาหาร ทดสอบไขมัน น้าไปถูกับกระดาษ ทดสอบคาร์โบไฮเดรต ทดสอบโปรตีน กระดาษโปร่งแสง หยดสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต 5 หยด ได้สารละลายสีม่วง และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10หยด
 14. 14. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การทดสอบอาหาร
 15. 15. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้สารละลายสีม่วงเข้มทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน
 16. 16. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทดสอบคาร์โบไฮเดรต กลุ่มน้้าตาลโมเลกุลเดี่ยวทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกซ์ ได้ตะกอนสีแดงอิฐ น้าไปต้ม 2 นาที
 17. 17. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทดสอบโปรตีน หยดสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต 5 หยด ได้สารละลายสีม่วง และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10หยด
 18. 18. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทดสอบไขมัน น้าไปถูกับกระดาษ กระดาษโปร่งแสง

×