Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CÔNG NGHỆ DẠY HỌC       KỊCH BẢN DẠY HỌCSinh viên :Nguyễn Duy ThạnhTin 4C            LOGOGVHD: Lê Đức Long
LOGO       Nội Dung tin học lớp 12 Chương       Chương       Chương       Chương  1      ...
LOGO     Nội Dung Chương 3         Hệ cơ sở        dữ liệu quan hệ    1       2       ...
LOGO      NỘI DUNG BÀI 10.CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ               Text    Tiết 1        Nội Dun...
LOGO          MỤC TIÊU           Kiến thức-kĩ năng            cần đạt được    Kiến thức ...
LOGO           MỤC TIÊU            Kiến thức- kĩ năng             sau khi học    Kiế...
LOGO       Nội dung trọng tâm Khóa là gì?Các đặc trưng của khoá ? Khóa chính là gì? Các đặc    Nội dung điểm của...
LOGO  Nội dung khó        1    Xác định khóa    cho bảng dữ liệu?
LOGO    Kiến thức kĩ năng cần biết            Kiến thức             Kĩ năng          ...
LOGO    Kiến thức-kĩ năng đã biết     Kiến thức-kĩ năng đã biết       Kiến     Kĩ năng       thứ...
LOGO        Hoạt động dự kiến            Hoạt            Động 5      Hoạt      Đ...
LOGO                Hoạt động 1                  Hoạt động                ...
LOGO               Hoạt động 1                  Hoạt động                 ...
LOGO               Hoạt động 2                 Hoạt động                  ...
LOGO               Hoạt động 3                 Hoạt động                  ...
LOGO               Hoạt động 4                 Hoạt động                  ...
LOGO               Hoạt động 5                  Hoạt động                 ...
www.themegallery.com     LOGO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Công nghệ dạy học

830 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Công nghệ dạy học

 1. 1. CÔNG NGHỆ DẠY HỌC KỊCH BẢN DẠY HỌCSinh viên :Nguyễn Duy ThạnhTin 4C LOGOGVHD: Lê Đức Long
 2. 2. LOGO Nội Dung tin học lớp 12 Chương Chương Chương Chương 1 2 3 4Khái niệm về hệ Hệ quản trị cơ sở Hệ cơ sở dữ liệu Kiến trúc bảo mật cơ sở dữ liệu dữ liệu quan hệ các hệ MicrosoftAccess cơ sở dữ liệu
 3. 3. LOGO Nội Dung Chương 3 Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ 1 2 3 Cơ sở Thực hành Các thao tác dữ liệu hệ cơ sở với cơ sở quan hệ dữ liệu quan hệ dữ liệu quan hệ.
 4. 4. LOGO NỘI DUNG BÀI 10.CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Text Tiết 1 Nội Dung Tiết 3 TextMô hình dữ liệu Text Khóa và liên kết quan hệ các bảng Tiết 2 Khái niệm cơ sở t dữ liệu quan hệ
 5. 5. LOGO MỤC TIÊU Kiến thức-kĩ năng cần đạt được Kiến thức Nắm được khái Kĩ năng niệm khóa,khóa Xác định được chính và liên kết khóa và liên kết các bảng trong các bảng cơ sở dữ liệu
 6. 6. LOGO MỤC TIÊU Kiến thức- kĩ năng sau khi học Kiến thức Phân biệt được Kĩ năng khóa , khóa Xác định được chính,các bảng khóa,khóa chính liên kết với nhau và liên kết được dựa trên thuộc tính các bảng trong khóa bài tập đơn giản
 7. 7. LOGO Nội dung trọng tâm Khóa là gì?Các đặc trưng của khoá ? Khóa chính là gì? Các đặc Nội dung điểm của khóa chính? trọng tâm Cách liên kết các bảng? Vì sao phải liên kết các bảng?
 8. 8. LOGO Nội dung khó 1 Xác định khóa cho bảng dữ liệu?
 9. 9. LOGO Kiến thức kĩ năng cần biết Kiến thức Kĩ năng cần biết Kiến thức Kĩ năng •Nội dung mô •Xác định khóa hình dữ liệu của bảng dữ liệu •Khái niệm cơ sở dữ trong Microsoft Access liệu quan hệ
 10. 10. LOGO Kiến thức-kĩ năng đã biết Kiến thức-kĩ năng đã biết Kiến Kĩ năng thức Biết khái niệm Khai báo,thao tác khóa và liên kết với bảng trong bảng trong Microsoft Access Microsoft Access
 11. 11. LOGO Hoạt động dự kiến Hoạt Động 5 Hoạt Động 4 Hoạt động 3 Hoạt động 2 Hoạt động 1
 12. 12. LOGO Hoạt động 1 Hoạt động 1Nội dung: Cho học sinh thực hiện bài tập trên Blog ở nhà.Chia lớp thành4 nhómthực hiện các yêu cầu sau:Học sinh đọc trước bài ở nhà phần : khóa và liên kết các bảng ,sau đó trả lời câu hỏi sau:Khóa là gì?Đặc trưng của khóa?Khóa chính là gì? Các đặc điểm của khóa chínhVì sao phải liên kết các bảng dữ liệu?Liên kết các bảng bằng cái gì?Học sinh xác định khóa và liên kết cho các bảng sau trong Microsoft Access:Mục tiêu.
 13. 13. LOGO Hoạt động 1 Hoạt động 1 Mục tiêu: Học sinh cũng cố lại kiến thức cũ,biết xác định khóa và liên kết các bảng trong Microsoft Access. Tiêu chí đánh giá:Giáo viên đánh giá và cho điểm theo tiêu chí sau: Nội dung 50% điểm số Trình bày 30% điểm số Tổ chức –phân 20% điểm số công nhóm
 14. 14. LOGO Hoạt động 2 Hoạt động 2Thời gian thực hiện : 15 phút.Nội dung:Khóa là gì?Đặc trưng của khóa?Tiến hành: Giáo viên đặt vấn đề lớp có 2 bạn đề tên là Võ Hoài Ngân làm saochúng ta phân biệt họ khi chỉ biết tên,mã số học sinh và điểm.Học sinh tham gia thảo luận.Giáo viên giảng giải khóa là gì? Đặc trưng của khóa.?Giáo viên cho ví dụ: Sinhvien(Masv,tensv,CMND,diem) và đặt các tình huống,ví dụ: diem la khóa.Học sinh phát biểu,phản biện các tình huống
 15. 15. LOGO Hoạt động 3 Hoạt động 3Thời gian thực hiện : 10 phút.Nội dung:khóa chính là gì?Đặc điểmcủa khóa chính.Tiến hành: Giáo viên giảng về khóa chính và cho học sinh xác định khóachính trong ví dụ Sinhvien(Masv,tensv,CMND,diem) .
 16. 16. LOGO Hoạt động 4 Hoạt động 4Thời gian thực hiện : 10 phút.Nội dung: liên kết bảngTiến hành: Giáo viên cho ví dụ Hocsinh(Mahs,tenhs,Malop) vàLop(Malop,tenlop,sophong) ,đặt tình huống muốn xác định tên họcsinh học ở phòng nào? Học sinh tham gia phát biểu.Giáo viên giảng giải về liên kết bảng
 17. 17. LOGO Hoạt động 5 Hoạt động 5Thời gian thực hiện : 10 phút.Nội dung: Cũng cố bài họcTiến hành:Giáo viên cho dữ liệu hai bảng (mahh,tenhh,soluong) và Nhasanxuat(manhasx,tennhasx)Sau đó yêu cầu các nhóm học sinh (đã chia nhóm ở nhà)xác định khóa chính vàliên kết bảng ,rồi xác định thông tin tên 1 loại hàng hóa của nhà sản xuất nào?Các nhóm thảo luận và lên bảng thực hiện trong 5 phút.Giáo viên sửa bài và cho điểm nhóm làm đúng.
 18. 18. www.themegallery.com LOGO

×